Главная страница 1страница 2страница 3

УКРАЇНА


НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__ СЕСІЯ VI демократичного скликання

РІШЕННЯ № проект


Від ____2012р.

м. Н. Розділ

«Про місцеві податки та збори на території

міста Новий Розділ»
З метою зміцнення бюджету міської ради, відповідно до Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” _____ сесія VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради
ВИРІШИЛА:


  1. Рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради від 18.01.2011 року №24 «Про місцеві податки та збори» викласти в новій редакції згідно додатку.

  2. Рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради від 18.01.2011 року №24 «Про місцеві податки та збори» вважати таким, що втратило чинність.

  3. Рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради від 18.01.2011 року №25 «Про встановлення розміру фіксованого податку» вважати таким, що втратило чинність.

  4. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування та застосовується з 01.01.2012 року.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету , фінансів і регуляторної політики (гол. –Засанський В.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.М.ТУЗ    

Додаток

до рішення сесіїНовороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р

«Про місцеві податки та збори на

території міста Новий Розділ»


З метою зміцнення бюджету міської ради, відповідно до Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” _____ сесія VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

-   Положення про податок  на нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки (додаток №1); 

-   Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток №2);

-   Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток № 3) ;

-   Положення про туристичний збір ( додаток № 4);

-   Положення про єдиний податок (додаток №5);

2. Встановити з 1 січня 2012 року ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно додатку №6.

3. Встановити з 1 січня 2012 року ставку туристичного збору у розмірі 1% до бази справляння збору.

4. Визначити податкових агентів щодо справляння туристичного збору на території Новороздільської міської ради згідно додатку №.7.

5. Державному реєстратору Гузик О.С. у разі реєстрації (перереєстрації) суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з тимчасового проживання, інформувати фінансове управління з метою внесення змін до даного рішення в частині переліку податкових агентів щодо справляння туристичного збору.

6. Встановити з 1 січня 2012 року ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб м. Новий Розділ, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (додаток №8).

7. Установити, що місцеві податки і збори перераховуються до бюджету Новороздільської міської ради. Термін подання податкової звітності проводиться щоквартально протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Аналіз надходжень до бюджету по виду податку ведеться фінансовим управлінням Новороздільської міської ради, а контроль дотримання термінів сплати по окремих платниках веде державна податкова інспекція.

8. Зайво сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховувати в рахунок майбутніх платежів або повертати їм згідно з чинним законодавством.

9. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян проводити на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

10. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів покладається на державну податкову інспекцію.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету , фінансів і регуляторної політики (гол. –Засанський В.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.М.ТУЗ    


Додаток № 1

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про  податок   на   нерухоме   майно ,  відмінне   від   земельної   ділянки

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про  податок   на   нерухоме   майно ,  відмінне   від   земельної   ділянки  (далі – Положення) розроблено  на  основі Податкового кодексу України.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами  на  території Новороздільської міської ради.

Розділ 2. Платники  податку 

2.1. Платниками  податку  є фізичні та юридичні особи, в  тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, розміщеної  на  території Новороздільської міської ради.

2.2. Визначення платників  податку  в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником  податку  є кожна з цих осіб за належну їй частку;


б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником  податку  є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником  податку  є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  нерухомості.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності); 


б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах  відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта  на  одного платника  податку ; 
ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта  на  сім'ю; 
д) гуртожитки.

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової  нерухомості.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється ДПІ у Миколаївському районі на  підставі даних Державного реєстру речових прав  на   нерухоме   майно , що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав  на   нерухоме   майно .

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування  на  підставі документів, що підтверджують право власності  на  такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника  податку  кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.Розділ 5. Пільги із сплати  податку 

5.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника  податку ,  зменшується:

а) для квартири -  на  120 кв. метрів;


б) для житлового будинку -  на  250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий  (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник  податку  зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності. Розділ 6. Ставка  податку 

6.1. Ставки  податку  встановлюються в наступнгих розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка  податку  становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на  1 січня звітного (податкового) року; 


- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка  податку  становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на  1 січня звітного (податкового) року. 

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року. 

Розділ 8. Порядок обчислення суми  податку 

8.1. Обчислення суми  податку  з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості. 

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму  податку , що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості  податок  сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності  на  такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності  на  такий об'єкт.

8.3. Платники  податку   на  підставі документів, що підтверджують їх право власності  на  об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати  податку , ставки  податку  та нарахованої суми  податку . Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми  податку  і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав  на   нерухоме   майно , а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку  податку , за місцем розташування такого об'єкта  нерухомого   майна   станом  на  перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники  податку  - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 
8.6. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

8.7. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 
Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новороздільської міської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

12.  Відповідальність платників і контроль за стягненням  податку 

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники  податку  відповідно до Податкового кодексу України.

12.2.  ДПІ у Миколаївському районі здійснює контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування до бюджету  податку   на   нерухоме   майно ,  відмінне   від   земельної   ділянки .

Додаток № 2

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1.  ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ.


Збір за місця для паркування автотранспорту встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України. (ст.266 розділ ХІІ)

 

2.   ПЛАТНИКИ  ЗБОРУ.


2.1. Платниками збору є юридичні особи, філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сесії міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про встановлення збору (додаток №1 до цього положення).

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається міською радою Миколаївській державній податковій інспекції.
 

3. ОБЄКТ І БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

 

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або відведених місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету.
4.   СТАВКИ ЗБОРУ.
Ставка збору встановлюється рішенням сесії Новороздільської міської ради в розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.


  1. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ

5.1 Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28(29) включно). Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітній) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

6.  К О Н Т Р О Л Ь.


Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснює Миколаївська державна податкова інспекція.

 


Додаток № 1

до Положення про збір за місця

для паркування транспортних засобів

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, та уповноважених осіб організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

п/п


Уповноважена особа організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.


Місцезнаходження земельної ділянки

Загальна плаща, м2

Технічне облаштування

Кількість місць для паркування транспортних засобів,

од.Додаток № 3

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ __ від __.01.2012р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 


  1. ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.24 ст.26) та Податкового Кодексу України.( ст. 267 розд. ХІІ).

 


  1. ПЛАТНИКИ  ЗБОРУ.

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах “Українського товариства сліпих”, “Українського товариства глухих”, а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці.

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 

3.   СТАВКИ ЗБОРУ.


3.1. Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюються рішенням сесії Новороздільської міської ради у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата).

3.1.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг на календарний місяць встановлюється у розмірі до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

3.1.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний місяць встановлюється у розмірі до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
3.1.3. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

3.1.4. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

- для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати ;

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінгу, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку) ;

- для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань – розмір мінімальної заробітної плати, за кожний стіл для більярду ;

- для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати, за кожне окреме гральне місце ;

3.1.5. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту становить 0,05 розміру мінімальної заробітної плати, за весь строк дії такого патенту.

3.1.6. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.2. Встановлені ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).  1. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ.

Для провадження передбачених п.2 даного положення видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до Миколаївської державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі, коли патент придбавається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред‘явлені суб’єктом господарювання на звірку в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесенні до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому вище.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб‘єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.


Для здійснення діяльності у сфері розваг, торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного з них.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ.
5.1. Платниками збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання платних послуг.

5.2. Платникам збору, які здійснюють торгівлю валютними цінностями збір сплачується за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти.

5.3. Платниками збору, що здійснюють діяльність у сфері розваг збір сплачується за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг.

5.4. Платниками збору, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу збір сплачується за місцем реєстрації таких платників.

5.5. Платниками збору, що здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів збір сплачується за місцем провадження такої діяльності.
6. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ.
6.1. Строки сплати збору.

5.1.1.За провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження такої діяльності.

5.1.2.За провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

5.1.3.За здійснення діяльності у сфері розваг – щокварталу не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

6.2. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

6.3. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

6.4. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до міського бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.


  1. К О Н Т Р О Л Ь.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснює Миколаївська державна податкова інспекція.


 

Додаток № 4

до рішення сесії

Новороздільської міської ради

№ _від _.01.2012р.


следующая страница >>
Смотрите также:
Рішення № проект Від 2012р м. Н. Розділ
437.16kb.
3 стр.
Рішення № від 2011 року Про внесення змін та доповнень до рішення 7
398.07kb.
1 стр.
Рішення від 07. 07. 11 №243 м. Гола Пристань Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 01. 11 №58 "Про міський бюджет на 2011 рік"
31.02kb.
1 стр.
Рішення № проект " " травня 2011 р сесія 6 скликання Про місцеві податки та збори
1277.78kb.
8 стр.
Рішення проект від 25. 01. 12 № м. Гола Пристань Про оформлення права власності та видачу гр. Лісанову Г.І. свідоцтва про право власності на одноповерховий
17.71kb.
1 стр.
Рішення до Сарненської міжрайонної державної податкової інспекції та опублікувати в засобах масової інформації
12.41kb.
1 стр.
Теоретичні засади методу проектів (розділ з посібника)1
130.26kb.
1 стр.
Рішення від 11 грудня 2003 року n 571 Про затвердження Принципів корпоративного управління Додатково див рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 січня 2008 року n 52
634.56kb.
5 стр.
Рішення від м. Ромни Про встановлення місцевих податків І зборів
13.23kb.
1 стр.
Вступ 3 Розділ 1 5 Розділ 9 Розділ 15 Розділ 4 20 а в серці моєму бринить І дзвенить: 29
510.12kb.
5 стр.
Рішення від 22. 12. 2011 №197-10/2011 м. Долина Про Програму розвитку туризму в Долинському районі на 2012 2015 роки
404.75kb.
1 стр.
Рішення від 03 березня 2011 року №50 селище Гусятин Про районну комплексну програму соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011-2015 роки
184.24kb.
1 стр.