Главная страница 1
ЗАТВЕРДЖЕНО” “ПОГОДЖЕНО”

____сесією районної ради Голова Жовківської

Рішення №___від “__”________2011 р. райдержадміністраціїГолова Жовківської районної ради __________________Т.Швай ______________В.Волошин “___ “____________2011 р. “___”____________2011 р.

ПОГОДЖЕНО” “ ПОГОДЖЕНО»

Начальник фінансового Відділ економіки

управління Жовківської Жовківської райдержадміністрації

райдержадміністрації

_______________Г.Вус ________________М.Скоропад

“___” __________2011 р. “___”______________2011 р.ПРОГРАМА
фінансової підтримки

розвитку АПК

у Жовківському районі

на 2011 рік

Мета програми: На виконання закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18.10.2005 року №2982–ІУ та з метою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, підвищення конкурентноздатності на ринку зерна, м’яса та молока і удосконалення системи підтримки сільськогосподарських товаровиробників розроблена програма фінансової підтримки розвитку АПК у Жовківському районі.
На виконання програми з районного бюджету виділяються кошти в сумі 630 тис. грн.
Перелік підпрограм:


 1. Фінансування витрат по

наданню дорадчих послуг - 60 тис.грн.

2. Фінансова підтримка розвитку

рослинництва в господарствах

району - 250 тис.грн.
 1. Фінансова підтримка розвитку

тваринництва в господарствах

району - 320 тис.грн.


Р А З О М: 630 тис. грн.

Головним розпорядником коштів фінансової підтримки розвитку АПК є управління агропромислового розвитку Жовківської РДА.

На виконання програми, розпорядженням голови РДА створюється комісія за участю керівника управління агропромислового розвитку, голови комісії районної ради з питань розвитку сільського господарства та переробної промисловості (за згодою), спеціалістів відділів маркетингу продукції рослинництва та тваринництва, голів асоціації фермерів та ліги господарств, яка на конкурсній основі визначає виконавців програми.

За висновками комісії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації укладає угоди з виконавцями програми та проводить фінансування.
В.о.керівника управління М.І.Сало

П І Д ПРОГРАМА 2
Фінансова підтримка розвитку

рослинництва в господарствах району

на 2011 рік

Мета програми: На виконання закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18.10.2005 року

№ 2982-ІУ та з метою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, відновлення родючості ґрунтів, підвищення конкурентно-здатності на ринку зерна, молока та м’яса і удосконалення системи підтримки сільськогосподарських товаровиробників розроблена програма фінансової підтримки розвитку рослинництва у Жовківському районі.

На виконання програми з районного бюджету виділяються кошти в

сумі 250,0 тис. грн.


Перелік заходів:
1. Підтримка селекції в рослинництві 210,0 тис.грн.

2. Часткове відшкодування витрат

на придбання насіння кормових культур 40,0 тис.грн

І. Підтримка селекції в рослинництві (210,0 тис. грн.).

Дана програма запроваджується з метою ефективного функціонування системи насінництва в районі, підвищення якості та репродуктивності насіння. Товарні господарства через насіннєві господарства будуть мати можливість провести сортопоновлення та сортозаміну зернових культур і картоплі, значно покращити якість насіння, проводити його продаж індивідуальним господарствам населення.

Це дасть можливість підвищити урожайність зернових культур збільшити валове виробництво зерна, покращити забезпеченість району продовольчим зерном, тваринництво кормами.

Кошти з районного бюджету в сумі 210,0 тис. грн направляються на часткове відшкодування вартості насіння супереліти, еліти, І та II репродукції насінницьким господарствам за придбане і продане насіння ярої та озимої пшениці, озимого жита, озимого і ярого ячменю, вівса та картоплі товаровиробникам району, в тому числі особистим селянським господарствамВикористання коштів проводиться наступним чином:

Відшкодування до 30% вартості насіння супереліти та еліти озимої та ярої пшениці, озимого жита, озимого та ярого ячменю, вівса та картоплі, але не більше трьох тонн різних сортів культури з дальнійшим сортопоновленням та сортозаміни для сільськогосподарських підприємств і індивідуальних господарств населення.

Відшкодування сортонадбавки проводиться насіннєвим господарствам (Пс/гП «Богдан», ФГ «Лелик», ТзОВ Агрофірма «Лан») згідно реєстру накладних про придбання та документ про сплату даного насіннєвого матеріалу.

Підставою для відшкодування будуть накладні на придбання насіння зернових та картоплі, документ про сплату, сортове свідоцтво та копія статистичної звітності про фактичний посів зернових культур та посадку картоплі.

Відшкодування за придбання насіння зернових та картоплі буде проводитись тільки за супереліту та еліту.

Управління агропромислового розвитку Жовківської РДА перераховує кошти насіннєвому господарству на рахунок відкритий в установах банку.

Часткове відшкодування за 1 тонну реалізованого насіння ярої та озимої пшениці, озимого жита, вівса та ячменю складає:

Відшкодування за насіння ярої та озимої пшениці
 • І репродукція 850 грн.

 • II репродукція 750 грн.

В ід шкодування за озиме жито:

 • 1 репродукція 800 грн.

 • 11 репродукція 730 грн.
  Відшкодування за озимий і ярий ячмінь:

 • 1 репродукція 750 грн.

 • Відшкодування за овес:

 • 1 репродукція 780 грн.

Відшкодування до 50% вартості картоплі І-II репродукції.

Виконавцями даної програми є насіннєві господарства, визначені комісією на конкурсній основі .

Відшкодування сортонадбавки проводиться насіннєвим господарствам згідно реєстру накладних про реалізацію, або обмін насіння на рядове зерно насіння ярої та озимої пшениці, жита, озимого та ярого ячменю, вівса, картоплі та документ про оплату.

Підставою для відшкодування будуть накладні на придбане насіння картоплі, документ про оплату, сортове свідоцтво та копія статистичної звітності форми 3 сг (звіт про фактично проведену посадку картоплі).

Відшкодування за придбане насіння картоплі буде проводитись сільськогосподарським підприємствам та господарствам населення за I-II репродукції

Управління агропромислового розвитку Жовківської РДА перераховує кошти виконавцю робіт на рахунок відкритий в установах банку.

II. Часткове відшкодування витрат на придбання насіння кормових культур (40,0 тис. грн.).

Програма запроваджується з метою нарощування виробництва кормів, насамперед закладки насінників багаторічних трав, покращення пасовищ, вирощування силосних культур. Це дасть можливість покращити забезпечення тваринництва кормами, наростити поголів'я худоби, сприяти забезпеченню кормами індивідуальні господарства населення.

Кошти в сумі 40,0 тис. грн. виділяються для часткового відшкодування витрат на придбання насіння кормових культур, в т.ч. насіння кукурудзи, багаторічних трав, але не більше 50 відсотків фактичних витрат на придбання насіння.

Відшкодування фактичних витрат на придбання насіння кормових культур проводиться виключно господарствам - виконавцям, які утримують ВРХ та в межах, не більших визначених потребою цих кормів для власного поголів'я.

Підставою для використання цих коштів є накладні про закуплене
насіння, копія платіжного документу та довідка з районного статуправління (форма 3 сг, 4 сг ), або довідка сільської ради (для особистих селянських господарств), що підтверджує проведений посів даної кормової культури.

Виконавцями програми є господарства які утримують 4 і більше голів ВРХ , що підтверджується статистичним звітом (форма 24 сг), або довідкою сільської ради.

Кошти перераховуються на поточний рахунок господарств відкритий в установах банку.

В.о. керівника управління М.Сало

П ІД ПРОГРАМА 3

фінансова підтримка розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах та

господарствах населення району на 2011 ріК

Мета програми: На виконання закону України Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року від 18.10.2005 року № 2982 –ІУ та з метою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, підвищення конкурентноздатості на ринку молока та м»яса і удосконалення системи підтримки сільськогосподарських товаровиробників розроблена програма фінансової підтримки розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Жовківського району.
Програма визначає основні пріоритети розвитку галузі тваринництва, заходи та механізми їх реалізації для стимулювання виробництва продуктів харчування тваринного походження.
На виконання програми з районного бюджету виділяються кошти в сумі 320,0 тис.грн

Перелік заходів:

 1. Часткове здешевлення витрат на


штучне осіменіння 35,0 тис.грн.
2. Підтримка створення

сімейних ферм з поголів”ям 4 і більше

корів. 70,0 тис.грн

3. Часткова компенсація витрат на реконструкцію

тваринницьких приміщень 90,0 тис.грн
4. Спеціальна дотація за приріст поголів”я 100.0 тис.грн

корів.


 1. Часткова компенсація вартості придбання

Племінних (генетичних) ресурсів 25,00 тис.грн.

Головним розпорядником коштів фінансової підтримки розвитку АПК є управління агропромислового розвитку Жовківської РДА.

На виконання програми розпорядженням голови РДА створюється комісія за участю керівника управління агропромислового розвитку, голови комісії з питань агропромислового комплексу районної ради (за згодою), спеціалістів відділів маркетингу продукції рослинництва та тваринництва, голови асоціації фермерів, яка на конкурсній основі визначає виконавців програми та робіт.


За висновками комісії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації укладає угоди з виконавцями робіт передбачених програмою.

І. Часткове здешевлення витрат на штучне осіменіння (35,0 тис.грн).
Програма запроваджується з метою покращення породних якостей поголів”я в домогосподарствах населення.

Її необхідність викликана відсутністю в частині сіл бугаїв-плідників для осіменіння худоби, а наявні не відповідають вимогам як по класності так і по продуктивнсоті. Запровадження програми (консолідовано з обласною) дасть можливість осіменити високоякісною спермою 4.5 тис. гол. корів, отримати 3,8 тис.телят, в т.ч. 2.0 тис. теличок, які можна буде використати на розширення та заміну існуючого поголів”я.

Кошти районного бюджету в сумі 30,0 тис.грн направляються на часткову компенсаціяю витрат на штучне осіменіння ВРХ в особистих господарствах населення та 5,0 тис.грн на штучне осіменіння свиноматок в с/г підприємствах району.

Виконавцем програми є спеціалізоване підприємство по племінній роботі визначене на конкурсній основі.

Вартість компенсації становить:


 • за осіменіння однієї голови ВРХ – 30 грн.

 • за осіменіння однієї свиноматки - 30 грн.

Виконавець програми укладає договір з операторами по відтворенню або з господарствами, в штаті яких працюють такі оператори на проведення штучного осіменіння корів і телиць індивідуального сектору.

За користування спермопродукцією та проведення осіменіння, оператор звітується ордерами перед спеціалістами Виконавця програми. Згідно даних ордерів спеціалістами Виконавця складаються місячні реєстри (встановленої форми), які до 10 числа щомісячно здаються в управління агропромислового розвитку.

Згідно укладеної угоди та представлених актів і реєстрів, управління агропромислового розвитку перераховує кошти на поточний рахунок господарств.
ІІ. Підтримка створення сімейних ферм ферм з поголів’ям 4 і більше корів . (70,0 тис.грн)

Дана програма спрямована на створення сімейних ферм з поголів”ям 4 і більше корів .

Фінансова підтримка надається господарствам населення, які станом на 1січня 2011 року утримують 4 і більше корів і відповідно збережуть дане поголів’я на 01.01.2012р., а також селянським господарствам, які утримували 4 і більше корів на 01.01. 2011 році та наростили поголів’я корів до 01.07. 2011р.

Для отримання фінансової підтримки за наявне поголів’я корів в управління агропромислового розвитку власниками поголів’я подаються наступні документи, а саме: заява та довідка про наявність поголів”я корів станом на 01.01.2011та 01.07.2011 року видана сільською,селищною чи міською радами,в якій зазначається ідентифікаційний номер,серія і номер паспорта корови та ветеринарної картки до паспорта, копія паспорта і довідки про присвоєння індентифікаційного номера та про відкриття рахунку в установах банку .

Комісія розглядає подані матеріали, визначає суму фінансової підтримки та приймає рішення про включення до реєстру господарств, які мають право на фінансову підтримку за наявне і збільшене поголів”я корів.

Виконавцем даної програми є управління агропромислового розвитку Жовківської РДА, яке на підставі реєстру, складеного на підставі рішення комісії , перераховує кошти на вкладні рахунки власників корів.


ІІІ. Компенсація витрат на реконструкцію тваринницьких приміщень (90,0 тис.грн).
В зв”язку з складною економічно-фінансовою ситуацією у 2006-2011 рр. спостерігається тенденція до зменшення кількості новостворених сільськогосподарських підприємств.

Із загальної кількості господарств, тільки 22 господарства орендують понад 100 га землі і лише 16 господарств займаються тваринництвом.

В зв”язку з нестабільністю цін та значним здорожчанням матеріально-технічних ресурсів лише окремі господарства працюють над покращенням матеріально-технічної бази.

Програмою передбачається компенсувати затрати на покращення матеріально-технічної бази шляхом реконструкції тваринницьких приміщень та частково відшкодувати витрати за виготовлення проектно-кошторисної документації.

На ці цілі з районного бюджету виділяються кошти в сумі 90 тис.грн.

Учасниками програми є господарства які в поточному році мають витрати на покращення матеріально-технічної бази, оновлення технологій в частині капітальних витрат та подали заяву на участь у програмі.

Підставою для компенсації затрат є кошторисна документація, договір, накладні на придбання матеріально-технічних ресурсів та платіжні документи, що підтверджують фактичну оплату за придбані матеріали і виконані роботи, акти виконаних робіт.

Розподіл коштів між учасниками Програми проводить комісія створена розпорядженням голови РДА з участю голови депутатської комісії районної ради на основі даних про фактичні витрати на об”єкт будівництва, реконструкції та придбання матеріально-технічних ресурсів.

Кошти перераховуються на поточний рахунок господарств відкритий в установі банку.
1Y. Спеціальна дотація за приріст поголів”я корів (100 тис.грн.)

Спеціальна дотація надається за приріст поголів”я корів молочного і м”ясного напрямів продуктивності власного відтворення сільсько-господарським підприємствам, які в поточному році наростили поголів”я корів на 5 голів і більше в порівнянні до 01.01.2011року.

Спеціальна дотація надається за приріст поголів”я корів молочного напряму продуктивності у розмірі 1000 гривень за кожну прирощену корову і 500 гривень за кожну прирощену корову м”ясного напряму продуктивності щоквартально.

Для отримання спеціальної дотації за приріст корів господарство подає до управління агропромислового розвитку копії таких дкументів:

- звіт про стан тваринництва (форма № 24-сг) стосовно наявного поголів”я корів , завірену органами державної статистики;

- витяг з Реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію наявного поголів”я корів;- письмове зобов”язання сільськогосподарського підприємства повернути у місячний строк до бюджету отримані кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання.
У. Часткова компенсація вартості придбання племінних(генетичних) ресурсів (25,0 тис.грн.)
З метою поліпшення генетичної цінності сільськогосподарських тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентноспроможності галузі тваринництва, за кошти районного бюджету здійснюється фінансування здешевлення придбання племінних с/г тварин. Виконавцями цієї програми можуть бути господарства всіх форм власності, наукові та навчальні заклади.

Часткова компенсація за придбання племінних (генетичних) ресурсів встановлюється у розмірі 50 % їх вартості але не більше за одну голову:

 • в молочному та м»ясному скотарстві племінні корови, нетелі і телиці – 4 тис.грн.;

 • у свинарстві племінні свинки - 1 тис.грн.

 • у дрібному скотарстві племінні вівцематки, ярки, козематки, кізки – 500 грн.

Для одержання компенсації виконавець програми подає управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації такі документи:

 • протокол засідання комісії;

 • договір між управлінням агропромислового розвитку РДА та виконавцем програми;

 • племінні свідоцтва на закуплені племінні генетичні ресурси;

 • документи, що підтверджують племінний статус господарства продавця;

 • довідку про ідентифікацію придбаного поголів»я;

 • накладну на придбання;

 • платіжне доручення про сплату з відбитком печатки банку про проведену оплату;

 • зобов»язання про повернення до бюджету у місячний термін отриманих коштів вразі виявлення контролюючим органом факту їх незаконного або нецільового отримання.


В.о.керівника управління М.І.Сало

Перелік заходів по тваринництву: (Кошти районного бюджету)


 1. Часткова компенсація витрат на здешевлення штучного осіменіння ВРХ і свиней:

 • наявність ВРХ в індивідуальному секторі станом на 01.01.2011 р. – 11678 гол.

 • з них корів і телиць – 9500гол.

 • планується штучно осіменити – 7000 гол.

 • вартість осіменіння 1 гол. ВРХ – 95 грн.

 • потреба коштів на штучне осіменіння – (7000 х 95 = 665000 ) грн.

 • компенсація з районного бюджету – 50000 грн., що становить 7,5% до потреби

 • наявність свиноматок, всього в ОСХ і с/г п-вах – 1200 гол.

 • з них в ОСГ - 300 гол.

 • в с/г п-вах – 900 гол.

 • планується штучно осіменити – 950 гол х 2 рази = 1900 гол.

 • потреба на штучне осіменіння –1900гол.х100грн.= 190000 грн.

 • компенсація з районного бюджету – 10 000 грн., що становить 5,2% до потреби

60,0 тис.грн.

2. Підтримка створення

сімейних ферм з поголів”ям 4 і більше

корів.

сімейних ферм з поголів”ям 4 і більше –16 господарств90 гол. корів х 600грн. = 54,0 тис.грн

16 гол х1000 грн = 16,0 тис.грн – за збільшені корови
70,0 тис.грн

3. Часткова компенсація витрат на реконструкцію

тваринницьких приміщень

ФГ”Едем”- кормоцех,ФГ “Вулик”- молочний блок,

ПП ”Хутір новий”- гноєтранспортер, молочний блок.


90,0 тис.грн

4. Спеціальна дотація за приріст поголів”я

корів для.

5 гол. молочних корів - 5,0 тис.грн

5 гол м”ясних корів – 2,5 тис.грн
100.0 тис.грн

Р А З О М:

320,0

тис.грн.ПАСПОРТ


 1. Назва: Програма фінансової підтримки розвитку АПК у

Жовківському районі на 2011 рік.
2. Замовник; Управління агропромислового розвитку Жовківської

райдержадміністрації.

3. Мета: Для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва,

підвищення конкурентноздатності с/г продукції і удосконалення

системи підтримки с/г товаровиробників

4.Виконавець програми: Управління агропромислового розвитку

Жовківської райдержадміністрації

5.Головний розпорядник коштів: Управління агропромислового

розвитку Жовківської райдержадміністрації

6 . Початок: січень 2011 року Закінчення : грудень 2011 року7. Етапи фінансування; Протягом року

 1. Загальні обсяги фінансування, в т. ч. кошти районного бюджету (тис. грн.) : 630 тис. грн. (шістсот тридцять тисяч гривень)


9 Очікувані результати : Підвищення мотивації с/г товаровиробників у реалізації своїх рішень, ініціювання змін у методах господарювання, збільшення валового виробництва с/г продукції, покращення її якості.

В.о.керівника управління М.І.Сало


Смотрите также:
Рішення № від " " 2011 р райдержадміністрації Голова Жовківської районної ради Т. Швай
149.71kb.
1 стр.
Рішення № від 2011р. Голова Жовківської В. Волошин районної ради Т. Швай
189.05kb.
1 стр.
Рішенням сесії Жовківської районної ради № від " " 2011 р. Голова Жовківської районної ради
80.16kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про затвердження районної Програми „ Підготовка та проведення проміжних виборів депутата районної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу №17 на 2011-2012 рр
68.89kb.
1 стр.
Додаток №3 до рішення 4 сесії Жовківської районної ради від 11. 01. 2011 р.№5 Програма
17.37kb.
1 стр.
Рішення від 07. 07. 11 №243 м. Гола Пристань Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 01. 11 №58 "Про міський бюджет на 2011 рік"
31.02kb.
1 стр.
Рішення №2011 року смт Глибока Про районну Програму збереження архівних фондів Глибоцького районного
171.8kb.
1 стр.
Рішення 27. 09. 2011 №579/16 м. Чернівці Про зарахування на баланс житлового фонду комунальної власності приміщень в будинку №
36.39kb.
1 стр.
Додаток до рішення районної ради від «22» 03. 2011 р. №49 програма
649.34kb.
4 стр.
Рішення від 22. 12. 2011 №197-10/2011 м. Долина Про Програму розвитку туризму в Долинському районі на 2012 2015 роки
404.75kb.
1 стр.