Главная страница 1
«ЗАТВЕРДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням сесії Голова Жовківської районної

Жовківської районної ради державної адміністрації

Рішення № ___ від ______________ 2011р.

Голова Жовківської ______________ В.Волошин

районної ради ______________ Т.Швай

« ____ »______________ 2011р. « ____ » ____________ 2011р.

«ПОГОДЖЕНО» «ПОГОДЖЕНО»

Фінансове управління Відділ економіки

Жовківської райдержадміністрації Жовківської райдержадміністрації

___________________ Г.Вус _____________ М.Скоропад

« ___ » ______________ 2011р. « ____ » ____________ 2011р.

Районна цільова програма

«Створення районного історико - краєзнавчого музею «Жовківщина»

Жовква


2011 рік
ПАСПОРТ

цільової програми


 1. Назва: «Створення районного історико - краєзнавчого музею

«Жовківщина»


 1. Замовник: Жовківський Державний історико-архітектурний

заповідник спільно з відділом культури і туризму та відділом освіти

Жовківської райдержадміністрації


 1. Розробник Програми: Державний історико-архітектурний заповідник у

м. Жовкві


 1. Відповідальний виконавець Програми: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві.
 1. Учасники Програми: відділ культури і туризму та відділ освіти Жовківської райдержадміністрації
 1. Термін реалізації Програми: 2011 – 2012 роки
 1. Етапи виконання Програми : перший етап – лютий - грудень 2011 року, другий етап – 2012 рік
 1. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання Програми: районний бюджет. Планується співучасть державного бюджету по утриманню та розвитку установи.
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього: 300 тис. гривень, в т. ч. перший етап – 80 тис.гривень


 1. Мета:

  • ознайомлення населення та гостей району з історією Жовківщини, культурною спадщиною, окремими памятками та комплексами, значними подіями в становленні самосвідомості населення, видатними особистостями краю;

  • популяризаціїя історії рідного краю та поширенню її в регіоні;

  • загальнокультурне та патріотичне виховання молоді району;

  • сприяння розвитку туризму та залучення інвестицій в розвиток туристичного бізнесу;

  • розвиток міжрегіональних та міжнародних культурних зв’язків. 1. Доцільність: В м. Жовкві – відомому туристичному центрі до сьогодні немає краєзнавчого музею, що вкрай необхідно для популяризації історії нашого краю, виховання у дітей та молоді любові до рідної землі та поглиблення знань про територію, на якій ми проживаємо. Культура, мистецтво, побут, цілий ряд історичних подій та особистостей ніяк не висвітлені і залишаються невідомими для широкого загалу. Створення та функціонування такого музею об’єднає інтелігенцію району, істориків, краєзнавців, сприятиме активізації досліджень наших коренів, далекої і близької історії. 1. Очікувані результати: музей стане одним з важливих осередків Культурно-туристичного комплексу «Жовківський замок», який буде концентрувати роботу, пов’язану з дослідженнями та популяризацією, в першу чергу серед молоді, історії рідного краю, місцем проведення виставок, зустрічей, конференцій для установ культури і освіти району тощо.


Директор ДІАЗу в м. Жовкві

Герич В.П.

«ЗАТВЕРДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням сесії

Жовківської районної ради Голова Жовківської

Рішення № ___ від _____________ 2011р. районної державної адміністрації

Голова Жовківської районної ради _______________ В.Волошин

____________________ Т.Швай « ____ » ________________ 2011р.

« ____ » _________________ 2011р.
«ПОГОДЖЕНО» «ПОГОДЖЕНО»

Фінансове управління Відділ економіки

Жовківської райдержадміністрації

______________________ Г.Вус ___________________ М.Скоропад

« ____ » _______________ 2011р. « ____ » _______________ 2011р.

Перелік


заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової Програми

централізованих заходів Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві на 2011 рік

п/п


Назва заходу

Виконавець

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

У тому числі:

Усього коштів районного бюджету

І

квартал


ІІ

квартал


ІІІ

квартал


ІV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Встановлення ґратів на вікна першого поверху та вхідні двері

ДІАЗ у м. Жовкві

березень

20.000

20,000

2


Ремонт кімнат (1) з реставрацією вікон, побілкою, ремонтом підлог

ДІАЗ у м. Жовкві

Квітень-травень

15.000
15.0003

Ремонт коридора (частково) з реставрацією вікон, ремонтом всіх дверей та підлог.

ДІАЗ у м. Жовкві

Червень-липень

25.000
15.000

10.000
4

Закупівля музейного обладнання та витрати на побудову музейної експозиції

ДІАЗ у м. Жовкві

Червень-липень

20.00020.000


Всього80.000

20,000

30,000

30,000Примітки: 1. Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми виступає Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві

 2. Проект музейної експозиції виготолвляється студентами Львівської Національної академії мистецтвДиректор ДІАЗ у м. Жовкві Герич


КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ «ЖОВКІВЩИНА»

Згідно Закону України «Про музеї та музейну справу» (ст.7), Положення про Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві (п. 3.5-3.7, 4.12) при ДІАЗ у м. Жовкві створено музей (наказ від 10 вересня 2010р. №38 «Про створення музею при ДІАЗ у м. Жовкві).

Відповідно до цього розроблено Положення про діяльність музею при ДІАЗ у м. Жовкві, який отримав назву «Жовківщина». Головна місія музею «Жовківщина» - відображення розвитку, суспільно-економічних подій, визначних постатей району від перших поселень до сьогодення.

Для забезпечення підготовки приміщень, формування експозиції, популяризації ідеї районного музею створюється музейна рада.

Для музею передбачено приміщення в гостьовому корпусі Жовківського замку загальною площею 301,13 м², експозиційної площі 463,99 м². Це чотири великі кімнати та коридорне приміщення.

Протягом 15 років діяльності заповідника у м. Жовкві сформувався музейний фонд (археологічні знахідки, виявлені в результаті археологічних досліджень у м. Жовкви та районі). Доукомплектування музейних зібрань здійснюватиметься шляхом музейних експедицій та отримання від приватних осіб і музеїв предметів на депоноване зберігання. Складено програму для фінансування ремонтних та супутніх робіт по приведенні до порядку музейних приміщень.

У побудові музейної експозиції буде покладено історико-хронологічний та тематичний принцип.

В головній залі музею можна буде побачити загальну інформацію про район, характеристику його природної та культурної спадщини, окремі експонати образотворчого та прикладного мистецтва, виробничий та духовний потенціал території, загальну інформацію про населені пункти району.Експозиція №1. «Археологічна спадщина Жовківщини, доба середньовіччя, Річ Посполита».

Тут має бути представлена археологічна карта Жовківського р-ну з нанесенням усіх відомих археологічних пам’яток. Також пропонується експозиція археологічних знахідок з музейного фонду ДІАЗу та інших музеїв. Планується висвітлити історію заснування населених пунктів району. Передбачено створити окремі інформаційні стенди, присвячені археологам, які долучились до дослідження археологічної спадщини краю. Буде показаний розвиток території Жовківщини, історичні події в добу середньовіччя та перебування краю в складі Речі Посполитої.Експозиція №2 Австрійський період та період першої світової війни у житті Жовківщини
Ця експозиція має бути присвячена тим змінам, які відбулись на теренах Жовківщини в австрійський період, зокрема відображені історичні постаті того часу, зміни у суспільному та культурному житті, архітектурна спадщина, промисловий розвиток та нові виробництва. Крім цього, ще одним аспектом є участь нашого регіону у Першій Світовій війні та її перебіг на наших землях. Елементом експозиції стане зародження національно-визвольних змагань на Жовківщині.

Експозиція №3 Міжвоєнний період та перебіг Другої Світової війни та території краю.

Складний період між двома світовими війнами для Жовківщини характерний загостреннями суспільно-політичної ситуації. Розвивається діяльність національних культурно-просвітницьких товариств та молодіжних організацій. Наслідком політики реваншу в Європі стало розв’язання нової світової війни, яка принесла в наш край багато лиха. Буде показана збройна боротьба за незалежність України.Експозиція №4. Історичні перетворення Жовківщини в ІІ пол. ХХ ст.
Планується розкрити тему повоєнної відбудови, зміни в сфері суспільного та культурного життя, позитивні і негативні сторони радянської доби, діяльність виробничих колективів, громадсько-політичних організацій. Знайдуть своє місце матеріали щодо утворення незалежної держави України, становлення нових інституцій, європейської інтеграції району тощо.
Окремі експозиції при умові розширення музею:


 • Мистецька спадщина Жовківщини (зокрема, Ю.Буцманюк)

 • Дерев’яна сакральна архітектура Жовківщини, Жовківський осередок живопису та різьби

 • Музей вишивки

 • Інші.

Н.П’єх


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ «ЖОВКІВЩИНА»


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Даний статут розроблений відповідно до чинного законодавства України є правовим документом, який фіксує місце музею у музейні мережі України, визначає його статус, завдання, основні напрями діяльності музею.

  2. Історико-краєзнавчий музей «Жовківщина», створений при Державному історико-архітектурному заповіднику у м. Жовкві, створений на основі музейного фонду сформованого в результаті науково-дослідної діяльності вище вказаної установи. Співзасновникам музею виступають також районний відділ культури та туризму та відділ освіти Жовківської РДА.

  3. Музей здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про музеї та музейну исправу», Закону України про «Про охорону культурної спадщини», Інструкції з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини Музейного фонду України, інших нормативно-правових актів та цього Положення.

  4. Музей організовує свою діяльність на засадах загальнодоступності та рівних можливостей для кожного відвідувача, незалежно від віку, соціального стану, професії, громадянства.

  5. Музей існує за рахунок фінансування засновників, доброчинних внесків наданих для розвитку музею, пожертвувань громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, та за рахунок прибутків від власної діяльності.

  6. Музей підлягає обліку за порядком, визначеним Міністерством культури та туризму України.

  7. Оригінальні пам’ятки історії та культури, які зберігаються у фондах Музею, входять до складу Музейного фонду України і обліковуються за порядком, визначеним чинним законодавством.

  8. Музей не рідше одного разу на рік звітує про фондову, науково-дослідну просвітницьку та виставкову діяльність згідно норм встановленим чинним законодавством.

  9. Матеріальна шкода, завдана Музеєві громадянами чи юридичними особами, відшкодовується згідно з чинним законодавством.

  10. Адреса Музею 80300 Львівська область, м. Жовква, пл. Вічева,2
 1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Музей створено для збереження, вивчення та популяризації пам’яток матеріальної та духовної культури українського народу від найдавніших часів і до сьогодення.

  2. Музей здійснює свою діяльність за такими основними напрямками:

 • Організування обліку музейних предметів, забезпечення їх зберігання.

 • Поповнення і комплектування музейних зібрань через проведення експедицій, екскурсій.

 • Опис, наукове опрацювання зібраних мистецьких і культурних пам’яток, пов’язаних з історичним минулим м. Жовкви та району, їх консервація.

 • Експозиційна, фондова та виставкова діяльність.

 • Реставрація музейних предметів

 • Культурно-просвітницька діяльність серед учнівської молоді і населення; участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських заходах.

 • Використання матеріалів Музею у навчально-виховному процесі та науково-дослідній діяльності.

2.3. Музей координує свою діяльність з Музейною радою, створеною при ньому, Науково-методичним відділом музейного будівництва Львівського історичного музею, іншими музейними установами Львівщини, співпрацює з місцевими музеями.

2.4 Музей надає методичну та практичну допомогу іншим музеям у створенні виставок, експозицій та проведенні інших заходів.


 1. ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНИХ ЗІБРАНЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДІВ.
  1. Музей складається з Основного фонду музейних предметів, зібраних в результаті науково-дослідної діяльності Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві.

  2. Основні фонди музею є власністю Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві і підлягають постійному зберіганню.

  3. Науково-дослідні матеріали, що не становлять цінності як музейні предмети музейного значення, становлять Фонд науково-допоміжних матеріалів, які належить тимчасово зберігати.

  4. Охорона фондів музею забезпечується обліком музейних предметів в обліковій документації.

  5. Облік музейних предметів передбачає такі етапи:

 • Первинний облік, який полягає у складанні акту приймання (дарчого листа) та реєстрації у Книзі обліку фондів.

 • Наукова інвентаризація, яка полягає у складанні науково-інвентарного опису кожного музейного предмета Основного фонду і занесення його в Книгу обліку фондів.

 • Складання допоміжних форм обліку (карток, описів тощо) для швидкого знаходження музейного предмета і отримання необхідних довідкових даних для роботи над музейною колекцією.

3.6. Акти приймання, акти передачі, дарчі листи, Книга обліку фондів, книги наукової інвентаризації підлягають реєстрації і постійному зберіганню. Постійно зберігати належить і картки наукового опису музейних предметів.

3.7 Книга обліку фондів та інвентарні книги фондових груп оформляють відповідним чином:аркуші нумерують, книги підписують і опечатують.

3.8 Фондово-облікову документацію музею треба зберігати постійно.


4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ
4.1 Джерелами фінансування музею є:

 • Прибутки від надання платних послуг, видавничої діяльності;

 • Доброчинні внески грошей на розвиток Музею, пожертвування громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій;

 • Інші надходження

4.2 Витрати, пов’язані з діяльності Музею, придбання інвентаря, обладнання, технічних засобів проводяться за рахунок коштів Засновника.


 1. МАЙНО МУЗЕЮ

5.1 Майно Музею становлять основні фонди, музейне обладнання, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Музею.

5.2 Майно Музею належить Засновнику, який розпоряджається згідно зі своїм Положенням та чинним законодавством України.

5.3 Музей за встановленим чинним законодавством порядком має право:

 • Передавати, продавати, обмінювати обладнання та інвентар;

 • Безкоштовно отримувати матеріальні цінності, обладнання, транспорт тощо від державних підприємств і організацій, доброчинних та громадських фондів та від окремих осіб;

 • Закуповувати для Музею необхідне обладнання.
 1. КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЮ
  1. Безпосереднє керівництво Музеєм здійснює Засновник.

  2. Засновник призначає директора (завідувача) Музею або сам керує Музеєм.

  3. Керівник Музею персонально відповідає за збереження музейних зібрань і за виконання покладених на Музей завдань.
 1. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
  1. Облік історичних пам’яток, які зберігаються в Музеї, здійснюється за порядком, визначеним нормативними документами Міністерства культури і туризму України.

  2. Контроль за діяльністю Музею здійснює Засновник.

  3. Методичну і практичну допомогу в діяльності Музею надає Науково-методичний відділ музейного будівництва Львівського історичного музею.

  4. Юридична відповідальність за збереження музейних зібрань і матеріальних цінностей бере на себе керівник Музею.
 1. ЛІКВІДАЦІЯ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЯ МУЗЕЮ.
  1. Ліквідацію або реорганізацію Музею здійснюється за рішенням Засновника та встановленим законом порядком.

  2. Майно Музею після ліквідації і надалі залишається у розпорядженні Засновника.

  3. Подальше використання музейних зібрань Засновник передає до відповідного музею за порядком передбаченим Положенням про Музейний фонд УкраїниДОГОВІР
про спільну діяльність


м. Жовква

10 листопада 2010 р.


Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві, в особі директора заповідника Герича Володимира Петровича, діючого на основі Положення про Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві (надалі - Заповідник), з одного боку, і
Відділ культури і туризму Жовківської районної державної адміністрації, діючий на основі Положення, в особі начальника Кунинця Степана Васильовича (надалі - Відділ культури) з другого боку, і
Відділ освіти Жовківської районної державної адміністрації, діючий на основі Положення, в особі начальника Соловйова Валерія Федоровича (надалі – Відділ освіти), з іншого боку,

а разом Сторони

уклали цей Договір про наступне:


 1. Предмет договору.

Сторони домовилися про організацію спільної діяльності з метою:

  1. 1.1 створення та розвитку історико-краєзнавчого музею «Жовківщина» на базі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві, формування музейного фонду та його систематичне поповнення;

  2. 1.2 популяризації історичної та мистецької спадщини району серед місцевого населення, організацій та іноземців;

  3. 1.3 організації культурних, просвітницьких та виставкових заходів, як на базі новоствореного музею так і з використанням можливостей Сторін.
 1. Взаємні зобов'язання сторін.

Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов'язуються:

  1. створити історико-краєзнавчий музей «Жовківщина» та делегувати своїх представників у склад музейної ради;

  2. обмінюватися інформацією, що є в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності;

  3. спільно, в обумовлений сторонами строк, проводити консультації та обговорення питань спільної діяльності.
 1. Зобов'язання Заповідника.

Заповідник за даною угодою зобов’язується:

  1. 3.1 створити історико-краєзнавчий музей «Жовківщина» разом із Сторонами та підготувати необхідні документи;

  2. 3.2 призначити осіб, які входитимуть у склад Музейної ради;

  1. призначити відповідальних осіб за ведення музею;

  2. надати експонати для формування музейного фонду;

  3. вести облікову документацію музейного фонду та нових надходжень;

  4. виділити належні приміщення (у випадку необхідності, провести ремонтні роботи за рахунок власних коштів, а також коштів інших Сторін та залучених коштів);

  5. організовувати змінні та постійні експозиції;

  6. спільно зі Сторонами, проводити роботу з питань підготовки та проведення культурно-просвітницьких та виставкових заходів.
 1. Зобов'язання Відділу культури.

Відділ культури за даною угодою зобов’язується:

4.1 сприяти створенню історико-краєзнавчого музею «Жовківщина»спільно із Сторонами;

4.2 призначити осіб, які входитимуть у склад Музейної ради;


  1. надавати фінансову підтримку для створення та функціонування музею;

  2. брати участь у формуванні музейного фонду новоствореного історико-краєзнавчого музею «Жовківщина»;

  3. спільно із Заповідником проводити роботу з питань підготовки та проведення культурно-просвітницьких та виставкових заходів.
 1. Зобов'язання Відділу освіти.

Відділ культури за даною угодою зобов’язується:

5.1 сприяти створенню історико-краєзнавчого музею «Жовківщина» спільно із Сторонами;

5.2 призначити осіб, які входитимуть у склад Музейної ради.


  1. брати участь у формуванні музейного фонду новоствореного історико-краєзнавчого музею «Жовківщина»;

  2. спільно із Заповідником проводити роботу з питань підготовки та проведення культурно-просвітницьких та виставкових заходів.
 1. Відповідальність Сторін.

Сторони, за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даною угодою, несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.


 1. Припинення Договору.

  1. Сторони залишають за собою право на дострокове розірвання цього Договору у зв'язку із незалежними від волі Сторін обставинами, зокрема, змін чинного законодавства та рішень вищих органів управління Сторін по предмету договору. В даному випадку Сторона-ініціатор розірвання угоди зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за місяць.

  2. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із Сторін в разі невиконання другою Стороною своїх зобов'язань. В даному випадку всі невигідні наслідки розірвання покладаються на винну Сторону.

  3. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даною угодою повинні бути розглянуті Сторонами протягом одного місяця із моменту отримання претензії.
 1. Інші умови.

  1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді з обов'язковим складанням письмового документа.

  2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права, за даним договором, третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

  3. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, поодинці для кожної із Сторін.

  4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  5. Термін дії договору – з «___»_________2010 року по «_____» __________2012 року.

Місцезнаходження і реквізити СторінЗаповідник

Відділ Освіти

Відділ культури

Юридична адреса 80300

м. Жовква, пл. Вічева, 2

Львівської області

Код ЄДРПОУ 20851148

Р/р 35225003006626 в ГУДК у Львівській обл.

Поштова адреса 80300

м. Жовква, пл. Вічева, 2


Юридична адреса 80300

м. Жовква, вул. Коновальця, 4 Львівської області

Код ЕДРПОУ 02229250

Р/рахунок _______________ в ГУДК у Львівській обл,

Поштова адреса_80300

м. Жовква

вул. Коновальця, 4


Юридична адреса 80300

м. Жовква, вул. Львівська, 37 Львівської області

Код ЕДРПОУ 02229250

Р/рахунок _______________ в ГУДК у Львівській обл,

Поштова адреса_80300

м. Жовква, вул. Львівська, 37
Директор заповідника
Герич В.П.
« « 2010 р.

М.П.


Начальник відділу
Соловйов В.Ф.
« « 2010 р

М.П.


Начальник відділу
Кунинець С.В.
« « 2010 р

М.П.


Смотрите также:
Рішення № від 2011р. Голова Жовківської В. Волошин районної ради Т. Швай
189.05kb.
1 стр.
Рішення № від " " 2011 р райдержадміністрації Голова Жовківської районної ради Т. Швай
149.71kb.
1 стр.
Рішенням сесії Жовківської районної ради № від " " 2011 р. Голова Жовківської районної ради
80.16kb.
1 стр.
Рішення 27. 09. 2011 №579/16 м. Чернівці Про зарахування на баланс житлового фонду комунальної власності приміщень в будинку №
36.39kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішення №2011 року смт Глибока Про районну Програму збереження архівних фондів Глибоцького районного
171.8kb.
1 стр.
Рішення чергової 9-ої сесії Жовківської районної ради від 09 червня 2011р. №11 Методика розрахунку орендної плати за нерухоме майно спільної власності територіальних громад Жовківського району 1
149.86kb.
1 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про затвердження районної Програми „ Підготовка та проведення проміжних виборів депутата районної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу №17 на 2011-2012 рр
68.89kb.
1 стр.
Додаток №3 до рішення 4 сесії Жовківської районної ради від 11. 01. 2011 р.№5 Програма
17.37kb.
1 стр.
Рішення від 07. 07. 11 №243 м. Гола Пристань Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 01. 11 №58 "Про міський бюджет на 2011 рік"
31.02kb.
1 стр.
Рішення від 05. 11. 2008 №17-9/V смт Катеринопіль Про районну програму "Репродуктивне здоров'я на період до 2015 року"
132.81kb.
1 стр.