Главная страница 1


ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ


«12» 12 2011 № 575


м.Чугуїв
Про виконання Програми соціального захисту населення м.Чугуєва за 11 місяців 2011 року

Керуючись п. 1 розділу «а» ст.27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання власних повноважень, Виконавчий комітет Чугуївської міської ради


В И Р І Ш И В:


 1. Інформацію про стан виконання Програми соціального захисту населення м. Чугуєва за 11 місяців 2011 року прийняти до відома (додається).

2. Службі у справах дітей (КУКСА О.Ю.) продовждити роботу щодо запобігання дитячої бездоглядності та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Термін - протягом року.
3. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КОРОЩУПОВА В.О.) спільно з організацією ветеранів війни та праці продовжити роботу щодо активізації діяльності волонтерів з метою надання соціальної допомоги людям похилого віку.

Термін - протягом року.


5. Відділу у справах сім’ї та молоді (РЄЗАНОВА В.В.) спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КОРОЩУПОВА В.О.), службою у справах дітей (КУКСА О.Ю.) та відділом освіти (ПРОЦЕНКО М.В.) продовжити роботу щодо забезпечення здійснення соціального супроводу сімей, що опинилися у кризовій ситуації.

Термін - протягом року.

6. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та комунальної власності (КУЛІНІЧ В.Б.) спільно з відділом містобудування та архітектури (САВІНА Л.В.) провести інвентаризацію будівель об’єктів громадського користування на предмет пристосування їх для безперешкодного доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Термін – до 20.12.2011 року.


7.Управлінню праці та соціального захисту населення (ЗЛОТНІКОВА Н.Г.):

7.1 забезпечити своєчасне надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Термін - протягом року.
7.2 Вдосконалювати роботу щодо надання соціальних гарантій та пільг мешканцям міста.

Термін - протягом року.


7.3 Продовжувати роз’яснювальну роботу серед населення міста через засоби масової інформації щодо соціального захисту населення.
Термін - протягом року.
8. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (ЛОБАНОВ М.М.) надати пропозиції щодо відкриття відділення обліку безпритульних громадян.

Термін - до 20.12.2011 року.


9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради ХВАТИНЕЦЬ О.О.
Міський голова Г.М. МІНАЄВА
Управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Чугуївської міської ради


Інформація

про виконання Програми соціального захисту населення м. Чугуєва

за 11 місяців 2011 року.

Чугуїв


2011
Інформація

про виконання Програми соціального захисту населення м. Чугуєва

за 11 місяців 2011 року.

Рішенням V сесії VІ скликання від 30.12.2010 року № 54-VІ затверджена Програма соціального захисту населення міста на 2011 рік. Протягом 11 місяців поточного року реалізація заходів Програми здійснювалася на основі діючій у цій сфері нормативно-правової бази.

Мета програми – підтримка найбільш незахищених верств населення.

Програмою передбачено захист конституційних прав працівників міста на оплату праці та пенсійне забезпечення. З цією метою Управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється контроль за дотриманням підприємствами, організаціями та установами міста чинного законодавства про працю. Протягом січня-листопада 2011 року було обстежено 24 підприємства міста. При проведенні перевірок зверталася увага на рівень оплати праці, своєчасність її виплати, погашення існуючої заборгованості із заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України, проведення індексації у зв’язку із зростанням цін та компенсації втрати частини заробітної плати внаслідок порушення терміну її виплати, а також дотримання вимог Генеральної, Регіональної, галузевих угод та колективних договорів .

Питання щодо рівня оплати праці, погашення боргів та своєчасності її виплати в м.Чугуєві розглядаються на засіданнях Міської тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Комісія працює в щомісячному режимі, на її засідання запрошуються керівники підприємств, установ та організацій міста, які мають борги по заробітній платі та внескам до Пенсійного та соціальних страхових фондів, які допускають виплату заробітної плати нижче встановленого державою її мінімального розміру.

Протягом 11 місяців 2011 року було проведено 14 засідань комісії, з них 6 засідань за участю Чугуївської міжрайонної прокуратури.

З метою здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати на підприємствах-боржниках міста, проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати, аналізуються причини, що стримують погашення боргів, а також здійснюється щомісячний контроль за виконанням графіків погашення заборгованості підприємствами-боржниками.

За результатами проведеного моніторингу, за оперативними даними, загальний рівень заборгованості з виплати заробітної плати по м. Чугуєву станом на 01.12.2011 становить 906,1 тис. грн., протягом 11 місяців він збільшився на 513,1 тис. грн. або на 130,6 %.

На початок грудня 2011 року борги із заробітної плати мають 3 економічно активних підприємства міста:


 • Комунальне підприємство «Чугуївська саночистка» у сумі 99,4 тис. грн.

 • ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» у сумі 751,9 тис. грн.;

 • фірма «Укравтобізнес» ТОВ у сумі 48,7 тис. грн.

та 1 підприємство-банкрут:

 • Чугуївське підприємство теплових мереж у сумі 6,1 тис. грн..

За 11 місяців 2011 року проведено 3 засідання Міської тристоронньої соціально-економічної ради за участю представників професійних спілок і роботодавців міста. На засіданнях були розглянуті питання про необхідність підвищення фонду оплати праці, як основного джерела доходів бюджету Пенсійного фонду України, про стан погашення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України, про підведення підсумків виконання Угоди між виконавчим комітетом Чугуївської міської ради, роботодавцями та профспілками м. Чугуєва, про проведення в місті двомісячника з укладення колективних договорів, про стан легалізації в сфері „тіньової” зайнятості в м. Чугуєві, про соціальне державне страхування та інші.
Що стосується рівня оплати праці , то середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у м. Чугуєві за 10 місяців 2011 року склала 1704 грн., що на 5,0 % перевищило відповідний показник 2010 року. Середньомісячний розмір номінальної заробітної плати у жовтні 2011 року склав 1810 грн., що перевищує державні соціальні стандарти, встановлені з 1 жовтня 2011 року майже в 1,8 рази (рівень мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 985 грн.). В порівнянні з жовтневим показником минулого року середньомісячна заробітна плата зросла на 8,7% (на 73 грн. на місяць).
Зайнятість населення.

За підсумками роботи промислового сектору міста та сфери підприємництва протягом січня-листопада поточного року за рахунок усіх джерел фінансування створено 759 робочих місць, що складає 90,4% від річного програмного завдання. З усіх новостворених робочих місць 18,2%, або 138 одиниць, створені юридичними особами та 81,8%, або 621 одиниць - фізичними особами (самозайнятість, реєстрація фізичних осіб, договори найму).

У зв’язку з поліпшенням фінансово-економічного стану окремих підприємств та підприємців міста, збільшилась чисельність населення, зайнятого в офіційному секторі (на 292 чол.), що вплинуло на місцевий ринок праці.

Протягом січня-листопада 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року число незайнятого населення, яке звернулось за сприянням у працевлаштуванні до Чугуївського міськрайцентру зайнятості, зменшилось на 10,0%.

Всього на обліку в службі зайнятості протягом 11 місяців 2011 перебувало 1667 чоловік, з активними формами зайнятості охоплено 1336 чоловік, або 80,1%, (аналогічний період минулого року 1445 чол., або 78,0%), а саме:


 • працевлаштовані 822 чол.;

 • отримали нову професію, спеціальність або підвищили кваліфікацію 226 чол.;

 • залучено до тимчасових оплачуваних громадських робіт 288 чол.

Міською комісією з легалізації робочих місць протягом січня-листопада 2011 року обстежено 49 роботодавців. У 9 роботодавців виявлено 24 працівника, які працювали без оформлення трудових відносин. За результатами обстежень надані рекомендації щодо усунення виявлених порушень та на засіданні комісії надані роз’яснення щодо їх відповідальності за найманих працівників. Внаслідок проведеної роботи було легалізовано 15 робочих місць. Проведено 11 засідань комісії.

З метою поліпшення соціального партнерства, спільного та оперативного розв’язання проблем зайнятості населення протягом 11 місяців 2011 року проведено 3 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

За поданням Чугуївського міськрайцентру зайнятості Управлінням праці та соціального захисту населення була проведена організаційна робота щодо бронювання персональних робочих місць для працевлаштування 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників професійних ліцеїв 2011 року. Діти-сироти, які навчалися у Чугуївських професійних ліцеях, проходили виробничу практику на заброньованих для них робочих місцях. Працевлаштування на зазначені місця в поточному році було здійснено в повному обсязі.

У серпні 2011 року на базі КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» відбувся профорієнтаційний захід «Літня мандрівка до професій» участь у якому взяли близько 150 дітей.

Традиційно у липні 2011 року була організована робота Молодіжного трудового загону до складу якого увійшли 22 представника учнівської молоді. Загін працював на базі КП “Чугуївська саночистка” по благоустрою вулиць міста. З міського бюджету на оплату праці виділено 15 тис. грн.

В усіх загальноосвітніх навчальних закладах проводиться робота щодо профорієнтації учнів.


Адресна допомога

За 11 місяців 2011 року призначено житлову субсидію 3364 сім’ям на загальну суму 536,4 тис. грн.. та 32 сім’ям субсидію на тверде паливо на загальну суму 23,1 тис. грн. .

Протягом 11 місяців 2011 року було проведено 20 засідань комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні житлової субсидії та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , розглянуто 2017 заяв, по 1982 заявам були прийняті позитивні рішення.

Протягом 11 місяців 2011 року різних видів державної соціальної допомоги отримало 2581 громадян на загальну суму 17089,8 тис. грн. , за рахунок міського бюджету - 58 сімей, на загальну суму – 55,7 тис. грн..

Протягом звітного періоду проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо призначення різних видів державної соціальної допомоги через інформаційні буклети, засоби масової інформації, інформаційні стенди.

Робота відділу грошових виплат і компенсацій проводиться у безперервному режимі згідно впровадженої Єдиної технології прийому громадян. Працює телефон „гарячої лінії„ (2-26-31), впроваджена система попереднього запису на , о рганізована робота по оформленню субсидії на дому для громадян з обмеженими фізичними можливостями

Відділом у справах сім’ї та молоді направлена заявка про виділення в 2011 році бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової винагороди жінці, якій 20.04.2011 присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” на суму 9410,0 грн.

Матеріальна допомога на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, за розпорядженням міського голови, виплачена 32 особам на загальну суму 15,4 тис. грн..

Оформлено 18 пакетів документів на виплату допомоги громадянам, які здійснили поховання учасників бойових дій на загальну суму 17,9 тис. грн.

Комісією з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям м. Чугуєва, які опинилися у скрутній життєвій ситуації протягом 11 місяців 2011 року надана матеріальна допомога 440 мешканцям міста на загальну суму 58,1 тис. грн..

У місті ведеться системна робота по наданню соціальних послуг.

Протягом 11 місяців 2011 року Управлінням праці та соціального захисту населення прийнято 642 заяви від громадян, які бажають отримати соціальні послуги у Територіальному центрі обслуговування громадян (надання соціальних послу). Проведено 38 засідань комісії з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради, звільнено від оплати 406 громадян.

Станом на 1 грудня 2011 року у складі територіального центру працюють п’ять відділень, якими з початку року надано 289810 соціальних послуг:


 • відділення соціальної допомоги вдома;

 • спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома непрацездатним громадянам з психічними розладами;

 • відділення організації надання адресної натуральної допомоги;

 • відділення соціально-побутової адаптації;

 • відділення соціально-медичних послуг.

відділеннями територіального центру.

Соціальні послуги надаються як безкоштовно, так і на платній основі. Надання соціальних послуг на платній основі здійснюється відповідно до затвердженого виконавчим комітетом Чугуївської міської ради Положення про порядок надання платних соціальних послуг, перелік та опис платних соціальних послуг та тарифи на платні соціальні послуги для відділень територіального центру. За 11 місяців надано платніх соціальних послуг на загальну суму 19,9 тис. грн.

У спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома непрацездатним громадянам з психічними розладами з початку року на обслуговуванні перебувало 71 громадян, які отримали 29117 соціальних послуг.

У відділенні соціальної допомоги вдома з початку року на обслуговуванні перебувало 553 громадянина, які отримали 168415 соціальних послуг. Соціальні послуги наплатній основі отримало 135 чол..

При відділенні соціальної допомоги вдома функціонує клуб спілкування “Затишок”, проводяться зустрічі з пенсіонерами, ветеранами війни та праці, інвалідами усіх категорій з нагоди святкування державних та релігійних свят.

Відділенням організації надання адресної натуральної допомоги за 11 місяців 2011 року надана допомога 671 чол., на загальну суму 45655, 00 грн. (макаронні вироби, борошно, овочі та інше). Надана гуманітарна допомога – 12 чол., на суму 474,00 грн. (одяг, взуття, білизна та інше) та через пункт прокату (милиці, інвалідні візки та інше) – 16 чол.. Потребуючим надається допомога в розпилюванні та рубці дров, дрібному ремонті осель, обробка присадибних ділянок. Надаються послуги перукаря, банної кімнати, дрібного ремонту одягу. Всього відділенням надаються 11 видів соціальних послуг, яких за 11 місяців 2011 року надано у кількості 3166 послуг (з них 139 на платній основі).

У відділенні соціально-побутової адаптації обслуговано 719 чол., яким надано 38937 соціальних послуг.

Проводяться щоденні соціально-консультативні бесіди «Час жити», щотижнево проводяться заняття в «Університеті третього віку». Робота з групою «Без огляду на роки» спрямована на соціально-побутову адаптацію осіб похилого віку для підтримки їх соціальної незалежності.

У відділенні проводиться робота щодо організації дозвілля та відпочинку підопічних: зустрічі у літературно-історичному гуртку, екскурсії до картинної галереї, музеїв, визначних місць Чугуївщини та Харківщини.

Проводиться робота з підопічними, потребуючими духовного спілкування. Для цієї категорії громадян організуються зустрічі з настоятелем храму «Всіх Скорботних Радість» та настоятелем Свято-Покровського Храму до православних свят, причастя, сповіді, освячення житла.

Підопічні відділення приймають активну участь у культурно-масових заходах міста.

Відділенням соціально-медичних послуг надано 50175 послуг.

У межах заняття клубу „Здоров’я” щомісячно проводяться лекції на різноманітні теми профілактики захворювань у людей похилого віку та збереження активного довголіття.

На 01.12.2011 р. на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 10746 громадян., які мають право на пільги відповідно до діючого законодавства.Категорії пільговиків (за якою отримують пільги)

На

01.12.2010 р.

На

01.12.2011 р.

1. Ветерани війни

2098

1898

2. Ветерани праці

1119

1670

3. Громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

422

414

4. Ветерани військової служби та органів внутрішніх справ

874

876

5. Громадяни похилого віку, пенсіонери

770

1067

6. Діти війни

2765

2635

7. Інваліди загального захворювання

1354

1585

8.Пільговики інших категорій

146

147

9. Багатодітні сім’ї та діти з багатодітних сімей

397

454

Всього

9945

10746

Загальна сума нарахувань на відшкодування по пільгам на житлово-комунальні послуги за 11 місяців 2011 року складає 5989,3 тис. грн., на придбання твердого палива та скрапленого газу – 22,6 тис.грн. на інші пільги та пільги з користування послугами зв’язку – 3323,9 тис. грн.

Загальна сума на відшкодування збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян за 11 місяців складає 66,168 тис. грн.

Пільгові питання сімей з дітьми вирішуються також і відділом освіти. Станом на 01.12.2011 року в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах навчається й виховується 612 дітей пільгових категорій, з них дітей-сиріт – 31 чол., дітей з малозабезпечених сімей – 11 чол., дітей, які мають статус постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 36 чол., дітей-інвалідів – 52 чол. та 217 дітей з багатодітних сімей.За звітній період відділом освіти було виділено матеріальну допомогу дітям пільгових категорій на суму 38,8 тис.грн. з фонду загальнообов’язкового навчання, з них у серпні 2011 року були надані кошти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на отримання шкільної форми та канцтоварів на загальну суму 34 тис.грн.

Протягом звітного періоду 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 10 дітей з малозабезпечених сімей у навчальних закладах міста були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Учні 1-4 класів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням у повному обсязі.

Протягом вересня –грудня 20011 року проводиться робота щодо медичного огляду огляд дітей шкільного віку (у тому числі і дітей пільгових категорій). Огляд проводиться відповідно до затвердженого графіку. Відділом освіти та медичним закладом щомісяця здійснюється моніторинг стану проходження цих медичних оглядів, за результатами якого складають карти здоров’ї кожного учня, визначається група здоров’ для занять фізичною культурою.

У місті проводиться певна робота з неблагополучними сім’ями.

Складений Місцевий банк даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 11 місяців 2011 року на обліку перебуває 72 кризових сім»ї, в яких виховується 125 дитини. Під соціальним супроводом у 2011 році перебувало 20 сімей (41 дитина) яким надано 462 соціальних послуги. Проводиться певна робота щодо своєчасного виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. З метою координації діяльності служб у міст діє Дорадчий орган по роботі з сім’ями та особами які опинились у складних життєвих обставинах. Робота дорадчого органу направлена на надання своєчасної допомоги, здійснення комплексу заходів, спрямованих на вихід сім’ї або особи зі складних життєвих обставин, створення умов для самостійного розв’язання та подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу сім’ї або особи, яка опинилась у кризовій ситуації.

З метою підвищення педагогічної освіти прийомних батьків та батьків-вихователів, в ЦСССДМ щоквартально проходять засідання Школи прийомних батьків за відповідними темами.

Продовжує свою роботу и Чугуївський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, якім надаються соціальні, психологічні, медичні, юридичні, педагогічні послуги. Послуги надаються відповідно до оцінки потреб дитини та згідно індивідуального плану роботи з дитиною та родиною.

Службою у справах дітей протягом 11 місяців 2011 року до Чугуївського міського центру соціально-психологічної реабілітації направлено 26 дітей. До навчального закладу влаштовано 10 дітей, повернуто у сімЇ – 18 дітей. Влаштовано у прийомні сім»ї – 5 дітей
Соціальна підтримка бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, безпритульних дітей
Розпорядженням міського голови № 279 від 03.08.2011р. «Про затвердження Плану Заходів щодо організації роботи в місті з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в осінньо-зимовий період 2011-2012 років по м. Чугуєву» створена робоча група для вжиття термінових заходів, спрямованих на запобігання загибелі бездомних громадян від переохолодження під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, та затверджений план заходів щодо організації роботи з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Проводяться спільні рейди по виявленню бездомних громадян в яких приймають участь Управління праці та соціального захисту населення, Чугуївський РВ ГУМВС, Територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) та організація Товариства Червоного Хреста України. Ведеться патрулювання в мікрорайонах міста в осінньо-зимовий період, проводиться роз’яснювальна робота серед бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, щодо санітарно-гігієнічних норм прожиття.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання послуг) Чугуївської міської ради та Чугуївською міською організацією Товариства Червоного Хреста України організовані пункти прийому від населення та приватних підприємців міста гуманітарної допомоги, а саме: теплих речей, взуття тощо, для забезпечення ними бездомних громадян. При Територіальному центрі соціального обслуговування (надання послуг) Чугуївської міської ради проводиться робота по організації пункту обігріву для бездомних громадян.

Комунальним закладом охорони здоров’я „Чугуївської районної лікарні ім. М.І. Кононенка” передбачено розгортання додаткових ліжко-місць в осінньо-зимовий період для тимчасового перебування бездомних громадян.

Питання соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та безпритульних дітей розглядаються на засіданнях Координаційної ради з питань соціальної політики виконавчого комітету Чугуївської міської ради.
Реабілітація інвалідів.

Станом на 01.12.2011 року у місті мешкає 2218 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з яких 127 дітей-інвалідів. Управлінням праці та соціального захисту населення Чугуївського міськвиконкому підтримується в актуальному стані Централізований банк даних з проблем інвалідності.

Протягом 11 місяців 2011 року було видано 219 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами. За рахунок державного бюджету інвалідам згідно медичних рекомендацій було видано 12 інвалідних візків та 43 засобу реабілітаці. При міському територіальному центрі та міському товаристві Червоного Хреста працюють пункти прокату засобів реабілітації та інвалідних колясок.

За 11 місяців 2011 року компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування нарахована 50 інвалідам на загальну суму 6,7 тис. грн. На проходження обласної транспортної МСЕК направлено 4 чол. та оформлено 2 пакета документів для постановки на чергу щодо забезпечення пільговими автомобілями. Два чоловіка забезпечені пільговим спецавтотранспортом.

Нарахована та виплачена компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку 24 інвалідам війни на загальну суму 6,2 тис. та 3 інвалідам загального захворювання на загальну суму 0, 5 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться робота по виявленню осіб, які бажають навчатися в учбових закладах Мінпраці та на курсах перекваліфікації (інформація розміщена у ЗМІ). Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення спільно із центром зайнятості проводиться робота щодо працевлаштування інвалідів, випускників Харківського обліково-економічного технікуму–інтернату ім. Ананченко.

Обласний центр медико-соціальної експертизи на кожного інваліда надсилає до управління індивідуальну програму реабілітації. Щомісяця відпрацьовуються списки непрацюючих інвалідів 3 групи щодо їх працевлаштування. Протягом 11 місяців 2011 року через центр зайнятості працевлаштовано 10 інвалідів.

. Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та комунальної власності спільно з відділом архітектури та містобудування громадського користування складено перелік будівель на предмет пристосування для доступу інвалідів. При наданні дозволу на будівництво нових об’єктів торгівлі, побутового обслуговування та інше враховується необхідність пристосування для доступу інвалідів /облаштування пандусів/.

У ЗНЗ міста проводились виховні години на тему „Милосердя та етичне виховання”, „Бережи здоров’я змалку” тощо, спрямовані на створення гармонійної особистості учнів, формування навичок здорового способу життя, милосердного ставлення до оточуючих людей, толерантності по відношенню людей з особливими потребами.
Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи вирішує Управління праці та соціального захисту населення. Станом на 01.12.2011 року на обліку в управлінні перебуває 419 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 54 дітей та 21 дружин померлих громадян, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Грошова компенсація вартості продуктів харчування для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС виплачена за січень-листопад 2011 року на загальну суму 621,6 тис. грн. Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачена у 2011 році в повному обсязі на загальну суму 40,3 тис. грн.

Відшкодовано батьківської плати на суму 3,1 тис. грн. та додаткової відпустки і стипендії 24 громадянам на загальну суму 27,1 тис. грн.

Протягом поточного року у поліклінічному відділенні обстежено 273 постраждалих, диспансерне обстеження в НІІ ОЗДП м. Харкова пройшли 17 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відшкодовано 18,5 тис. грн. на забезпечення безкоштовними ліками та 2,95 тис. грн. на зубопротезування.

У місті Чугуєві поліпшення житлових умов потребують 30 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з відсутністю фінансування з Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в 2011 році постраждалі громадяни житлом не забезпечувались.

Станом на 01.12.2011р. у санаторіях місцевого та морського клімату оздоровлено 31 постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них - 3 дитини.


Акція “Милосердя”

Протягом звітного періоду на базах ЗНЗ функціонували волонтерські загони, була надана адресна допомога ветеранам війни та праці в рамках акції «Ветеран живе поруч».

При відділі у справах сім’ї та молоді постійно працює безкоштовний магазин "Берегиня", речі до якого приносять небайдужі до проблем інших люди. Отримати уживані дитячі речі, іграшки постійно мають можливість багатодітні, малозабезпечені сім’ї, а також сім’ї, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі.

Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Чугуївської міської ради прийняв активну участь у проведенні Всеукраїнської акція «Серце до серця» (благодійна допомога дітям хворим на діабет), в ході якої по м. Чугуєву розповсюджено 50 скриньок для збору коштів. За період акції до Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» перераховано 1,7 тис. грн.


Відзначення визначних дат

Для відзначення в місті визначних дат по місту були розроблені та затверджені розпорядженнями міського голови відповідні заходи. Заходи розроблялися з залученням представників громадських організацій. З метою охоплення більшої кількості мешканців міста щодо участі у проведені свят, концерти та вшанування ветеранів проводилися по віддаленим районам міста.Інформація про проведені заходи висвітлювалась у засобах масової інформації.
Статутна діяльність громадських організацій
На фінансування статутної діяльності громадських організацій ветеранів та інвалідів у 2011 році перераховано 42,5 тис. грн. ( ветерани – 26,5 тис. грн.. інваліди – 6,0 тис. грн., афганці – , тис.грн., чорнобильці – 3,0тис.грн.).
Начальник управління праці

та соціального захитсу населення Н.Г.Злотнікова


Смотрите также:
Рішення «12» 12 2011 №575 м. Чугуїв Про виконання Програми соціального захисту населення м. Чугуєва за 11 місяців 2011 року
202.66kb.
1 стр.
Рішення від «30. 12»2011 №797-vi м. Чугуїв Про виконання "Природоохоронної програми щодо покращення екологічного стану м. Чугуєва на 2011 рік"
296.53kb.
1 стр.
Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку району за 9 місяців 2011 року промисловість
155.04kb.
1 стр.
Рішення від «30. 12»2011 №796-vi м. Чугуїв Про хід виконання Програми реформування І розвитку житлово-комунального
117.64kb.
1 стр.
Рішення " 21 " липня 2011 року №476 Про хід виконання рішення міської ради від 15. 12. 2010 року №29 "
345.61kb.
1 стр.
Рішення від «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки
75.97kb.
1 стр.
Рішення 22 грудня 2011 р. Про хід виконання Комплексної програми кадрового забезпечення закладів освіти Кельменецького району на період до 2016 року
1861.78kb.
12 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №83 м. Гайворон Про хід виконання програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
21.54kb.
1 стр.
Рішення " 20 " жовтня 2011 року №663 Про підсумки роботи галузей господарського комплексу міста за 9 місяців 2011 року
77.39kb.
1 стр.
Рішення №4 «27» жовтня 2011р. ХІІ сесія 6 скликання копія про хід виконання програми охорони
70.36kb.
1 стр.
Рішення від № м. Луцьк Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік за підсумками першого півріччя
1558.12kb.
9 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року № звіт про виконання Спільної обласної програми сприяння
168.06kb.
1 стр.