Главная страница 1
Рубіжанська міська рада

П`яте скликання
(тридцять восьма сесія)
Р і ш е н н я №38/8

Від 13 серпня 2008 року.

м.Рубіжне
Про відкриття позашкільного закладу

дитячо-юнацької спортивної школи №2

Рубіжанської міської ради Луганської області

(профіль: футбол, футзал)
Заслухавши інформацію керуючого справами виконкому Чоломбитько Т.О. щодо достатньої навчально-методичної, матеріально-технічної, педагогічної бази для відкриття дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рубіжанської міської ради Луганської області (профіль: футбол, футзал), на підставі рекомендації комісії міської ради з соціальних питань від 6 серпня 2008 року, керуючись ст.. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Рубіжанська міська рада

Вирішила:
1. Відкрити з 1 вересня 2008 року дитячо-юнацьку спортивну школу №2 Рубіжанської міської ради Луганської області (профіль: футбол, футзал).

2. Внести з 01.09.2008р. зміни до штатного розкладу позашкільних закладів управління освіти Рубіжанської міської ради:

- вивести із штату дитячо-юнацького клубу : зав.відділом - 0,5 одиниці;

завгоспа - 0,5 одиниці;

керівника гуртка - 3,5 одиниці;

- вивести із штату Комплексу позашкільної роботи : керівника гуртка - 1 одиницю;

- ввести в штат дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рубіжанської міської ради:

директора - 1 одиницю;

заступника директора з учбової частини -0,5 одиниці;

тренер- викладач – 3,5 одиниці;

лікар 2 категорії – 0,5 одиниці;

3. Затвердити статут дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рубіжанської міської ради Луганської області (профіль: футбол, футзал) (додається).

4. Доручити управлінню освіти Рубіжанської міської ради до 01.09.2008р.:

4.1 Організувати реєстрацію статуту дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рубіжанської міської ради Луганської області (профіль: футбол, футзал) відповідно до діючого законодавства.

4.2 Забезпечити виготовлення печатки, штампу, вивіски на будівлі дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рубіжанської міської ради Луганської області (профіль: футбол, футзал) з написом назви відповідно до цього рішення, згідно діючого законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальних питань.


Міський голова А.А. Бусенков

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Рубіжанської міської ради

№38/8 від 13 серпня 2008 року.
Міський голова

____________________ А.А. БусєнковСТАТУТ
дитячо-юнацької спортивної школи № 2

Рубіжанської міської ради

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(профіль: футбол, футзал)

м.Рубіжне 2008 р.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дитячо - юнацька спортивна школа №2 Рубіжанської міської ради Луганської області (профіль: футбол, футзал), далі ДЮСШ №2, є позашкільною установою освіти, що здійснює навчання та виховання громадян у позаурочний час. ДЮСШ №2 формує вміння та навички за інтересами; забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку; здійснює підготовку до активної професійної та громадської діяльності; створює умови для організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

1.2 ДЮСШ №2 у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН “Про права дитини”, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом.

1.3 Засновником ДЮСШ №2 є Рубіжанська міська рада.

Засновник здійснює фінансування ДЮСШ №2, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікаціі, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4 ДЮСШ №2 підпорядковується управлінню освіти Рубіжанської міської ради.

1.5 ДЮСШ №2 є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державного казначейства України та в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.6 Юридична адреса: 93010 м.Рубіжне, Луганська обл.,

вул., Миру буд.20.
2 МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Метою діяльності ДЮСШ №2 є забезпечення дітям та молоді рівних умов для розвитку здібностей та навчання, а тим, які мають перспективу для спорту вищих досягнень - необхідні умови для спортивного удосконалення.

2.2 Основні завдання діяльності ДЮСШ №2:

- розвиток дитячого, юнацького та молодіжного футболу ;

- створення планомірної системи підготовки футболістів – спецкласи, спецгрупи, молодіжні команди, команди майстрів;

- забезпечення участі клубних команд у міських, обласних і республіканських змаганнях і турнірах, а також у першості України серед команд - неаматорів.;

- організація навчально - тренувальних зборів;

- організація та проведення футбольних турнірів;

- організація літніх спортивно – оздоровчих таборів;

- пропаганда розвитку фізичної культури і спорту серед учнівської молоді м.Рубіжного;

- проведення роботи із залученням дітей та підлітків до систематичних занять спортом, надання допомоги загальноосвітнім школам в організації з методичної та спортивної роботи.

- виявлення в процесі систематичних занять здібних дітей та підлітків та залучення їх до спеціалізованих занять.

2.3 ДЮСШ №2 здійснює навчання й виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.3 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ №2
3.1 ДЮСШ №2 працює за річним планом роботи, погодженим з управлінням освіти Рубіжанської міської ради, реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку м.Рубіжного, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

3.2 Навчально-виховний процес ДЮСШ №2 здійснюється за навчальним планом, що затверджуються управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

3.3 Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням ДЮСШ №2 з управлінням освіти Рубіжанської міської ради з урахуванням типового навчального плану.

3.4 Тривалість занять у ДЮСШ №2 визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

- віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

- віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

- інших - 45 хвилин.

3.5 Режим щоденної роботи встановлюється ДЮСШ №2 на основі рекомендацій управління освіти Рубіжанської міської ради.

3.6 ДЮСШ №2 забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.7 У канікулярні, святкові та неробочі дні школа працює за окремим планом, затвердженним директором ДЮСШ №2.

3.8 ДЮСШ №2 працює у тісному зв'язку з управлінням освіти Рубіжанської міської ради, відділом з физичної культури та спорту Рубіжанської міскої ради, Луганським обласним управлінням з фізичного виховання та спорту, Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

3.9 ДЮСШ №2 може мати одне та більше відділень зі споріднених видів спорту за наявності контингенту перспективних спортсменів.

3.10 Відділення за видами спорту формуються зі спортивно-оздоровчих груп, груп початкової підготовки, навчально-тренувальних груп, груп спортивного удосконалення.

3.11 Заняття в спортивних відділеннях ДЮСШ №2 проводяться без відриву від навчання в загальноосвітніх школах. ДЮСШ №2 разом із загальноосвітніми школами створюють для перспективних у спортивному відношенні учнів спеціалізовані класи з подовженим днем навчання та поглибленим навчально-тренувальним процесом. Створення спецкласів здійснюється спільним рішенням адміністрації ДЮСШ №2 та загальноосвітньої школи на підставі укладеної між ними угоди, яка погоджується з управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

3.12 Для забезпечення навчального процесу протягом року, в період літніх та зимових канікул, ДЮСШ №2 може організовувати спортивно-оздоровчі табори (власні або орендовані). Школа має право нести витрати на спортивно-оздоровчу роботу, проведення навчально-тренувальних зборів:

- 12 днів − безпосередньо перед змаганнями обласного масштабу;

- 18 днів − державного;

- 24 дні − міжнародного, а також харчування провідним спортсменам школи в розмірах установленого нормативу Державним комітетом з фізичної культури і спорту України.

3.13 Працівники ДЮСШ №2 працюють за 5-денним робочим тижнем. Розклад занять складається адміністрацією ДЮСШ №2 з урахуванням найбільш сприятливого режиму праці і відпочинку учнів, вікових особливостей і встановлених санітарно-гігієнічних норм.

3.14 ДЮСШ №2 проводить навчально-тренувальну роботу у приміщеннях інших навчально-виховних закладів, організаціях та підприємствах, які мають відповідну спортивну базу.4 УПРАВЛІННЯ ДЮСШ №2
4.1 Управління ДЮСШ №2 здійснюється управлінням освіти Рубіжанської міської ради. Безпосереднє керівництво ДЮСШ №2 здійснює його директор. Директор призначається на посаду й звільняється з посади рішенням начальника управління освіти міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

4.2 Директор ДЮСШ №2:

- діє без доручення від імені ДЮСШ №2, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності ДЮСШ №2 ;

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ №2;

-несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ №2 завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан та збереження майна, переданого у користування та володіння ДЮСШ №2;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків ДЮСШ №2, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам ДЮСШ №2 відповідно до законодавства;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

- затверджує посадові обов'язки працівників школи.

4.3 Директор ДЮСШ №2 є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління школи.

4.4 Педагогічна рада ДЮСШ №2:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ №2, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально-виховної роботи, схвалює навчальні плани і програми, а також між­народні освітні програми;

- створює, у разі потреби, експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

4.5 Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб

ДЮСШ №2. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

4.6 Органом громадського самоврядування ДЮСШ №2 є загальні збори (конференція) колективу.

4.7 У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ДЮСШ №2, діяльність якої регулюється цим статутом.

У ДЮСШ №2 за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ДЮСШ №2 можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

4.8 Директору, заступнику директора, інструкторам-методистам дозволяється вести практичні навчальні заняття в своїй школі не більше 0,5 ставки на місяць з оплатою згідно зі ставками тренерів відповідної кваліфікації.

4.9 Тренерсько-викладацький склад школи комплектується з фахівців, які мають фізкультурну освіту. Тренер-викладач здійснює набір в ДЮСШ №2, групи спортивної та оздоровчої спрямованості дітей, які бажають займатися спортом і не мають медичних відхилень, проводить з ними навчально-тренувальну та виховну роботу. Забезпечує підвищення фізичної, теоретичної, морально-вольової, технічної та спортивної підготовки учнів, зміцнення їх здоров’я в процесі занять. Сприяє виключенню випадків застосування будь-яких допінгів. Розробляє річні та поточні плани, веде систематичний облік, аналізує, узагальнює результати та зміст своєї роботи. Використовує в роботі ефективні методи спортивної підготовки та оздоровлення учнів.

Тренер-викладач повинен систематично підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у методичних конференціях із питань методики навчання та тренування.

4.10 Наказом директора ДЮСШ №2 призначаються старші тренери-викладачі, якщо під керівництвом кожного з них працюють не менше двох тренерів з повним навантаженням, при цьому два сумісника враховуються як один штатний тренер. Старший тренер несе відповідальність за організацію і планування навчального процесу в групах, проведення приймальних і контрольних іспитів, проходження учнями в установлений термін медичного обстеження, веде облік і проведення заходів із підвищення кваліфікації тренерів.

4.11 Питання організації праці колективу ДЮСШ №2, права та обов'язки працівників, учнів регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями працівників.

4.12 З метою прийняття колективних рішень працівниками ДЮСШ №2 створюються педагогічні та тренерські ради і визначаються їх права та обов’язки.


5 ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЮСШ №2
5.1 Працівники ДЮСШ №2 зобов’язані

- працювати сумлінно, виконуючи свої посадові обов'язки, які передбачені Статутом;

- своєчасно виконувати розпорядження адміністрації, творчо використовувати робочий час, своєчасно починати і закінчувати робочий день;

- суворо дотримуватись інструкцій з охорони здоров'я і життя дітей і співробітників, правил безпеки і санітарної гігієни;

- зберігати документи і матеріальні цінності;

- систематично підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію;

- поводити себе гідно і чемно у спілкуванні з дітьми, батьками і колегами.

5.2 Працівники ДЮСШ №2 несуть відповідальність за життя і здоров'я дітей під час занять та інших заходів.

5.3 Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників закладу визначаються Конституцією та законами України, посадовою інструкцією.

5.4 Тренери-викладачі, обслуговуючий персонал приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору.


6 РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
6.1 Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється відповідно до розкладу занять, затвердженого директором, згідно із законодавством та тарифікацією тривалості робочого часу за тиждень. Директор ДЮСШ №2 або його заступник, зобов'язані забезпечити облік робочого часу всіх працівників.

6.2 Тренерсько-викладацький склад працює за розкладом занять навчальних груп, який затверджується директором. Тренерам-викладачам забороняється змінювати на свій розсуд розклад занять і їх місце проведення без погодження з адміністрацією.

6.3 Режим роботи директора і його заступника визначається графіком із таким розрахунком, щоб керівний склад знаходився у ДЮСШ №2 протягом робочего тиждня.

6.4 Тривалість робочого часу і режим роботи обслуговуючого персоналу визначається директором.

6.5 Навчальне навантаження тренерів-викладачів на новий навчальний рік встановлюється директором на підставі рішення педагогічної ради в залежності від підсумків виступів у змаганнях і контрольних іспитів. Обсяг навчального навантаження тренерів-викладачів повинен бути стабільним, як правило, протягом навчального року. Зменшення навантаження працівника в період навчального року дозволяється тільки у разі зменшення кількості учнів, що є причиною для закриття групи, в якій відсутні 50% учнів без поважних причин протягом місяця за результатами перевірки адміністрацією.

6.6 Відпустка надається щорічно. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року, затверджується адміністрацією і доводиться до відома працівників. Тренери-викладачі отримують відпустку, як правило, в літній період. Директору ДЮСШ №2 відпустка надається за наказом начальника управління освіти. Тривалість відпусток встановлюється чинним законодавством.

6.7 Відвідування заняття навчальної групи сторонніми особами без дозволу адміністрації і тренера-викладача цієї групи забороняється.

6.8 За порушення трудової дисципліни працівниками ДЮСШ №2 директор застосовує дисциплінарні стягнення згідно чинного законодавства.


7 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1.Навчальний рік ДЮСШ №2 починається з 1 вересня. Навчально - тренувальні заняття проводяться за навчальними програмами, затвердженими Державним комітетом з фізичної культури та спорту України і навчальним планом, розрахованим на 46 тижнів навчально-тренувальних занять безпосередньо в умовах ДЮСШ №2 і додаткові 6 тижнів для тренувань у спортивно-оздоровчому таборі і за особистим планом учнів на період їх відпочинку.

7.2 Головними формами навчально-тренувальних занять в ДЮСШ №2 є:

- теоретичні заняття, перегляд навчальних фільмів, групові заняття і тощо;

- тренування за особистим планом;

- участь у спортивних змаганнях, у матчових зустрічах згідно з календарним планом спортивних заходів.

7.3 Організація навчально-тренувального процесу здійснюється на підставі сучасної методики тренування з широким застосуванням технічних засобів навчання і відновлювальних заходів, які будуються на основі високих тренувальних та змагальних навантажень, різнобічного фізичного розвитку.

7.4 ДЮСШ №2 розробляє план-календар спортивних заходів, який узгоджується управлінням освіти Рубіжанської міської ради, управлінням у справах молоді та спорту Рубіжанської міскої ради.

7.5 ДЮСШ №2 здійснює виховну роботу зі спортсменами за затвердженим директором ДЮСШ №2 планом, на основі якого створюється план виховної роботи.

7.6 Виховна робота здійснюється у процесі навчально-тренувальних занять, змагань, а також у вільний від занять час шляхом:

- організації самодіяльного колективу учнів;

- пропаганди традицій українського спорту;

- залучення учнів ДЮСШ №2 до організації спортивно - масової роботи у загальноосвітніх школах;

7.7 Для підвищення рівня виховної роботи з учнями в ДЮСШ №2 залучаються видатні спортсмени, учасники чемпіонатів та першостей України, Європи, світу.

7.8 У школі створюється батьківський комітет, який надає керівництву та тренерсько-викладацькому складу ДЮСШ №2 допомогу в організації виховної роботи, спортивно-оздоровчого табору, укріплення навчально-спортивної бази та інше.


8 КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЮСШ №2
8.1 ДЮСШ №2 комплектується з числа обдарованих і здібних до спорту учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

8.2 До ДЮСШ №2 зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 18 років за їх бажаннями та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Прийом вихованців, учнів і слухачів здійснюєється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють та довідки медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у ДЮСШ №2.

Особлива увага приділяється пошуку та відбору здібних дітей та підлітків, для чого тренери ДЮСШ №2 використовують такі форми праці, як відвідування уроків фізичної культури в школах та інших навчальних закладах, спортивних змагань, перевірки рівня загальнофізичної та спортивної підготовки за встановленими контрольними нормативами.

8.3 Затвердження контингенту учнів, кількість груп та річного розрахунку навчальних годин здійснюється щорічно до 1-го жовтня.

8.4 Середня наповнюваність груп, секцій у ДЮСШ №2 становить 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність окремих груп, секцій становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.


9 УЧНІ ДЮСШ №2, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
9.1 Учнями ДЮСШ №2 можуть бути діти, підлітки та молодь, які не мають медичних заборонень для занять спортом і віком, визначеним у п.8.2 Статуту. Учні зараховуються у спортивну школу згідно з наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють та рішенням тренерської ради.

9.2 Учні мають право:

- на одержання належних умов для якісної спортивної підготовки;

- на користування спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням ДЮСШ №2;

- на придбання і отримування в установленому порядку спортивної форми та майна індивідуального призначення;

- займатися на оздоровчо-спортивному етапі підготовки;

- брати участь у конкурсному відборі на черговий етап спортивної підготовки;

- отримувати після закінчення ДЮСШ №2 свідоцтво про її закінчення;

- копію особистої картки спортсмена.

9.3 Учні зобов’язані:

- вдосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;

- дотримуватися спортивного режиму та особистої гігієни, моральних та етичних норм поведінки;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;


10 НОРМАТИВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРАЦІ ТРЕНЕРІВ
10.1 Основними критеріями оцінки праці тренерів-викладачів для визначення їх тарифікації є такі показники:

- на етапі початкової підготовки―стабільність контингенту учнів, рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, кількість учнів, що зараховані в навчально-тренувальні групи;

- на навчально-тренувальному етапі―виконання спортсменами-учнями, які пройшли навчання на етапі початкової підготовки не менш 1 року, нормативних вимог з фізичної, спеціальної, технічної підготовки, а також рівень показаних ними спортивних результатів;

- на етапі спортивного удосконалення―виконання спортсменами-учнями вимог програми з виду спорту, виконання або підтвердження в минулому році;

- у командних ігрових видах спорту для спортсменів старше 18 років - I розряд, для спортсменів молодше 18 років - I юнацький розряд.

10.2 Нормативи кількості годин навчально-викладацької роботи, що відводяться для підготовки навчальних груп і наповнюваність навчальних груп встановлюються в розмірах передбачених чинним законодавством.


11 МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
11.1 Майно ДЮСШ №2 складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

11.2 Майно ДЮСШ №2 є власністю засновника, закріплене за ДЮСШ №2 на праві оперативного управління.

11.3 ДЮСШ №2 має право здавати в оренду, надавати за кошти чи безкоштовно в тимчасове користування закріплені за ним на праві оперативного управління будинки, спорудження, устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому міською радою.

11.4 Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна ДЮСШ №2 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5 Збитки, завдані ДЮСШ № 2 внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

11.6 Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ №2 здійснюється на основі його кошторису.

11.7 Джерелами формування майна ДЮСШ №2 є:

-кошти міського бюджету;

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

11.8 Розмір і структура коштів міського бюджету, які виділяються на утримання ДЮСШ №2, повинні забезпечувати відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат на здійснення її основної діяльності, формування коштів на виплату заробітної плати в розмірах не нижче встановлених державою, відрахування на соціальне страхування, розрахунки зі сторонніми організаціями, включаючи орендну плату, створення та зміцнення матеріально-технічної бази та інші цілі, передбачені чинним законодавством України.

11.9 ДЮСШ №2 отримує відшкодування за спортсменів, які передані в ігрові команди, спортклуби, згідно з поданими розрахунками, витрачених на їх підготовку згідно діючого законодавства.

11.10 Кошти ДЮСШ №2 зберігаються на рахунках у відділенні Державного казначейства України та в установах банків.

11.11 ДЮСШ №2 має право на придбання та оренду приміщень, необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

11.12 ДЮСШ №2 користується приміщеннями, обладнанням і відведеною територією, розпоряджається ними у межах чинного законодавства та Статуту.

11.13 ДЮСШ №2 має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

11.14 ДЮСШ №2, за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, на створення в установленому порядку спільних асоційованих закладів і навчальних центрів, спільних заходів (конференцій, олімпіад тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

11.15 Ведення бухгалтерського обліку та звітності у ДЮСШ №2 здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Рубіжанської міської ради у порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами.

11.16 Ведення діловодства здійснює адміністрація ДЮСШ №2.

ДЮСШ №2 повинна мати та вести таку документацію:

- річний план роботи школи, затверджений засновником;

- списки спортсменів-учнів, затверджених наказом на навчальний рік;

- книга наказів;

- табель обліку робочого часу працівників ДЮСШ №2;

- журнал обліку роботи тренерів-викладачів;

- річні плани навчально-тренувальних занять навчальних груп та індивідуальні плани підготовки спортсменів-учнів груп спортивного удосконалення і вищої спортивної майстерності, затверджені директором ДЮСШ №2;

- плани навчально-тренувальних занять;

- особисті справи працівників ДЮСШ №2;

- особисті картки спортсменів ;

- особисті картки тренерів-викладачів;

- розклад занять, затверджений директором ДЮСШ №2.
12 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
12.1 ДЮСШ №2 має право брати участь у міжнародній діяльності з різними державними та громадськими організаціями.

12.2 ДЮСШ №2 має право укладати угоди із зарубіжними установами та організаціями про обмін делегаціями педагогічних працівників і спортсменів-учнів та про проведення спільних заходів. За наявності відповідних умов ДЮСШ №2 може здійснювати прийом іноземних делегацій.


13 КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЮСШ №2

13.1 Державний контроль за діяльністю ДЮСШ №2 здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

13.2 Основною формою державного контролю за діяльністю ДЮСШ №2 є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.3 У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) ДЮСШ №2 з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

13.4 Медичний контроль учнів ДЮСШ№2 здійснюється міською лікарнею. На кожного учня ДЮСШ №2 заповнюється відповідна лікарсько-контрольна картка, яка має знаходитись у лікаря ДЮСШ №2.
.

14 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ №2
14.1 Припинення діяльності ДЮСШ №2 здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Рубіжанської міської ради або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства.

14.2 При реорганізації ДЮСШ №2 вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.

14.3 При реорганізації та ліквідації ДЮСШ №2 працівникам, які звільняються, гарантується захист їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства.

14.4 Ліквідація ДЮСШ №2 здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється міською радою, при ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом.14.5 ДЮСШ №2 вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Смотрите также:
Рішення №38/8 Від 13 серпня 2008 року м. Рубіжне Про відкриття позашкільного закладу
219.92kb.
1 стр.
Рішення №582 від 01. 06. 2010 року «Про затвердження Положення про розмір плати за сервітутне землекористування»
54.47kb.
1 стр.
Рішення №75 /58 від 29. 09. 2010 р м. Рубіжне Про Положення про відділ бюджету фінансового управління Рубіжанської
53.99kb.
1 стр.
Рішення від 22. 12. 2011 №197-10/2011 м. Долина Про Програму розвитку туризму в Долинському районі на 2012 2015 роки
404.75kb.
1 стр.
Рішення від 24 квітня 2008 року Про затвердження Районного плану оптимізації шкільної мережі на 2008 2019 роки
2047.01kb.
14 стр.
Рішення від 11 грудня 2003 року n 571 Про затвердження Принципів корпоративного управління Додатково див рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 січня 2008 року n 52
634.56kb.
5 стр.
Рішення №75/11 від 29 вересня 2010 року м. Рубіжне Про Положення про відділ з питань
83.63kb.
1 стр.
Розпорядження від 9 серпня 2011 року №321 Про визнання розпорядження голови Прилуцької районної державної адміністрації від 20. 10. 2010 року №452 «Про плату за навчання у Ладанській дитячій музичній школі»
11.33kb.
1 стр.
Рішення від 20 серпня 2010 року n 1333 Про затвердження нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку
604.22kb.
13 стр.
Рішення № від 2011 року Про внесення змін та доповнень до рішення 7
398.07kb.
1 стр.
Рішення №67/10 від «24» березня 2010 р м. Рубіжне Про створення комунальної установи
307.75kb.
1 стр.
Рішення " 21 " липня 2011 року №476 Про хід виконання рішення міської ради від 15. 12. 2010 року №29 "
345.61kb.
1 стр.