Главная страница 1
РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА

П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ
(Сімдесят п’ята сесія)


РІШЕННЯ №75/58
від 29.09.2010 р.

м. Рубіжне


Про Положення про відділ бюджету

фінансового управління Рубіжанської

міської ради.

Керуючись рішенням Рубіжанської міської ради від 02.06.2010року № 71/86 «Про затвердження структури і загальної чисельності апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради», на підставі рекомендації постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів Рубіжанської міської ради від 29 вересня 2010 року, відповідно ст. 52, ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити Положення про відділ бюджету фінансового управління Рубіжанської міської ради (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів.


Міський голова А. А. Бусєнков

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 29 вересня 2010 р. №75/58

Міський голова

______________А.А. Бусєнков

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ бюджету фінансового управління

Рубіжанської міської ради.


 1. Загальні положення.

Відділ бюджету ( далі – відділ) – є структурним підрозділом фінансового управління міської ради.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями міського голови, наказами начальника фінансового управління міської ради, рішеннями міської ради та виконкому міської ради, прийнятими у межах їх компетенції, а також чинним положенням.

Відділ забезпечує виконання завдань та функцій фінансового управління міської ради.Відділ очолює начальник відділу, який призначається і звільняється з посади міським головою.
2. Завдання.


 1. Забезпечення реалізації бюджетної політики щодо соціального захисту населення та утримання установ соціально-культурної сфери міста.

 2. Здійснення контролю за своєчасним складанням кошторисів бюджетних установ.

 3. Аналіз використання бюджетних коштів, контроль за їх цільовим та ефективним використанням.

 4. Організація контролю за розрахунками за енергоносії, спожиті бюджетними установами, а також контроль за розрахунками по пільгах та субсидіях населенню.

 5. Складання відповідної звітності та аналіз виконання міського бюджету.


3. Функції.


 1. Організовує та координує роботу по складанню і виконанню міського бюджету відповідно до вимог діючого законодавства.

 2. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази та враховує їх при складанні міського бюджету.

 3. Розроблює і доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і термін їх подання.

 4. Організує та забезпечує своєчасне складання, перевірку та аналіз бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів, для включення його до пропозицій проекту міського бюджету.

 5. Підготовлює пояснювальну записку та матеріали до неї для експертизи затвердженого міського бюджету в Головному фінансовому управлінні Луганської ОДА.

 6. Готує бюджет міста по видатках, планові показники по мережі, штатах та контингентах установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення с пояснювальною запискою та додатковими матеріалами для подання в Головне фінансове управління ОДА.

 7. Доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування головним розпорядникам коштів.

 8. Складає розпис видатків міського бюджету та доводить до головних розпорядників коштів витяги з його складових частин.

 9. Проводить перевірку правильності складання кошторисів та планів асигнувань розпорядників коштів.

 10. Готує проекти рішень на сесію міської ради та розпорядження фінансового управління про внесення змін в розпис видатків міського бюджету за економічною та функціональною класифікацією.

 11. У встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису бюджетних призначень, складає довідки про внесення змін в річний розпис та помісячний розпис загального та спеціального фондах міського бюджету.

 12. Щоквартально розглядає звіти та іншу інформацію про виконання доходів та видатків розпорядників коштів, аналізує надані матеріали та готує доповіді керівництву щодо їх результатів.

 13. Відповідно до затверджених призначень здійснює фінансування установ та заходів соціально- культурної сфери, соціального забезпечення та соціального захисту населення.

 14. Контролює дотримання фінансової дисципліни, цільове та економічне використання бюджетних коштів.

 15. Складає звіти про стан розрахунків за енергоносії бюджетних установ.

 16. Приймає, перевіряє, аналізує інформації та звіти управління праці та соціального захисту населення про стан розрахунків по виплатах допомог сім’ям з дітьми, розрахунки по пільгах та житлових субсидіях населенню за рахунок субвенції з Державного бюджету, а також інформацію по інших видатках соцзахисту населення.

 17. Приймає участь у впроваджені комп’ютеризації робіт по складанню та виконанню бюджету.

 18. Готує пропозиції керівництву на отримання короткотермінових позичок для покриття тимчасових касових розривів для забезпечення своєчасної виплати зарплати та захищених статей бюджету.

 19. Проводить семінари та наради з працівниками бюджетних установ та організацій з питань складання та виконання бюджету, надає практичну допомогу в проведенні цієї роботи, акумулює найбільш проблемні питання та подає їх на розгляд керівництву фіну правління міської ради.

 20. Розглядає заяви, пропозиції, скарги фізичних та юридичних осіб, та дає відповіді в межах компетенції відділу.

 21. Надає інформацію, аналізи та контролі згідно завдань Головного фінансового управління.

 22. Виконує іншу роботу, передбачену розпорядженням виконкому міської ради та начальником фінансового управління.


4. Права.

Відділ має право:

 1. За дорученням представляти фінуправління з питань, що належать до його компетенції;

 2. Давати вказівки бюджетним установам та організаціям з питань складання та виконання бюджету, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ;

 3. Одержувати від структурних підрозділів фінуправління, бюджетних установ та організацій, інших органів розрахунки, довідкові та узагальнені матеріали та пояснення, необхідні для складання міського бюджету;

 4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи фінансового управління з питань складання та виконання бюджету.

 5. Перевіряти дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки співробітниками відділу.

 6. За дорученням керівництва представляти фінансове управління на нарадах всіх рівнів в межах своєї компетенції.


5. Відповідальність.
Відділ несе відповідальність за належне виконання своїх обов’язків.
6. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в

органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не

менше 3 років або при необхідності ( виходячи із виконання виконавчим органом

основних завдань та функцій ) стаж роботи за фахом на керівних посадах в іншихсферах управління не менше 4 років.
***


Смотрите также:
Рішення №75 /58 від 29. 09. 2010 р м. Рубіжне Про Положення про відділ бюджету фінансового управління Рубіжанської
53.99kb.
1 стр.
Рішення №75/11 від 29 вересня 2010 року м. Рубіжне Про Положення про відділ з питань
83.63kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/19 положення про управління фінансів та бюджету
108.96kb.
1 стр.
Рішення №67/10 від «24» березня 2010 р м. Рубіжне Про створення комунальної установи
307.75kb.
1 стр.
Рішення №38/8 Від 13 серпня 2008 року м. Рубіжне Про відкриття позашкільного закладу
219.92kb.
1 стр.
Рішення від 02 червня 2006 року. №22 Про внесення змін до рішення сесії міської ради про місцеві податки І збори
443.01kb.
4 стр.
Рішення від 11 грудня 2003 року n 571 Про затвердження Принципів корпоративного управління Додатково див рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 січня 2008 року n 52
634.56kb.
5 стр.
Рішення №582 від 01. 06. 2010 року «Про затвердження Положення про розмір плати за сервітутне землекористування»
54.47kb.
1 стр.
Рішення про місцевий бюджет
184.94kb.
1 стр.
Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 лютого 2010 р. N 105 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2010 р
19.27kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/23 положення про Управління міжнародного
107.13kb.
1 стр.
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. 2010р
999.56kb.
5 стр.