Главная страница 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 18 серпня 2011 року № 227-VI

(VIІ сесія VІ скликання)
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення обласного конкурсу

міні-проектів розвитку територіальних громад


 1. Загальні питання

  1. Дане Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад (далі - Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурс) і фінансування на їх виконання.

  2. Мета Конкурсу - сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст Харківської області у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності громад.

  3. Основні завдання Конкурсу:

 • стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), ініціативних груп громадян через надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив;

 • поширення позитивного досвіду, набутого окремими громадами, у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевого значення;

 • створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальних громад шляхом підвищення рівня їхньої самоорганізації;

 • об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й громадськості для розв’язання соціально значущих проблем територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.4 Пріоритетні напрями Конкурсу:

 • поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів і об'єктів охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, освіти, транспорту, житлово-комунального господарства, а також зміцнення матеріальної бази творчих колективів;

 • облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків;

 • ремонт пам'ятників, у тому числі місцевих визначних пам'яток, історичних будинків і споруд;

 • благоустрій місць відпочинку населення - парків, скверів, алей тощо.


2. Умови Конкурсу

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, легалізовані у встановленому порядку на території адміністративно-територіальних одиниць Харківської області (далі - Конкурсанти).

2.2. Конкурс проводиться за двома категоріями міні-проектів:


 • проекти, у яких плановий обсяг фінансування з обласного бюджету не перевищує 20,0 тис. грн.;

 • проекти, у яких плановий обсяг фінансування з обласного бюджету становить від 20,0 тис. грн. до 100,0 тис. грн.

2.3. При реалізації міні-проектів допускається залучення коштів із відповідних місцевих бюджетів й інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Для категорії проектів, у яких плановий обсяг фінансування з обласного бюджету становить від 20,0 тис. грн. до 100,0 тис. грн., співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел є обов'язковим та визначається з урахуванням наступних критеріїв: • для об'єктів, що знаходяться у власності територіальних громад міст обласного значення, - не менш 50% від суми коштів, передбачених на фінансування міні-проекту;

 • для об'єктів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст районів чи тих, що знаходяться у власності територіальних громад міст районного значення, - не менш 20% від суми коштів, передбачених на фінансування міні-проекту;

 • для об'єктів, що знаходяться у власності сільських і селищних територіальних громад, - не менш 10% від суми коштів, передбачених на фінансування міні-проекту.

2.4. Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

2.5. Конкурсанти подають до обласної ради заявку й копії наступних документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта або відповідного органу місцевого самоврядування:

2.5.1. Громадські організації:


 • свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

 • статут (положення);

 • копію паспорта керівника організації;

 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

2.5.2. Органи самоорганізації населення:

 • протокол зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення;

 • положення про орган самоорганізації населення;

 • рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

 • рішення виконавчого комітету відповідної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як юридичної особи);

 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

2.5.3. Ініціативні групи громадян:

 • протокол зборів громадян про створення ініціативної групи, завірений керівником органу місцевого самоврядування за місцем створення ініціативної групи;

 • персональний склад членів ініціативної групи, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, року народження й місця проживання кожного члена ініціативної групи;

 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

2.5.4. ОСББ:

 • свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ;

 • статут;

 • паспорт керівника ОСББ;

 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

2.6. Всі Конкурсанти, у яких запланований обсяг фінансування з обласного бюджету становить від 20,0 тис. грн. до 100,0 тис. грн., до основного переліку документів обов'язково додають проектно-кошторисну документацію або зведений кошторисний розрахунок і документ, що підтверджує суму співфінансування
(у випадку співфінансування за рахунок місцевого бюджету - гарантійний лист за підписом керівника відповідного органу місцевого самоврядування, у випадку співфінансування з інших джерел - письмово підтверджені зобов'язання спонсора).

Незалежно від категорії міні-проекту до заявки додається клопотання відповідного органу місцевого самоврядування.

У випадку, якщо в рамках реалізації міні-проекту планується видання будь-яких брошур, бюлетенів, виготовлення конструкцій, пошив сценічних костюмів тощо Конкурсантові необхідно надати макет (або опис), фото, малюнок, зразок того, що планується виготовити.

При плануванні виконання ремонтних робіт приміщень або архітектурних споруд Конкурсантові необхідно до проектної заявки прикласти дефектний акт, де відображено обсяг запланованих робіт і кошторисний розрахунок їхньої вартості.

2.7. Проекти подаються в письмовому виді за формами встановленого зразка, що затверджуються рішенням Конкурсного комітету, за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному аркуші обов'язково зазначається повне найменування й місцезнаходження Конкурсанта.

2.8. Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року.

2.9. Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:


 • при виявленні недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об'єднань громадян;

 • у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

 • при надходженні документів щодо міні-проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

 • при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам даного Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом.

У рамках Конкурсу не фінансуються міні-проекти, що передбачають:

 • спрямованість на політичну й виборчу діяльність;

 • одержання прибутку й прямої матеріальної допомоги;

 • одержання заробітної плати, винагороди й інших компенсаційних виплат учасникам;

 • погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;

 • витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

 • придбання або ремонт техніки для ініціативних груп громадян;

 • випуск авторських робіт, організація й проведення персональних виставок.

2.10. Конкурсанти відповідають за достовірність інформації й документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

2.11. На окрему вимогу Конкурсного комітету Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо міні-проектів. Для наочної презентації міні-проекту допускається проведення демонстраційних показів робіт (друкованих видань, аудіо- і відеопродукції).


3. Критерії й порядок оцінки міні-проектів

3.1. Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за наступними критеріями:

3.1.1. Відповідність міні-проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу.

3.1.2. Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату: • підтвердження підтримки проекту на локальному рівні й участі місцевої територіальної громади;

 • наявність чітко сформульованої проблеми;

 • визначення оптимальних методів реалізації проекту;

 • вимірюваність і конкретність очікуваних результатів.

3.1.3. Фінансові й організаційні можливості Конкурсанта, перспективи продовження діяльності:

 • розмір власного внеску Конкурсанта;

 • перспективи подальшого розвитку міні-проекту з використанням місцевих ресурсів.

3.1.4. Економічна ефективність міні-проекту:

 • співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

 • вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

 • залучення засобів з інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства);

 • досвід роботи співробітників міні-проекту по проблемі, на рішення якої спрямований міні-проект, у тому числі залучення фахівців, науковців.


4. Організаційне забезпечення Конкурсу

4.1. Для проведення Конкурсу розпорядженням голови обласної ради створюється Конкурсний комітет, до персонального складу якого входять: перший заступник або заступник голови обласної ради (відповідно до розподілу обов’язків), представники постійних комісій обласної ради: з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту та депутатської діяльності; з питань бюджету; з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва; з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів та зв'язку; з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення; з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин; з питань молодіжної політики, спорту, туризму та підготовки до


ЄВРО-2012; працівники виконавчого апарату обласної ради.

4.2. Конкурсний комітет: • затверджує план проведення Конкурсу;

 • контролює дотримання даного Положення й плану проведення Конкурсу;

 • затверджує необхідні форми конкурсної документації;

 • затверджує вимоги до оформлення міні-проектів;

 • затверджує графік подання заявок;

 • проводить Конкурс;

 • ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

4.3. Регламент роботи Конкурсного комітету:

4.3.1. Засідання Конкурсного комітету є правочинним, якщо в них беруть участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

4.3.2. За результатами розгляду питань Конкурсним комітетом приймаються рішення, які підписуються головою Конкурсного комітету, а у випадку його відсутності - його заступником.

4.3.3. Рішення Конкурсного комітету приймається більшістю голосів від кількості членів комітету, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Конкурсного комітету.5. Процедура Конкурсу

5.1. Дата початку проведення Конкурсу визначається рішенням Конкурсного комітету. Повідомлення про дату проведення Конкурсу, вимоги і критерії оцінки міні-проектів, а також інформація про переможців публікуються в газеті «Слобідський край», інших засобах масової інформації й на сайті обласної ради.

5.2. Заявки й конкурсна документація подаються до обласної ради.

5.3. Подача документально оформлених міні-проектів здійснюється відповідно до графіку, розміщеного на сайті обласної ради.

5.4. Протягом місяця з дня закінчення прийому конкурсної документації міні-проектів Конкурсний комітет проводить експертизу й приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.
6. Фінансування на виконання міні-проектів

6.1. Фінансування для реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції районним та міським бюджетам.

6.2. За результатами Конкурсу, на підставі рішення Конкурсного комітету, кошти на реалізацію міні-проектів перераховуються як субвенція до відповідних районних чи міських бюджетів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Районними й міськими радами, у разі необхідності оптимізації процесу фінансування проектів-переможців, здійснюється розподіл сум субвенції між сільськими, селищними і міськими (міст районного значення) бюджетами.

6.4. Кошти субвенції долучаються до відповідних бюджетів і витрачаються відповідно до діючого бюджетного законодавства й рішень органів місцевого самоврядування.

6.5. Реалізація міні-проектів здійснюється на підставі договорів, що укладаються між переможцями Конкурсу й відповідними органами місцевого самоврядування.

Витрати, понесені Конкурсантами до одержання коштів з обласного бюджету й після завершення строку реалізації міні-проекту, оплаті не підлягають.

6.6. Моніторинг реалізації міні-проектів здійснює Конкурсний комітет на підставі інформації, яку надають міські та районні ради до 05 числа кожного місяця, починаючи з місяця перерахування субвенції з обласного бюджету й до місяця, у якому буде закінчено реалізацію міні-проекту, за такою формою:


Інформація про реалізацію міні-проектів розвитку територіальних громад


Реєст-ра-ційний номер міні-проекту

Назва міні-проекту

Плановий термін реалізації/

фактичний термін

реалізації


Планова сума витрат, грн.

Оплачена сума витрат, грн.,

за рахунок:Виконані роботи,

закуплені товари за рахунок коштів субвенції з обласного бюджетуУсього

У т.ч. коштів субвенції

субвенції з

обласного бюджетукоштів із місцевих бюджетів

коштів із інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.7. Якщо переможці Конкурсу протягом першого місяця після висновку Конкурсного комітету та укладеного договору з органами місцевого самоврядування не почали реалізацію проектів, то кошти обласного бюджету, передбачені на фінансування даних міні-проектів, відповідно до окремого рішення Конкурсного комітету, формуються в бонусну квоту, з якої перерозподіляються додатково Конкурсантам, що виявляють активність і старанність у реалізації своїх ініціатив, або надаються наступним Конкурсантам (замість тих, що вибули), згідно з рейтингом Конкурсу на основі раніше поданих заявок.
Перший заступник

голови обласної ради О. ОлешкоСмотрите также:
Рішення обласної ради від 18 серпня 2011 року №227-vi (VIІ сесія VІ скликання) положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад
104.99kb.
1 стр.
До уваги органів місцевого самоврядування області!
10.4kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 23. 04. 08 №503 із змінми, внесеними рішенням обласної ради від 15. 12. 11 №323
1423.31kb.
8 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 17 червня 2010 року №1709-v (LVIII сесія V скликання) регіональна програма
239.1kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №21-5/2011 положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
28.4kb.
1 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року № звіт про виконання Спільної обласної програми сприяння
168.06kb.
1 стр.
Рішення XVIII сесії VI скликання від 19 серпня 2011 року №485-vі про внесення змін до Положення «Про управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради»
142.71kb.
1 стр.
Рішення (восьма сесія шостого скликання ) від 21 вересня 2011 року Про затвердження районної Програми "Сприяння розвитку інвестиційної діяльності у Пирятинському районі на 2011-2015 роки"
331.21kb.
1 стр.
Рішення " " 2011 року № Про подання проекту «Майбутнє України в енергозбереженні» на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку
23.79kb.
1 стр.
Рішення від «20» травня 2011 року №6-9/vi м. Умань Про Методику розрахунку І порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району
139.62kb.
1 стр.
Рішення " 21 " липня 2011 року №476 Про хід виконання рішення міської ради від 15. 12. 2010 року №29 "
345.61kb.
1 стр.