Главная страница 1
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

(п’яте скликання)

Від ______________________2009


№___________

Про бюджет

міста Рівного на 2009 рік

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, рішення обласної ради від 23 січня 2009 року № _____"Про обласний бюджет на 2009 рік", за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити доходи бюджету міста Рівного на 2009 рік у сумі 488 957,102 тисяч гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі:


1.1. доходи загального фонду - у сумі 416 274,922 тисяч гривень , з них :

- доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – 238947,300 тисяч гривень;

- дотація вирівнювання з державного бюджету – 37035,0 тисяч гривень, визначена додатком __ до рішення обласної ради від 23 січня 2009 року "Про обласний бюджет на 2009 рік";

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 2002,782 тисяч гривень;

- доходи, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів – 43084,900 тисяч гривень;

- субвенції з загального фонду державного бюджету в сумі 94718,040 тисяч гривень,

в тому числі:


  • на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям – 67434,0 тисяч гривень;

  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 14043,0 тисяч гривень;

  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 7,1 тисяч гривень ;

  • на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 10552,4 тисяч гривень;

  • на утримання дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей – 674,0 тисяч гривень;

  • на виплату реструктуризованої заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України «Про освіту» - 2007,54 тисяч гривень;

- субвенції з загального фонду обласного бюджету в сумі 486,9 тисяч гривень,

в тому числі:


  • на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 486,9 тисяч гривень.

1.2. доходи спеціального фонду - у сумі 72 682,180 тисяч гривень (додатки 1,6).

В складі спеціального фонду субвенції з спеціального фонду державного бюджету становлять 21 938,4 тисяч гривень, у тому числі:


  • на ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту (виконання заходів спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги») – 246,4 тисяч гривень;

  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 21692,0 тисяч гривень.

Обсяг бюджету розвитку в складі доходів спеціального фонду у 2009 році встановити в розмірі 24 776,036 тисяч гривень.


2. Затвердити видатки бюджету міста Рівного на 2009 рік за функціональною структурою бюджету, за головними розпорядниками коштів в обсязі 487 957,102 тисяч гривень, в тому числі:

- видатки загального фонду бюджету 415 274,922 тисяч гривень;

- видатки спеціального фонду бюджету - в сумі 72 682,180 тисяч гривень.

У складі видатків спеціального фонду бюджету видатки бюджету розвитку становлять 24776,036 тисяч гривень.


3. Затвердити на 2009 рік кредитування з бюджету в сумі 1000,0 тисяч гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення:

3.1. обсяги надання кредитів у сумі 1 100,0 тисяч гривень, в тому числі :

- із загального фонду бюджету - 1 000,0 тисяч гривень;

- із спеціального фонду бюджету – 100,0 тисяч гривень;

3.2. обсяги повернення кредитів у сумі 100,0 тисяч гривень, в тому числі до спеціального фонду бюджету міста - 100,0 тисяч гривень.

4. Затвердити видатки загального та спеціального фондів міського бюджету, кредитування із загального та спеціального фонду бюджету (з врахуванням п.2,3 цього рішення) за функціональною структурою бюджету згідно додатку 2, за головними розпорядниками коштів згідно додатку 3, на виконання окремих міських програм згідно додатку 4, за об’єктами, фінансування яких у 2008 році здійснюватиметься за рахунок доходів бюджету розвитку згідно додатку 5, кредитуванню згідно додатку 7.

5. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету міста на 2009 рік в сумі 356,996 тисяч гривень.
6. Передбачити резервний фонд міського бюджету на 2009 рік у розмірі 500,0 тисяч гривень.
7. Установити, що в процесі виконання бюджету міста, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, управління бюджету і фінансів здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду бюджету.
8. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фондів заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.
9. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету у 2009 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років в межах виділених їм асигнувань, а за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
10. Установити, що бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів у обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених у рішенні про бюджет міста. Установити, що зобов'язання, взяті розпорядниками коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
11. Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.
12. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник коштів спрямовує: 50 відсотків коштів – на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень; 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією видатків.

13. Установити, що пропозиції постійних комісій міської ради, управлінь, відділів, інших служб виконавчого комітету про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

14. Доручити управлінню бюджету і фінансів вносити зміни в розпис міського бюджету за доходами та видатками у міжсесійний період, з послідуючим затвердженням цих змін міською радою, в разі :

- внесення змін обласним бюджетом до обсягів субвенцій та дотацій (збільшення або зменшення річної суми доходів та видатків, перерозподіл між видами), які надаються бюджету міста Рівного;

- уточнення обсягів видатків під фактичні видатки головних розпорядників міського бюджету (в межах одного виду субвенції).
15. Дозволити Рівненській міській раді та її виконавчому комітету, відповідно до статті 51 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" отримувати безвідсоткові позички з державного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в разі невиконання розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів; отримувати короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання бюджету міста Рівне, в частині фінансування захищених статей видатків.
16. Доручити управлінню бюджету і фінансів (В.Шульга) за погодженням з комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова С.Паладійчук), відповідно до статті 52 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, статей 65 і 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету м. Рівного на депозитних рахунках в установах банків.
17. Надати право управлінню бюджету і фінансів приводити у відповідність доходи і видатки бюджету м. Рівне до змін та доповнень бюджетної та відомчої класифікації.
18. Доручити управлінню бюджету і фінансів за поданням управління житлово-комунального господарства та за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова С.Паладійчук) здійснювати видатки на суму перевиконання податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, понад обсяги, затверджені у бюджеті м. Рівного на 2009 рік, за напрямами, затвердженими розпорядженням міського голови.
19. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова С.Паладійчук) і секретарю міської ради Ю.Торгуну, а організацію виконання – начальникам управлінь – головним розпорядникам коштів міського бюджету.

Міський голова В.Хомко


Смотрите также:
Рішення обласної ради від 23 січня 2009 року № "Про обласний бюджет на 2009 рік", за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради Рівненська міська рада вирішила: Установити доходи
69.91kb.
1 стр.
Рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2011 рік», на підставі пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила
3833.4kb.
22 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення від 07. 07. 11 №243 м. Гола Пристань Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 01. 11 №58 "Про міський бюджет на 2011 рік"
31.02kb.
1 стр.
Україна рівненська область радивилівська районна рада (шосте скликання) р ішенн я
102.28kb.
1 стр.
Рішення від № Про бюджет міста Рівного на 2012 рік
86.88kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішення " 21 " липня 2011 року №476 Про хід виконання рішення міської ради від 15. 12. 2010 року №29 "
345.61kb.
1 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Рішення від 29 липня 2011 року №183 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
15.33kb.
1 стр.
Рішення №75 /58 від 29. 09. 2010 р м. Рубіжне Про Положення про відділ бюджету фінансового управління Рубіжанської
53.99kb.
1 стр.
Рішення про затвердження Програми розвитку сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2012-2014 роки
10.12kb.
1 стр.