Главная страница 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 5 серпня 2011 року

№ 21-5/2011



ПОЛОЖЕННЯ

про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
1. Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд) є складовою частиною спеціального фонду обласного бюджету, який утворюється з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи), у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів, спрямованих на зниження негативного впливу (забруднення) на навколишнє природне середовище.

2. Обласний фонд формується за рахунок:

- частини екологічного податку згідно із законом;

- частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

3. Кошти обласного фонду використовуються відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996року № 147 (зі змінами і доповненнями) згідно з Переліком природоохоронних заходів на відповідний рік. Перелік природоохоронних заходів на відповідний рік формується Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області в обсязі прогнозованих надходжень коштів до обласного фонду за основними напрямками використання і затверджується обласною радою в установленому порядку.

4. Для включення природоохоронного заходу до Переліку природоохоронних заходів на відповідний рік підприємства, наукові організації, громадські та інші зацікавлені установи подають в обласну державну адміністрацію, обласну раду та Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області пропозиції щодо виділення коштів на здійснення природоохоронних заходів та ряд документів, а саме:

- обґрунтування щодо визначення екологічної проблеми з підтвердженням відповідності Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 147 із змінами і доповненнями;

- кошторис витрат, які пропонуються здійснити за рахунок коштів обласного фонду для реалізації заходу, в цінах поточного року;

- затверджену проектно-кошторисну документацію (для капітальних видатків);

- позитивний висновок державної екологічної експертизи (для капітальних видатків);

- кількісні та/або якісні характеристики запропонованого до виконання заходу (у разі виконання заходу в попередні роки);

- відомості про обсяги виконаних робіт та освоєні кошти (для капітальних видатків);

- інші документи, що стосуються цього природоохоронного заходу.

5. Подавачі пропозицій в особі керівників несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в заявках та документах, що додаються відповідно до вимог пункту 6 цього Положення.

6. Залишок коштів обласного фонду за станом на 1 січня поточного року може спрямовуватися окремим рішенням обласної ради на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, зокрема у вигляді субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам.

7. Контроль за цільовим та ефективним використання коштів обласного фонду здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.

Начальник державного управління

охорони навколишнього природного

середовища в області С. Вавринчук









Смотрите также:
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №21-5/2011 положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
28.4kb.
1 стр.
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
341.58kb.
1 стр.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. №577-р "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки"
174.09kb.
1 стр.
Розпорядження від 2011 р. N київ Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011 2015 роки
1589.85kb.
10 стр.
Рішення обласної ради від 23 січня 2009 року № "Про обласний бюджет на 2009 рік", за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради Рівненська міська рада вирішила: Установити доходи
69.91kb.
1 стр.
Рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2011 рік», на підставі пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила
3833.4kb.
22 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року № звіт про виконання Спільної обласної програми сприяння
168.06kb.
1 стр.
Рішення " 21 " липня 2011 року №476 Про хід виконання рішення міської ради від 15. 12. 2010 року №29 "
345.61kb.
1 стр.
Програма охорони навколишнього природного середовища в місті Кобеляки на період до 2015 року вступ
134.55kb.
1 стр.
Рішення від № Про бюджет міста Рівного на 2012 рік
86.88kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 18 серпня 2011 року №227-vi (VIІ сесія VІ скликання) положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад
104.99kb.
1 стр.
Рішення №38/8 Від 13 серпня 2008 року м. Рубіжне Про відкриття позашкільного закладу
219.92kb.
1 стр.