Главная страница 1страница 2страница 3страница 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії обласної
Ради 6 скликання
від грудня 2011 року №

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2012 РІКм. Вінниця

м. Вінниця

З М І С ТВступ……………………………………………………………….
3

І.

Оцінка соціального та економічного розвитку області………...
5


ІІ.

Цілі та пріоритети на 2012 рік……..……………………………..
20


ІІІ.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей………………………………………….……...
22


ІV.

Ризики та можливі перешкоди……………………………………
46
Додаток:Основні показники економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2012 рік


ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2012 рік (далі – Програма) розроблена на підставі аналізу соціально-економічної ситуації в області за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток регіону. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні області.

Програма розроблена відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 6 жовтня 2011 року №546, визначає головну мету та пріоритети розвитку Вінниччини на 2012 рік.

Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України „Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, у Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку регіону в 2012 році, відповідно до стратегії та пріоритетів розвитку на основі об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадськості, посилення економічної активності і забезпечення збалансованого економічного зростання.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:


 • Закон України від 23 березня 2000 року №1602-III „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", від 21 липня 2006 року №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та інші нормативно-правові акти.

Програма узгоджена з „Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року”, проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, Стратегією регіонального розвитку Вінницької області до 2015 року, Угодою щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною Радою, іншими цільовими програмами щодо розвитку відповідних сфер діяльності в області.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку області на 2012 рік розроблені на підставі статистичних даних Державної служби статистики України та головного управління статистики у Вінницькій області з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і відображають наміри структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, а також підприємств, організацій і господарств області щодо результатів їх діяльності у наступному році.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку області у 2011 році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрями розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2012 рік.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, профспілок та роботодавців.

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз, принципи стратегічного планування.

Проект Програми погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної Ради, розміщено на ВЕБ - сайтах обласної державної адміністрації та Головного управління економіки обласної державної адміністрації, доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень.

Організацію виконання заходів Програми здійснює обласна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії обласної Ради за поданням обласної державної адміністрації.
І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ
Протягом січня-вересня 2011 року обласною державною адміністрацією разом із місцевими органами виконавчої влади проводиться значна робота спрямована на забезпечення зростання економіки Вінниччини та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу області.
Цей період проти відповідного періоду 2010 року характеризується:

 • зростанням надходжень до зведеного бюджету на 24,3%;

 • приростом доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) на 15,1%;

 • зменшенням обсягів промислового виробництва на 2,5%;

 • зростанням товарообороту у порівняльних цінах на 19%, обсягу реалізованих послуг на 14,9%;

 • збільшенням обсягів експорту товарів на 28,3%;

 • зростанням номінальної середньомісячної заробітної плати на 16,6%;

 • зростанням обсягу виробництва продукції сільського господарства на 14,3%;

 • збільшенням інвестицій в основний капітал в 1,6 разів;

 • зростанням іноземних інвестицій на 8,9%.

Надходження до зведеного бюджету по області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли за січень-вересень 2011 року проти січня-вересня 2010 року на 24,3%, або на 706,2 млн. грн. і становлять 3612,7 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 32,2%, або на 503,5 млн. грн. і склали 2065,9 млн. грн.

Протягом січня-вересня 2011 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 2973,1 млн. грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 662,7 млн. грн. або на 28,7%. більше, ніж за відповідний період минулого року.

До державного бюджету України протягом звітного періоду перераховано 1634,1 млн. грн. податкових платежів, що на 470,7 млн. грн. або на 40,5% більше ніж за січень-вересень 2010 року.

Станом на 1 жовтня 2011 року забезпечено приріст надходжень по податку на прибуток підприємств на 71,2% (+156,6 млн. грн.), акцизному збору з вироблених в Україні товарів – на 25,9% (+111,7 млн. грн.), податку на додану вартість – на 21,4% (+99,1 млн. грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 20,2% (+171,7 млн. грн.), платі за землю – на 19,8% (+28,2 млн. грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 12,3% (+4,9 млн. грн.).

В структурі надходжень податків і зборів по Вінницькій області за січень-вересень 2011 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (34,4%) і його сума становила 1022,5 млн. грн., податок на прибуток підприємств (12,7%) – 376,7 млн. грн., податок на додану вартість (18,9%) – 562 млн. грн. та акцизний збір (18,3%) – 543,5 млн. грн.

В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів надійшли від промислових підприємств, їх частка надходжень у загальному обсязі становить 37,2%. Питома вага надходжень від підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води становить 9,7%, торгівлі – 7%, транспорту та зв’язку – 4,9%, будівництва – 3,5%, операціями з нерухомістю – 3%.

Домінуюче положення в структурі надходжень зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, частки надходжень якої в промисловості складає 81,2%. Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займають надходження від підприємств лікеро-горілчаної промисловості – 67,1%.


За результатами 9 місяців роботи промислового сектору спостерігається падіння виробництва на 2,5%.

На зниження рівня промислового виробництва у січні-вересні 2011 року вплинув спад виробництва підприємств харчової промисловості (93%) та підприємств по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води (95%).

Основними причинами загального спаду по області є зменшення обсягів виробництва на найпотужніших підприємствах регіону. А саме:

- Ладижинська ТЕС в 2011 працює 2-ма з 6-ти енергоблоків. Використання потужностей складає близько 27%;

- ДП УГК Nemiroff – підприємство не працювало один місяць. У вересні та жовтні підприємство працює за наступним графіком: один тиждень робочий, 2 неробочих. Таким чином, на сьогоднішній день підприємство завантажене на 30 відсотків потужності.

На підприємствах машинобудівної галузі недостатня кількість обігових коштів унеможливлює ритмічність роботи та забезпечення минулорічного рівня виробництва. За 9 місяців 2011 року індекс промислового виробництва машинобудівної галузі становить 96,3%.

Крім того, у вересні 2011 року проти відповідного місяця 2010 року знижено виробництво: • ковбасних виробів (86,3%) в основному за рахунок варених ковбас;

 • сирів жирних та сичужних (94,2% і 92,3%, відповідно), на що вплинуло скорочення експортних поставок до Російської Федерації;

 • борошна пшеничного (99,8%), круп (97,0%) та хлібобулочних виробів (99,7%);

 • напоїв безалкогольних (83,8%) через засилля конкурентних торгових марок типу «Миргородська», «Моршинська» та ін. і, як наслідок, зниження кількості замовлень торгових мереж на безалкогольну продукцію місцевого виробництва.

За січень-вересень 2011 року обсяги виробництва перевищили рівень січня-вересня минулого року:

 • у добувній промисловості – на 26,3%;

 • на підприємствах легкої промисловості - на 1,9%;

 • на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з неї - на 4,1%;

 • у хімічній та нафтохімічній промисловості – 3,6%;

 • на підприємствах з виробництва будівельної продукції – на 34,8%;

 • обсяги продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 10,4%.

За січень-вересень поточного року в сільськогосподарському виробництві забезпечено позитивну динаміку. Темпи приросту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за цей період по всіх категоріях господарств проти аналогічного періоду минулого року, становлять 14,3%, в т. ч. в сільгосппідприємствах – 16,9%, господарствах населення – 12,7%.

У рослинництві приріст обсягів виробництва становить – 20,6%, в т. ч. в сільгосппідприємствах – 20,3%, господарствах населення – 20,9%. У тваринництві приріст обсягів виробництва становить – 1,1%, в т.ч. в сільгосппідприємствах – 5%, господарствах населення зменшено обсяги виробництва на 0,4%.

Зібрано рекордний урожай ранніх зернових культур (без гречки та проса) – 2419 тис. тонн зерна в фізичній вазі. Середня урожайність становить 41,2 ц/га, або на 10,7 ц/га вища ніж у минулому році. Це рекордний за всю історію Вінниччини валовий збір зернових культур.

Закладається основа під урожай 2012 року. За станом на 25 жовтня 2011 року озимі зернові посіяно на площі в 396 тис. га. Проведено оранку на зяб на площі 780,1 тис. га, в тому числі глибока оранка проведена на 104,7 тис. га, з них під цукровий буряк підготовлено 96,4 тис. га площ.

У галузі тваринництва за 10 місяців 2011 року, проти аналогічного періоду минулого року, в усіх категоріях господарств нарощено виробництво (реалізація) м’яса на 2 тис. тонн, або 3%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 1,5 тис. тонн, або 5,6%.

В сільськогосподарських підприємствах області вирощено 29,1 тис. тонн м’яса, або на 1 тис. тонн більше його реалізації. Виробництво яєць нарощено на 51,7 млн. штук, або 8,1%, вовни – на 6,3%.

По всіх категоріях господарств, проти початку року, забезпечено зростання чисельності поголів’я великої рогатої худоби на 14,2 тис. гол., або на 4,5%, птиці – на 1,9 млн. штук, або 18,7%.

В сільськогосподарських підприємствах області за січень-вересень 2011 року зросла продуктивність корів на 8 кг, або 0,2%, середньодобові прирости великої рогатої худоби збільшились на 25 грам, або 5,2%, свиней – на 39 грам, або 12,7%, несучість птиці – на 4 штуки яєць, або 1,8%.

Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника сільського господарства за січень-вересень поточного року проти аналогічного періоду минулого року зріс на 34,6 % і становить 1671,6 грн.

В агропромисловому комплексі області продовжується активізація інвестиційної діяльності. В сільське господарство області залучено 19,3 млн. дол. США іноземних інвестицій, їх приріст з початку 2011 року становить 1,6 млн. дол. США.

За перше півріччя 2011 року в основний капітал сільськогосподарських підприємств інвестовано 637,2 млн. грн., або в 3,3 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.

На сьогоднішній день в агропромисловому комплексі області реалізуються 80 інвестиційних проектів на суму понад 12,6 млрд. грн., спрямованих на розвиток галузі рослинництва, будівництво нових та реконструкцію існуючих тваринницьких комплексів, комбікормових підприємств, елеваторів, тощо.

В 2012 році прогнозується виробництво валової продукції сільського господарства в обсязі 6,8 млрд. грн., в тому числі в рослинництві – 4,86 млрд. грн. і тваринництві – 1,98 млрд. грн. Прогнозується зростання обсягів виробництва валової продукції на 2,3%.

Прогнозується зростання виробництва в 2012 році зернових культур на 2,9%, цукрових буряків – на 24,9%, картоплі – на 0,3%, м’яса – на 2%, молока – на 0,9%.

Завдяки зростанню аграрного сектора, нарощенню сировинної бази в 2012 році буде забезпечена позитивна динаміка розвитку харчової і переробної галузі, яка є однією із найпотужніших серед областей України.


Товарооборот області за січень-вересень 2011 року становить 13 млрд. 764 млн. грн. і зріс до січня-вересня 2010 року у порівняних цінах на 19,0%, а в діючих цінах збільшився на 30,5%, або на 3 мільярди 212 млн. грн. та на 4 мільярди 380 мільйонів більше, ніж в докризовому 2008 році. Темп зростання товарообороту вищий від середньоукраїнського рівня на 3,5 в. п. За цим показником область посідає 2 місце серед регіонів України, а індекс споживчих цін – один з найнищих в Україні.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів становить 93,1%. Цей показник є одними з найвищих в Україні.

Обсяг реалізованих послуг за січень-вересень 2011 року становить 3 млрд. 179 млн. грн., що на 534 млн. грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

Населенню реалізовано послуг на 677,9 млн. грн., що становить 21,3% від загальних обсягів і на 14,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.


Житлово-комунальне господарство – одна з ключових галузей господарського комплексу області. Галузь має життєво важливе значення як для населення, так і для функціонування господарства області. Взагалі, без розвинутої інфраструктури, яка створюється та забезпечується підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе повноцінне існування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці.

Для забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства області протягом 2011 року було спрямовано біля 100 млн. грн. коштів підприємств та бюджетів усіх рівнів.

Проведено реконструкцію та капітальний ремонт 25 котелень та 44 колів; модернізацію 4,95 км теплових мереж з використанням технології попередньоізольованих труб. Підприємства комунальної теплоенергетики області забезпечені технологічними приладами обліку теплової енергії.

Здійснено капітальний та поточний ремонти 26,7 км водопровідних та каналізаційних мереж; проведено ремонтні роботи на 42 водопровідних та 45 каналізаційних насосних станціях; а також поточний ремонт 4 водопровідних та 15 каналізаційних очисних спорудах.

Збудовано мережі водопостачання в смт. Турбів Липовецького району.

В обласному центрі введено в експлуатацію мережу каналізації в мікрорайоні «П’ятничани», триває будівництво об’єктів каналізації іншого мікрорайону приватної забудови – «Старе місто».

Значний обсяг коштів був спрямований на ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності. Так, у 2011 році передбачено понад 50 млн. грн. державного бюджету та 10 млн. грн. обласного бюджету. Виконано капітальний ремонт за новими технологіями 102 доріг в населених пунктах всіх районів області.

За рахунок залучених коштів державного бюджету збудовано 6 км об'їзної автомобільної дороги загальнодержавного значення в обхід м. Калинівка вартістю майже 160 млн. грн.

Продовжується робота із створення конкурентних умов на ринку житлових послуг.

У 2011 році в Вінницькій області передбачено майже 2 млн. грн. коштів державного бюджету для реалізації проектів з технічного переоснащення ліфтів та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Місцевими бюджетами на ремонт 1218 житлових будинків спрямовано понад 12,7 млн. грн.

Протягом останніх років збільшилась кількість створених в області об'єднань співвласників будинків. Так, за 9 місяців 2011 року їх створено 52, за 2010 рік - 64, для порівняння: в 2008 р. в області їх було створено 38, а в 2007 лише 18.

Значна увага приділяється роботам із благоустрою та поліпшення санітарного стану територій області. Проведення цих робіт постійно контролюється 27 створеними мобільними групами, проведено понад 900 перевірок. Запроваджено "санітарні дні", в ході яких здійснюється прибирання закріплених територій.

В цілому у 2011 році ліквідовано 2,2 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, створено 7 парків та 2 сквери загальною площею 28,6 тис. кв. м.

З метою ефективного вирішення комплексу питань, пов’язаних із санітарною очисткою населених пунктів, поводженням з побутовими відходами, а також ліквідацією чи зменшенням їх негативного впливу на здоров’я людини та навколишнє природне середовище, розроблена Програма поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області на 2011-2015 роки.

В рамках реалізації заходів енергозбереження у 2011 році на впровадження енергоощадних технологій на підприємствах та організаціях всіх форм власності спрямовано понад 14 млн. грн. в тому числі 2 млн. грн. з обласного бюджету, заощаджено в розрахунку на рік майже 18 тисяч тонн паливно-енергетичних ресурсів.

В бюджетних закладах замінено близько 70% ламп на енергоефективні. До кінця 2011 року планується завершити роботи із заміни 8,6 тисяч ламп.

У 8 закладах соціальної сфери Погребищенського, Козятинського, Могилів-Подільського, Оратівського районів та міста Жмеринка впроваджено опалювальні системи на місцевому паливі та здійснено утеплення будівельних конструкцій із заміною вікон та встановленням теплоізолюючих дверей.

Розпочата робота із заміни котлів на сучасні з високим коефіцієнтом корисної дії за рахунок економії, отриманої від здешевлення вартості енергоносіїв. За звітний період їх встановлено понад 100 одиниць в Оратівському, Погребищенському, Липовецькому, Іллінецькому, Калинівському, Літинському, Чернівецькому та інших районах.

Переведено на електричне опалення житловий фонд та соціальну сферу сіл Гулі Барського району, Серединка Бершадського району, Трибусівка Піщанського району.

Виконуються роботи з переведення на електроопалення житлових будинків смт. Муровані Курилівці, житлового фонду та соціальної сфери сіл Дзюньків, Сніжна і Сопин Погребищенського району та села Каришків Барського району.

В липні 2011 року затверджена Програма розвитку малої гідроенергетики у Вінницькій області на 2011-2015 роки, яка спрямована на вивчення та використання потенціалу гідроенергетичних ресурсів області та залучення на конкурсній основі інвесторів для будівництва малих гідроелектростанцій. На даний час працюють 17 малих гідроелектростанцій загальною потужністю біля 21 МВт. Ними щорічно відпускається в мережі області від 80 до 100 млн. кВт. год. електроенергії, що еквівалентно заощадженню 30 тис. тонн умовного палива.
В області ведеться активна робота із залучення коштів з різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 562 відділеннями та 10 філіями 55 банків.

Основною складовою кредитних ресурсів були і залишаються кошти, залучені на депозити. Розглядаючи динаміку їх обсягів, слід відмітити, що протягом 2010 року спостерігалася тенденція до збільшення суми залучених коштів, а з початку поточного року темпи навпаки знизились. Так, за січень-вересень 2011 року залучено 5793,5 млн. грн., що на 2084,3 млн. грн. або 26,5% менше ніж за відповідний період 2010 року.

Частка строкових депозитів в загальній сумі коштів, залучених з початку поточного року, становить 71,7% або 4152,6 млн. грн., в тому числі 3666,7 млн. грн. – строкові депозити фізичних осіб. Довідково: за січень-вересень 2010 року залучено 4709,5 млн. грн. та 4322,5 млн. грн., відповідно.

Має місце суттєве зниження рівня середньої вартості залучених коштів фізичних осіб у національній валюті з 21,0% за січень 2010 року до 13,4% за вересень 2011 року, та в іноземній валюті з 10,7% до 6,3%, відповідно.

Незважаючи на зниження темпів залучення коштів на внутрішньому ринку області, їх залишки стабільно зростали і станом на 1жовтня 2011 року їх сума складала 5862,8 млн. грн., що на 1718,2 млн. грн. або 41,5% більше ніж на 1січня 2010 року та на 445,0 млн. грн. або 8,2% більше порівнюючи з 1 січня 2011 року.

Залишок вкладів фізичних осіб станом на 1жовтня 2011 року становив 4716,3 млн. грн. і в порівнянні з показником минулого року збільшився на 667,3 млн. грн. або на 16,5%. З них строкові вклади фізичних осіб становили 3702,9 млн. грн., що на 411,0 млн. грн. або на 12,5% більше в порівнянні з відповідним показником 2010 року, та на 4,3%, або на 153,1 млн. грн. більше проти їх рівня станом на початок поточного року.

Позитивні тенденції щодо обсягів видачі кредитів, які спостерігалися у 2010 році, продовжились і в поточному році. Так, за січень-вересень 2011 року видано кредитів на загальну суму 4024,3 млн. грн., що на 1826,4 млн. грн. або у 1,8 рази перевищує обсяги видачі за відповідний період минулого року.

У 2011 році кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі становила 95,2% або 3831,8 млн. грн., а середня вартість – 21,0% річних. В іноземній валюті було видано 192,5 млн. грн. в середньому під 10,7% річних.

Сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання у січні-вересні поточного року становила 3086,6 млн. грн., що на 1288,7 млн. грн. або у 1,7 рази більше суми відповідного періоду минулого року.

Слід відмітити активізацію кредитної підтримки підприємств агропромислового комплексу області, яким за 9 місяців 2011 року надано кредитів на загальну суму 853,0 млн. грн., з них сільгоспвиробникам – 328,8 млн. грн., тоді як в цілому за 2010 рік сума видачі становила лише 263,1 млн. грн., з них сільгоспвиробникам – 199,5 млн. грн.

З початку 2011 року фізичним особам видано кредитів на суму 937,7 млн. грн., що на 537,7 млн. грн. або у 2,3 рази більше видачі за січень-вересень 2010 року.
На початок року кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення в області становила 35 одиниць. В малому бізнесі зайнята п’ята частина усього населення працездатного віку області.

В поточному році спостерігаються тенденції щодо збільшення кількості новостворених малих підприємств при одночасному зменшенні кількості новостворених фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

За даними моніторингу за січень-вересень 2011 року започаткували діяльність 5106 новостворених суб’єктів господарювання, що на 41,9 % менше проти відповідного періоду 2010 року, із яких 804 юридичних осіб (на 34% більше) та 4302 фізичних осіб-підприємців (на 47,4% менше). Одночасно припинили господарську діяльність 7323 суб’єктів господарювання (476 – юридичні особи, 6847– фізичні особи-підприємці).

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2011 року проти відповідного періоду минулого року зросла в 2 рази, на 416,0 млн. грн. і становить 801,0 млн. грн., або 28,9% від загальних обсягів надходжень.

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли відповідно на 239,0 млн. грн., або в 1,9 рази, а їх частка в загальних надходженнях становить 36,0%, або 482,3 млн. грн.

З районних та міських бюджетів на підтримку підприємництва виділено кошти в сумі 32,21 тис. грн.

З початку року органами місцевого самоврядування області було переглянуто 2141 регуляторних актів, із яких 1306 (61,0%) визнано такими, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та були скасовані. В основному це акти у сфері місцевих податків і зборів, ціноутворення, управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.
В області відзначаються позитивні зрушення в організації оплати праці. Регіональна політика у сфері оплати праці здійснювалась відповідно до засад повного дотримання державних соціальних гарантій та забезпечення випереджаючого зростання заробітної плати щодо росту споживчих цін. Як наслідок, в області збережено позитивну динаміку зростання доходів населення.

Середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2011 року в області становила 1996 грн., що більше на 16,9 відсотка (по Україні – на 18,1 відсотка) проти відповідного періоду минулого року. У тому числі в сільському господарстві – 1634 грн. (+35,6%); промисловості – 2366 грн. (+20,7%); будівництві – 1887 грн. (+34,9%); діяльності транспорту та зв’язку – 2617 грн. (+16,8%); діяльності готелів та ресторанів – 1199 грн. (+1,7%); освіті – 1836 грн. (+ 10,8%); охороні здоров’я – 1537 грн. (+7,1%).

Станом на 1 жовтня 2011 року кількість штатних працівників економічно активних підприємств, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, зменшилася до 3,1 тис. осіб.

З 1 січня 2011 року для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп становить: для працездатних осіб – 21 відсоток (206,85 грн.), для дітей – 50 відсотків (до 6 років-426,50 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 511 грн.), інвалідів – 75 відсотків (588 грн.). Для кожної дитини з малозабезпеченої багатодітної сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 18років, (а якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації - до 23 років) рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, (який зростатиме чотири рази протягом року) встановленого для дитини відповідного віку.

Крім того, законом запроваджується поступове збільшення розміру соціальної допомоги ( в тому числі максимального) для сімей, в яких є діти віком від 3 до 18 років.

На кожну дитину віком від 3 до 13 років розмір допомоги збільшиться у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році – на 120 гривень, у 2013 році – на 180 гривень, у 2014 році – на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році – на 230 гривень, у 2013 році – на 360 гривень, у 2014 році – на 500 гривень.

Слід додати, що на сьогодні через органи праці та соціального захисту населення допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів отримують 111,2 тис. осіб. У 2010 році було 107,8 тис. осіб, тобто відбулося збільшення на 3,4 тис. осіб. За період з початку року на зазначену допомогу виплачено 756,5 млн. грн. У 2010 році ця сума становила 619,6 млн. грн.
Житлові субсидії залишаються суттєвою підтримкою багатьох родин. В області ними користуються понад 63 тис. сімей, з них на тверде паливо та скраплений газ готівкою – 35,4 тис. сімей, на житлово-комунальні послуги – 27,6 тис. сімей.

Станом на 1 жовтня 2011 року вони нараховані на житлово-комунальні послуги у сумі 31,1 млн. грн. на тверде паливо готівкою – 21,6 млн. грн.


Протягом останніх років зберігається тенденція зростання надання населенню з державного бюджету сум субвенцій на житлові субсидій та пільг окремим категоріям громадян. У 2011 році на ці цілі з державного бюджету передбачено 276,9 млн. грн., що на 14,6 млн. грн. більше ніж у 2010 році.

Для забезпечення цілісної системи соціального захисту населення, адресного надання пільг окремим категоріям громадян, в області повністю сформований Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, за даними якого на Вінниччині проживає 546 тисяч пільговиків, в тому числі 94,3 тисячі ветеранів Великої Вітчизняної війни та 215 тисяч дітей війни.

460 тисяч громадян користуються пільгами на житлово-комунальні послуги та 31 тисяча пільговиків скористалися пільгою на придбання твердого палива та скрапленого газу. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива нараховані на 117,1 млн. грн., що майже на 13,6 млн. грн. більше, ніж у 2010 році.

Через органи праці та соціального захисту в цьому році покращили своє здоров’я 497 ветеранів війни, в тому числі 40 ветеранів війни оздоровились у місцевих санаторіях за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Спостерігаються зміни на обласному ринку праці. А саме:


 • зменшення з 10,2% до 10,1% рівня безробіття визначеного за методологією МОП;

 • збільшення чисельності незайнятого населення на обліку в службі зайнятості до 35,2 тис. осіб, що на 6% перевищило обсяги реєстрації 2010 року;

 • кількість вакансій, дані про наявність яких надійшли від підприємств, організацій та установ до центрів зайнятості протягом січня-вересня 2011 року (34,5 тис. одиниць), на 19% перевищує минулорічну (28,9 тис.).

 • зросла кількість створених на підприємствах, в установах та організаціях області, а також фізичними особами, нових робочих місць, що сприяло розширенню сфери прикладання праці та підвищення рівня зайнятості населення.

В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За 9 місяців 2011 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 5 млрд. 259,2 млн. грн. Із них власні надходження становлять 2 млрд. 402,9 млн. грн. Проти показників 2010 року, власні надходження зросли на 33,9%, або на 607,9 млн. грн.

У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 1 жовтня 2011 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 45,5%.

За 9 місяців 2011 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги 5,3 млрд. грн., що майже в 1,26 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Станом на 1 жовтня 2011 року в області фактично отримують пенсії 499295 осіб. На 1 жовтня 2011 року середньомісячний розмір пенсії становив 1053 грн. 84 коп. і зріс, у порівнянні з 1 жовтня 2010 року, на 11,52% (становив 944 грн. 99 коп.).


У 2011 році управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації підготовлено низку галузевих програм, які розглянуті та затверджені Вінницькою обласною Радою. Програми спрямовані на подальший розвиток галузі, зокрема: Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти до 2014 року; Обласна комплексна програма «Сільська школа»; Обласна програма «Шкільний автобус»; Регіональна програма підготовки кваліфікованих робітників на 2011-2015 роки; Обласна програма розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року.

Ведеться системна робота з розширення мережі дитячих садків. За оперативною інформацією, у поточному році вже поновили свою роботу 8 ДНЗ.

У 710-ти дитячих садочках Вінниччини здобувають освіту 84,3 відсотки дошкільнят. Майже 98 відсотків п’ятирічних дітей області охоплені підготовкою до навчання у школі.

Через скорочення контингенту учнів, здійснюється послідовна робота із оптимізації існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Станом на 5 вересня 2011 року в області розпочали роботу 960 загальноосвітніх шкіл, з них 166 – у містах, 794 – у сільській місцевості. Учнівський контингент становить 158 тис. осіб.

Середня наповнюваність шкіл – 164,5 учня, середня наповнюваність класів – 15,6 чол.

Усі навчальні заклади до початку навчального року укомплектовані педагогічними кадрами. У загальноосвітніх школах працює понад 19 тис. педпрацівників. Зростає частка вчителів зі стажем роботи понад 20 років (57%), вчителів зі стажем до 3 років – 7% від загального числа.

Пріоритетними в модернізації освіти є інформаційно-комунікаційні технології. Рішенням 6 сесії обласної Ради 6 скликання затверджено Програму розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року, якою передбачене щорічне спрямовування 750 тисяч гривень на оснащення навчальних закладів комп’ютерною технікою. Загалом у загальноосвітніх школах області функціонує 1037 комп’ютерних комплексів, до кінця року очікується ще близько 60 НКК.

Відповідно до зазначеної програми продовжується реалізація політики надання грантів освітнім закладам області на впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Вже у поточному році на виплату грантів використано 440 тис. гривень з обласного бюджету. Кошти на втілення власних інноваційних розробок отримав 21 навчальний заклад.

За даними відділів та управлінь освіти, в області до місця навчання і роботи підвозу потребують 12,7 тисяч учнів та 2,5 тисяч учителів. На початок навчального року фактично забезпечено підвозом 96% школярів та 73% педпрацівників.

З початку реалізації заходів обласної програми «Шкільний автобус» за кошти державного та районних бюджетів придбано 140 автобусів різних модифікацій, які забезпечують сьогодні організовану доставку до місць навчання. У 2011 році за кошти місцевих бюджетів придбано 9 автобусів. За умови виділення коштів з державного бюджету, область очікує 15 машин.

На проведення капітальних ремонтів закладів освіти області використано понад 35 млн. грн.

Заплановані у 2011 році 8,6 млн. грн. державної субвенції на соціально-економічний розвиток дали змогу продовжити будівництво на 2 об’єктах. Завершено будівництво Шаргородської районної гімназії на 384 учнівських місць, яка розпочала роботу з 1 вересня 2011 року. Продовжуються роботи на будівництві школи на 1296 учнівських місць у смт. Томашпіль.

Завершено реконструкцію Хмільницького дошкільного навчального закладу № 3 та дитячого садка № 6 м. Вінниці.

Професійно-технічну освіту в області забезпечують 36 навчальних закладів, учнівський контингент у яких складає близько 18 тисяч осіб. Рішенням 4 сесії обласної Ради 6 скликання №64 затверджено Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2011-2015 роки. Уже в поточному році з обласного бюджету виділено 430 тисяч гривень на розвиток професійно-технічної освіти. Поглибленню змісту професійної підготовки та впровадженню інноваційних технологій сприяє і міжнародне співробітництво.

В області функціонує 50 вищих навчальних закладів. 11 тисяч першокурсників поповнили у 2011 році студентські колективи ВНЗ області. Показник виконання державного замовлення закладами вищої освіти області склав 99,8%.


Галузь охорони здоров’я протягом 9 місяців 2011 року працювала стабільно, основні зусилля були спрямовані на виконання галузевих показників, раціональне використання бюджетних коштів, виконання завдань, визначених Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

Швидкими темпами продовжується будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, здача в експлуатацію якого запланована на серпень 2012 року. У грудні 2011 року буде введена в експлуатацію поліклініка в Шаргородському районі. У 2011 році виділено 26,1 млн. грн., у тому числі 22,1 кошти державного бюджету та 4,0 млн. грн. кошти обласного бюджету на виконання будівельних робіт з будівництва: хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, поліклініки в м. Шаргород. Протягом ІІІ кварталу 2011 року на зазначених об’єктах виконано будівельних робіт на суму 19,0 млн. грн. На реконструкцію ще 6-ти об’єктів галузі охорони здоров’я області з обласного бюджету виділено 5 млн. грн.

Служба материнства та дитинства завжди була і залишається одним із пріоритетів охорони здоров’я. В практиці роботи акушерських стаціонарів широко впроваджуються сучасні перинатальні технології. Питома вага партнерських пологів становить 64%, сумісного перебування матерів з дітьми – 98,8%. У Вінницькій області працює Українсько – Швейцарська Програма „Здоров’я матері та дитини”. Пріоритетним є впровадження програми в центральних районних лікарнях, на базі яких планується створення госпітальних округів.

Проводиться робота з цілорічного санаторно-курортного лікування дітей. В 6 дитячих обласних санаторіях протягом 9 місяців 2011 року оздоровлено 1281 дитину, з них 825 дітей пільгових категорій. В дитячих республіканських санаторіях, підпорядкованих МОЗ України, за 9 місяців 2011року оздоровлено 1286 дітей, з них 702 дитини пільгових категорій.

З метою реалізації в області завдань уряду щодо реформування галузі охорони здоров’я проведено певний обсяг робіт.

Завершено розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги шляхом створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Станом на 1 листопада 2011 року у всіх 27 районах області Центри створені як самостійні юридичні особи.

25 дільничних лікарень реорганізовано в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це дозволило спрямувати на розвиток первинної ланки близько 20 млн. грн.

Питома вага населення, яке обслуговується лікарями загальної практики-сімейної медицини, збільшилось з 63% у 2010 році до 69% в 2011 році. Протягом року кількість сімейних лікарів зросла до 656 осіб. Відповідно, забезпеченість населення сімейними лікарями зросла з 3,8 до 4,0 на 10 тис. населення.

Обласна державна адміністрація за пріоритет своєї діяльності визначила зміцнення матеріально-технічної бази найближчої до людей ланки охорони здоров’я.

Проведені капітальні ремонти в 16 районних лікарнях районів. Ще в 10 районних лікарнях продовжуються ремонтні роботи. Для покращення якості надання медичної допомоги, закладам сільської місцевості у вересні було передано 51 автомобіль. Автомобілі придбані за кошти обласного та районних бюджетів на загальну суму 7,4 млн. грн. У 135 закладах сільської охорони здоров’я (ФАПи та лікарські амбулаторії) проведено централізоване водопостачання, встановлено внутрішні туалети, відновлено гаряче водопостачання.

Протягом поточного року забезпечено житлом 5 медичних працівників в сільській місцевості, з них молодих спеціалістів – 4.

Робота зі створення госпітальних округів в області проводиться поетапно. Визначена структура майбутніх госпітальних округів, сформовані маршрути раціонального спрямування пацієнтів для покращення надання спеціалізованої медичної допомоги в районах області. На даному етапі щотижнево проводяться співбесіди з керівництвом районів області на рівні обласної державної адміністрації з узгодження зазначених питань.


Реалізацію державної культурної політики в області здійснюють 2177 культурно-мистецьких установ.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації відзначає, що звітний період був насичений соціокультурними подіями, пов’язаними з відзначенням 20-ї річниці незалежності України. Популярності набула обласна культурно-мистецька акція «Скарби Поділля», в рамках якої відбувся IV обласний фестиваль народної творчості «Скарби Поділля» – «Подільський узвіз народних ремесел».

З метою зростання позитивного іміджу регіону, розширення міжрегіонального та міжнародного культурного співробітництва проведено фестивалі, конкурси, конференції. Серед них: ІІІ літературно-мистецьке свято ім. Степана Руданського «І знов живий світ оглядую» (Калинівський район), фестиваль хорового мистецтва імені Павла Муравського (с. Дмитрашківка Піщанського району), IX фестиваль ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк, Х дитячо-юнацький естрадний конкурс “Музична парасолька”, дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове кружало», VII фестиваль театрів ляльок «Подільська лялька», ІІІ фестиваль-конкурс автентичних колективів на приз Гната Танцюри та Міжнародна конференція «Гордіївський курганний могильник як загальноєвропейський культурний феномен», тощо.

Проводилась відповідна робота зі створення належних умов для професійної мистецької діяльності. Розпочалася робота обласної філармонії у проведенні Х Форуму молодої музики “Барви музики ХХ сторіччя. Авангард. Класика. Джаз”, циклів концертів: “Парад оркестрів”, “Молоді віртуози”, “Браво, Маестро!”, “Прем’єри молодих”, “Батьки і діти”. Особливу увагу приділено заходам з патріотичного виховання дітей, розвитку їх духовності та зміцнення моралі. В рамках мистецького проекту “Майстри сцени – шкільній та сільській молоді” проведено 35 концертів, які відвідало понад 3,5 тис. юних глядачів.

Протягом 9 місяців 2011 року колективами театрально-видовищних закладів представлено 458 вистав та 267 концертів, які відвідали майже 150 тис. глядачів, що на 5 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

Поліпшення формування бібліотечного фонду та його популяризація. За 9 місяців поточного року до книгозбірень області надійшло 95,2 тис. прим. книг на суму 1047,2 тис. грн., що на 9,2 тис. прим. більше відповідного періоду минулого року.

Активізувалась робота музейних закладів області з дослідження проблем регіональної історії, етнографії, народного побуту. До фондів музеїв щороку надходить в межах 3 тисяч музейних предметів. На початок поточного року основний фонд музеїв нараховує понад 232 тисячі експонатів, за 10 місяців поточного року нові надходження склали 2,3 тис. музейних предметів.

Внаслідок впровадження інноваційних форм в практику роботи музеїв збільшилася кількість стаціонарних і пересувних виставок. За 9 місяців 2011 року проведено 5254 екскурсії та тематичних лекції, що на 127 більше відповідного періоду минулого року, які відвідало понад 220 тис. осіб (2010 р. – 307 тис. осіб). Здійснено 47 виїзди автомузею до навчальних закладів, військових частин, дитячих літньо-оздоровчих таборів, громадських організацій міста та області.

Управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації підготовлено перелік музеїв, у яких зберігаються музейні колекції і музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України для затвердження Постановою Кабінету Міністрів України. До цього Переліку внесено 26 державних, в тому числі Державний історико-культурний заповідник «Буша», с. Буша Ямпільського району та 33 самодіяльних музеї, яким присвоєно звання «народний».

Одним із актуальних напрямів роботи галузі є охорона і збереження культурної спадщини. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та розпочато поетапні ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці місцевого значення – обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського. Загальна сума капіталовкладень становить 2 млн. 833 тис. грн.

На території області відомо біля 2 тис. пам’яток археології, які потребують наукового вивчення та проведення відповідних пам’яткоохоронних заходів.

Цього року в області працювали дві міжнародні українсько-польські археологічні експедиції, які проводили охоронні дослідження «Северинівського» скіфського городища VІІІ-VІІ ст. до н. е. біля с. Межирів Жмеринського району та курганного могильника ранньої бронзи ІІІ-ІІ тис. до нашої ери біля с. Пороги Ямпільського району.

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери Вінницької області.

Найбільш привабливими та цікавими місцями для туристів є Державний історико-культурний заповідник «Буша» та «Гайдамацький яр» (Ямпільський і Чернівецький райони), комплекс укріплених монастирських будівель «Мури», музей-садиба ім. М. Пирогова (м. Вінниця), меморіальний комплекс-музей Д. К. Заболотного (Крижопільський район), скельний монастир в с. Лядова (Могилів-Подільський район), залишки колишньої ставки “Вервольф”, пам’ятник архітектури XVIII ст. палац Потоцьких (Тульчинський район) та інші.

В області функціонує більше 118 туристичних підприємств, що займаються туристичною діяльністю, в тому числі 22 туристичні оператори Вінницької області. Найкращі результати діяльності демонструють ЗАТ «Вінницятурист», приватні підприємства «Туристична агенція «Укрвіза», «Мер-ка-ба», «Спадщина», «Вінтур-плюс», «Укрвінінтур».

Загальна кількість туристів, що відвідали Вінницьку область становить 10,2 тисяч осіб, з них найбільше подорожуючих із Росії, Польщі, Німеччини, Болгарії, США.

Послуги сільського зеленого туризму надають 76 сільських садиб, де широко представлені народні промисли: різьба по дереву, гончарство, вишивка, писанкарство, теслярство, лозоплетіння, каменотесний промисел, живопис, кераміка, флористика, гобілен, плетіння.

Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є Барський, Вінницький, Гайсинський, Немирівський, Могилів-Подільський, Муровано-Куриловецький, Ямпільський райони.

На Вінниччині послідовно реалізовуються заходи зі створення нових туристичних маршрутів, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, релігійного, спортивно-оздоровчого спрямувань. Важливість цієї роботи також збільшується у контексті підготовки до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Туристичний потенціал Вінниччини у 2011 році було презентовано на XVII Міжнародній виставці «На зламі культур», яка відбулася у м. Лодзі (Польща).

З метою висвітлення привабливості Вінницького краю, управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації взято участь у двох проектах: Інтернет-проекті «Я їду в Україну» та «Українська індустрія гостинності», де широко презентовано Вінницький край з його славною історією, що сягає сивої давнини, самобутніми культурними та народними традиціями і звичаями, плеядою видатних особистостей, пам’ятками археології, архітектури, історії, культури та етнографії.

Продовжується робота з модернізації кіновідеомережі області, подолання технічної відсталості, поповнення фільмофонду.

Створено 14 мобільних кінокомплексів (ОКП «Вінницякіно»-7, Барський, Жмеринський, Гайсинський, Літинський, Шаргородський та ін. райони). Це дало можливість активізувати роботу, збільшити глядацьку аудиторію, зокрема дітей та молоді.

Особлива увага приділяється обслуговуванню підростаючого покоління. Станом на 1 жовтня 2011 року проведено 2234 кіносеанси (в тому числі, 804 дитячих), на яких було присутніх 87,5 тис. глядачів (в тому числі, 52,2 тис. дітей).Продовжується реалізація соціального проекту “Кіно для всіх” з популяризації здорового способу життя, протидії наркоманії, паління, алкоголізму, боротьби зі СНІДом в навчальних закладах та в кінозалі ОКП “Вінницякіно”.


ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2012 РІК
Основною метою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2012 рік є забезпечення структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення.
Досягнення зазначеної мети у 2012 році планується здійснити шляхом реалізації таких пріоритетних напрямів:

 • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення Вінниччини, створення умов для зростання заробітної плати, усунення внутрішньорегіональних і міжгалузевих диспропорцій в оплаті праці, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення області;

 • підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами, в тому числі реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я;

 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергоощадних технологій у галузях виробництва;

 • забезпечення населення Вінниччини доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, спрямованих на підтримку індивідуального будівництва в сільській місцевості, в тому числі реалізація пілотного проекту будівництва доступного житла через Комунальну організацію “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”;

 • стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

 • реформування агропромислового комплексу та створення умов для надходження інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

 • створення сприятливих умов для надходження в область вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Вінниччини, створення спеціальних режимів залучення інвестицій на окремих територіях області та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

 • створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату області шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, зменшення регуляторного та контролюючого тиску на бізнес-середовище, спрощення дозвільних процедур, розширення і підтримки діяльності мережі інфраструктури підприємництва;

 • раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

 • підвищення ефективності державного управління шляхом залучення високопрофесійних кадрів на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

 • здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини шляхом реалізації програм із забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області, реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій області від наслідків можливих надзвичайних ситуацій, а також очищення територій від непридатних отрутохімікатів;

 • створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки, залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій.


ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА

следующая страница >>
Смотрите также:
Рішення сесії обласної Ради 6 скликання від грудня 2011 року № програма економічного І соціального розвитку вінницької області на 2012 рік м. Вінниця зміс т
758.77kb.
4 стр.
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012
1070.68kb.
6 стр.
Рішення (одинадцята позачергова сесія шостого скликання) від 30 грудня 2011 року Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік
2924.37kb.
14 стр.
Рішення міської ради грудня 2011 р. (16 сесія 6 скликання) програма економічного І соціального розвитку міста чернігова на 2012 рік зміст вступ 4 1
974.25kb.
5 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 15. 12. 11 №321 програма
1071.33kb.
5 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №77 м. Гайворон Про програму попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
67.28kb.
1 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року № звіт про виконання Спільної обласної програми сприяння
168.06kb.
1 стр.
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. 2010р
999.56kb.
5 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення від № Про бюджет міста Рівного на 2012 рік
86.88kb.
1 стр.