Главная страница 1
ПРОЕКТ

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


( __ сесія 6 скликання)

РІШЕННЯ

Від _____________________


№___________

Про бюджет

міста Рівного на 2012 рік

Відповідно до статей 22 та 143 Конституції України, пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, рішення Рівненської обласної ради від 30 грудня 2011 року №__ "Про обласний бюджет на 2012 рік", за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити доходи бюджету міста Рівного на 2012 рік у сумі 756 980,127 тисяч гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі:1.1. доходи загального фонду - у сумі 681 513,647 тисяч гривень , з них :

- доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – 312697,2 тисяч гривень;

- дотація вирівнювання з державного бюджету – 102 133,5 тисяч гривень;

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1 759,447 тисяч гривень;

- доходи, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів – 62060,3 тисяч гривень;

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) - 4000,0 тисяч гривень;


- субвенції з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 198378,3 тисяч гривень,

в тому числі:  • на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 139 889,9 тисяч гривень;

  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 43 524,5 тисяч гривень;

  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 13,3 тисяч гривень ;

  • на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 14 238,9 тисяч гривень;

  • на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 711,7 тисяч гривень;

- субвенції з загального фонду обласного бюджету в сумі 484,9 тисяч гривень,

в тому числі:


  • на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 484,9 тисяч гривень.


1.2. доходи спеціального фонду - у сумі 75 466,480 тисяч гривень (додаток 1).

В складі спеціального фонду субвенції зі спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам становлять 20066,8 тисяч гривень, у тому числі:  • на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 20066,8 тисяч гривень.

Обсяг бюджету розвитку в складі доходів спеціального фонду у 2012 році встановити в розмірі 25018,480 тисяч гривень ( в тому числі власні надходження до бюджету розвитку 25018,480 тисяч гривень).


2. Затвердити видатки бюджету міста Рівного на 2012 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, за головними розпорядниками коштів в обсязі 756 973, 227тисяч гривень, в тому числі:

- видатки загального фонду бюджету 677 513,647 тисяч гривень;

- видатки спеціального фонду бюджету - в сумі 79 459,580 тисяч гривень.

У складі видатків спеціального фонду бюджету видатки бюджету розвитку становлять 29018,480 тисяч гривень ( з них : доходи бюджету розвитку 25 018,480 тисяч гривень; кошти

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 4000,0 тисяч гривень).
3. Затвердити повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету м. Рівного на 2012 рік в сумі 6,9 тисяч гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення:

3.1. обсяги надання кредитів у сумі 276,9 тисяч гривень, в тому числі :

- із спеціального фонду бюджету – 276,9 тисяч гривень (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду 6,9 тис.грн);

3.2. обсяги повернення кредитів у сумі 270,0 тисяч гривень, в тому числі до спеціального фонду бюджету міста - 270,0 тисяч гривень.


4. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Рівне у сумі 4000,0 тисяч гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (додаток 7).


  1. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Рівне у сумі 4000,0 тисяч

гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 7).
6. Затвердити видатки загального та спеціального фондів міського бюджету, кредитування із спеціального фонду бюджету (з урахуванням п.2,3 цього рішення) за тимчасово класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2, за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3, повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету згідно з додатком 4, за об’єктами, фінансування яких у 2012 році буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Рівне згідно з додатком 5, на виконання окремих галузевих програм згідно з додатком 6, за фінансуванням бюджету м.Рівного – згідно з додатком 7 .
7. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету міста на 2012 рік в сумі 1000,0 тисяч гривень.
8. Передбачити резервний фонд міського бюджету на 2012 рік у розмірі 200,0 тисяч гривень.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Рівне на 2012 рік відповідно до підпунктів 1 - 5, 7 пункту 2 статті 55 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що в процесі виконання бюджету міста, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, управління бюджету і фінансів здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету.


11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фондів заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.
12. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету у 2012 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, в межах бюджетних асигнувань, встановлених їм кошторисом, з дотриманням помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету (крім коштів субвенції з державного та обласного бюджету), а за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
13. Установити, що бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів у обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених у рішенні про бюджет міста. Установити, що зобов'язання, взяті розпорядниками коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
14. Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.

15. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Зміни до спеціального фонду бюджету, що вносяться розпорядниками коштів міського бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ по надходженнях і видатках, обов’язково надаються управлінню бюджету і фінансів для їх попереднього погодження.

16. Установити, що пропозиції постійних комісій міської ради, управлінь, відділів, інших служб виконавчого комітету про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

17. Доручити управлінню бюджету і фінансів вносити зміни в розпис міського бюджету за доходами та видатками у міжсесійний період, з послідуючим затвердженням цих змін міською радою, в разі :

- внесення змін обласним бюджетом до обсягів субвенцій та дотацій (збільшення або зменшення річної суми доходів та видатків, перерозподіл між видами), які надаються бюджету міста Рівного;

- уточнення обсягів видатків під фактичні видатки головних розпорядників міського бюджету (в межах одного виду субвенції).
18. Дозволити виконавчому комітету Рівненської міської ради, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, отримувати:

позики на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання бюджету міста Рівне, в частині фінансування захищених статей видатків.;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету міста Рівного на 2012 рік, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
19. Доручити управлінню бюджету і фінансів (В.Шульга) за погодженням з комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Е. Галайчук), відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статей 65 і 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету м. Рівного на депозитних рахунках в установах банків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
20. Надати право управлінню бюджету і фінансів приводити у відповідність доходи і видатки бюджету м. Рівне до змін та доповнень бюджетної та відомчої класифікації.
21. Доручити управлінню бюджету і фінансів за поданням управління житлово-комунального господарства здійснювати видатки на суму перевиконання збору за першу реєстрацію транспортного засобу, понад обсяги, затверджені у бюджеті м. Рівного на 2012 рік, за напрямами, затвердженими розпорядженням міського голови.
22. Доручити управлінню бюджету і фінансів за поданням управління економіки міста здійснювати видатки на суму перевиконання надходжень від екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, понад обсяги, затверджені у бюджеті м. Рівного на 2012 рік, за напрямами, затвердженими розпорядженням міського голови.
23. Відповідно до пункту 2 статті 101 Бюджетного кодексу України передбачити з бюджету м. Рівного іншу субвенцію обласному бюджету Рівненської області в сумі 554,5 тисяч гривень на обслуговування осіб м.Рівного з обмеженими фізичними можливостями в центрах соціальної реабілітації дітей – інвалідів та центрах професійної реабілітації інвалідів.
24. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради і секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію виконання – начальникам управлінь – головним розпорядникам коштів міського бюджету.

Міський голова В.Хомко

Смотрите также:
Рішення від № Про бюджет міста Рівного на 2012 рік
86.88kb.
1 стр.
Рішення від 28. 12. 2011 №283-17/vi м. Дніпродзержинськ Про міський бюджет на 2012 рік
3232.76kb.
16 стр.
Рішення від 07. 07. 11 №243 м. Гола Пристань Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 01. 11 №58 "Про міський бюджет на 2011 рік"
31.02kb.
1 стр.
Рішення про затвердження Програми розвитку сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2012-2014 роки
10.12kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 23 січня 2009 року № "Про обласний бюджет на 2009 рік", за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради Рівненська міська рада вирішила: Установити доходи
69.91kb.
1 стр.
Рішення від 2011 № Про утворення Служби містобудівного кадастру міста Рівного та затвердження
139.35kb.
1 стр.
Рішення від 12. 05. 2010 №2749-50/2010 м. Коломия Про міський бюджет на 2010 рік
121.7kb.
1 стр.
Рішення від № Про затвердження проекту землеустрою, продаж та надання в оренду земельної ділянки
52.26kb.
1 стр.
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012
1070.68kb.
6 стр.
Рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2011 рік», на підставі пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила
3833.4kb.
22 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. 2010р
999.56kb.
5 стр.