Главная страница 1


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням сесії

Жовківської районної ради

№__ від “__” ____________ 2011 р.

Голова Жовківської

районної ради

___________________ Т. Швай


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Жовківської районної

державної адміністрації

__________________ В. Волошин

“__” _________ 2011 р.


Погоджено”

Фінансове управління
Жовківської райдержадміністрації

_________________ Г.Вус

“___” ___________ 2011 р.

Погоджено”

Відділ економіки

______________ М.Скоропад

“___” ___________ 2011 р.Програма

розвитку малого підприємництва у Жовківському районі

на 2011 рік


2011

МЕТА ПРОГРАМИ
Малий бізнес та підприємництво займають важливе місце у соціально-економічному розвитку не лише району, а й держави в цілому. Перевагою малого бізнесу та підприємництва є мобільність, швидка адаптація, використання новітніх технологій, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Разом з тим цей сегмент економіки потребує державної підтримки та створення сприятливих умов.

Підтримка малого підприємництва віднесена до пріоритетів держави, зокрема, це визначено в Законі України «Про Національну програму підтримки підприємництва», Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та інших стратегічних документах.

Головна мета Програми розвитку малого підприємництва у Жовківському районі на 2011 рік - спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, суб'єктів малого підприємництва, об'єднань і спілок підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матері­ально-технічних, інших державних і місцевих ресурсів, виробничого і наукового потенціалу, ресурсів суб'єктів господарювання на ство­рення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприєм­ництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту. Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реа­лізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва у районі.
Обґрунтування необхідності розроблення Програми

Програма розвитку малого підприємництва у Жовківському районі на 2011 р розроблена на виконання Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906 “Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності” та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року №1160-ІV.

Програма спрямована на розвиток і підтримку малого підпри­ємництва і створення таких правових, організаційно-економічних умов для його розвитку і формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

• максимальному поєднанню інтересів суб'єктів підприємниць­кої діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

• використанню особливостей району і вигідного геогра­фічного положення, природно-ресурсного потенціалу;

• стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району;

• забезпеченню продуктивної зайнятості населення шляхом ство­рення нових (економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості;

• наповненню державного і місцевих бюджетів;

• підвищенню рівня підприємницької активності сільського на­селення;

• насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем;

• підвищенню підприємницької культури населення.

В соціально-політичному аспекті Програма повинна сприяти включенню населення району в активний процес покращення умов життя, формуванню потужного соціального прошарку власників.Паспорт програми

1. Назва: Програма розвитку малого підприємництва у Жовківському районі на 2011 рік


2. Замовник Жовківська райдержадміністрація
3. Мета: забезпечення розвитку сфери малого підприємництва, створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів різних рівнів.
4. Початок: 01.01.2011 р., закінчення: 31.12.2011 р.
5. Етапи фінансування: протягом року.
6. Загальні обсяги фінансування, у тому числі кошти районного бюджету

(тис. грн.)- 38,0


7. Очікувані результати виконання програми: забезпечення повної поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності про вільні виробничі площі, семінари, виставки, про нове у законодавстві України, залучення коштів інвесторів на реалізацію інвестиційних проектів, створення нових робочих місць.
8. Головний розпорядник коштів: Жовківська райдержадміністрація
9. Виконавець програми: Жовківська райдержадміністрація
10. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням, терміни проведення звітності: Жовківська райдержадміністрація, Жовківська районна рада, січень 2012 року.

Керівник установи-

замовника програми Волошин В.М. ______________

_______________ (підпис)


Керівник програми Скоропад М.Є. ______________

(підпис)

тел.: 21-097


Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування програми
Назва замовника: Жовківська райдержадміністрація

Назва програми: Програма розвитку малого підприємництва у Жовківському районі на 2011 рікНайменування заходу

Виконавець

Терміни вико-

нання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

У тому числі:

І

квартал


ІІ

квартал


ІІІ квартал

ІV квартал

Забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань впровадження державної регуляторної політики (розробка, оприлюднення законодавчих та регуляторних актів на відповідних Інтернет-сайтах та громадське обговорення даних проектів з підприємцями, представниками асоціативних структур підтримки малого бізнесу, відстеження результативності регуляторних актів).

Управління економіки РДА, представник Представництва Держпідприємництва України у Львівській області, асоціативні підприємницькі структури

протягом 2011 року

6,0

1,5

1,5

1,5

1,5

Наповнення матеріалом, оформлення та оптимізація структури веб-сторінки «Підприємництво Жовківщини», розміщення даних на сервері, періодичне створення резервних копій баз даних сайту.

Управління економіки РДА, співвиконавці

протягом 2011 року

5,0

1,25

1,25

1,25

1,25

З метою презентації досягнень малого бізнесу провести виставку-ярмарок товаровиробників Жовківщини з нагоди святкування Дня Незалежності України

Управління економіки, управління агропромислового розвитку РДА, підприємства району

протягом 2011 року

4,0

-

-

4,0

-

Провести семінари, «круглі столи» для суб’єктів малого підприємництва і бажаючих розпочати підприємницьку діяльність (тематика семінарів формуватиметься на основі виявлених проблем функціонування малого бізнесу у районі).

Провести моніторингові дослідження щодо визначення адміністративних бар’єрів та законодавчих перешкод, що заважають розвитку малого бізнесу.
Жовківський районний центр зайнятості, представник Представництва Держпідприємництва України у Львівській області, асоціативні підприємницькі структури, управління економіки РДА, залучені експерти

протягом 2011 року

7,0

1,75

1,75

1,75

1,75

Організація та проведення «Дня підприємця» з визначення кращих підприємців району в номінаціях:

  • «Краще мале підприємство року»;

  • «Краща жінка підприємець року»;

- «Кращий молодий підприємець року».

Управління економіки РДА

ІІІ квартал 2011 року

5,0

-

-

5,0

-

З метою формування позитивного іміджу та інвестиційної привабливості району підготувати та представити інвестиційні проекти та пропозиції району на XI-му Міжнародному економічному форумі-2011 (стенди, кольорові брошури, мультимедійна презентація)

Управління економіки РДА

ІV квартал 2011 року

11,0

-

-

-

11,0

Усього за програмою38,0

4,5

4,5

13,5

15,5

Керівник установи-замовника програми ______________ Волошин В.М.

Керівник програми ______________ Скоропад М.Є.

тел.: 21-097

Смотрите также:
Рішенням сесії Жовківської районної ради № від " " 2011 р. Голова Жовківської районної ради
80.16kb.
1 стр.
Рішення № від " " 2011 р райдержадміністрації Голова Жовківської районної ради Т. Швай
149.71kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішення № від 2011р. Голова Жовківської В. Волошин районної ради Т. Швай
189.05kb.
1 стр.
Розпорядженням рішенням сесії голови районної районної ради державної адміністрації від від травня 2011 року №
438.55kb.
3 стр.
Додаток №3 до рішення 4 сесії Жовківської районної ради від 11. 01. 2011 р.№5 Програма
17.37kb.
1 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №746/91 / смт Рокитне Про заходи та нагородження Грамотами Рокитнянської районної державної адміністрації та Рокитнянської районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування
26.05kb.
1 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішенням сесії Дунаєвецької районної ради від " " 201 р. № Погоджено головне управління економіки
604.6kb.
4 стр.
Рішенням вісімнадцятої сесії районної ради від погоджено головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації
435.47kb.
5 стр.
Розпорядженням Голови районної державної адміністрації області від … р. № Статут комунального некомерційного підприємства „ центральна районна лікарня районної ради області
204.19kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про затвердження районної Програми „ Підготовка та проведення проміжних виборів депутата районної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу №17 на 2011-2012 рр
68.89kb.
1 стр.