Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням вісімнадцятої сесії

районної ради

від

ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки

Хмельницької облдержадміністрації

Начальник

________________ Прусецький А.В.


ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У БІЛОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ
на 2011-2012 роки

смт. Білогір’я

2010 рік


ЗМІСТ


   Характеристика Програми підтримки малого підприємництва у Білогірському районі на 2011-2012 роки
   Розділ І. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в регіоні. Головна мета Програми і очікувані результати

  1. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку підприємництва в районі

  2. Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва як складової економіки району

  3. Основні перешкоди та проблеми подальшого розвитку підприємництва в районі

  4. Завдання по вирішенню проблемних питань у сфері підприємництва на 2011-2012 роки

  5. Очікувані результати виконання програми

  6. Ризики, що впливають на виконання завдань та реалізацію заходів програмиРозділ ІІ. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Розділ ІІІ. Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка
Розділ ІV. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
Розділ V. Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати малими підприємствами у 2011 – 2012 роках
Таблиця 1. Окремі показники розвитку малого підприємництва Білогірського району у 2009-2010 роках та прогнозні показники на 2011-2012 роки

ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми підтримки малого підприємництва у Білогірському районі на 2011-2012 роки

Програма підтримки малого підприємництва у Білогірському районі на 2011-2012 роки (далі - Програма) розроблена з врахуванням положень законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та з урахуванням вимог законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Стратегії економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки.

Програма підтримки малого підприємництва у Білогірському районі на 2011-20120 роки стане складовою частиною щорічної програми соціально-економічного розвитку району на 2011 і 2012 роки та тісно пов’язана з іншими цільовими районними програмами, що розроблені та реалізуються в районі.

Загальна характеристика регіону

Площа території - 776 кв. км.

Кількість наявного населення станом на 01.09.2011р. – 28339 осіб

Специфіка - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, торгівля

Перелік територій, на яких введено:

спеціальний торговий патент - немаєспеціальний режим інвестування - немаєДата затвердження Програми рішення вісімнадцятої сесії Білогірської районної ради від _______20____ року №____Головний розробник Програми - управління економіки райдержадміністрації.
Співрозробники: громадські об’єднання підприємців, управління та інші структурні підрозділи райдержадміністраціїМета і перелік пріоритетних завдань Програми

Мета Програми: спрямування дій районної державної адміністрації, суб’єктів малого підприємництва, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних й місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування й впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту

Пріоритетні завдання Програми:

 1. Сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як потужної складової процесів подолання негативних явищ в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку району.

 2. Підвищення ефективності функціонування існуючих підприємницьких структур та на основі покращення підприємницького середовища в районі забезпечення сприятливих умов для створення нових малих підприємств.

 3. Формування умов для забезпечення зайнятості населення, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

 4. Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у виробничу та інноваційну сфери.

 5. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва.

 6. Забезпечення нормативного регулювання, адекватного рівню ринкових відносин та гласності, у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на бізнесове середовище.

 7. Сприяння розвитку ефективної регіональної інфраструктури підтримки малого підприємництва, яка забезпечуватиме інформаційні, консультативні науково-технологічні та навчальні послуги для суб’єктів підприємництва.

 8. Підтримка розвитку молодіжного підприємництва.

 9. Налагодження ефективної співпраці суб’єктів підприємницької діяльності та місцевої влади для створення сприятливого підприємницького середовища в районі.

 10. Формування активного підприємницького середовища та громадянської самосвідомості підприємців.

 11. Підвищення рівня інформування суб’єктів підприємницької діяльності.Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початок Програми

Очікувані результати

 1. Кількість діючих малих підприємств у розрахунку на 10 тис. чол. населення (одиниць)

26

26

 1. Чисельність зайнятих на малих підприємствах (осіб)

501

565

 1. Кількість підприємців - фізичних осіб, платників податку

739

850

 1. Кількість фермерських господарств (одиниць)

Кількість фермерських угідь, (тис.га)

48

12,3


50

13,2


 1. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції (%)

31,5

35,5

 1. Надходження до всіх рівнів бюджетів (тис. грн.)

2120,0

2245,0

 1. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

  • бізнес-центри

  • бізнес-інкубатори

  • технопарки

  • лізингові центри

  • небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

  • фонди підтримки підприємництва

  • інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

  • біржі

  • інформаційно-консультативні установи

  • страхові компанії

  • аудиторські фірми

-

--

-

-


1
-

-

-2

1

-


-

--

-

-


1
-

-

-2

1

-
 1. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

1

2

 1. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

215

215Терміни і етапи реалізації Програми

2011-2012 рокиОбсяги коштів, необхідних на фінансування заходів (тис. грн.)

1460,0Основні джерела фінансування

  • кошти місцевого бюджету – 60 тис. грн.,

  • кошти Українського фонду підтримки фермерських господарств – 500 тис. грн.,

  • кошти Регіонального фонду підтримки Підприємництва по Хмельницькій області – 100 тис. грн.,

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 800 тис. грн.Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Регіональної програми розвитку малого підприємництва в Білогірському районі на 2011-2012 роки здійснюється управлінням економіки райдержадміністрації.

Щоквартально до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, управління, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, надають інформацію про стан виконання заходів Програми управлінню економіки райдержадміністрації для узагальнення та надання щоквартального звіту про хід виконання заходів Програми Головному управлінню економіки облдержадміністрації . Звіт про виконання програми підтримки малого підприємництва в районі надається керівництву райдержадміністрації щоквартально, районній раді один раз в рік.


У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, зміни законодавчих та нормативно-правових актів Програма підтримки малого підприємництва у Білогірському районі на 2011-2012 роки може коригуватись.
следующая страница >>
Смотрите также:
Рішенням вісімнадцятої сесії районної ради від погоджено головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації
435.47kb.
5 стр.
Рішенням сесії Дунаєвецької районної ради від " " 201 р. № Погоджено головне управління економіки
604.6kb.
4 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішенням сесії Жовківської районної ради № від " " 2011 р. Голова Жовківської районної ради
80.16kb.
1 стр.
Рішенням сесії скликання Головне управління економіки
581.84kb.
3 стр.
Розпорядженням рішенням сесії голови районної районної ради державної адміністрації від від травня 2011 року №
438.55kb.
3 стр.
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Головне управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації
500.78kb.
2 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №746/91 / смт Рокитне Про заходи та нагородження Грамотами Рокитнянської районної державної адміністрації та Рокитнянської районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування
26.05kb.
1 стр.
Розпорядженням Голови районної державної адміністрації області від … р. № Статут комунального некомерційного підприємства „ центральна районна лікарня районної ради області
204.19kb.
1 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року № звіт про виконання Спільної обласної програми сприяння
168.06kb.
1 стр.