Главная страница 1
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 10 червня 2010 року м. Тернопіль № 390


Про Порядок проведення особистого

прийому громадян, розгляду

письмових звернень в обласній

державній адміністрації та

організації виїзних днів прийому

громадян головою, заступниками

голови облдержадміністрації

З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення, забезпечення виконання статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:1. Затвердити Порядок проведення особистого прийому громадян, розгляду письмових звернень в обласній державній адміністрації та організації виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови облдержадміністрації, що додається.

2. Заступникові голови-керівникові апарату облдержадміністрації Наливайку І.О. за пропозиціями першого заступника та заступників голови облдержадміністрації забезпечити складання квартальних графіків виїзних днів прийому громадян до 30 числа останнього місяця кварталу та подавати їх на затвердження голові обласної державної адміністрації.

3. Установити, що:

3.1.Виїзний день прийому громадян проводиться згідно з окремим графіком затвердженим головою облдержадміністрації.

3.2. У виїзних днях прийому громадян у разі необхідності беруть участь керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації забезпечити постійне інформування населення про хід і результати проведення виїзних днів прийому громадян в районах області.

5. Координацію роботи щодо забезпечення виконання розпорядження покласти на відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Копачук І.С.), контроль – на заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації Наливайка І.О.


Голова обласної державної

адміністрації Я.М. СУХИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

10.06.2010 № 390ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян, розгляду письмових звернень в обласній державній адміністрації та організації виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови облдержадміністрації
Цей Порядок відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» регулює питання, пов’язані з проведенням особистого прийому громадян, розгляду письмових звернень в обласній державній адміністрації та організації виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови облдержадміністрації.

І. Проведення особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації

1. Особистий прийом громадян в обласній державній адміністрації проводиться:

1.1. Головою облдержадміністрації та його заступниками у приміщенні облдержадміністрації (кім. №112) згідно із затвердженим графіком.

1.2. Голова обласної державної адміністрації приймає громадян за попереднім записом, що здійснюється до дня прийому, та за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

1.3. Особистий прийом голови обласної державної адміністрації може бути організовано також за його безпосереднім дорученням.

1.4. В обласній державній адміністрації прийом громадян проводиться протягом усього робочого дня відповідно до графіка, який має бути розміщений у доступному для громадян місці.

2. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації:

2.1. Всебічно вивчає проблеми, з яких громадяни мають намір звернутися на особистому прийомі до керівництва облдержадміністрації і надає їм допомогу в попередньому розгляді вказаних проблем у структурних підрозділах облдержадміністрації, установах і організаціях, до відання яких належить їх розгляд і вирішення.

2.2. Забезпечує у дні та часи прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали з їх розгляду, висновки та інше).

2.3. Організовує прийом фахівцями структурних підрозділів облдержадміністрації громадян, які звернулися до керівництва облдержадміністрації з питань, що не входять до компетенції посадової особи, яка проводить особистий прийом.

2.4. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України позачерговий прийом (у дні прийому) інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України і жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати –героїня».

2.5. Контролює додержання графіка прийому громадян в облдержадміністрації. Про факти зриву особистих прийомів інформує голову облдержадміністрації.

2.6. Готує аналітичні матеріали (у разі потреби) про стан прийому громадян в облдержадміністрації.

3. Посадова особа, яка приймає громадян, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечують направлення заяв, скарг і пропозицій, поданих на особистому прийомі, безпосередньо тій установі, організації, підприємству, у відданні яких знаходиться вирішення проблем і прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень.

4. Помічники голови та заступників голови облдержадміністрації:

4.1. Інформують відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації про готовність до особистого прийому напередодні згідно з графіком.

4.2. Проводять попередню бесіду з громадянами, які звернулися в день особистого прийому (за годину до початку прийому).

4.3. Заповнюють картку особистого прийому заявника і приймають від нього заяву.

4.4. Передають матеріали з особистого прийому у відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації у день прийому.

4.5. Щокварталу аналізують підсумки особистого прийому громадян головою та заступниками голови облдержадміністрації.

5. Проекти відповіді заявникам готують структурні підрозділи обласної державної адміністрації або її апарату (відповідальні виконавці, зазначені у резолюції).

Матеріали, відповідно до резолюції, узагальнює перший виконавець. Відповідь заявнику підписує заступник голови облдержадміністрації, який приймав громадян, або якому доручалось розглянути дане звернення головою обласної державної адміністрації, якщо інше не встановлено законодавством.

6. У разі відсутності голови облдержадміністрації в дні його особистого прийому, прийом громадян здійснює перший заступник голови, у разі відсутності останнього - один із заступників голови обласної державної адміністрації, відповідно до визначеного головою облдержадміністрації порядку заміщення повноважень.

7. У разі відсутності заступника голови облдержадміністрації в дні особистого прийому, прийом громадян здійснює інший заступник голови облдержадміністрації відповідно до визначеного головою обласної державної адміністрації порядку заміщення повноважень.


ІІ. Розгляд письмових звернень громадян в обласній державній адміністрації
1. Розгляд письмових звернень громадян в обласній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Звернення, що надійшли до облдержадміністрації, реєструються у відділі роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації у день надходження та передаються на розгляд керівництву відділу. Голові облдержадміністрації направляються на розгляд звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати –героїня».

3. Заступники голови облдержадміністрації у триденний термін розглядають письмові звернення та дають доручення з вирішення порушених у них питань відповідальним виконавцям.

4. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям згідно з резолюціями керівництва облдержадміністрації.

Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень облдержадміністрації, пересилаються за належністю в термін, що не перевищує 5 днів з часу реєстрації, про що повідомляють автора звернення.

5. Звернення, що потребують надання інформації про результати розгляду в Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади, беруться на контроль відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації з відміткою відбитку на реєстраційно-контрольній картці та першому аркуші контрольного звернення штампу «Контроль. Підлягає поверненню в облдержадміністрацію».

Інформація Президентові України, Прем’єр-міністрові України, Голові Верховної Ради України, за результатами розгляду облдержадміністрацією, надсилається за підписом голови облдержадміністрації, а у разі його відсутності – за підписом першого заступника голови облдержадміністрації.

Інформація в Адміністрацію Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Апарат Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується за підписом заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Відповідальність за несвоєчасну підготовку вищезазначених інформацій несуть керівники тих структурних підрозділів облдержадміністрації, які отримали ці звернення на розгляд і виконання, або помічники голови і заступників голови облдержадміністрації.

6. Інформація керівництву облдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян готується за підписом керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади.

7. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь.

Проекти відповідей готують структурні підрозділи обласної державної адміністрації або її апарату. Матеріали, відповідно до резолюції, узагальнює перший виконавець. Відповідь заявнику підписує заступник голови облдержадміністрації, який розглядав дане звернення.

8. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, встановлених Законом України «Про звернення громадян», здійснює відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

9. Відповідальність за несвоєчасний та неякісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

10. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

11. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації щотижнево аналізує своєчасність розгляду звернень, у разі необхідності інформує про порушення термінів розгляду керівництво облдержадміністрації.
ІІІ. Проведення виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови облдержадміністрації
1. Метою проведення виїзних днів прийому громадян є вивчення громадської думки про роботу органів виконавчої влади, з’ясування суспільно-політичної ситуації на місцях, вирішення злободенних питань життєдіяльності населення, зменшення кількості звернень до органів влади вищого рівня.

2. Виїзні дні прийому громадян головою обласної державної адміністрації, його заступниками проводяться щомісяця.

3. Запис на прийом громадян в такі дні до голови обласної державної адміністрації, його заступників здійснюють райдержадміністрації заздалегідь, а також у день проведення прийому.

4. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації:

- забезпечує реєстрацію усіх звернень, що надійшли під час проведення виїзних днів прийому громадян головою облдержадміністрації, його заступниками;

- готує довідку за результатами вирішення питань, що розглядалися керівництвом облдержадміністрації у попередні виїзні дні прийому громадян;

- забезпечує належну організацію виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови облдержадміністрації, дотримання графіків проведення прийомів керівництвом облдержадміністрації, інформує про це заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації;

- здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян та направленням відповідей заявникам.
Заступник голови

обласної державної адміністрації М.Й. ГОЛОВАЧ


Смотрите также:
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2010 року м. Тернопіль №390
87.62kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 березня 2011 року м. Тернопіль №125
321.98kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12. 11. 09 №360 «Про затвердження обласної програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року» (додається)
175.27kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2010 року м. Тернопіль №1075
76.5kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 вересня 2011 року м. Тернопіль №781
251.19kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 липня 2011 року м. Тернопіль №541 Про надання допомоги пально
26.18kb.
1 стр.
Розпорядження кегичівк а від "26" вересня 2011 р. №351 Про затвердження плану роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року
1107.53kb.
6 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 червня 2011 року м. Ланівці №210
29.4kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 червня 2011 року
39.28kb.
1 стр.
Розпорядження від 9 серпня 2011 року №321 Про визнання розпорядження голови Прилуцької районної державної адміністрації від 20. 10. 2010 року №452 «Про плату за навчання у Ладанській дитячій музичній школі»
11.33kb.
1 стр.