Главная страница 1


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 29 вересня 2011 року м.Тернопіль № 781
Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2012 рік
Відповідно до Кодексу законів про працю України, листа Міністерства соціальної політики України від 23 серпня 2011 року № 8515/о/14-11/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік", за погодженням з обласною радою профспілок та організацією роботодавців області:

1. Затвердити виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2012 рік, яким передбачено 251 робочий день і 115 днів, робота в які не проводиться, із загальною кількістю робочих годин 2001 (додається).

2. Взяти до відома, що відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 23 серпня 2011 року № 8515/о/14-11/13, під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватись таким:

2.1. Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

2.2. Підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.

2.3. Відповідно до частини першої статті 51 Кодексу законів про працю України скорочена тривалість ро­бочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

2.4. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

2.5. Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

2.6. При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 Кодексу законів про працю України, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

2.7. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України у 2012 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний день прав жінок і миру;

15 квітня - Пасха (Великдень);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

3 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України.

2.8. Згідно з частиною третьою статті 67 Кодексу законів про працю України у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73 цього Кодексу) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2012 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 15 квітня – на понеділок 16 квітня, вихідний день у неділю 3 червня – на понеділок 4 червня.

2.9. Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

2.10. Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв'язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 Кодексу законів про працю України.

2.11. Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною, залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50-53, 67 і 73 Кодексу законів про працю України.

2.12. Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2012 рік, розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2012 рік становитиме:

при 40-годинному робочому тижні

при 39-годинному робочому тижні

при 38,5-годинному робочому тижні

при 36-годинному робочому тижні

при 33-годинному робочому тижні

при 30-годинному робочому тижні

при 25-годинному робочому тижні

при 24-годинному робочому тижні

при 20-годинному робочому тижні

при 18-годинному робочому тижні  • 2001 година;

  • 1957,8 години;

  • 1932,7 години;

  • 1807,2 години;

  • 1656,6 години;

  • 1506 годин;

  • 1255 годин;

  • 1204,8 години;

  • 1004 години;

- 903,6 години.

3. Районним державним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської міської ради, управлінню освіти і науки облдержадміністрації, підприємствам автомобільного транспорту, облспоживспілці відповідно до компетенції погодити графіки роботи підприємств громадського і приватного транспорту, дитячих дошкільних установ, підприємств, установ, організацій громадського харчування згідно з виробничим календарем підприємств, установ та організацій області на 2012 рік.

4. Головним управлінням праці та соціального захисту населення, з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації виробничий календар на 2012 рік опублікувати у засобах масової інформації області.

5. Визнати таким, що втрачає чинність 31 грудня 2011 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 жовтня 2010 року № 825 „Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2011 рік”.

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.Голова обласної державної адміністрації

В.А.ХОПТЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження головиобласної державної адміністрації

29.09.2011 № 781

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР

підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2012 рік

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ПН
2

9

16

23

30
6

13

20

27
5

12

19

26
2

9

16

23

30
7

14

21

28
4

11

18

25

ВТ
3

10

17

24

31
7

14

21

28
6

13

20

27
3

10

17

24
1

8

15

22

29
5

12

19

26

СР
4

11

18

25
1

8

15

22

29
7

14

21

28
4

11

18

25
2

9

16

23

30
6

13

20

27

ЧТ
5

12

19

26
2

9

16

23
1

8

15

22

29
5

12

19

26
3

10

17

24

31
7

14

21

28

ПТ
6

13

20

27
3

10

17

24
2

9

16

23

30
6

13

20

27
4

11

18

25
1

8

15

22

29

СБ
7

14

21

28
4

11

18

25
3

10

17

24

31
7

14

21

28
5

12

19

26
2

9

16

23

30

НД

1

8

15

22

29
5

12

19

26
4

11

18

25
1

8

15

22

29
6

13

20

27
3

10

17

24


ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

ПН
2

9

16

23

30
6

13

20

27
3

10

17

24

1

8

15

22

29
5

12

19

26
3

10

17

24

31

ВТ
3

10

17

24

31
7

14

21

28
4

11

18

25

2

9

16

23

30
6

13

20

27
4

11

18

25
СР
4

11

18

25
1

8

15

22

29
5

12

19

26

3

10

17

24

31
7

14

21

28
5

12

19

26
ЧТ
5

12

19

26
2

9

16

23

30
6

13

20

27

4

11

18

25
1

8

15

22

29
6

13

20

27
ПТ
6

13

20

27
3

10

17

24

31
7

14

21

28

5

12

19

26
2

9

16

23

30
7

14

21

28
СБ
7

14

21

28
4

11

18

25
1

8

15

22

29

6

13

20

27
3

10

17

24
1

8

15

22

29
НД

1

8

15

22

29
5

12

19

26
2

9

16

23

30

7

14

21

28
4

11

18

25
2

9

16

23

30Кількість днів і годин:

січень

лютий

березень

І квартал

квітень

травень

червень

ІІ квартал

І півріччя

липень

серпень

вересень

ІІІ

квартал


жовтень

листопад

грудень

ІV квартал

ІІ півріччя

2012

рік


робочих

20

21

21

62

20

20

19

59

121

22

22

20

64

23

22

21

66

130

251

вихідних

11

8

10

29

10

11

11

32

61

9

9

10

28

8

8

10

26

54

115

годин

159

168

167

494

159

159

151

469

963

176

175

160

511

184

176

167

527

1038

2001


ПРИМІТКА:

1. Тривалість робочого дня 6 січня, 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня, 23 серпня, 31 грудня – 7 годин.

2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.

3. У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.
Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації

Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ
Смотрите также:
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 вересня 2011 року м. Тернопіль №781
251.19kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 березня 2011 року м. Тернопіль №125
321.98kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12. 11. 09 №360 «Про затвердження обласної програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року» (додається)
175.27kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 липня 2011 року м. Тернопіль №541 Про надання допомоги пально
26.18kb.
1 стр.
Розпорядження кегичівк а від "26" вересня 2011 р. №351 Про затвердження плану роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року
1107.53kb.
6 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2010 року м. Тернопіль №1075
76.5kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2010 року м. Тернопіль №390
87.62kb.
1 стр.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 11. 2011 року №382/2011-р "Про відрядження Люшенка І. В."
10.07kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 05. 2011 року селище Гусятин №289
349.46kb.
1 стр.
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
100.83kb.
1 стр.