Главная страница 1страница 2 ... страница 16страница 17


ТОМАКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03.10.2011

смт.Томаківка

№ 309-р

Про внесення змін до

розпорядження районної

державної адміністрації

від 01.08.2007 № 318-р

Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.05.2011 № Р-309/0/3-11 „Про організацію роботи щодо виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” та розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.06.2011 № 226-р „Про затвердження порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Томаківська районна державна адміністрація”:

1. Розділ 4 Положення про управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.08.2007 № 318-р „Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.10.2000 № 110-к” доповнити пунктом такого змісту;

„забезпечує прозорість та відкритість діяльності і реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації”:


2. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Онопрієнко), контроль – на заступника голови районної державної адміністрації Хведчука В.О.
Голова районної

державної адміністрації В.Г.БАРДАДИМ

ТОМАКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

04.10.2011

смт.Томаківка

№ 310-р

Про погодження проекту доповнень до районної

Програми забезпечення державних соціальних

гарантій і форм адресної підтримки ветеранів

війни, інвалідів та окремих категорій громадян

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.09.2011 № Р-614/0/3-11 „Про погодження проекту доповнень до Програми забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Дніпропетровській області на 2010-2014роки”, з метою комплексної реалізації на рівні району завдань і заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку галузі соціального захисту, поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних соціальних гарантій і впровадження нових механізмів адресного надання послуг, підтримки ветеранів війни, осіб з обмеженими фізичними можливостями й окремих категорій громадян, які найбільше цього потребують:


1. Погодити проект доповнень до районної Програми забезпечення державних соціальних гарантій і форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян, затвердженої рішенням Томаківської районної ради від 19.05.2010 № 333-26/V (далі – проект доповнень), доповнивши Перелік завдань і заходів Програми забезпечення державних соціальних гарантій і форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян пунктами 27-36 згідно з додатком.
2. Направити в установленому порядку проект доповнень на розгляд чергової сесії Томаківської районної ради.
3. Розпорядження набирає чинності з моменту його прийняття.
4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Онопрієнко), контроль - на заступника голови районної державної адміністрації Хведчука В.О.

Голова районної

державної адміністрації В.Г. БАРДАДИМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

04.10.2011 № 310-р
ПРОЕКТ ДОПОВНЕНЬ

до програми забезпечення державних соціальних гарантій та форм адресної підтримки ветеранів війни,

інвалідів та окремих категорій громадян


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання


Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат від виконання заходу

усього

в тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

27. Своєчасне забезпечення державними соціальними гарантіями ветеранів війни та праці, військової служби та інших пільгових категорій населення відповідно до діючого законодавства

УкраїниУпровадження соціальної картки потреб та соціального становища ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія законів України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ”Про жертви нацистських переслідувань”

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, селищні та сільські ради (за згодою)

Протягом

2012–


2014 років

У межах кошторисних призначень,

передбачених на зазначені ціліЗапровад-ження належного обліку громадян похилого віку, які мають право на пільги та потребують допомоги

з боку держави28. Привітання ветеранів, яким виповнилося 90 і більше років, надання моральної та матеріальної підтримки


Запровадження щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, що безпосередньо брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, яким виповнилось 90 років і більше, за рахунок коштів місцевих бюджетів

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районне фінансове

управління райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)
Протягом 2011–

2014 роківУ межах кошторисних призначень,

передбачених на зазначені ціліНадання матеріаль-

ної підтримки найстарі-

шим за віком ветеранам


29. Забезпечення додаткової медико-соціальної та соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним ветеранам, дітям війни, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, особам похилого віку

Створення районного відділення сестринського догляду та довготривалого перебування хронічно хворих ветеранів війни на базі комунального закладу охорони здоров’я “Томаківська центральна районна лікарня”


Комунальний заклад охорони здоров’я “Томаківська центральна районна лікарня”, районне Товариство Червоного Хреста (за згодою)


Протягом

2012–


2013 років

У межах кошторисних призначень,

передбачених на зазначені ціліМакси-мальне охоплення соціальним і медичним обслугову-

ванням одиноких непрацез-датних ветеранів, дітей війни, членів сімей загиблих та померлих ветеранів війни, осіб похилого віку
30. Посилення виховної роботи серед студентської та учнівської молоді


Активізація роботи щодо розвитку волонтерського руху

Селищна та сільські ради (за згодою), районне Товариство Червоного Хреста (за згодою), рада районної громадської організації “Організацій ветеранів України” в Дніпропетровській області

(за згодою)Протягом 2011–

2014 роківНе потребує фінансування

Надання особам похилого віку та ветеранам посильної допомоги.

Збереження пам’яті про героїчні події українсь-кого народу у період Великої Вітчизня-ної війни 1941–1945 років та війни з Японією
Виховання у молоді патріотизму, шанобливого ставлення до ветеранів, людей похилого віку. Упровадження і проведення шкільних конкурсів літературних творів та інших витворів мистецтва на тему: “Безсмертний подвиг народу” та інші теми, пов’язані з подіями Великої Вітчизняної війни

1941–1945 років та війни з ЯпонієюВідділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)

Протягом 2011–

2014 роківУ межах коштів, передбачених кошторисами на утримання установ освіти

Запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховання осіб, які загинули на території України під час Великої Вітчизняної війни

1941–1945 роківСектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)

Протягом 2011–

2014 роківФінансування не потребує

31.Поліпшення інформованості людей похилого віку, в тому числі ветеранів, щодо забезпечення їх державними соціальними гарантіями, додатковими регіональними формами адресної підтримки, охопленням заходами соціального

захистуПосилення організаторської та агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо діючого законодавства України, змін у законодавстві з питань соціального захисту, медичного і пенсійного забезпечення ветеранів, жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих та померлих ветеранів війни, осіб похилого віку


Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду України в Томаківському районі

(за згодою),

селищна та сільські ради (за згодою)


Протягом 2011–

2014 роківУ межах кошторисних призначень на утримання районних управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь Пенсійного фонду України та установ соціального забезпечення

Реалізація громадянами пільгових категорій та людьми похилого віку своїх прав на державну підтримку32. Забезпечення якісного надання необхідних послуг (в тому числі, платних) ветеранам війни та праці, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань, особам похилого вікуЗавершення створення в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) району пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації для ветеранів, інвалідів та людей похилого віку

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (за згодою)

Протягом

2012 рокуУ межах фінансування, передбаченого на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Підвищення якості надання соціальних послуг (в тому числі, платних).

Запровад-

ження єдиного для усіх регіонів стандарту у наданні соціальних послуг


33. Забезпечення права ветеранів війни на покращення житлових умов, проведення ремонтів надання інших житлово-комунальних послуг


Поліпшення житлових умов ветеранів війни та праці, ветеранів військової служби

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)


Протягом

2011–


2014 років

У межах кошторисних призначень,

передбачених на зазначені цілі, а також

за рахунок інших джерел фінансування


Створення належних умов прожи-вання ветеранів та їх сімей.

Посилення контролю за розв’язан-ням питань з надання житлово-комуналь-

них послуг ветеранам, в першу чергу, щодо

стабільно-сті і якості надання цих послугОрганізація (у разі потреби) першочергового виконання ремонту квартир громадян, які користуються пільгами відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту


Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)


Протягом

2011–


2014 років34.Створення додаткових умов для організації дозвілля та активного відпочинку ветеранівПоліпшення організації

культурного дозвілля ветеранівВідділ культури і туризму райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)

рада районної громадської організації “Організацій ветеранів України” (за згодою)
Протягом

2011–


2014 років

Фінансування не потребує

Сприяння розвитку художньої самодіяль-

ності і клубів за інтересами для ветеранів та осіб


похилого віку

35. Сприяння формуванню здорового способу життя ветеранів та осіб похилого віку

Посилення роботи щодо формування здорового способу життя

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)

Протягом

2011–


2014 років

У межах кошторисних призначень, передбачених на зазначені цілі.

Створення груп здоров’я для ветеранів та осіб похилого віку при спортив-них спорудах, у колекти-вах фізичної культури та за місцем проживан-ня,

Проведе-ння спортивних естафет, акцій тощо

36. Проведення урочистостей до Дня Перемоги,

Дня ветерана, та інших заходів до пам’ятних та знаменних дат з метою організації вшанування ветеранів та громадян похилого віку

Поздоровлення з днем народження ветеранів війни та праці віком понад 90 років

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за згодою)

рада районної громадської організації „Організацій ветеранів України” (за згодою)
Протягом 2011–

2014 роківУ межах кошторисних призначень, передбачених на зазначені цілі

Формуван-

ня у молоді та громад-ськості шанобли-

вого ставлення до літніх людей

Керівник апарату райдержадміністрації Н.М.ЩЕРБИНА


Начальник управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації Т.В.ОНОПРІЄНКО


ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу економіки та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації Л.І.ДУДКОВА
Начальник фінансового управління

райдержадміністрації С.О.ЧЕРНИШОВА


следующая страница >>
Смотрите также:
Розпорядження голови районної державної адміністрації
2068.37kb.
17 стр.
Тернопільської області розпорядження голови районної державної адміністрації
27.2kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 12. 07. 11 м. Буськ 335 Про затвердження Положення про апарат Буської районної державної адміністрації
215.01kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28. 07. 2011 року селище Гусятин №533 Про стан кадрової роботи
43.33kb.
1 стр.
Розпорядження кегичівк а від "26" вересня 2011 р. №351 Про затвердження плану роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року
1107.53kb.
6 стр.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять
682.53kb.
3 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 11. 05. 11 м. Буськ 187 Про організацію роботи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів Буського району на 2012 рік
118.01kb.
1 стр.
Розпорядження 05. 04. 2011 смт Білогір’я №126/2011-р Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації
145.79kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 червня 2011 року м. Ланівці №210
29.4kb.
1 стр.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 11. 2011 року №382/2011-р "Про відрядження Люшенка І. В."
10.07kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12. 11. 09 №360 «Про затвердження обласної програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року» (додається)
175.27kb.
1 стр.