Главная страница 1

УКPАЇНА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ PАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ AДМІНІСТРАЦІЇ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Від 13 травня 2011 року № 213

м.Золочів
Про доступ до публічної інформації

у Золочівській райдержадміністрації

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації":


1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Золочівська районна державна адміністрація, що додається.

1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію, що додається.
2. Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації райдержадміністрації покласти на загальний відділ апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.
3.    Начальнику загального відділу апарату районної державної адміністрації (Л. Гучко), керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації до 31 травня 2011 року:

3.1. Забезпечити надання можливості запитувачам робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації, виділити відповідну оргтехніку; створити особливі умови для подання письмових запитів громадянам з обмеженими можливостями.


4. Заступнику керівника апарату, начальнику відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (С. Швець) внести відповідні зміни до посадових інструкцій та положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації.

5. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації (Л. Гучко) забезпечити обов’язкову реєстрацію запитувачів на публічну інформацію.


6. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сектору з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації:

6.1. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації публічної інформації, розпорядником якої є Золочівська районна державна адміністрація;

6.2. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації";

6.3. Довести дане розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації району, оприлюднити на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.


7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації А. Маланюк.


Голова районної державної

адміністрації (печатка, підпис) Я. Р. ОКРЕПКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 13 травня 2011 року № 213
ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Золочівська районна державна адміністрація
Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо ( згідно журналу реєстрації).

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"), не розглядаються.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до загального відділу апарату райдержадміністрації.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника апарату райдержадміністрації.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує відповідь, яка підписується керівником райдержадміністрації, реєструється і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про місцеві державні адміністрації", не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації здійснює контроль за кількістю запитів, систематично інформує заступника керівника апарату, начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації для оприлюднення у районних засобах масової інформації.

ДОДАТОК


до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Золочівська районна

державна адміністрація

Форма запиту на інформацію викладена в розпорядженні голови Золочівської райдержадміністрації від 15 липня 2011 року № 341 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.05.2011 року №213 "Про доступ до публічної інформації у Золочівській райдержадміністрації"
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 13 травня 2011 року № 213ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію
1. В Золочівській районній державній адміністрації до службової належить інформація:

1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


Смотрите также:
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 13 травня 2011 року №213 м. Золочів Про доступ до публічної інформації у Золочівській райдержадміністрації
63.17kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 27 січня 2012 р. №26 м. Золочів Про затвердження плану заходів щодо взаємодії райдержадміністрації
55.5kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 16 січня 2012 р. №11 м. Золочів Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
122.88kb.
1 стр.
Виконання плану роботи райдержадміністрації за I квартал 2012 року
686.78kb.
3 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
2068.37kb.
17 стр.
Постанова від 25 травня 2011 р. N 583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
73.1kb.
1 стр.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 11. 2011 року №382/2011-р "Про відрядження Люшенка І. В."
10.07kb.
1 стр.
Наказ №1536/5 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України
150.73kb.
1 стр.
Постанова від 25 травня 2011 р. №583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
64.5kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Розпорядження кегичівк а від "26" вересня 2011 р. №351 Про затвердження плану роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року
1107.53kb.
6 стр.