Главная страница 1

УКРАЇНА


НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ


13.12.2011 № 424-р
Про заходи з підготовки та проведення

Всеукраїнського перепису населення

на території Новокаховської міської ради
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 грудня 2011 року № 755 «Про заходи щодо підготовки і проведення в області Всеукраїнського перепису населення», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1205 «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Утворити Комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про Комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради (додається).

3. Структурним підрозділам Новокаховської міської ради та її виконавчих органів відповідно до своїх повноважень сприяти відділу статистики у м. Нова Каховка Головного управління статистики у Херсонській області в підготовці та проведенні на території Новокаховської міської ради Всеукраїнського перепису населення.

4. Заступнику міського голови Мерзлову В.М. взяти під особистий контроль питання забезпечення тимчасового переписного персоналу та інших працівників, залучених відділом статистики м. Нова Каховка Головного управлінням статистики у Херсонській області до підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, транспортними засобами тощо.

5. Рекомендувати Таврійській міській, Дніпрянській селищній, Райській сільській радам утворити до 31 грудня 2011 року територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення на відповідних територіях та затвердити положення про них.

6. Рекомендувати міському голові м.Таврійськ Різаку М.І., селищному голові Дніпрянської селищної ради Морлоку В.П., сільському голові Райської сільської ради Макаровій Н.Л. взяти під особистий контроль питання забезпечення тимчасового переписного персоналу та інших працівників, залучених відділом статистики м. Нова Каховка Головного управлінням статистики у Херсонській області до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, транспортними засобами тощо.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова В.І.Коваленко

Додаток


до розпорядження міського голови

_______________ № _______

СКЛАД

комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського переписунаселення на території Новокаховської міської ради


Мерзлов

Вадим Миколайович
 • заступник міського голови, голова комісії;
Вишневська

Лариса Анатоліївна • начальник відділу статистики м. Нова Каховка Головного управління статистики у Херсонській області, заступник голови комісії (за згодою);
Масюк

Лариса Георгіївна • головний спеціаліст-економіст відділу статистики м.Нова Каховка Головного управління статистики у Херсонській області, секретар комісії (за згодою)Члени комісії:Гайдаманчук

Ігор Іванович • головний лікар КЗ «Центральна міська лікарня

м. Нова Каховка»;


Горяйстов

Євген Федорович
 • директор КП «Новокаховський гуртожиток»;

Канєвський

Григорій Олександрович
 • директор КП «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління»;

Макарова

Наталія Леонідівна
 • сільський голова Райської сільської ради;

Мандебура

Тетяна Володимирівна
 • начальник відділу галузей економіки виконавчого комітету Новокаховської міської ради;
Морлок

Василь Петрович
 • селищний голова Дніпрянської селищної ради;

Нікулін

Василь Миколайович
 • директор КП «НК Екосервіс»;
Новак

Анатолій Анатолійович
 • військовий комісар м.Нова Каховка (за згодою);
Різак

Микола Іванович
 • міський голова м. Таврійськ;

Стоянчук

Олена Михайлівна
- начальник Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради;

Солодкий

Володимир Костянтинович
 • начальник міського відділу Управління внутрішніх справ України в Херсонській області (за згодою);

Тарабака

Наталія Анатоліївна
 • начальник управління юстиції у м. Нова Каховка (за згодою);

Фурсєєва

Ірина Валеріївна
 • начальник фінансового управління Новокаховської міської ради;

Чечин

Олександр Олександрович
 • директор КП «Основа»;

Яворська

Зінаїда Семенівна
 • начальник відділу економіки, фінансового аналізу та інвестицій виконавчого комітету Новокаховської міської ради

Керуючий справами

виконавчого комітету В.С.Акуленко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження міського голови __________ № ____
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення

на території Новокаховської міської ради
1. Комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради (далі – Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним виконавчим комітетом Новокаховської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням на території Новокаховської міської ради Всеукраїнського перепису населення (далі – Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у розгляді проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних з Переписом;

подає органам місцевого самоврядування рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є заступник міського голови.

8. Склад Комісії затверджує міський голова. У разі потреби голова Комісії вносить зміни до її складу.

Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та міському голові.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання міським головою розпорядження.

Керуючий справамивиконавчого комітету В.С.Акуленко


Смотрите также:
Розпорядження міського голови 13. 12. 2011 №424-р Про заходи з підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради
77.43kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови від 29. 12. 2011р. №531р Про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення на території міста Сніжного
80.61kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
101.93kb.
1 стр.
Розпорядження від 07 грудня 2011 року №777 смт Рокитне Про заходи щодо підготовки І проведення
70.39kb.
1 стр.
Звіт Миргородського міського голови про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2011 рік Шановні миргородці!
766.03kb.
5 стр.
Розпорядження міського голови 26. 10. 2011 №367-р Про новий склад міського комітету з економічних реформ
86.48kb.
1 стр.
Розпорядженням Луганського міського голови від „06 04 2006р. №84/3 положення про фінансове управління луганської міської ради
118.34kb.
1 стр.
Додаток №38 до рішення Одеської міської ради від 28. 02. 2011р. №384-vi положення про департамент міського господарства
98.18kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 липня 2011 року №536 «Про заходи щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю та заготівлі грубих кормів у 2011 році»
57.47kb.
1 стр.
Рішення від «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки
75.97kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови 15 березня 2011 року №48 "Про відзначення працівників житлово-комунального господарства"
20.66kb.
1 стр.