Главная страница 1


УКРАЇНА

С Н І Ж Н Я Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ


від 29.12.2011р. № 531р

Про організацію підготовки

і проведення Всеукраїнського

перепису населення на

території міста Сніжного

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.12.2011 року № 702 «Про організацію підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення на території області», з метою належної організації підготовки і проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення, керуючись статтею 8 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення», статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
 1. Створити міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити її персональний склад (додається).
 1. Затвердити Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додається).
 1. Рекомендувати головам селищних рад, головам територіальних комітетів відповідно до своїх повноважень сприяти відділу статистики у місті Сніжному при здійсненні заходів щодо підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення (далі – Перепис).
 1. Рекомендувати головам селищних рад, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, КП «Бюро технічної інвентаризації» (Павловський), КП СЄЗ (Орлова ) у межах наданих повноважень:

  1. . Уточнити в термін до 31.12.2011 перелік та межі відповідних

населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерацію будинків та квартир.

4.2. Перевірити в термін до 31.12.2011 правильність та повноту обліку населення.

4.3. Сприяти відділу статистики у м. Сніжному в проведенні робіт із складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях і списків сільських населених пунктів.

4.4. Вжити заходів щодо забезпечення тимчасового переписного персоналу та інших працівників, залучених відділом статистики у м. Сніжному до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, транспортними засобами тощо.
 1. Управлінню праці та соціального захисту населення м. Сніжного Донецької області (Романенко), територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Сінічук), міському відділу освіти (Замкова), центральній міській лікарні (Мацаренко), відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Сніжнянської міської ради (Отрутько) провести роботу, пов’язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров’я та установах і закладах соціального обслуговування.
 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови-керуючого справами виконкому Ієговську В.О.

Міський голова О.О. Доронін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

29.12.2011 р.№ 531

ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення
 1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі – Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який утворюється міським головою.

 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та цим Положенням

 3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі – Перепис).

3.2 Підготовка пропозицій щодо вивчення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи.

4.2. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного та організаційного забезпечення Перепису.

4.3. Подає обласній комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення пропозиції щодо проведення Перепису, розроблені за результатами своєї роботи.

5. Комісія має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками).

5.3. Утворювати, в разі потреби, для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням відповідних фахівців.

5.4. Організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є заступник міського голови – керуючий справами виконкому.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

8.1. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

8.2. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

8.3. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

9.1. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

9.2. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9.3. Пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та міській раді.

9.4. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює відділ статистики у м. Сніжному.
Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому В.О. Ієговська


Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення підготовлено юридичним відділом виконкому Сніжнянської міської ради

В.о. начальника юридичного відділу

виконкому Сніжнянської міської ради Ж.О.Мамєєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

29.12.2011 р. № 531

СКЛАД


міської комісії з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення
Ієговська

Вікторія Олександрівназаступник міського голови – керуючий

справами виконкому, голова комісії

Попова

Ольга Раїсівнаначальник відділу статистики у м. Сніжному, заступник голови комісіїБурлака

Людмила Володимирівнапровідний спеціаліст відділу статистики у м. Сніжному, секретар комісії


Члени комісії:

Чантай

Олександр Васильовичначальник управління міського господарстваОрлова

Тетяна Дмитрівнадиректор КП «Служба єдиного замовника»Павловський

Віктор Олексійовичдиректор КП «Бюро технічної інвентаризації»Разинка

Сергій Валерійовичзавідувач СГІРФО Сніжнянського МВ ГУМВС Донецькій областіНєссонова

Маргарита Андріївнаначальник відділу містобудування і архітектури виконкому Сніжнянської міської радиГордяк

Лариса Володимирівнаначальник Служби у справах дітей Сніжнянської міської радиЦвєткова

Ірина Іванівнадиректор Сніжнянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіОтрутько

Світлана Миколаївнаначальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Сніжнянської міської ради

Замкова

Лідія Іванівназавідуючий відділом освіти виконкому Сніжнянської міської радиМацаренко

Олексій Владиславовичголовний лікар центральної міської лікарніДікунова

Елла Анатоліївнаначальник відділу ДРАЦС Сніжнянського міського управління юстиціїКурдюкова

Наталя Вікторівнаначальник інформаційно-аналітичного відділу виконкому Сніжнянської міської радиРожко

Любов Володимирівнаголова Сєверної селищної радиІванченко

Наталя Анатоліївнаголова Первомайської селищної ради

Заступник міського голови –керуючий справами виконкому В.О. Ієговська


Смотрите также:
Розпорядження міського голови від 29. 12. 2011р. №531р Про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення на території міста Сніжного
80.61kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови 13. 12. 2011 №424-р Про заходи з підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради
77.43kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
101.93kb.
1 стр.
Розпорядження від 07 грудня 2011 року №777 смт Рокитне Про заходи щодо підготовки І проведення
70.39kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови 26. 10. 2011 №367-р Про новий склад міського комітету з економічних реформ
86.48kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
2068.37kb.
17 стр.
Розпорядженням міського голови від 08 серпня 2011 року №366 положенн я про Луцьку міську ланку Волинської обласної
207.48kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 11. 05. 11 м. Буськ 187 Про організацію роботи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів Буського району на 2012 рік
118.01kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Рішення „ березня 2012 року місто Прилуки Про проведення публічного творчого конкурсу на визначення логотипу та слогану міста Прилуки
87.18kb.
1 стр.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 11. 2011 року №382/2011-р "Про відрядження Люшенка І. В."
10.07kb.
1 стр.