Главная страница 1


РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07 грудня 2011 року № 777смт Рокитне
Про заходи щодо підготовки і проведення

у Рокитнянському районі Всеукраїнського

перепису населення
Відповідно Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Всеукраїнський перепис населення”, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06.12.2011 № 1399 „Про заходи щодо підготовки і проведення у Київській області Всеукраїнського перепису населення”:
1. Утворити районну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення в Рокитнянському районі.
3. Рекомендувати селищній та сільським радам:

3.1 уточнити до 10 грудня 2011 року перелік та межі населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир;

3.2. перевірити до 10 грудня 2011 року правильність та повноту обліку населення.
3.3. сприяти відділу статистики у Рокитнянському районі щодо проведення робіт із складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у сільських населених пунктах і списків сільських населених пунктів;
3.4. управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальному медичному закладу Рокитнянської районної ради „Рокитнянська центральна районна лікарня”, відділу освіти райдержадміністрації провести роботу, пов’язану з підготовкою до перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров’я та установах закладах соціального обслуговування.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ю.П.Заїку.


Голова адміністрації С.П. Вахній

Додаток

до розпорядження

голови адміністрації

від 07 грудня 2011 № 777

Склад

районної комісії з питань сприяння

проведенню Всеукраїнського перепису населення
Заїка - перший заступник голови адміністрації,

Юрій Петрович голова комісії


Глюза - керівник апарату адміністрації,

Лариса Сергіївна заступник голови комісії

Момот - в.о. начальника відділу статистики

Олена Петрівна в Рокитнянському районі,

секретар комісії
Члени комісії:
Білова - начальник фінансового управління

Ольга Михайлівна адміністрації


Бабенко - районний військовий комісар

Володимир Сергійович


Кашуба - начальник юридичного

Богдан Васильович відділу апарату адміністрації


Красін - начальник відділу з питань

Костянтин Миколайович надзвичайних ситуацій адміністрації

Лалак - начальник відділу містобудування,

Ігор Віталійович архітектури, житлово-комунального

господарства та розвитку

інфраструтури адміністрації


Осадча - начальник відділу економіки адміністрації

Віра Павлівна


Пастушенко - в.о. начальника Рокитнянського РВ ГУ Володимир Петрович МВС України в Київській області
Приліпко - начальник управління юстиції у

Олег Юрійович Рокитнянському районі


Чернявська - начальник відділу організаційно-кадрового Юлія Миколаївна відділу апарату адміністрації
Яблонський - головний лікар комунального

Денис Іванович медичного закладу Рокитнянської

районної ради Київської області

„Рокитнянська Центральна районна лікарня”


Керівник апарату адміністрації Л.С. Глюза

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Рокитнянської районної державної адміністрації

від 07 грудня 2011 № 777


П О Л О Ж Е Н Н Я
про районну комісію з питань сприяння

проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Районна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Рокитнянською районною державною адміністрацією з метою координації роботи, пов'язаної з підготовкою і проведенням в Рокитнянському районі Всеукраїнського перепису населення (далі – перепис населення).


2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови облдержадміністрації, наказами Держкомстату України та цим Положенням про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі – Положення).
3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. сприяння забезпеченню координації дій головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням у Рокитнянському районі перепису населення;

3.2. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення у Рокитнянському районі перепису населення.
4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення у Рокитнянському районі Перепису населення, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями Рокитнянського району, які залучаються до зазначеної роботи;


4.2. бере участь у розробленні проектів нормативних актів та розпоряджень голови Рокитнянської районної державної адміністрації з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення перепису населення;

4.3. розглядає питання щодо можливості залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних з Переписом населення;

4.4. подає до Рокитнянської районної державної адміністрації рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису населення.
5. Комісія має право:

5.1. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.3. утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням відповідних фахівців;5.4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення перепису населення.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями Рокитнянського району.
7. Головою Комісії є перший заступник голови Рокитнянської районної державної адміністрації.
8. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Рокитнянської районної державної адміністрації.
9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
10. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
11. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар комісії.
12. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
13. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
14. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
16. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Рокитнянській районній державній адміністрацій.
17. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
18. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядження голови Рокитнянської районної державної адміністрації.
19. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії в установленому порядку здійснює управління статистики у Рокитнянському раойні.

Керівник апарату адміністрації Л.С.Глюза


Смотрите также:
Розпорядження від 07 грудня 2011 року №777 смт Рокитне Про заходи щодо підготовки І проведення
70.39kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови 13. 12. 2011 №424-р Про заходи з підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради
77.43kb.
1 стр.
Розпорядження від 18 травня 2011 року №330 смт Рокитне Про заходи щодо відзначення в Рокитнянському районі
13.81kb.
1 стр.
Розпорядження від 15 грудня 2011 року №787 смт Рокитне Про епідемічну ситуацію із захворювання на віл-інфекцію, допомогу та лікування віл-інфікованих І хворих на снід у 2011 році
27.22kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 липня 2011 року №536 «Про заходи щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю та заготівлі грубих кормів у 2011 році»
57.47kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від «18» січня 2012 року №12 план обласних заходів щодо виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
54.03kb.
1 стр.
Постанова №1283 від 14 грудня 2011 року Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти
32.95kb.
1 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №750 смт Рокитне Про стан фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, установах та організаціях Рокитнянського району в 2011 році
28.31kb.
1 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №746/91 / смт Рокитне Про заходи та нагородження Грамотами Рокитнянської районної державної адміністрації та Рокитнянської районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування
26.05kb.
1 стр.
Розпорядження від 20 червня 2011 року №432 смт Рокитне Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, системи обліку документів, що містять публічну інформацію
65.97kb.
1 стр.
Розпорядження кму №1494-р від 08. 12. 09 року кабінет міністрів україни розпорядження №1494-р від 8 грудня 2009 року
33.33kb.
1 стр.