Главная страница 1

Україна


ВАРВИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 14 лютого 2012 року № _44___


Про затвердження плану заходів

щодо запобігання проявам корупції

в органах виконавчої влади та

місцевого самоврядування

району на 2012 рік
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 лютого 2012 року №31 „Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2012 рік”:

  1. Затвердити план заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування на 2012 рік згідно з додатком.

  2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та головам виконкомів селищної та сільських рад:

    1. Забезпечити виконання плану заходів за рахунок і в межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах.

    2. Подавати райдержадміністрації кожного півріччя до 10 числа наступного за звітним місяця інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Філоненка О.І.Голова районної

державної адміністрації П.І.Бакуменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації


від __14 лютого № _44__

 

ПЛАНзаходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району на 2012 рік

 №

п/п


Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

І. Організаційні заходи

1.1

Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо попередження корупції на 2012 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві.

До 29.02.2012

Управління РДА, органи місцевого самоврядування

1.2

Систематично заслуховувати керівників структурних підрозділів на засіданнях колегій, нарадах з питань комплексного виконання антикорупційного законодавства. За результатами розгляду визначати відповідальним за ведення цієї роботи конкретні завдання і строки усунення недоліків

Упродовж року

Відділи організаційно-кадрової роботи

та взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації1.3

Своєчасно інформувати облдержадміністрацію про державних службовців, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

Упродовж року

Відділ організаційно-кадрової

роботи апарату райдержадміністрації
1.4

Забезпечити невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і громадян щодо фактів корупції. На системній основі здійснювати аналіз звернень, систематично розглядати його на нарадах та розробляти відповідні заходи щодо усунення причин і умов, які сприяють корупційним проявам

Упродовж року

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації та

структурні підрозділи райдержадміністрації1.5


Здійснювати моніторинг стану виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” в структурних підрозділах райдержадміністрації

Щоквартально


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.6

Проводити цільові перевірки структурних підрозділів щодо виконання ними вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”. Визначити конкретні завдання та строки усунення виявлених недоліків відповідальним за ведення антикорупційної роботи, систематично заслуховувати їхні звіти на нарадах.

Упродовж року

Відділи взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.7

Надавати відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи аналітичну інформацію про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики

До 10 липня 2012 року,

До 10 січня 2013 року

Управління райдержадміністрації

1.8

Надавати обласній державній адміністрації:

  • аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції„ за перше півріччя 2012 року;

  • аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції„ за друге півріччя 2012 року;

До 15 липня 2012 року

До 15 січня 2013 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.9

Забезпечити своєчасне надання облдержадміністрації звітів про декларування доходів державних службовців за 2011 рік

До 15 квітня 2012 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.10


Вивчати антикорупційну роботу, проводити її аналіз та надавати методичну допомогу під час проведення днів апарату у виконкомах селищної та сільських рад

Упродовж року


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.11

Висвітлювати факти корупційних діянь, які були вчинені держслужбовцями. З метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів виконавчої влади своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних адміністративних заходів

Упродовж року


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.12


Поповнювати та систематично оновлювати різножанрові антикорупційні матеріали рубрики „Запобігання проявам корупції” на веб-сторінці райдержадміністрації

Упродовж року


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.13

Здійснювати організаційні заходи з реалізації в органах виконавчої влади району Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Упродовж року


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та моброботи апарату райдержадміністрації

1.14

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів виконавчої влади щодо боротьби з корупцією („телефон довіри”, „правова консультація” тощо)

Упродовж року


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи та юридичний сектор апарату райдержадміністрації, управління райдержадміністрації

1.15


Проводити роботу, спрямовану на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції, залучаючи до цього громадські організації, інші недержавні інституції антикорупційного спрямування. Про проведену роботу інформувати відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації до 10 липня 2012 року та до 10 січня 2013 року

Упродовж року


Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації


1.16


Забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації матеріалів, пов’язаних з антикорупційною діяльністю райдержадміністрації

Упродовж року


Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.17

Організувати та поширювати через засоби масової інформації просвітницькі програми щодо прав громадян, механізмів їх реалізації в державних установах, а також пропагувати національні та загально духовні цінності

Упродовж року


Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації


1.18

Проаналізувати роботу з профілактики корупції у 2011 році та розглянути її результати на колегіях, нарадах в управліннях райдержадміністрації

Лютий-березень

2012 року

Управління райдержадміністрації

1.19


З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в райдержадміністрації здійснити заходи із запровадження електронного цифрового підпису

До 31 грудня 2012 року


Загальний відділ та фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, управління райдержадміністрації


1.20


Узагальнювати практику реагування в органах державної влади та місцевого самоврядування щодо осіб, притягнутих судами до адміністративної відповідальності за корупційні діяння та систематично інформувати про це керівництво райдержадміністрації

Постійно


Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

1.21

Організувати та провести, при наявності фінансування, соціологічне дослідження серед жителів району з питань поширеності корупції, а також вивчити громадську думку щодо дієвості і ефективності комплексу антикорупційних заходів, які проводяться органами виконавчої влади району

До 30 грудня 2012 року

Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації


1.22


Під час проведення днів апарату райдержадміністрації проводити функціональні огляди органів місцевого самоврядування та управлінь райдержадміністрації з метою виявлення фактів поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг. Вносити відповідні пропозиції керівництву органів місцевого самоврядування та управлінь. Вивчати можливість створення центрів (відділів) для надання фізичним особам адміністративних послуг.

Упродовж року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації


1.23

Аналізувати стан практичної реалізації положень Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, надавати пропозиції щодо вдосконалення антикорупційних заходів

Щопівроку

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

1.24

Відпрацювати механізм отримання на постійній основі від громадських організацій інформації про факти корупційних правопорушень в районі

Упродовж року

Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

1.25


Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” в частині доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів шляхом розміщення зазначених проектів на веб-сторінці райдержадміністрації

Упродовж року


Відділ організаційно-кадрової роботи, юридичний сектор, сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1


Удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень

Упродовж року


Відділ організаційно-кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, управління райдержадміністрації

2.2

Здійснювати аналіз результатів проведених службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню державними службовцями антикорупційного законодавства (зокрема – розв’язання конфлікту інтересів)

Упродовж року

(при потребі)Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

2.3

Проводити конференції, засідання за „круглим столом”, прес-конференції, зустрічі з представниками органів державної влади з метою формування в суспільстві негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів, залучаючи представників громадських (неурядових) організацій

Упродовж року

Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням

бюджетних коштів та державного майна

3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживання у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків

Упродовж року

Управління райдержадміністрації

3.2

Посилити контроль за цільовим ефективним використанням бюджетних коштів. Вживати заходів щодо створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері

Упродовж року

Управління райдержадміністрації, КРУ, МДПІ, управління Державної казначейської служби України в районі

3.3

Проводити моніторинг орендної плати за майнові та земельні паї. Здійснювати перевірки сільськогосподарських підприємств району щодо дотримання ними законодавства в процесі реформування аграрного комплексу району

Упродовж року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

3.4

Здійснювати постійний контроль за ефективним та повним використанням бюджетних коштів, виділених на підтримку сільгоспвиробників

Упродовж року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

3.5

Забезпечити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань підвідомчих структур

Упродовж року

Управління, відділи райдержадміністрації

IV. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження

та профілактики корупційних проявів

4.1

Систематично проводити прямі телефонні лінії на тему: „Суспільство проти корупції” за участю керівників державних органів влади

Упродовж року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату та управління райдержадміністрації

4.2

Запровадити проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування

Упродовж року

Відділ організаційно-кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату та управління райдержадміністрації

4.3

Забезпечити ґрунтовне вивчення положень Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 9 грудня 2011 року

№ 60


Упродовж року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

4.4

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції

Упродовж року

Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

4.5

Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм у напрямку „Суспільство проти корупції”

Упродовж року

Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

4.6

Забезпечити, при наявності відповідного фінансування, підвищення кваліфікації державних службовців ІІІ-VІІ категорій, відповідальних за запобігання корупційним проявам, у Київському національному університеті внутрішніх справ

Упродовж року

Відділи організаційно – кадрової роботи та фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

4.7

При проведенні єдиних днів інформування населення висвітлювати правові і практичні аспекти найбільш актуальних проблем боротьби з корупцією

Упродовж року

Сектор внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

4.8

Під час проведення годин правовиховного характеру організувати в загальноосвітніх закладах району різнопланові заходи з метою формування у молоді негативного ставлення до корупційних проявів

Упродовж року

Відділ освіти райдержадміністрації


Смотрите также:
Розпорядження від 14 лютого 2012 року №44 Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та
162.14kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 серпня 2011 року м. Заліщики №536 Про забезпечення вимог
248.38kb.
1 стр.
Монастириська районна державна адміністрація
36.88kb.
1 стр.
Розпорядження від 20 червня 2011 року №432 смт Рокитне Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, системи обліку документів, що містять публічну інформацію
65.97kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 27 січня 2012 р. №26 м. Золочів Про затвердження плану заходів щодо взаємодії райдержадміністрації
55.5kb.
1 стр.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 13 лютого 2008 року №71/2008-р „Про затвердження заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху
117.85kb.
1 стр.
Наказ №261 м. Долинська Про затвердження плану заходів щодо підготовки та проведення Міжнародного дня інвалідів
28.2kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2010 року м. Тернопіль №390
87.62kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 30. 12. 11 м. Буськ n 731 Про затвердження графіку та внесення змін до складу комісії з проведення перевірок органів місцевого самоврядування щодо
26.72kb.
1 стр.
Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
971.38kb.
5 стр.
Виконання плану роботи райдержадміністрації за I квартал 2012 року
686.78kb.
3 стр.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1058-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики»
77.09kb.
1 стр.