Главная страница 1


Україна


ВАРВИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 жовтня 2011 року № 340
Про заходи щодо забезпечення

складання проекту бюджету

району на 2012 рік та прогнозу

бюджету району на 2013-2014 роки
З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту бюджету району на 2012 рік та складання прогнозу бюджету району на 2013-2014 роки, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України:

1. Покласти в основу розрахунків проекту бюджету району на 2012 рік та прогнозу бюджету району на 2013-2014 роки положення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, концептуальні засади Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року №3358-VI.

2. Відділу економіки райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 10 листопада 2011 року:

прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2013-2014 роки;

прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по району на 2012 рік і 2013-2014 роки.

3. Державному реєстратору райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на 2012 рік і 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

4. Варвинській міжрайонній державній податковій інспекції:

4.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

4.2. Забезпечити суворий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку на доходи фізичних осіб, отриманого від надання громадянами паїв в оренду.

4.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 10 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013-2014 роки по таких податках та зборах (платежах):

податок на доходи фізичних осіб;

плата за землю (земельний податок з юридичних та фізичних осіб, орендна плата з юридичних та фізичних осіб);

податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності;

плата за користування надрами місцевого значення;

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи);

збір за місця для паркування транспортних засобів;

туристичний збір;

фіксований сільськогосподарський податок;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);

надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

єдиний податок (юридичні та фізичні особи);

екологічний податок;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу (юридичні та фізичні особи);

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (в розрізі сільських рад).

5. Відділу Держкомзему у Варвинському районі надати фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації розробити, з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, і довести до головних розпорядників бюджетних коштів методичні рекомендації щодо підготовки бюджетних запитів на наступний бюджетний період.

7. Районній раді, управлінням та відділам райдержадміністрації: агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, освіти, культури і туризму, у справах молоді та спорту, з питань надзвичайних ситуацій, службі у справах дітей райдержадміністрації та КЗЛП „Варвинська центральна районна лікарня”:

7.1.Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків районного бюджету на 2012 рік та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації у визначений термін.

7.2. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладання договорів на 2012 рік.

7.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації:

бюджетні запити відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету на 2012 рік;

розрахунки потреби та обсяги енергоносіїв у натуральному та грошовому виразі на 2012 рік у розрізі установ до 10 листопада 2011 року, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії.

7.4. Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення інших джерел фінансування з метою приведення зобов’язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямків. Захищені статті витрат забезпечити в повному обсязі необхідними асигнуваннями, інші видатки – виходячи з фінансового ресурсу. Планувати фінансову підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної бюджетної програми.

7.5.Забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2011 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 грудня 2011 року, враховуючи, що наявність заборгованості на 1 січня 2012 року буде розцінюватись як безгосподарність.

8. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунки обсягів потреби по пільгах та субсидіях населенню, пільговому проїзду на 2012 рік та прогноз на 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року.

9. Відділам економіки та у справах молоді та спорту райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації узгоджені розрахунки потреби в коштах на будівництво по об’єктах на 2012 рік, розвиток малого підприємництва, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, індивідуальним сільським забудовника, у тому числі за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

До 10 листопада 2011 року подати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо надання кредитів і заборгованості по них у розрізі позичальників.

10. Головам виконкомів селищної та сільських рад:

10.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік до 15 листопада 2011 року.

10.2. Вжити заходів зі збільшення доходів до місцевих бюджетів.

10.3. Провести суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ за станом на 1 жовтня 2011 року, розробити графіки її погашення до 1 грудня 2011 року.

11. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати проект рішення про районний бюджет та прогнозні показники районного бюджету на 2013-2014 роки для схвалення районною державною адміністрацією.

12. Структурним підрозділам райдержадміністрації при формуванні бюджету району забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатського корпусу та громадськості.

13. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.Голова районної

державної адміністрації П.І.Бакуменко


Смотрите также:
Розпорядження від 28 жовтня 2011 року №340 Про заходи щодо забезпечення
54.38kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 липня 2011 року №536 «Про заходи щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю та заготівлі грубих кормів у 2011 році»
57.47kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 16 січня 2012 р. №11 м. Золочів Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
122.88kb.
1 стр.
Розпорядження великий Бурлук від 9 вересня 2011 року №290 Про заходи щодо забезпечення складання проектів районного
23.67kb.
1 стр.
Розпорядження від 07 грудня 2011 року №777 смт Рокитне Про заходи щодо підготовки І проведення
70.39kb.
1 стр.
Розпорядження від 29 серпня 2011 року №353 Про заходи щодо забезпечення
46.88kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від «18» січня 2012 року №12 план обласних заходів щодо виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
54.03kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 21 грудня 2011 року №664 м. Турка Про проведення річної перевірки наявності документів, що містять державну таємницю
12kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2010 року м. Тернопіль №390
87.62kb.
1 стр.
Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні
74.64kb.
1 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2011 року №663 м. Турка ро про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення
78.61kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови 13. 12. 2011 №424-р Про заходи з підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення на території Новокаховської міської ради
77.43kb.
1 стр.