Главная страница 1


УКРАЇНА

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 29 серпня 2011 року № 353


Про заходи щодо забезпечення

складання проектів місцевих

бюджетів району на 2012 рік

та прогнозу на 2013-2014 роки
З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проектів місцевих бюджетів району на 2012 рік та складання прогнозу місцевих бюджетів на 2013-2014 роки, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України:
1. Покласти в основу проектів місцевих бюджетів району на 2012 рік та прогнозу місцевих бюджетів на 2013-2014 роки положення Бюджетного кодексу України, Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки Президента України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та концептуальних засад Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної ради України від 13 травня 2011 року №3358-YІ.
2. Управлінням райдержадміністрації: агропромислового розвитку (Мирвода Г.І.), економіки (Корнієнко В.С.), праці та соціального захисту населення (Яковлева Г.Г.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 20 жовтня 2011 року:
прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2013-2014 роки;
прогнозні показники з фонду оплати праці та прибутку в цілому по району на 2012 рік і 2013-2014 роки;
перелік інвестиційних програм (проектів) на 2012 рік і 2013-2014 роки;
інформацію про соціально-економічний стан району у 2011 році та прогноз його розвитку на 2012рік;
перелік інших програм та обсяги видатків на їх виконання на 2012 рік, а також показники на 2013-2014 роки для завершення проектів, що необхідно врахувати в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду.


3. Прилуцькій об`єднаній державній податковій інспекції (Пахарина В.Т.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунковий обсяг надходжень на 2012 рік та прогноз на 2013-2014 роки до 20 вересня 2011 року та уточнені обсяги – до 20 листопада 2011 року по таких податках та зборах (платежах):
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду;

- єдиний податок;

- плата за землю;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

- фіксований сільськогосподарський податок;

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

- екологічний податок;

- податок на нерухоме майно.


4. Управлінню Держкомзему в Прилуцькому районі (Придатко В.В.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 20 вересня 2011 року та уточнені дані - до 20 листопада 2011 року щодо прогнозних обсягів надходжень коштів на 2012 рік та 2013-2014 роки :

від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності.
5. Районній раді, виконкомам сільських та селищних рад сформувати для включення до проекту бюджету на 2012 рік прогноз надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 1 жовтня 2011 року.
6. Розпорядникам коштів районного бюджету, виконкомам сільських та селищних рад:
6.1. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації у терміни та порядку, встановленому цим управлінням:
бюджетні запити з детальними розрахунками та пояснювальною запискою, виходячи з реальних бюджетних ресурсів і необхідності погашення кредиторської заборгованості;

пропозиції по приведенню мережі та штатів бюджетних установ у відповідність бюджетним призначенням;


перелік програм, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, і необхідний обсяг видатків на їх виконання у 2012 році та в 2013-2014 роках з врахуванням результативності виконання бюджетних програм;
розрахунки споживання енергоносіїв у фізичних обсягах в розрізі бюджетних установ та у вартісних показниках щодо потреби в коштах на їх фінансування в 2012 році, з врахуванням заходів по енергозбереженню.
6.2. Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення інших джерел фінансування з метою приведення зобов`язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів. Захищені статті витрат забезпечити в повному обсязі необхідними асигнуваннями, в інших видатках – виходячи з фінансового ресурсу.
6.3. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2011 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 грудня 2011 року.
7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунки обсягів потреби по пільгах і субсидіях населенню, пільговому проїзду на 2012 рік до 1 листопада 2011 року.
8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.) забезпечити:

аналіз розрахункових показників обсягів доходів і видатків до проекту бюджету району на 2012 рік, визначених Міністерством фінансів України;


здійснення реальних розрахунків прогнозного контингенту доходів зведеного бюджету району з урахуванням фактично отриманих доходів за три базові бюджетні періоди (2008-2010 роки) та звітні періоди 2011 року;

розроблення, з урахуванням особливостей складання місцевих бюджетів, і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на наступний бюджетний період;


проведення семінару з головними розпорядниками коштів районного бюджету, сільськими та селищними радами щодо основних вимог при формуванні проекту бюджету на 2012 рік;
аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, складання, розгляд і підготовку до затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно функціональних обов’язків.

Голова районної державноїадміністрації О.В.Нестеренко


Смотрите также:
Розпорядження від 29 серпня 2011 року №353 Про заходи щодо забезпечення
46.88kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 липня 2011 року №536 «Про заходи щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю та заготівлі грубих кормів у 2011 році»
57.47kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 16 січня 2012 р. №11 м. Золочів Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
122.88kb.
1 стр.
Розпорядження великий Бурлук від 9 вересня 2011 року №290 Про заходи щодо забезпечення складання проектів районного
23.67kb.
1 стр.
Розпорядження від 07 грудня 2011 року №777 смт Рокитне Про заходи щодо підготовки І проведення
70.39kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 серпня 2011 року м. Заліщики №536 Про забезпечення вимог
248.38kb.
1 стр.
Розпорядження від 28 жовтня 2011 року №340 Про заходи щодо забезпечення
54.38kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від «18» січня 2012 року №12 план обласних заходів щодо виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
54.03kb.
1 стр.
Розпорядження від 9 серпня 2011 року №321 Про визнання розпорядження голови Прилуцької районної державної адміністрації від 20. 10. 2010 року №452 «Про плату за навчання у Ладанській дитячій музичній школі»
11.33kb.
1 стр.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 11. 2011 року №382/2011-р "Про відрядження Люшенка І. В."
10.07kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2010 року м. Тернопіль №390
87.62kb.
1 стр.
Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні
74.64kb.
1 стр.