Главная страница 1
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В новому тисячолітті всі відчули - прийшов новий час. І в житті людей, зокрема, в педагогічній сфері діяльності, відбулись і відбуваються кардинальні зміни. Новий час відкрив нову епоху в учительстві. І, перш за все, доручив йому нову дитину - нового учня.

Сьогодні не здивуєш нікого тим, що більшість шестирічних першокласників приходить до школи, вміючи читати словами, складами. Однак, діти не вміють спілкуватися, мають труднощі у висловленні власних думок, суджень.

Найрідніші люди нашим учням - батьки. І саме їм належить провідна роль у навчанні мовлення дітей. А мова батьків дуже часто, на жаль, бідна. Тому на нас, учителів, перекладається важка ноша - навчити дітей зв'язного мовлення.

Мова і мовлення є продуктом культури і невід'ємною її складовою. Саме мова сформувала людину як особистість і творця культурних цінностей. З розвитком мовлення тісно й органічно пов'язане насамперед питання інтелектуального розвитку особистості. Володіння мовою, запасом слів та граматичними формами створює умови для розвитку мислення. А тому уроки мови в початкових класах посідають найважливіше місце. Саме вони, на думку М. С. Вашуленка, одного з найавторитетніших методистів України, допомагають учителям сформувати у молодших школярів вміння висловлюватися у всіх доступних їм формах, типах та стилях мови».

Щоб досягти цієї мети, я постійно працюю над удосконаленням методики проведення уроків мови та над розвитком мовлення своїх вихованців. Хочу поділитися досвідом роботи з даного питання. Вважаю його одним з актуальних на часі. Переконана, що набуті на уроках мови особистісні якості, зокрема, пов'язані з мовленням, не тільки забезпечують основу подальшого навчання, виховання і розвитку підлітків та молоді, а й значною мірою зумовлюють практичну, громадську та професійну діяльність людини.

Метою творчої роботи є:

• визначити напрями роботи з розвитку зв'язного мовлення;

• показати можливості використання комплексних вправ у процесі вивчення граматичного матеріалу;

• аргументувати переваги побудови уроків з української мови за єдиною темою висловлювання; їх роль у підготовці учнів молодшого шкільного віку до уроків розвитку зв'язного мовлення.

У своїй роботі я опиралася на праці К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, які були не тільки видатними педагогами, а й учителями рідної мови, методистами, авторами навчальних і художніх книг з рідної мови для молодших школярів.

У Державному стандарті початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і література») вказано, що «основною змістовою лінією мовної освіти в початковій ланці загальноосвітньої школи є комунікативна, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати, говорити, читати й писати. Відповідно у «Програмах середньої загальноосвітньої школи (1-4 кл.) визначені напрями роботи з розвитку зв'язного мовлення.

У своїй роботі я акцентувала увагу на таких шляхах реалізації завдань із розвитку зв'язного мовлення:

а) творчий підхід у плануванні і проведенні уроків розділу «Мова і мовлення», «Текст»;

б) використання комплексних вправ під час вивчення граматичного матеріалу;

в ) удосконалення методичного спрямування сучасного уроку розвитку зв'язного мовлення.

Початок зазначеній роботі мають давати уроки навчання грамоти. З першого дня навчання учнів у школі вчу їх послідовно, зв'язно висловлювати думки, розповідати про зображене на малюнку, формую вимовне уміння.

Практика свідчить, що в роботі над текстами-описами необхідно розвивати в них спеціальні уміння: бачити, спостерігати, сприймати істотні ознаки, добирати і систематизувати матеріал, об'єднувати речення в текст, дотримуючись певної логіки.
Складанню таких текстів передує велика підготовча робота, а саме:

1. Впізнавання предметів за даними ознаками.

Високий, могутній, широкий, гіллястий - (дуб). Білокора, висока, струнка, кучерява - (береза).

2. Розгляньте малюнок і перелічіть всі його ознаки, щоб за ними можна було відгадати предмет.

3. Які почуття вкладені народом у загадку? Доведіть.

У вінку зеленолистім,

У червоному намисті

Видивляється у воду

На свою хорошу вроду.(Калина.)

4. Хто зображений на малюнку? (Лелека.) Знайдіть йому товариша серед птахів. Кого можна поставити поруч? (Журавля.)5. Чи правильно зроблено порівняння?

«Помідор червоний, а кавун круглий». «Ведмідь великий, а зайчик сіренький».

- Порівняй правильно. Які ознаки порівнюються?

Важливу роль упізнавати опис відіграє аналіз творів, що вивчаються на читанні і зіставлення текстів різних типів (розповідь, опис, міркування).

- Чому це текст-опис? Доведіть.

Досліджуємо текст-міркування. Яка його мета і т. д.

Складаємо відповідну схему про тексти.

Щоб навчання носило розвивальний характер, проблемні ситуації, з яких вихід повинні знайти самі учні. Наприклад, при вивченні у 3 класі теми «Апостроф» протягом уроку досліджуємо, відповідаємо на питання «Як?», «Чому?», «Звідки?», «Чи можливо?», «Доведи».Пропоную «Лабіринт слів».

- Прослідкувати за звуковим значенням букв я, ю, є, ї, і, поділити слова на дві групи.

Зброя, літнє, лялька, всюди, грають, пояснити.

- Чому так поділили?

У першій групі я, ю, є, і позначають два звуки, у другій один.

- Чим відрізняються ці слова?

Поїхати, м'яч, м'ята, свято, з'їхав. Одні слова з апострофом, інші-без нього. :

- Прослідкуйте за звуковим значенням букв я, ю, є, ї у словах з апострофом.

Вони позначають два звуки.

Пропоную ще декілька вправ. Тоді наукові дані дітей зводимо до центру, до роботи над темою уроку і формулюємо правило.Структура уроку-дослідження повинна включати такі етапи уроку:

1. Мета дослідження.

2. Виділення об'єкта дослідження.

3. Аналіз і доведення.

4. Правила і висновки.

5. Практична сторона дослідження.У розвитку пошукової діяльності молодших школярів важливе значення має тренування асоціативного мислення.

І. З якими предметами асоціюються наведені нижче слова?

Зима - ковзани, книга - бібліотека,

урок - книга, колесо - машина.

2. Дібрати з яким дієсловом асоціюється предмет.

Тісто місять, а вареники | кладуть

Чашку на стіл ставлять, а ложку | ліплять

3. Прикрасити слово «мова» віночком з прикметників, які нам допомогли б глибше осягнути красу і багатство рідної мови (словесне плетіння павутинки).

солов’їна виразна


МОВА


барвінкова правильна

добірна мелодійна

чиста рідна


4. Проаналізувати зв'язок між словами однієї з частин рівності і знайти пропущене слово.

Опис людини - портрет = опис краєвиду - ... (пейзаж).

Корова - 4 = курка - ... (2).

Синоніми - «слова-друзі» = антоніми - ... («слова-вороги»).

Широко використовую метод аналогії, коли, спираючись на відомий спосіб, діти досліджують, тобто вносять свої певні зміни.

1.3 тексту «Весна» побудувати текст «Осінь», виконуючи відповідні зміни.

Наступила весна. Зазеленіли листочки на березі. Зацвіла калина білим цвітом. Весело співають пташки. Діти радіють цій чудовій порі.

2. Прочитати зашифроване слово на вивчення орфограми про ненаголошені

[е, и] за раніше відомим принципом. Для цього необхідно пронумерувати алфавіт і виконувати потрібні математичні дії:

П и с ь м о Лисиця

- - + +

4 20 10 14

Чотирикутник означає, що буква даного слова відповідає букві зашифрованого слова.

Поєдную розвиток звязного мовлення із збагаченням словни­кового запасу. Використовую такі завдання ігрового характеру:

1. Назви зайве слово (корова, свиня, заєць, вівця).

2. Назви одним словом (стіл, шафа, стілець; синичка, дятел, ластівка).

3. Один - багато (зошит - зошити, книга - книги).

4. Скажи навпаки (великий - малий, високий - низький).

5. Такий самий (дім, хата, оселя).

6. Нове слово (кіт - кут, білка - булка).

7. Весела сім'я (мама - корова, тато - бик, дитина - теля).

8. Назви якомога більше ознак. Осінь - (яка?) Зима - (яка?)

9. Відповідай швидко і точно.

Цукор солодкий, а сіль ...

Слон великий, а миша ...

Дерево високе, а кущ ...

10. Гра «Магазин» (І відділ - речі, в яких м'які приголосні;

II відділ - речі, в яких тверді приголосні).

Стараюсь формулювати й розвивати в учнів уміння, що стосуються усіх видів мовленнєвої діяльності, а головне — засвоїти елементарну систему знань з української мови та правопису, оволодіти відповідними уміннями.

Пропуск і заміна букв - основна проблема, над якою починаю працювати з першокласниками. Виявляється тут існує: відсутність дії контролю, неволодіння орфоепічними нормами і недостатній лексичний запас. Тому, щоб записати слово, треба його правильно почути і вимовити. Стараюсь формувати правильну українську вимову та дії контролю.

Оскільки більшість орфографічних правил мають фонетичну основу, в букварний період велике значення приділяю звуковому аналізу. Використовую такі завдання та ігри:

1. Де звук? (Початок, середина, кінець.)

2. Впіймай звук. (Плескають в долоні, почувши звук.)

3. Який звук тягну? (Знання, весілля.)

4. Вередливий звук. (Він утік, треба поставити його на місце -іт - кіт.)

5. Телеграфісти. (Промовляю звуки, діти складають слова л о т і.)

6. Який звук спільний? (Зима - зошит.)

7. Озвуч картину.

8. Намисто. (Визначення початкового і кінцевого звука.)

9. Відлуння. (Називаю слова, а діти - останній звук.)

10. Уважним будь. (Який звук повторюється у скоромовці?)

11. Який склад загубився? (-реза - береза)

При списуванні тексту важливим вважаю послідовність дій:

1. Прочитай речення.

2. Повтори речення.

3. Підкресли орфограму.

4. Повтори речення ще раз.

5. Запиши речення, диктуючи складами.

6. Перевір написане.
Велике значення має перевірка граматичних умінь і навичок, яка потім дає змогу працювати з учнями диференційовано.

Так, після вивчення теми «Звуки і букви» пропоную двоїсто-вибірковий диктант, який дає змогу за короткий час перевірити знання всіх учнів. Правильна відповідь позначається дужечкою вгорі, а неправильна - внизу.

Запитання.

1. Чи згідні ви, що слова: весілля, знання, знаряддя мають подовжені звуки?

2. Чи всі слова пишуться з апострофом? (Дев'ять, м'яч, свято, сім'я.)

3. Чи всі слова є словниковими? (Дитина, портфель, листопад, іній.)

4. Чи всі слова можна перенести з рядка в рядок? (Олівець, олень, ідуть, зелень.)

5. У всіх словах пишеться ь? (Льонарі, лобода, ідуть, зелень.)

6. Всі слова можна перевірити наголосом? (Вишневий, зерно, крило, гриби.)

1 2 3 4 5 6


Після такої перевірки продовжую роботу над помилками і використовую перфокартки такого характеру..Звуко-буквений аналіз слів.

Слово ____. У цьому слові складів _, наголошений _.

Звуків _, букв _, з них _ голосних, приголосних _,

орфограми ______«Склад», «Перенос слів», «Наголос».

Слова

Кількість складів

Наголошені склади

Перенос слів


земля

країна

дитина

учень

задача

Слабшим учням пропоную завдання: додай слово, зроби наголос, розділи на склади.Велику увагу приділяю вивченню слів із «Словничка», а саме: використовую перфокартки.

1 кл.

Д...ктант, д...ван, за...ць, черговий і т. ін.

2кл.


В...селка, ...дреса, оч...рет, ч...ремха і т. ін.

З кл.


Ч…тирнадцять, д...ржава, д…сципліна, вос..ни.

Інші завдання тісно пов'язані із збагаченням словникового запасу і розвитком творчих здібностей.

  1. Вписати у речення слова у потрібній формі.

Діти приїхали на екскурсію до (Київ).

  1. До слова дібрати ознаку:

а) заєць (спритний, витривалий);

б) ведмідь (бурий, клишоногий).

3. Скласти твір-мініатюру «У місті», використовуючи слова: вулиця, асфальт, автомобіль.

4. Записати слова із словничка, змінивши одну букву так, щоб змінилось значення слова. пиріг - поріг кишеня - кошеня

5. Відгадати загадку.

Від ляку тремтить, швидко біжить. (Заєць.)

Тварина рогата і рогів багато. (Олень.)

Він великий, бурий, тіло вкрите хутром, лапи великі, всеїдний. (Ведмідь.)

6. Записати словникові дні тижня, назви тварин, числівники, міри довжини, назви дерев, прислівники.

Поєдную вивчення орфограм з розвитком розумових здібностей учнів. Пропоную деякі вправи «Веселої граматики».Анаграма.

Пилка - липка, армія - мрія, трава - варта.Прочитай речення навпаки.

Алла рвала лавр.Слово за слово.

ва за


слава закон

числа контурСполучи слова в одне речення. (Чай, окуляри, газета.)

Дідусь випив чай, одягнув окуляри і почав читати газету.

Село, бабуся, яблука.

Літо, сім'я, ліс.Добери слово.

Мовчазний, як...

Хитрий, як...

Голодний, як…


Впертий, як...

Доберіть щонайбільше слів.

…ль


…ль

Запиши перші літери слів.

Уляна, Роман, Олег, Катруся (урок).Запиши перші склади слів.

сорочка


робота (сорока)

кавун


З 'єднай слова.

Дружба сила

велика

Граматична математика.

Липа + нота = тварина (антилопа).

Риба + соки = фрукти (абрикоси).

Вода + ринг = фрукти (виноград).Усі завдання розраховані на пошукову діяльність учнів. Систематичне використання таких нетрадиційних форм роботи на уроках допоможе розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кожну дитину логічно розмірковувати, нестандартно підходити до розв'язання проблем, думати, самостійно робити висновки.


Смотрите также:
Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
107.25kb.
1 стр.
Н. В. Радченко Розвиток навички читання молодших школярів
711.88kb.
4 стр.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів
11.69kb.
1 стр.
Розвиток мовлення
67.76kb.
1 стр.
Тема: розвиток зв'язного мовлення. Твір опис зовнішності людини за картиною у художньому стилі (письмово) Мета
65.58kb.
1 стр.
"Формування зв’язного мовлення та розвиток мовленнєвої творчості дитини дошкільника в контексті завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"
17.04kb.
1 стр.
Дипломна робота з психології Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів
1276.87kb.
7 стр.
Тема: розвиток зв'язного мовлення. Твір опис зовнішності
58.79kb.
1 стр.
Пошук і впровадження в навчальний процес інтерактивних форм і методів навчання
29.68kb.
1 стр.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках
75.21kb.
1 стр.
Затримка активного мовлення
31.3kb.
1 стр.
Кушнарьова Н. О., учитель-методист зош №3 м. Миколаєва
186.83kb.
1 стр.