Главная страница 1
А.О. Аредарук

СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дніпропетровський національний університет

Здоров’я людини - це процес збереження й розвитку її психічних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності. Останні десятиріччя характеризуються стрімким зниженням загального рівня здоров’я українців. Особливо тривожним є стан здоров’я дітей та молоді: лише 8-9 процентів дітей народжуються без хвороб. Інші мають прояви генетичних аномалій, розлади ендокринної, нервової, кісткової або м’язової системи. У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до маленької особистості;де відбуваються зміни життєвих догм, такі стани, як тривожність, агресивність, замкнутість перетворюються на стійкі. Не кожна дитина здатна впоратись з такими вимогами (особливо дитина з обмеженими можливостями)і це спричиняє закріплення негативних станів, які суттєво впливають на здоров’я кожного. Дослідження показують, що сумарне навантаження на нервову систему дітей у школі і вдома дуже велике. Зайнятий підготовкою численних домашніх завдань, школяр починає жити, як у лихоманці, що супровод-жується гіподинамією, порушенням ритму травлення, скороченням тривалості сну і відпочинку. Тому одним із провідних завдань навчальних закладів є створення умов, що гарантують формування та зміцнення здоров’я вихованців: дотримання чіткого режиму дня, суворе дозоване навантаження на нервову систему, спокійний доброзичливий стиль спілкування вчителя і вихователя з дітьми і дітей між собою. Тривалі прогулянки надворі, фізкультхвилинки, фізкультпаузи на уроках і позакласних заходах. Також під час навчання не менш важливим є урахування рівня знань кожного учня, вмінь і навичок з усіх предметів, корекція мимовільної поведінки та уваги учнів;формування вміння сприймати завдання вчителя та вихователя в усіх видах діяльності, здійснювати контроль активістів, оцінювати (самооцінювати) результат. Завданнями вчителя є формування у дітей вміння підпорядковувати свої дії досягненню поставленої мети, інтересу до навчання, бажання дізнатися про нове.

Формувати прийоми розумової діяльності ВЧИТЕЛЬ повинен в певній системі, що передбачає постійне ускладнення змісту навчальної діяльності учнів, характеру завдань і заходів. Поступове переведення практичних дій, аналізу і синтезу та похідних від них операцій порівняння, узагальнення, конкретизації, класифікації у план уявлень і понять, встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Особливу роль, як в загальноосвітніх, так і спеціальних навчальних закладах відводиться корекції особистісних рис учнів через спеціально організоване спілкування на уроках ,у процесі трудової діяльності, в грі, під час екскурсій, виховних заходів.

Велике значення має діагностична спрямованість, яка має на меті поглиблення знань педагогів про учнів, допомагаючи їм просунутись у розвитку і навчанні. Вчитель та вихователь фіксують результати вивчення в процесі розвитку дітей, систематично обговорюють їх на методичних і педагогічних нарадах школи. Дані про стан розвитку і здоров’я учнів подають у психолого-медико-педагогічну комісію, враховують психічний потенціал кожної дитини, її психологію. Важливим є раннє виявлення відставання у психічному розвитку і відповідно організоване навчання, і виховання учнів, вчасно почата спеціальна робота, спрямована на актуалізацію психічного розвитку учнів.

Навчальні завдання потрібно проводити у двох напрямках. З одного боку, вони здійснюються як форма для одержання знань, з іншого сам навчальний процес і навчальні форми спрямовують, розвивають, корегують процеси мислення, уваги, направляють поведінку. Роботу з корекції порушень потрібно індивідуалізувати для кожної дитини. Спільно з міським управлінням охорони здоров’я створювати єдиний банк даних дітей з відхиленнями в фізичному і психічному розвитку. Визначати провідну проблему та систему заходів щодо лікування захворювань загального розвитку учнів. Обов’язково в навчальному закладі проводяться психолого-педагогічні заходи, спрямовані на зміцнення та збереження психологічного здоров’я, корекцію і профілактику відхилень особистіс-ного розвитку різних категорій дітей, подолання психотравматичних ситуацій та різних типів психологічних проблем у дитячих колективах.

Також збільшують у навчальному плані кількість годин на вивчення найскладніших розділів програми.

Проводять консультативно-методичну роботу з педагогами, які здійснюють навчання дітей з особливими потребами. Обов’язковим особливо в спеціальних навчальних закладах є систематичне консульту-вання батьків, яке дозволяло б зрозуміти необхідність корекційно-педагогічної, психологічної та медичної реабілітаційної допомоги на ранніх етапах розвитку, їх обізнаність із закономірностями розвитку людської психіки, з послідовністю формування певних психічних і фізичних функцій у дитини. Вчителі та вихователі спеціальних закладів ретельно вивчають дітей з особливими потребами, історію їх психічного розвитку, соматичний стан, виховання в сім’ї, враховують первинний та вторинний дефект.Головне завдання запровадження здорового способу життя в освітньому закладі-навчити дітей берегти своє здоров’я, творчо ставитись до процесу вдосконалення, як до обов’язкової умови повноцінного здорового життя.


Смотрите также:
Створення психологічних умов для збереження здоров’я молоді в процесі навчання в загальноосвітніх та спеціальних закладах
34.72kb.
1 стр.
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
704.49kb.
4 стр.
Конкурси за №1318/20056 з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
510.08kb.
4 стр.
Міністерство освіти І науки україни науково-методичний центр середньої освіти програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції з російською мовою навчання українська мова початкові класи
454.17kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році
145.53kb.
1 стр.
Здоров'язберігаючі технології у школі Название: Здоров'язберігаючі технології у школі
290.11kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах
136.37kb.
1 стр.
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
483.45kb.
3 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
5128.82kb.
24 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
246.33kb.
1 стр.
Національна академія внутрішніх справ україни кощинець Віктор Васильович
288.98kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
188.42kb.
1 стр.