Главная страница 1
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області

Державний навчальний заклад

Професійне училище Одеської державної академії холоду

Доповідь
На засіданні обласної секції викладачів економіки


Прийоми досягнення успіху
(створення ситуації успіху – одна із складових алгоритму

«Навчання інтелектуально пасивних учнів)


Викладач вищої категорії

Павлова А.М.


м. Одеса

2010 р.

Прийоми досягнення успіху
Успіх б`є в голову,

Невдача б`є в серце

Лоренс Пітер
План


 1. Ціннісна орієнтація і мотивація учнів ПТНЗ;
 1. Теоретичні основи педагогічних технологій створення успіху;
 1. Прийоми досягнення успіху на уроках економіки.

Слайд № 1,2(з)


Мета: На матеріалі педагогічних технологій створення ситуацій успіху хочу поділитися своїм досвідом створення ситуацій успіху на уроках економіки. Сам предмет вчить як бути успішним, як робити свій вибір, використовуючи обмежені ресурси, як бути конкурентоспроможнім.

Учитель завжди працює на межі емоцій, на межі моральної загостреності, на межі суворості й доброти. А як добитися успіху? Самому розвивати в собі удачливість.

Удачливі люди притягують нас, як магніт, бо ми сподіваємось, що, часточка їхньої удачі перейде й нам.

Уважайте себе удачливою людиною і вам частіше щаститиме!

( Створення позитивного настрою)

Намалюйте свій настрій

З огляду моєї доповіді визначте на чим ми працюватимемо.

Слайд №3


Доповніть цілі знайомства з педагогічними прийомами створення ситуації успіху, продовжуючи висловлення.

1. Хочу поглибити знання…

2. Мені цікаво було б з`ясувати…

3. Сподіваюсь відкрити для себе щось нове про…

4. Маю наміри досягнути успіхи…
Вивчення економічної теорії не потребує якогось особливого таланту.

Економіка не такий складний предмет, як філософія, або чиста наука. Але не багато кому вдалося отримати відмінні оцінки з цього легкого предмету.

Джон Мейнард Кейнс

На жаль побутує думка, що економіка складна і нецікава, та й ще ураховуючи ціннісні орієнтації учнів ПТНЗ, соціальний склад та мотивацію,

Слайд №4

Причини неуспішності


 1. Низький рівень мотивації в сім`ї, взаємовідносини з оточуючими, статус в школі, класі, групі;

 2. інтелектуальна пасивність;

 3. неправильні способи і навички навчальної роботи;

 4. неправильне формування відносин до праці.

Типи неуспішності

Хоче та не може Може, та не хоче Не може і не хоче

Індивідуалізація Концентрація на Подолання педаго-

(навчальна допомога) виховній роботі, гічної запущеності

мотивація, розвиток

професійних інтересів

і проектування

життєвої перспективи
Подолання неуспішності через формування успіху.

То ж не станемо позбавляти наших учнів віри в себе, в свої можливості, сподівання на перспективи на майбутнє, очікування завтрашнього успіху.

Викладачу економіки доводиться переконувати учнів, що економіка не є нудним набором теорій, відомостей, формул, діаграм. Це сфера життя суспільства. А життя буває різним: нудним і цікавим, сумним і радісним, важким і легким. Важливо формувати в учнів переконання, що вони самі обирають своє майбутнє, шлях до успіху.

Слайд №5А що ж таке успіх?

(асоціативний кущ)

Радість, задоволення, досягнення, звершення, сподівання, переживання, очікування.

Успіх – удача в діяльності, досягнення якихось результатів, переживання стану радості, задоволення від того, що є результат до якого особистість прямувала у своїй діяльності, або збігся з її очікуванням, сподіванням.

Так давайте і поєднаємо навчальний матеріал предмета економіка з педагогічними технологіями створення ситуації успіху.

А ситуація успіху – це те, що може організувати викладач для успішного виховання і навчання учня і досягнення нею радості.

Не тільки сучасні педагоги, а й педагоги минулих часів займались проблемами успішності.

Слайд №6

Отже, з часів Я.А. Коменського, який поставив велике завдання створити педагогіку, що дає гарантію успіху, без щонайменшої можливості «провалу», продовжується творчий пошук педагогів у цьому напрямі. У педагогічній літературі описано багато варіантів різних ситуацій успішного виховання і навчання.

Серед них:


 1. «Успіх підтримує інтерес учнів до навчання» Ушинський К.Д.

 2. «Для того, щоб діти не падали духом, дати їм пережити радість успіху» Коменський Я.А.

 3. «Ситуація авансування довірою» А.С. Макаренко

 4. «Говорити про успішність процесу навчання і виховання можна лише в тому випадку, коли хоча б один з його учасників пережив або переживає відчуття радості за успіхи» «Школа радості»

В.О. Сухомлинський

 1. «Невимушена примусовість» Т.В. Конніков

 2. «Педагогіка емоційного зараження» А.М. Лутошкін

 3. «Педагогіка творчості» В.А Караковський

 4. «Ситуація успіху» А.С. Бєлкін, Б.С. Вовків, Н.Є.Щуркова

Слайд №7

Характеристика учнів, які прагнуть до успіху.

Ситуація успіху – головний нерв гуманізація навчання, виховання. Успіх народжує успіх.

«Надійні». «Упевнені». «Ті, що сумніваються». «Зневірені».«Надійні». Здібні, сумлінні, привчені до самостійності, авторитетні, емоційно стійкі. Секрет їхньої надійності – у постійному відчуті радості, що збувається. Вони не мають особливих яскравих зльотів, радість їхня постійна, глибока. Але й у них можуть бути проблеми. Проте спеціальних заходів, як правило, вживати не слід. Найліпше зовсім не пропонувати їм допомоги і не лізти з жалісними розмовами.

«Упевнені». Здібності в них вищі, але система роботи слабша. Підвищена емоційність характерна й за успіху, і за невдачі. Слабке місце в цих учнів – швидке звикання до успіху, його девальвація, атрофоване побоювання неуспіху. Для таких учнів корисна дія – прийом «холодний душ». Не поливати бальзамом зачеплене самолюбство, а не багато «підсипати солі».

«Ті, що сумніваються». Це загалом благополучна категорія, учнів сумлінні, їхнє пізнавальні інтереси, як правило пов’язані з навчанням, однак характерною рисою є невпевненість. Вона виявляється не тільки в перепадах настрою, а й результатах роботи. Найбільш болісно вони реагують на несправедливість учителів, на необ’єктивність оцінок. Але вони не вступають у суперечку, а переживають мовчки, хоча й глибоко. Це небезпечно. Учень, що бунтує, змушує вчителя якось аналізувати свої дії, а той, що мовчить, при психологічній сліпоті вчителя впадає в інтелектуальне та емоційне заціпеніння.

«Зневірені». Зазвичай це учні з непоганими здібностями, але після того, як вони одного разу відчули радість справджених надій, вони втратили її з різних причин. Можливо, це були невдачі чи нетактовність педагога, чи позиція родини, у якій дитина є «попелюшкою».

Чим менша надія на успіх, тим глибшим стає захист. Учень стає вигнанцем серед більш щасливих учнів. Особливо цьому сприяє система порівняння, рейтингу. Не завжди це рейтинг офіційний, але стихійно вчителі визначають для себе крайніх – сильних, слабких, а середні служать тільки фоном для крайніх. Перетворення гидкого каченяти в лебедя можливе, але для цього необхідно, щоб на шляху учня зустрівся вчитель, який повірить у нього, виявить які-небудь раніше не помічені можливості і знайде шляхи їх реалізації.

Слайд №8

Розглянемо деякі види ситуацій успіху та методику їх реалізації. 1. Прийом «Авансування» - репетиція майбутньої дії, що створює психологічну настанову на успіх. Можна заздалегідь оголосити питання семінару, назвати прізвищ учнів. Яких учитель планує опитати, дати пробну контрольну роботу тощо.

 2. Прийом «Даю шанс». Шанс, про який ідеться, - це заздалегідь підготовлена педагогом ситуація, за якою учень отримує можливість зненацька для себе розкрити свої можливості.

 3. Прийом «Сповідь». Рекомендується застосовувати в тих випадках, коли є надія, що відверте звертання вчителя дот кращих почуттів учнів зустріне розуміння, викличе відповідний відгук. Як його застосувати – справа досвіду і техніки. Тут треба все прорахувати, прогнозувати можливі реакції.

 4. Прийом «Загальна радість». Це емоційний відгук присутніх на успіх члена свого колективу. Важливо, щоб у досягненнях кожного учня присутні бачили результати своєї праці, а сам учень розумів, що його радість – це радість підтримки, стану «свій серед своїх»

Слайд №9


Прийоми досягнення успіху:


  1. Більше заохочень.

Дуже важливо в процесі уроку зорієнтувати учнів на досягнення успіху. Як це зробити? Ось кілька прийомів:
Прийом перший. На початку уроку формулюю його мету і визначаю обсяг роботи, пропонуючи учням самим вирішити що їм під силу і яка «вартість» кожного фрагмента роботи.
Прийом другий. Учням пропоную поставити самім собі оцінку за самостійну роботу.
Прийом третій. Повідомляючи учням тему уроку, пропоную визначити над чим ми працюватимемо на уроці.
Прийом четвертий. Даючи завдання додому пропоную визначити,

яку мету переслідує його виконання.


Прийом п’ятий. Організація ділових ігор. Ставлю мету, результати гри обговорюємо.


  1. Коментар, що дає надію

Оцінка надзвичайно важливий елемент уроку. Усний коментар педагога здатний пом’якшити гіркоту, підбадьорити, дати надію, підзадорити, викликати почуття співпереживання. Емоційна підключеність до успіхів та невдач учнів.

Так!

Який я радий!

Я такий розстроєний, убитий, засмучений, розгублений…

Як же ти мене здивував!

Я знаю, що ти можеш більше.

Я в тобі не сумніваюсь.

Ти просто золото.

Ти сам себе не знав.( Інтонація, жести, погляди)Ні!

Скільки можна повторювати?

Я вже сто разів казав!

Що з тебе візьмеш?

Тобі нічого робити?

Якщо ти продовжуватимеш в такому ж дусі, то…

Слухай краще, як відповідає твій друг!
Звичайно, реалізація наведених прийомів можлива лише за позитивної установки вчителя на успіх учня і не тільки одного, а системної роботи всіх в училищі.

Дуже важливо в процесі уроку зорієнтувати учнів на досягнення успіху. Як це зробити?

Дозвольте поділитися своїм досвідом створення ситуації успіху на різних етапах уроку.

Слайд №10На шляху до успіху
Кожен учень Усі учні однаковою

дістає задоволення мірою зацікавлені

усвідомлюючи роботою

впевненість у своїх

шляхах

Успіх урокузабезпечений якщо

Усі учні команди Усі однаково вболівають

з приємністю за результат своєї діяльності

спілкуються один та своєї команди

з одним


Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Повідомлення теми уроків. Визначення очікуваних результатів. Цілевизначення. Узгодження цілей уроку з учнями.

Запитання

Чого ви очікуєте від цього уроку?

Які знання ви сподіваєтеся здобути?

Які вміння й навички хотіли б удосконалити?

Доповніть цілі уроку, продовжуючи висловлення:

Емоційне забарвлення уроку

Створення позитивного настрою (побажання гарного настрою та успішної роботи на уроках.)

Учні, який у вас настрій? На кольорових листочках у зошитах намалюйте свій настрій. Чи зміниться він наступного уроку? Що сподіваєтеся дізнатись, навчитись? А чи прагнете ви стати професіоналами? Що, на вашу думку, для цього треба? Намалюйте на кольоровому аркуші, як змінився ваш настрій. Оцініть роботу товариша за допомогою компліменту.

ІІ. Актуалізація опорних знань


Прийом «Бесіда»
1.Який розділ вивчаємо?

2. Виконайте. Рішіть ситуацію.

3. Бліц – інтерв’ю.

4. Асоціативний кущ.

5. Гра «Так – ні» - фрагмент уроку.

6. Економічна лабораторія (чи згодні ви з таким твердженням?) .

7. Незвичайний економічний лікнеп (визначте економічні поняття).

8. Захист епіграфа.

9. «Скринька мудрості» (перевірте вміння тлумачити поняття).

10. Користуючись таблицею скажіть «Що це таке?».


ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Формування нових знань, прийомів і засобів діяльності.

 1. Створення проблемної ситуації.

 2. Бесіда.

 3. Засвоєння теоретичного матеріалу (використання логіко-структурних схем, коміксів, підручника).

 4. Гранування – створення опорних схем.

 5. Колективне спостереження .

 6. Робота в парах.

 7. Випереджувальне завдання. «Ми дослідники» - комікси.

 8. «Теоретичний пошук». Запитання і завдання до схеми, до коміксів.

 9. Інтерактивна вправа « П’ятипелюсткова квітка».

Умови: учням пропонується квітка з п’ятьма пелюстками (картки), на яких уміщено завдання для кожної групи. Завдання протягом 20 хв. Виконати завдання й побачити квітку в її первісній красі. Доповідачі озвучують результати групової роботи.

Релаксація на уроці

Організм людини під впливом тривалих напружень зазнає втоми. У цьому випадку йому потрібна розрядка – релаксація. Релаксація може бути в середині і на при кінці уроку. Добре використати з цією метою музику, поезію, слайд-шоу, короткі фізичні психологічні вправи.Рефлексія

Американські педагоги виділили окрему фазу уроку, яка називається Рефлексією. Рефлексія – фаза уроку, під час якої учні осмислюють відкриті і усвідомленні ними на занятті ідеї. В це час вони запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, дискутують, змінюють та поширюють набуті знання.

На уроці основ економіки етап рефлексії має бути тоді, коли увага зосереджується на проблемних запитаннях та ситуаціями професійного та практичного напряму.

Прийоми використання рефлексії на уроках

І прийом «Бесіда»


 1. Які знання ви здобули на уроках?

 2. Що було для вас складним?

 3. Що далося легко?

 4. Які знання ви можете використовувати на практиці?

 5. Що далося вам легко і було цікавим?

 6. Які форми роботи практикувались на уроці?

 7. Що викликало труднощі?

 8. Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?

 9. Чи звернули увагу на добір практичного матеріалу?

 10. Чи звернули увагу на зв’язки нашого предмету з літературою, історією, математикою?

 11. Що для вас виявилося найважливішим?

 12. Над чим варто ще попрацювати?

 13. Чи справдилися очікування від уроку?

 14. Виконання яких завданням викликало труднощі?

ІІ прийом Рефлексійно-оцінювальний етап «Мікрофон»

  • Що нового ви дізналися про ресурси?

  • Які труднощі виникали під час опрацювання теми?

  • Що сподобалось на уроці, а що - ні?

  • Чи досягли ми поставлених цілей?

  • Яких нових умінь ви набули на уроці?

  • Оцініть свою роботу.

  • Які можливості практичного застосування теми?

Звичне явище у нас – застосування на уроках інноваційних прийомів: «Мозковий штурм», «Здивуй», «Особливе завдання», «Міркуймо разом!», «Мікрофон», «Акваріум», робота в групах, парах, використання рольових ігор, проведення уроків-презентацій.

Проведення таких уроків вимагає ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки, психологічної готовності; пристосування до особи групи, зміни у перебігу уроку, послідовно й логічно конструювати кожен з етапів уроку, мотивувати їх, визначати цілі, у співпраці та співтворчості з учнями досягаючи поставлених завдань.

ІІІ прийом Продовжте речення

Я зрозумів…

Я навчився…

Мені сподобалося…

Я не вмів, а тепер умію…

ІV прийом - Вислови позицію


Слайд №11

ІV Закріплення матеріалу 1. Дайте відповіді на питання «Інтелектуальна хвилинка»

 2. «Так» - «Ні» (фрагмент уроку)

Завдання:
1. Як ви вважаєте, чи потрібен підприємству план в умовах ринкової економіки?

2. Чи повинна підприємницька діяльність реєструватися?

3. Чи існують обмеження в суб’єктах підприємства?

4. Чи несе підприємець, який створив підприємство, відповідальність за його борги своїм власним майном?

5. Чи має право підприємець після сплати обов’язкових платежів розпоряджатися своїм прибутком?

6. Чи несуть державні органи відповідальність за зобов’язання державного підприємства? 1. Чи є повне товариство юридичною особою?

 2. Чи можуть дивіденди за акції акціонерного товариства виплачуватися щомісяця?

 3. Найвищим органом керування акціонерним товариством відкритого типу є рада директорів.

 4. Усі учасники акціонерного товариства несуть відповідальність своїм власним майном.

 1. Яким новим поняттям наповнилась наша «Скринька».

VI Домашнє завдання: Достатній рівень - опрацювання матеріалу підручника

Високий рівень - творча робота.

Якщо використовувати ефективний підхід до використання технологій «створення ситуації успіху», то можна добитися наступних результатів:

 • короткі періоди навчання, основані на зміні видів діяльності, установлених учителем;

 • велика кількість завдань, швидкий зворотній зв'язок, похвала;

 • рівень труднощів гарантує високий рівень успіху;

 • багато можливостей та очікування схвалення під час відповіді на поставлене запитання;

 • увага приділяється доти, поки учень не відповість;

 • спеціальна подяка за гарну відповідь;

 • матеріал розбирається докладно;

 • учитель проявляє зацікавленість в успіхах учнів;

 • учитель розповідає учневі про значущість досягнутих результатів;

 • учитель робить порівняння колишніх та теперішніх досягнень учнів;

 • заохочує учнів відповідно зо затрачених зусиль;

 • заохочує виявлення цікавості до нової роботи, коли попереднє завдання виконано

Формула успіху в кожного може дещо відрізнятися, але не доступна всім. Очевидно, причина – у самій людині. Але наша задача навчити учнів вірити навіть тоді, коли вони самі в себе не вірять.

Бути вчителем означає поправити минуле, покращити теперішнє і торкнутися майбутнього.

Література 1. А.І.Назаренко «Педагогічна технологія створення ситуації успіху» м.Харків

 2. І.Оленська і Меєрсон « Прийоми досягнення успіху» м.Санкт-Петербург
Смотрите также:
Створення ситуації успіху – одна із складових алгоритму Навчання інтелектуально пасивних учнів Викладач вищої категорії Павлова А. М
129.68kb.
1 стр.
Створення ситуації успіху у молодших школярів через формування ключових компетентностей
123.13kb.
1 стр.
Сценарій відкритої виховної години „ Свято матері Викладач вищої категорії, старший викладач Рогова І. Я
134.24kb.
1 стр.
Метод проектів, як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
227.35kb.
1 стр.
Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках трудового навчання шляхом організації ігрової діяльності учнів фролова Алла Олександрівна
85.49kb.
1 стр.
Програма курсу за вибором з економіки "початки економіки"
302.47kb.
1 стр.
“Маркетинговий аналіз ситуації“
54.04kb.
1 стр.
Створення умов для успішної адаптації учнів п'ятих класів до предметного навчання
51.83kb.
1 стр.
Портфолі о олійник Тетяни Анатоліївни, учителя хімії, спеціаліста вищої категорії, «Старшого учителя»
392.73kb.
1 стр.
Творчий проект
783.82kb.
3 стр.
Текстовий редактор "Блокнот"
104.4kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради Міський методичний центр Середня загальноосвітня школа №5 Види задач, які вирішуються в курсі математики Вчитель вищої категорії «старший вчитель» Попович О
340.4kb.
3 стр.