Главная страница 1
Самостійна робота студентів з дисципліни

Ефективність інформаційних систем семестр 10

Назва теми годин СРС

Теоретичні основи ефективності інформаційних систем

Модуль 1

Сутність економічного ефекту від впровадження інформаційних 14

систем

Актуальність та перспективи впровадження інформаційних систем (ІС). 3

Основні шляхи отримання економічного ефекту від впровадження ІС. 3

Річний економічний ефект (розрахунковий і фактичний) від впровадження ІС. 3

Основні економічно ефективні напрямки автоматизації за окремими управлінськими 2

роботами.

Порівняльна характеристика економічної ефективності автоматизації керування та 3

ефективностей інших заходів щодо нової техніки.Методологічні засади оцінювання ефективності інформаційних 18

систем

Методологія оцінки економічного ефекту від впровадження ІС. 3

Критерії ефективності автоматизованих систем. 3

Оптимізаційний підхід до проектування ІС. 3

Ефективність технології розподільної обробки інформації на базі обчислювальної 3

мережі.


Надійність та ефективність інформаційних систем – огляд методів передпроектної 3

оцінки.


Вплив упровадження нової технології в керування виробництвом на техніко- 3

економічні показники діяльності підприємства.Всього годин по модулю: 32

Методи оцінки ефективності інформаційних систем

Модуль 2

Оцінювання ефективності інформаційних систем різних класів 19

Розвиток систем і організаційні зміни. 2

Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analysis & 3

Design Method).

Класифікація підходів до оцінювання економічної ефективності ІС. 2

Традиційні фінансові методики (Return оn Investment, Total Cost of Ownership, 3

Economic Value Added).

Імовірнісні методи оцінки (Real Options Valuation, Applied Information Economics). 2

Інструменти якісного аналізу (Balanced Scorecard, Information Economics). 3

30 листопада 2006 р. Страница 1 из 2Назва теми годин СРС

Термін окупності витрат на ІС та методика його порівняння з установленими 2

нормативами по відповідній галузі.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капітальних витрат на розробку і 2

впровадження ІС.

Управління ефективністю інформаційних систем 14

Основні вимоги до корпоративних ІС. 2

Життєвий цикл розробки та функціонування систем. 2

Економічна оцінка ефективності функціонування ІС. 2

Порівняльна характеристика економічної ефективності різних варіантів автоматизації. 2

Шляхи до підвищення ефективності функціонування ІС. 2

Управління факторами часу та невизначеності в процесі впровадження ІС. 2

Проблеми якості інформаційних систем та технологій. 2Всього годин по модулю: 33

Всього годин за семестр: 65

30 листопада 2006 р. Страница 2 из 2


Смотрите также:
Сутність економічного ефекту від впровадження інформаційних 14 систем
28.63kb.
1 стр.
В «україні» вже відчули користь від впровадження інформаційних технологій
69.54kb.
1 стр.
Реферат роботи Єлізаров М. О
64.03kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем»
212.02kb.
1 стр.
Програма економічного та соціального розвитку
732.54kb.
3 стр.
Дослідження проблемних питань організації інформаційних систем діагностування
71.77kb.
1 стр.
Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2007 рік
153.57kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік
1152.54kb.
7 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік
1292.42kb.
9 стр.
Інформаційна система для загальноосвітніх навчальних закладів
87.08kb.
1 стр.
Рішенням Тернопільської районної ради від 2011 року № Програма
1207.82kb.
6 стр.