Главная страница 1
Українська мова, 7 клас

Тема: РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТВІР - ОПИС ЗОВНІШНОСТІ

ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета: навчити учнів складати твори-описи, дотримуючись типу і стилю мов-лення, поглибити знання про особливості побу­дови творів-описів; розви-вати творчу уяву і зв'язне мовлення; формувати уміння доцільно добирати слова, логічно, послі­довно викладати думки, користуватися образними висловами, художніми засобами (епітетом, порівнянням, метафорою); виховувати естетичні почуття, потяг до прекрасного. Обладнання: зразки текстів-описів, словники, індивідуальні картки «Пор­трет».

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

— Українське прислів'я говорить: «Вчаться на інших дивлячись».

Сьогодні, дивлячись на прекрасні взірці українського художнього красно­мовства, ви вчитиметеся складати твори-описи. А для цього вам треба:

ЗНАТИ поняття: твір, опис, портрет, стиль, тип мовлення; а також ознаки художнього стилю, структуру тексту, особливості побудови сло­весного портрета;

УМІТИ визначати тему, стиль і структуру тексту, тип мовлення; від­різняти художній опис від наукового; використовувати в описах художні засоби (епітети, порівняння, метафори) логічно, послідовно викладати думки, доцільно добирати слова;

ЦІНУВАТИ красиве слово, прекрасне в житті. 1. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда.

 • Що таке опис? Яка мета опису?

 • Які описи ви знаєте?

 • Як можна передати опис? (Словесно, графічно, ілюстрацією, фото­графією тощо).

 • У якому стилі можна виконати опис?

 • Чим відрізняється науковий опис від художнього?

 1. Вироблення практичних навичок написання творів-описів

 1. Робота із взірцевим текстом. Прочитайте. Визначте тему і стиль тек­сту. Які типи мовлення у ньому поєднані? Доведіть. Як подано пор­трет героїні — компактно чи фрагментарно? Визначте структуру тек­сту. Який обсяг займає вступ, основна частина, закінчення? Скільки в тексті портретів? В якій частині (-ах) вони (він) містяться?

УЧИТЕЛЬКА

Їй було дев'ятнадцять, а наймолодшому з нас — дванадцять, і кожний по-своєму був закоханий у неї, тоненьку, тендітну дівчинку — вчительку.

Стояв жовтень 1941 року. По садах ганяв хмари жовто-зеленого листя вітер, а в класі було темно і похмуро.

Ми розв'язували задачу. Задача не виходила, здавалася безглуздою.

А вона стояла біля вікна і раптом відчинила його, взяла з підвіконня багря­ний листок клена, що на мить приліг там спочити, і повернулася до класу.

— Погляньте, яка краса! — Вона високо підняла листок, і стільки дитячого здивування було в її голубих очах, що ми оточили її, розгляда­ючи, як коштовність, зів'ялий кленовий лист, хоча до цього бачили такі листки тисячі разів.

У класі ніби посвітлішало, і чомусь раптом легко і просто розв'язалася задача.

Війна гриміла далеко від нас, але була вона і в нашому селі. Жила в прямокутниках конвертів з похоронками, у м'ятих трикутниках листів з фронту; війна виглядала з очей наших матерів і з опухлих від голоду дитячих облич.

Останній раз вчителька була з нами ясного грудневого ранку 1942 року. У військовій формі, змінена до невпізнання і дуже красива, вона читала поезії...

На вішалці висіла її шинель і тривожно пахла війною. Уроку не бу­ло — було прощання... Загинула вона в березні... (За М. Нировим).

► Виберіть з тексту і перекажіть лише портрети вчительки. Яке зна­чення обох портретів для розкриття змісту твору? Які художні засоби дібрав автор для змалювання героїні?

2. Опрацювання картки «Портрет». Робота в парах. Прочитайте картку
«Портрет». Працюючи в парах, перекажіть одне одному.

ПОРТРЕТ


Подаючи словесний портрет конкретної особи, необхідно звернути увагу на ті ознаки, які характерні тільки для неї, виділяють її з-поміж інших людей. Це можуть бути особливий овал обличчя, колір чи розріз очей, погляд їх; характерна будова носа, рота, вух тощо. Важливо помітити і запам'ятати вираз обличчя, особливості міміки, жестів, постави, ходи, які можуть розкривати якоюсь мірою душевний стан, настрій. Багато про це можуть сказати деталі одягу, взуття, які здатні вказати на смаки й уподобання.

Виразним та емоційно наснаженим словесний портрет роблять ху­дожні засоби. Вживаючи в описі оціночні слова із суфіксами пестливості або згрубілості, автор передає своє ставлення до портретованої особи.

3. Не називаючи імен і прізвищ, опишіть свого однокласника (-цю) так, щоб його впізнали інші (усно).

4.Виконання творчого завдання. Робота в групах.

Прочитайте елементи опису зовнішності літературних персонажів. Кого саме описано, які риси портрета передано? Як вони характеризують героя? Як автор ставиться до нього (неї)? З чого це видно?

Текст 1. З натовпу виділяється колоритна постать старого рибалки: кряжистий, нахльостаний вітром, обличчя сміливе, навіть ніби трохи сердите — люлька в зубах, бакенбарди руді, аж вогнисті. Міг би зійти за морського пірата для кінофільму... (О. Гончар).

Текст 2. Ось іронічно посміхається дідусь; широке, з плюгавою ли­синкою обличчя, хитрі очі, низенький...

Висока, з загорілим довгим обличчям жінка — старчиха звіром хижим поглядає на дідуся... (Г. Косинка).

5. Доберіть (за зразком) з усної народної творчості постійні порівнян­-
ня, що використовуються в описах зовнішності людини.

Зразок: Брови тонкі, як шнурочки.

1. Гарна дівчина, як... 2. Високий, як ... 3. Гнучка, як ... 4. Дівчина, як ... 5. Діти маленькі, мов ... 6. Хлопець міцний, як ... 7. Лисий, як ... 8. Очі сині, як ... 9. Очі темні, як ... 10. Обличчя біле, як ... 11. Вид ясний, як ...

6. Доберіть епітети з поданих рядів до характеристики рис обличчя
мами, бабусі, сестри.

Обличчя: кругле, витягнуте, лобате, гостроносе, сухорляве, свіже, змарніле, повнощоке, пещене, овальне, кістляве, суворе, смагляве, бліде, загоріле, молоде, юне, повне.

Вії: густі, довгі, загнуті, крилаті, м'які, опущені, пухнасті, стрілчасті, шовковисті, важкі, пшеничні, чорні, руді, світлі, смолисті, сріблясті, фарбовані, золотисті.

Волосся: біляве, блискуче, вигоріле, вицвіле, золоте, попелясте, по­сивіле, сиве, солом'яне, темно-русе, русе, темне, тьмяне, буйне, пишне, непокірне, коротке, кучеряве, прибране, причесане, хвилясте, розпущене, ласкаве, розсипане, довге, густе.

Вуста (рот, губи): вишневі, коралові, соковиті, сухі, повні, пересохлі, рум'яні, лукаві, привітні, холодні, скривлені, палкі, ласкаві, тонкі, суворі, сором'язливі.

Вуха: гострі, довгі, маленькі, уважні, чуйні, чутливі.

Очі: карі, голубі, горіхові, медові, світло-сині, фіалкові, чорні, шоко­ладні, яскраві, янтарні, волошкові, темно-сірі, красиві, вологі, іскристі, ясні, великі, глибокі, вузькі, розширені.

Чоло: глибокодумне, високе, порізане зморшками, чисте.

Ніс: рівний, прямий, кирпатий, з горбинкою, чутливий, широкий, задерикуватий.


 • Які з поданих епітетів виражають емоційну оцінку, а які нейтральні?

 • Доберіть кілька епітетів, що виражають негативне ставлення до лю­дини.

7. За поданим планом, використовуючи складені вами словнички, опи­-
шіть (усно) близьку вам людину (у художньому стилі).

План

 1. Основний задум опису.

 2. Портретована особа.

 3. Найбільш яскраві елементи портрета:

а) риси та вираз обличчя;

б) очі і погляд, брови;

в) уста і мова;

г) волосся і зачіска. 1. Зріст, постава, хода, манера поведінки.

 2. Одяг, окремі деталі, особливі уподобання (прикраси, косметика; краватка, люлька тощо).

 3. Загальне враження (у чому індивідуальність особи).

IV. Підсумки уроку

Зв'язно розповісти, чого навчилися на уроці.V. Домашнє завдання

Дібрати словничок епітетів до опису портрета дорогої вам людини, підготувати усну розповідь (за планом).


Смотрите также:
Тема: розвиток зв'язного мовлення. Твір опис зовнішності людини за картиною у художньому стилі (письмово) Мета
65.58kb.
1 стр.
Тема: розвиток зв'язного мовлення. Твір опис зовнішності
58.79kb.
1 стр.
Урок розвитку зв’язного мовлення у 6 класі з досвіду роботи учителя української мови та літератури
46.85kb.
1 стр.
"Формування зв’язного мовлення та розвиток мовленнєвої творчості дитини дошкільника в контексті завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"
17.04kb.
1 стр.
Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
107.25kb.
1 стр.
Затримка активного мовлення
31.3kb.
1 стр.
Кушнарьова Н. О., учитель-методист зош №3 м. Миколаєва
186.83kb.
1 стр.
Тема Ділове листування. Вимоги до оформлення листів в Україні і в англомовних країнах
65.57kb.
1 стр.
Лекція 4 (Матеріал для самостійного опрацювання) Тема: Бібліографічний опис документів та методика його складання
75.13kb.
1 стр.
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1
49.74kb.
1 стр.
Визначення типів текстів. Складання опису кошеня
48.75kb.
1 стр.
Б. харчук «планетник». Добро І зло в повісті, в сучасно-му світі І в людині
134.95kb.
1 стр.