Главная страница 1
Тематичний план самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист»

для студентів всіх спеціальностей і напрямів підготовки

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Тема 1. Структура та задачі цивільного захисту населення України. Організація цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності. Характеристика вражаючих факторів в надзвичайних ситуаціях.

 1. Основні етапи створення системи цивільного захисту України.

 2. Визначення, мета, принципи, основні завдання цивільного захисту. Заходи у сфері цивільного захисту.

 3. Органи управління, сили і засоби цивільного захисту.

 4. Єдина державна система цивільного захисту населення і території (ЕСЦЗ).

 5. Організація ЦО на об’єктах господарської діяльності.

 6. Характеристика вражаючих факторів в надзвичайних ситуаціях.


Тема 2. Прогнозування радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах.

 1. Одиниці вимірювання активності радіонуклідів, доз і потужностей доз радіаційного опромінення.

 2. Променева хвороба людини. Припустимі дози опромінення.

 3. Прогнозування радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах.


Тема 3. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах хімічного зараження.

 1. Джерела хімічної небезпеки.

 2. Токсична дія хімічних речовин на людину.

 3. Прогнозування хімічної обстановки при аваріях з викидом сильнодіючих ядучих речовин.

Тема 4. Прилади радіаційної та хімічної розвідки. Прилади дозіметричного контролю.

 1. Методи виявлення й виміру іонізуючих випромінювань.

 2. Прилади радіаційної розвідки й дозіметричного контролю.

 3. Методи виявлення й виміру сильнодіючих ядучих і отруйних речовин.

 4. Прилади хімічної розвідки й спостереження.


Тема 5. Основи захисту об’єктів господарської діяльності і надзвичайних ситуаціях.

 1. Основи стійкості об’єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях.

 2. Організаційні заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах господарської діяльності.

 3. Організація виконання основних заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності при загрозі виникнення надзвичайної ситуації.

 4. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.


Тема 6. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

 1. Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

 2. Призначення і класифікація захисних споруд.

 3. Призначення і класифікація засобів індивідуального захисту.


Смотрите также:
Тематичний план самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
20.83kb.
1 стр.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни
409.22kb.
2 стр.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни
407.69kb.
2 стр.
Міністерство освіти і науки України
323.75kb.
1 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей
804.95kb.
6 стр.
Програма Підготовки до іспиту для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
58.17kb.
1 стр.
Теорія міжнародних відносин робоча навчальна програма дисципліни
193.17kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України
325.12kb.
1 стр.
Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
530.64kb.
2 стр.
Зразок екзаменаційного білету вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” спеціальності «облік І аудит»
37.92kb.
1 стр.
В. о ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Л. М. Коваль 2010 р. Маркетин г навчальна програма
167.25kb.
1 стр.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» Пояснювальна записка
57.34kb.
1 стр.