Главная страница 1

Учителі географіїМодуль № 1. Програмні педагогічні засоби та методика їх використання в навчально-виховному процесі з географії
У процесі роботи слухачі курсів отримають інформацію про створені українськими фахівцями програмні педагогічні засоби з географії, познайомляться з їх змістом, можливостями, особливостями використання їх на уроках і в позаурочний час.

Учителі матимуть змогу опанувати основні прийоми роботи з програмними педагогічними засобами на практиці.


Модуль № 2. Міжнародні організації в шкільному курсі економічної географії
Модуль розраховано на вчителів, які викладають шкільні курси економічної і соціальної географії. Вони отримають актуальну інформацію про міжнародні організації та угрупування країн світу, основні напрями та цілі діяльності цих організацій, познайомляться зі змістом діяльності окремих з них (ЮНЕСКО, польовими закупівлями ООН і т.ін.).

Учителям буде надано можливість змоделювати фрагменти уроків з використанням отриманої інформації.


Модуль № 3. Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Модуль розраховано на вчителів географії, які готують учнів випускних класів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Їм буде запропонована класифікація тестів за систематикою Блума. Учителі познайомляться з видами тестових завдань.

Практична частина модуля розрахована на складання тестових завдань на перевірку знань, розуміння, застосування умінь, аналізу, синтезу, оцінювання, визначення можливостей використання програми Excel у математичній обробці результатів тестового контролю навчальних досягнень учнів; використання електронного посібника в процесі підготовка учнів до ЗНО з географії.

Учителів буде познайомлено з методикою підготовки випускників до ЗНО з використанням друкованої літератури та електронного посібника.
Модуль № 4. Програмно-методичне забезпечення та методика викладання курсу за вибором «Основи споживчих знань»
Мета модуля - поширення серед учительського загалу інформації про новий курс за вибором «Основи споживчих знань», а саме: концепції споживчої освіти в Україні, навчальних програм курсу з 1 по 12 клас, посібників для вчителя (з 1 по 12 клас), робочих зошитів для учнів (з 1 по 7 клас), що мають гриф МОН України.

Слухачі курсів отримають інформацію про зміст курсу за вибором, основні напрями практичної діяльності учнів на уроках з основ споживчих знань, особливості методики викладання курсу, очікувані результати навчання.

Практична частина занять передбачає моделювання елементів навчальних занять з курсу на прикладі окремих розділів і тем.

Модуль № 5. Використання Internet-ресурсів у навчально-виховному процесі з географії
Слухачам буде запропоновано ряд Internet-ресурсів, які вони зможуть використовувати в навчально-виховному процесі з географії, починаючи з шостого і закінчуючи старшими класами ЗНЗ.

Слухачі курсів матимуть змогу на практиці опанувати роботу з електронними картами та енциклопедіями, географічними веб-сайтами, тож зміст модуля розраховано на вчителів, які вільно володіють комп’ютерними технологіями та мають досвід роботи з матеріалами Internet.

Практична частина модуля присвячена моделюванню конкретних навчальних ситуацій з використанням прямого звертання на уроці до навчальних матеріалів Internet.
Модуль № 6. Позакласна та позашкільна робота з географії
Модуль ознайомить з основними напрямами позакласної та позашкільної роботи з географії, спрямованої на розвиток творчої активності школярів.

Учителі матимуть можливість познайомитися з основними формами позакласної роботи з географії, методикою організації та проведення туристично-краєзнавчої роботи, літньої шкільної практики з географії, особливостями виконання наукових робіт у системі Малої академії наук.

Слухачі курсів познайомляться з передовим педагогічним досвідом учителів м.Києва.
Модуль № 7. Технології модульно-розвивального та модульно-рейтингового навчання географії
Модуль розраховано на вчителів, яких цікавлять педагогічні технології навчання та можливі варіанти їх практичного застосування в навчально-виховному процесі з географії.

Слухачі курсів будуть ознайомлені з основними принципами та умовами впровадження в навчально-виховний процес з географії технології модульно-розвивального та модульно-рейтингового навчання; пакетом програмно-методичного забезпечення викладання географії за умов застосування цих технологій; методикою рейтингової оцінки знань, умінь та навичок учнів.

Учителі познайомляться з практичним досвідом упровадження технології модульно-розвивального та модульно-рейтингового навчання географії на прикладі роботи вчителів м. Києва, України та країн СНГ.
Модуль № 8. Профільне навчання: програмно-методичне забезпечення, особливості методики викладання
Модуль розраховано на вчителів географії, які працюють в старших класах ЗНЗ та викладають (або готуються викладати) географію в профільних класах.

Буде опрацьовано нормативні документи, що стосуються переходу старшої школи на профільне навчання, зміст і структуру профільних програм та програмно-методичні матеріали до них.Учителі зможуть познайомитися з різними підходами до диференціації старшої школи в країнах зарубіжжя, опанувати основні прийоми навчання учнів старших класів та застосування в профільному навчанні комп’ютерних технологій.


Смотрите также:
Учителі географії
37.62kb.
1 стр.
Інклюзивне навчання – шлях до рівного доступу до якісної освіти
2069.56kb.
12 стр.
Для вчителів географії та економіки І методична конференція Оновлення шкільної економічної освіти у 2009 – 2010 навчальному році в контексті профілізації навчання
88.58kb.
1 стр.
Методика викладання географії як наука Предмет і завдання методики викладання географії
54.96kb.
1 стр.
Програма укладена на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
276.69kb.
1 стр.
Методи дослідження методики навчання географії в школі. Вчитель географії повинен володіти знаннями і вміннями
65.62kb.
1 стр.
Конспектів на уроках географії
120.57kb.
1 стр.
Педрада 26. 10. 2011 Вчитель географії Кузьменко О. В
77.74kb.
1 стр.
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, спеціаліст
189.37kb.
1 стр.
Л. М. Методичний посібник щодо підготовки І захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман. Секція географії
695.43kb.
4 стр.
Робоча програма з курсу "Інформаційний менеджмент "
468.38kb.
3 стр.
Робоча програма з курсу "Міжнародний туристичний бізнес"
332.15kb.
1 стр.