Главная страница 1

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел.: (+38 048) 777-57-74, тел./факс: (+38 0482) 34-52-67

Р/р 35225020000118 МФО 828011 код ОКПО 01127799 ГУ ДКУ в Одеській області

ІПН № 011277915530 свідоцтво № 23190912

e-mail: info@onma.edu.ua web site: www.onma.edu.ua

05.09.112/12-16/105-1698

на №ТОВ “УКРТЕХСНАБ”

директору РАЗДОРОЖНОМУ С.А._______________________________________ 65058, м. Одеса, пр. Шевченка, 8/5

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Одеська національна морська академія

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01127799  1. Місцезнаходження: Одеська область, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: машини друкувальні, устаткування палітурне для нешвейного (клейового) скріплення блоків, код ДК016-97: 29.56.1

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 12 найменувань

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Одеська область, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, вересень-жовтень 2011 р.

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 01 серпня 2011 р., ВДЗ № 91(537), оголошення № 128125

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування ТОВ “Укртехснаб”  1. Ідентифікаційний код 31309627

  2. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): 65058, м. Одеса, пр. Шевченка, 8/5

  3. Номер телефону, телефаксу: (0482) 34-25-08

  1. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 799 986 грн. 00 коп. (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятьсот вісімдесят шість гривен 00 копійок).

  2. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 05 вересня 2011 року.

  3. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 05 жовтня 2011 р.

 Голова комітету з конкурсних торгів,начальник відділу ТЗН Голобородько О.І.

м.п.


Смотрите также:
Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія
23.5kb.
1 стр.
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого хаустова марина геннадіївна національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в україні
286.19kb.
1 стр.
Закон України " Про освіту ", Державна національна програма " Освіта " (Україна XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти України
57.07kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни
1274.15kb.
6 стр.
Одеська національна юридична академія
1492.98kb.
11 стр.
Програма навчальної дисципліни Менеджмент Острог, 2006 (075. 8) Ббк 65. 290
196.04kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого тематика курсових робіт з загальної частини кримінального права україни та методичні поради до індивідуальної роботи студентів
813.46kb.
12 стр.
Україна Міністерство освіти і науки,молоді та спорту
29.04kb.
1 стр.
Одеська національна юридична академія на правах рукопису аверочкіна тетяна володимирівна
729.48kb.
5 стр.
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту
193.67kb.
1 стр.
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
4020.42kb.
16 стр.
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
616.91kb.
3 стр.