Главная страница 1Україна

рІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

рАДИВИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання)Р

І Ш Е Н Н Я

від 25 жовтня 2011 року № 210


Про програму збереження культових

споруд – пам’яток архітектури

та містобудування місцевого значення

Радивилівського району на 2011-2015 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про охорону культурної спадщини», за погодженням з постійними комісіями районної ради, президією районної ради, районна рада


в и р і ш и л а :
1.Затвердити програму збереження культових споруд – пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення Радивилівського району на 2011-2015 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 травня 2011 року № 126 (додається).

2.Районній державній адміністрації:

2.1.Забезпечити організацію і виконання заходів Програми;

2.2.Передбачити відповідні кошти з районного бюджету на реалізацію заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню адміністрації щорічно передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів. Затвердити обсяги коштів для фінансового забезпечення реалізації Програми на 2011-2015 роки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з економічних питань та комунальної власності (Лемещук В.В.), з питань бюджету, фінансів та податків (Тимошенко А.Г.) та заступника голови райдержадміністрації (Дідука О.Є.).
Голова ради О.Бернацький
Схвалено Затверджено

Розпорядження голови Рішення районної ради

Радивилівської райдержадміністрації від 25.10.2011 року № 210 від 16.05.2011 року № 126
Програма збереження культових споруд - пам’яток

архітектури та містобудування місцевого значення

Радивилівського району на 2011-2015 роки
1.Загальні положення
Програма збереження культових споруд - пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення Радивилівського району на 2011-2015 роки (далі - Програма) спрямовано на збереження об’єктів культурної спадщини.

На державному обліку в районі перебуває 7 пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення. Всі пам’ятки належать до культових споруд.

Стан збереження культових споруд переважно задовільний, але значна кількість пам’яток потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт, консерваційних заходів та науково-дослідних робіт. Зокрема, незадовільним є стан таких пам’яток: Свято-Троїцької церкви в с.Теслугів та Свято-Михайлівської церкви в с.Срібне. Потребує ремонтно-реставраційних робіт, зокрема в частині купольних пересічень, Соборо-Богородицька церква (Успенська) в с.Опарипси.

На незадовільний стан пам’яток архітектури і містобудування впливає значне скорочення державного фінансування ремонтно-реставраційних робіт. У зв’язку з цим, об’єкти, на яких вкрай необхідне проведення робіт, не реставруються, що призводить до їх подальшого пошкодження, руйнування та вкладення ще більших коштів на їх реставрацію в майбутньому. Більшість пам’яток потребують проведення невідкладних першочергових протиаварійних робіт (ремонт дахів, горищ, перекриття, укріплення фундаментів, склепінь стін).

Основні причини такого стану:

відсутність належного державного фінансування в необхідних обсягах;

низька фінансова спроможність користувачів пам’яток архітектури;

відсутність відповідних правових умов для залучення інвестицій до справи охорони пам’яток;

недостатня суспільна визначеність пріоритетності справи збереження пам’яток архітектурної спадщини.

2.Мета й основні завдання Програми

Основною метою Програми є збереження пам’яток архітектури, використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті, захист традиційного характеру середовища.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення належного захисту й утримання пам’яток архітектури;

вивчення технічного стану, створення відповідного банку даних пам’яток;

проведення комплексних наукових, археологічних, історико-архітектурних досліджень пам’яток та їхніх територій:

розроблення режиму збереження і використання пам’яток, їх територій, зон охорони;

виготовлення науково-проектної документації;

проведення робіт з реставрації, консервації;

здійснення заходів з упорядкування територій пам’яток;

забезпечення раціонального використання об'єктів;

створення умов для належного обслуговування відвідувачів та популяризації пам’яток;

обладнання об’єктів сучасними засобами охорони.

3.Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми провадиться в межах коштів, передбачених в обласному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.Очікуваний результат виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність використання пам’яток з метою популяризації національної культурної спадщини, привести стан пам’яток у відповідність із вимогами до охорони, збереження, захисту пам’яток.

Реалізація Програми створить можливості для більш інтенсивної туристичної діяльності, соціально-економічного та культурного розвитку району.
5.Організація та контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює районна державна адміністрація, виконавчі комітети міської та сільських рад, відділ регіонального розвитку та будівництва адміністрації та відділ культури та туризму адміністрації.


6.Пояснення до таблиць
У Програмі вказана орієнтовна вартість реставраційно-ремонтних робіт (зокрема проектних). Дійсна вартість робіт у кожному конкретному випадку буде визначатись відповідно до проектно-кошторисної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку.

Черговість виконання реставраційно-ремонтних робіт визначається головним управлінням з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації за погодженням заявки настоятелем церкви на ім’я голови районної державної адміністрації за згодою на розроблення проектно-кошторисної документації за рахунок власних коштів та з урахуванням пропозицій районної державної адміністрації та відповідних єпархіальних управлінь.

7.Перелік культових споруд - памяток архітектури та

містобудування місцевого значення Радивилівського району

на 2011 – 2015 роки щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт


пор.


Місце знаходження


Назва пам’ятки


Рік


будівни­цтва

Орієнтовна вартість ремонтно-реставраційних робіт у тис.грн.,

у тому числі за роками


2011

2012

2013

2014

2015


1

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Башарівська с/р*, с.Перенятин, вул.Набережна, 30

Троїцька церква (дер.)

1795

-

-

-

-

86,0

2.

Бугаївська с/р, с.Опарипси, вул.Стрижака,34

Успенська церква (мур.)

1939

-

194,0

-

-

-

3.Теслугівська с/р, с.Теслугів, вул.Шевченка,67

Свято-Троїцька церква (дер.)

1873

61,0

-

-

-

-

4.

Крупецька с/р, с.Срібне, вул.Шкільна,За

Свято-Михайлівська церква (дер.)

1865

-

-

132,0

-

-

5.

Іващуківська с/р, с.Бригадирівка, вул.Набережна, 79а

Воскресенська церква (дер.)

1876

-

-

-

-

115,0

6.

Немирівська с/р, с.Батьків, вул.Бра­тів Якимчуків,1

Преображен-ська церква (дер.)

1908

-

-

-

120,0

-

7.

Немирівська с/р, с.Батьків, вул.Бра­тів Якимчуків,1а

Дзвіниця Пре-ображенської церкви (дер.)

1908

-

-

-

18,0

-

Всього за роками:

61,0

194,0

132,0

138,0

201,0

Разом за Програмою:

726,0

* Примітка: с/р – сільська рада

8.Розподіл коштів на проведення реставраційно-ремонтних робіт за Програмою
Вид робіт

Орієнтовна вартість, тис.грн.

Реставраційно-ремонтні (у тому числі проектні) роботи, всього

726,0

2011 рік

61,0

2012 рік

194,0

2013 рік

132,0

2014 рік

138,0

2015 рік

201,0

Всього з обласного бюджету та місцевих бюджетів:

726,0

Смотрите также:
Україна рівненська область радивилівська районна рада (шосте скликання) р ішенн я
102.28kb.
1 стр.
Гощанська районна рада
94.5kb.
1 стр.
Рішення ХІ сесії шостого скликання № Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського району на 2012 рік
738.98kb.
5 стр.
Рішення від 05. 01. 2012 №11/2012 м. Долина Про Програму забезпечення належних умов для функціонування апаратних засобів, програмного забезпечення та роботи
98.92kb.
1 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення ХІ сесії шостого скликання № Про районну програму запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районі на період до 2015 року
95.3kb.
1 стр.
Гощанська районна рада рівненської області
22.79kb.
1 стр.
Україна барська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
24.09kb.
1 стр.
Рішення про районний бюджет на 2012 рік Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України, „Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила
78.71kb.
1 стр.
Рішення від " " 2011 року № Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
13.62kb.
1 стр.
Концепція Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники»
23.42kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо застосування норм Земельного кодексу України
305.41kb.
1 стр.