Главная страница 1страница 2 ... страница 6страница 7


Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів

Вступ. 2

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його висновки, основні твердження та методичні рекомендації можна використовувати у навчально-виховному процесі як засіб його удосконалення в плані морально-етичного виховання старшокласників. 4

4

Розділ І. Соціально-педагогічні умови морально-естетичного виховання старшокласників засобами мистецтва. 5

1.1. Історико-теоретичні аспекти проблеми морально-естетичного розвитку особистості. 5

1.2. Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників. 11

1.3. Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання 25Розділ 2. Практичне використання світової художньої культури як засобу морально-естетичного виховання молоді. 38

2.1.Аналіз сучасного стану морально-естетичного виховання старшокласників 38

2.2. Формування морально-естетичних якостей учнів на уроках англійської літератури в 10 класі. 46

47

План уроку 47

Хід уроку 48

Тип заняття: позааудиторне заняття, театральна постановка. 54

Висновки. 61

Список використаної літератури. 64

Вступ.


Актуальність дослідження. В складних умовах державотворення нагальною справою української спільноти виступає проблема виховання нової генерації. Переорієнтація світоглядних позицій, значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів формування у молоді якісно нового мислення, розумово-вольової активності та високого рівня моральної свідомості.

Що ми здобули і що втратили? Що здобули – сказати важко, а втрати лежать на поверхні. Передусім ми втратили ідеал, який об’єднував людей і який давав сенс їх життю і праці. Ідеал виявився фальшивим, кілька поколінь радянських людей перебували в стані історичної омани. Якщо для старшого покоління це стало причиною гірких розчарувань, то для молоді – це просто трагедія. Ні сучасна політологія, ні педагогіка, ні література не змогли заповнити вакуум, що утворився. Що таке щастя? В чому сенс життя? В ім’я яких ідеалів жити і працювати? Ці питання, які ставить перед собою молодь, фактично залишаються без відповіді.

Головним засобом реалізації соціально-педагогічних потреб виступають культурні здобутки нації, які розглядаються у контексті загальносвітового культурологічного процесу. Залучення особистості до гуманістичних традицій поколінь найбільш актуалізується у старшому шкільному віці, коли в учнів виникає потреба морального осмислення навколишньої дійсності, інтенсивного характеру набувають пошуки власної програми життя. Крім того, саме у старшокласників відбувається кореляція між інтелектуально-пізнавальною та емоційно-чуттєвою сферами відносно сприйняття творів мистецтва. Проблема морально-естетичного розвитку школярів загострюється внаслідок широкого розповсюдження відеомереж, які пропагують низькопробні взірці масової культури, негативно впливають на нестійку психіку молодих людей, збуджують її, викликають відповідні поведінкові реакції. Існуючий педагогічний досвід показав невичерпні можливості освітянських закладів у справі поліпшення морального стану школярів шляхом залучення до високих взірців художньої творчості.

Таким чином, вирішити завдання морально-естетичного виховання старшокласників засобами різних видів мистецтва, започаткувати у школярів світосприймальну позицію, розумово-вольовий компонент душі, піднести їх рівень культури в даному аспекті можливо лише при умові побудови відповідного цілеспрямованого процесу.

Соціально-психологічна значущість проблеми зумовила вибір теми дослідження – “Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури” і визначила його об’єкт – процес естетичного виховання учнів старшого шкільного віку.

Предмет дослідження – формування морально-естетичних якостей старшокласників засобами світової художньої культури в навчально-виховному процесі.

Мета дослідження – визначення сутності процесу морально-естетичного виховання старшокласників, виявлення недоліків у його організації та обгрунтування практичних заходів з їх усунення.

Дане дослідження виходить з гіпотези, що ефективність морально-естетичного виховання старшокласників буде забезпечена при умові залучення їх до надбань світової художньої культури шляхом художньо-педагогічного спілкування, як ефективного методу педагогічної діяльності.

Відповідно до мети і гіпотези дослідження необхідно було розв’язати такі завдання:

1. Проаналізувати філософсько-культурні та психолого-педагогічні аспекти проблеми морально-естетичного розвитку особистості засобами мистецтва.

2. Визначити критерії сформованості морально-естетичних якостей школярів юнацького віку.

Методологічною основою дослідження стали наукові положення гуманістичної філософії та естетики про сутність мистецтва як специфічної форми відображення суспільної свідомості, провідні концепції психології та педагогіки про художньо-естетичне виховання як духовний процес, а також теоретичні дослідження сучасних педагогів про розвиток школярів засобами художньої творчості.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній визначено та обгрунтовано критерії сформованості морально-естетичних якостей старшокласників та деякі методичні поради щодо викладання світової художньої культури в старших класах.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що його висновки, основні твердження та методичні рекомендації можна використовувати у навчально-виховному процесі як засіб його удосконалення в плані морально-естетичного виховання старшокласників.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його висновки, основні твердження та методичні рекомендації можна використовувати у навчально-виховному процесі як засіб його удосконалення в плані морально-етичного виховання старшокласників.


следующая страница >>
Смотрите также:
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
684.88kb.
7 стр.
Естетичне виховання населення
92.34kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу
171.72kb.
1 стр.
Рішення від 15 травня 2007 р. №71 Про діяльність клубних закладів та шкіл естетичного виховання з розвитку народної аматорської
164.99kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році
145.53kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
735.38kb.
4 стр.
Конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти
270.12kb.
1 стр.
Створення дидактичних засобів навчання на основі компетентнісного підходу до викладання предметів професійно-практичної підготовки
72.78kb.
1 стр.
Конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти
653.7kb.
4 стр.
Концепція дошкільного виховання і завдання музкерівника у світлі її основних положень
50.44kb.
1 стр.
«художня культура»
140.26kb.
1 стр.
Диплом «За артистизм» Ващук Єлизавета Лисичанська дмш №2 викладач Шаригіна Олена Іванівна
21.47kb.
1 стр.