Главная страница 1
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Тернопільської обласної державної адміністрації
Основними завданнями управління є:

- участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

- здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.
Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові держадміністрації та МНС:

- пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні;

4) подає голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

5) координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних держадміністрацій, сил Тернопільської територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:

- у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

- у підготовці для подання голові держадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

- в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

- у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

- у розробленні для подання в установленому порядку голові держадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності регіону;

- у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

- у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

8) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

10) вносить на розгляд голови держадміністрації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;

11) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

12) утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, а також пункти управління обласної держадміністрації і здійснює планування фінансового забезпечення;

13) організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

14) готує в межах своїх повноважень для подання голові держадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та координує і контролює їх здійснення;

15) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

16) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;
Контакти:

м. Тернопіль, 46000, вул. Родини Барвінських, 10тел. (0352) 52 10 05. Факс 52 01 04

е-mail uns_tr@poshta.te.ua


Смотрите также:
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Тернопільської обласної державної адміністрації Основними завданнями управління є
41.61kb.
1 стр.
Рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції гарантованої якості
171.72kb.
1 стр.
Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації основними завданнями управління є
20.18kb.
1 стр.
Керівний склад управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради
22.89kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Рішення засідання колегії Великобурлуцької районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
88.23kb.
1 стр.
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району
4242.31kb.
21 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19. 05. 2011 року селище Гусятин №333
47.76kb.
1 стр.
Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій
75.52kb.
1 стр.
Рішення колегії управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
135.34kb.
1 стр.
Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Державної та обласної Програм "
76.38kb.
1 стр.
Наказ головного фінансового управління Рівненської обласної державної адміністрації
1163.97kb.
19 стр.