Главная страница 1
Ірина Іванівна Задніпрянець,

методист НМЦ природничо-математичної освіти

ІППО Київського університету імені Б.Грінченка,
Календарне планування курсу «Природознавство» 5 клас

(70 год, 2 год на тиждень)( І півріччя)

Урок №

Урок № (в темі)

Тема уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Методичні рекомендації

Вступ (5 год)


1


1

Науки, що вивчають природу.


Учень називає: природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;

пояснює: прикладне значення досягнень у галузі природничих наук.

Ознайомлення з кабінетом. Правила поведінки у кабінеті.

Техніка безпеки в кабінеті (у випадку, якщо уроки природознавства проводяться в фізичному або хімічному кабінеті).

2

2

Методи вивчення природи.


Учень називає: методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання);

наводить приклади: використання різних природничо-наукових методів під час вивчення природи; розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати.

Організація спостережень за тілами живої та неживої природи (домашня практична робота).


3


3

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів.


Учень називає:

обладнання для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади);наводить приклади лабораторного обладнання, вимірювальних і збільшувальних приладів;

описує призначення простого обладнання (лупи, термометра, лінійки, мірного циліндра) для природничо-наукових спостережень та дослідів; дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання.

Демонстрації вимірювальних і збільшувальних приладів, лабораторного обладнання.


Дослідницький практикум

(Домашня робота). Складання переліку побутових вимірювальних приладів та здійснення вимірювання за допомогою одного з них.

4

4

Практичне заняття. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.


Учень уміє знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях з природничих наук;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях.

Міні-проект (інформаційний)

Визначні вчені-натуралісти.5

5

Підсумковий урок з теми.


Учень називає: імена вчених-натуралістів (2-3) та їхній внесок у вивчення природи;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях.

Розгляд кращих дослідницьких практикумів;

заслуховування кращих міні-проектів, повідомлень про вчених-натуралістів.

Підведення підсумків виконання практичних робіт.

Обладнання: портрети визначних учених-натуралістів; лупи, бінокль, терези, годинник, секундомір, термометр, лінійка, мірний циліндр, хімічний стакан.


Розділ I. Тіла, речовини та явища навколо нас (14 год)

6

1

Тіла навколо нас. Характериcтики тіла, їх вимірювання.


Учень називає характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для вимірювання розмірів та маси тіл; наводить приклади тіл і речовин, що оточують людину; розрізняє тіла живої та неживої природи.

Демонстрації зразків природних і рукотворних тіл.

7

2

Практична робота. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.


Учень уміє користуватися приладами для вимірювання маси і розмірів тіл.

Бесіда з правил техніки безпеки під час виконання практичних робіт.

8

3

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів.

Учень називає: фізичні властивості речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів, рідин, твердих тіл; пояснює відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовини; описує за запропонованим планом тіла і речовини; порівнює тіла і речовини за 3-4 ознаками.

Аналіз результатів практичної роботи.

Демонстрації речовин в різних агрегатних станах.

9

4

Атоми та хімічні елементи.


Учень називає найпоширеніші в природі хімічні елементи (2-3).
10

5

Молекули.

Рух молекул. Дифузія.


Учень пояснює причини дифузії, особливості дифузії в газах, рідинах і твердих тілах.

Демонстрації моделей молекул.


11

6

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.


Учень наводить приклади простих та складних речовин (2-3); неорганічних та органічних речовин (2-3); пояснює відмінності простих речовин від складних, чистих речовин від сумішей; значення органічних речовин для живої природи.

Демонстрації простих та складних речовин; органічних та неорганічних речовин.

12

7

Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей.

Учень наводить приклади чистих речовин і сумішей (2-3); називає способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування).

Демонстрації чистих речовин, сумішей; способів розділення сумішей.

13

8

Практичне заняття. Розділення сумішей фільтруванням.

Учень уміє розділяти суміш фільтруванням; дотримується правил безпечного використання хімічного посуду.

Аналіз результатів практичного заняття.

14

9

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

Учень наводить приклади природних явищ (фізичних, хімічних, біологічних); явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; розрізняє фізичні, хімічні та біологічні явища; описує за запропонованим планом явища природи (2-3).

Демонстрації фізичних і хімічних явищ.

«Урок в природі» або домашнє завдання: організація спостережень за явищами природи.


15

10

Дослідницький практикум. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

Учень називає фізичні явища (випаровування); дотримуєтся правил техніки безпеки під час виконання практичних робіт; користування приладами.
16

11

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

Учень називає ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння; характеризує горіння як приклад хімічних явищ; пояснює значення горіння і гниття.

Міні-проект

Опале листя: користь чи шкода?17

12

Підсумковий урок з теми.

Самостійна робота (тестування).
Розгляд кращих дослідницьких практикумів;

заслуховування кращих міні-проектів.

Підведення підсумків виконання практичних робіт.

Обладнання: терези, лінійки, фільтри, скляні палички, хімічні стакани, нагрівальний прилад.


Розділ IІ. Всесвіт (12 год)

18

1

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

Учень називає точки й лінії небесної сфери; пояснює причину видимих рухів світил та зміну вигляду зоряного неба впродовж року.

Демонстрації фотографій з орбітальних станцій і космічних апаратів; приладів для вивчення Всесвіту.

19

2

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

Учень називає сузір’я (2-3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М.Коперник, Г.Галілей, Е.Габбл), дослідників космосу (Ю.Гагарін, Н. Армстронг,


Л. Каденюк); пояснює значення поняття «сузір’я»; оцінює значення зоряного неба в історії людства.

Демонстрації: карти зоряного неба.

Міні-проект (за вибором)


Космос далекий і близький.

20

3

Практичне заняття. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

Учень показує на карті зоряного неба: Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці.

Дослідницький практикум


Спостереження за зоряним небом впродовж календарного року, сузір’ями Великої та Малої Ведмедиці.

21

4

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

Учень порівнює Сонце з іншими зорями; розрізняє небесні тіла (планета, зоря, галактика); розрізняє зорі та планети на небесній сфері.

Демонстрації фотографій, слайдів.

22

5

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

23,

24


6,

7

Планети та планетні системи.


Сонячна система. Відмінності між планетами.

Учень описує загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею; порівнює планети різних типів; пояснює поняття «Сонячна система»;


розрізняє типи планет;

наводить приклади впливу космічних чинників на Землю.

Демонстрація моделі Сонячної системи; фотографій планет, Місяця.

25

8

Зоряні системи – галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик.

Учень описує відмінності між туманностями різних типів, галактиками різних типів; розрізняє типи туманностей, зір і галактик.

Міні проект (за вибором)


Світ галактик.

Демонстрація фотографій галактик.

26

9

Всесвіт та його складові.

Учень наводить приклади небесних тіл, що складають наш Всесвіт.
27

10

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

Учень характеризує місце людини у Всесвіті; виявляє ставлення до потреби пізнання Всесвіту, розвитку астрономічних та космічних досліджень.

Запропонувати учням підготувати короткі повідомлення з теми.

28

11

Методи та засоби астрономічних досліджень.

Учень характеризує особливості астрономічних досліджень; оцінює значення телескопічних спостережень; вивчення Всесвіту для потреб людини.

Демонстрації фотографій телескопів, обсерваторій.

29

12

Підсумковий урок з теми.

Самостійна робота (тестування).

Учень використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; оцінює значення вивчення Всесвіту для потреб людини.

Розгляд кращих дослідницьких практикумів;

заслуховування кращих міні-проектів.

Підведення підсумків виконання практичних робіт.

Обладнання: карта зоряного неба, бінокль.

Смотрите также:
Урок № Урок № (в темі) Тема уроку Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Методичні рекомендації
103.33kb.
1 стр.
Самоаналіз уроку Клас: Тема уроку: Тип уроку та його структура
286.6kb.
1 стр.
Урок фізики в 11 класі Новікова Олена Анатоліївна
96.2kb.
1 стр.
Урок, як форма організації навчання. Структура уроку
39.03kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Відритий урок, проведений у 9 класі вчитель Іванова Оксана Володимирівна Тема уроку. Неспокій і талант два крила долі поета пісняра Андрія Малишка (пісенна творчість поета). Мета уроку
106.53kb.
1 стр.
Тема Ділове листування. Вимоги до оформлення листів в Україні і в англомовних країнах
65.57kb.
1 стр.
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
317.65kb.
1 стр.
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
260.58kb.
1 стр.
Правила переводу балів Критерії оцінювання Перелік професій Вимоги щодо знань та умінь
511.1kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку «Моя Україна вільна держава»
105.8kb.
1 стр.
План-конспект уроку з фізичної культури для учнів 5-го «А» класу. Тема уроку : Спортивні естафети як засіб залучення учнів до занять фізичною культурою
54.65kb.
1 стр.