Главная страница 1

Асєєв Ігор Григорович, учитель фізики Свердловського ліцею №1

УРОК ФІЗИКИ, 8 КЛАС
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСТРУКТОРА УРОКІВ ПМК «ФІЗИКА-8»

Новітні інформаційні технології навчання передбачають широке використання комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення як потужного засобу навчання та реалізації навчальних впливів.

З іншого боку, особливістю сучасних технологій навчання є підвищення ролі цілепокладання та проектування результатів навчання в організації навчального процесу, тобто програмованого навчання. Комп’ютери та їх мережі є ефективним засобом організації програмованого навчання.

Пропонований програмно-методичний комплекс вирізняється серед традиційного методичного забезпечення навчання фізики як способом зберігання, представлення та подання навчального матеріалу, так і організацією роботи з ним. Методично обгрунтоване використання в програмно-методичному комплексі гіпертекстових технологій, машинної графіки, комп’ютерного моделювання, мультимедійних технологій та організація інтерактивного діалогу між користувачем та системою, а також можливість для вчителя здійснювати неперервне управління навчально-пізнавальною діяльністю учня (через можливість комплексу працювати в мережі) дають можливість говорити про реалізацію комп’ютерної технології навчання фізики у широкому комплексному розумінні.

Комп’ютерні моделі, реалізовані в програмно-методичному комплексі, органічно вписуються в урок і дають можливість організовувати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності учнів. Конструктор уроків дає можливість учителю творчо підійти до підготовки уроку, розширити коло педагогічних засобів, які він використовує. За допомогою конструктора уроків учитель може певним чином комбінувати різноманітні інформаційні об’єкти, які є складовими програмно-методичного комплексу: фрагменти тексту (формулювання, висновок, формули), ілюстрації, динамічні моделі до текстового блоку та до лабораторних робіт, задачі і т.д. Встановлюючи відповідним чином зв’язки між інформаційними об’єктами, можна задавати послідовність їх відображення на моніторі комп’ютера учителя (екрані цифрового проектора), а також комп’ютерах учнів, які з’єднанні в мережу. (див. Методичні рекомендації до ПМК «Фізика-8») .

Працюючи кілька років з ППЗ «Квазар-Мікро», можу запевнити у багатьох перевагах і різноманітних можливостях використання даного програмного продукту. За цей час, при наявності у Свердловському ліцеї №1 певного обладнання та можливості використання мультимедійного проектору у якості інтерактивної дошки, з’явилися нові можливості доповнення та корегування існуючого програмного продукту. А саме:

- доповнення фрагментів конструктору уроків власними фото -, відео -, аудіо матеріалами;

- використання редактору «Microsoft PowerPoint» у якості інтерактивної дошки при проведенні комп’ютерних уроків з фізики.

Розуміючи, що будь-яка технологія не може бути ідеальною, хочу висловити декілька міркувань. Існуючий ППЗ дає можливість проведення контролю та перевірки знань учнів за власним змістом та складністю завдань, автоматичної оцінки результатів та якості знань за певною темою та отримання результатів перевірки кожного учня на головному комп’ютері вчителя. Але це викликає певні незручності як для вчителя, так і для учнів. По-перше, облік результатів та програмування власних тестів потребує досить багато часу, що при наявності існуючого різноманітного друкованого дидактичного матеріалу не завжди є виправданим. По-друге, при оголошені результатів контролю виникає багато певних технічних і психологічних незручностей. Що я маю на увазі? Кожний учень бажає не тільки побачити свої результати, а й зрозуміти певні помилки по кожному з питань чи задач тестів. Констатація статистичних даних або вказівки невірних відповідей не знімає проблеми. За малий час підсумку уроку не можливо підійти до кожного учня і обґрунтувати, а головне, - пояснити усі тонкощі та помилки при виконанні тестів, тому у учня виникає сумнів щодо результату (він вважає, що зробив все правильно…). Але і для вчителя над важливою є інформація про типові помилки та пробіли знань з кожного питання теми з метою подальшого корегування своєї діяльності та вдосконалення методики викладання предмету. А як бути, наприклад, з завданнями перевірки навичок креслення електричних схем, перевірки технології та процесу розв’язання задач, математичних навичок, тощо?..

Може знов повернутися до «старих» традиційних письмових перевірок, чи вигадувати щось інше? Звичайно, кожен учитель має право сам вирішувати, які засоби та форми навчання йому використовувати у роботі, усе залежить від конкретних умов і наявності технічних можливостей реалізації власних ідей та задумів.

Саме з метою вирішення згаданої проблеми поєднання комп’ютерної перевірки знань учнів та можливості оперативного відстеження та корегування процесу виконання завдань кожним з учнів класу, можливістю подальшого аналізу та пояснення типових помилок, навичок розв’язання задач, креслення електричних схем та ін., мною були створені «Бланки запису відповідей кожного учня». Зміст та детальніший опис методики їх застосування розглянуто на прикладі розробленого уроку з фізики для 8 класу
Тема: Сила струму, напруга, електричний опір

Мета:

- поглибити та систематизувати знання учнів за темою;

- поглибити навички вимірювання електричних величин та розрахунку ціни поділки вимірювальних приладів;

- поглибити навички читання, складання та розрахунків електричних схем;

- розвивати логічне мислення при розв’язанні задач «Чорні скриньки»;

- навчити учнів застосовувати знання у зміненій ситуації, самостійно оцінювати явища, факти при розв’язанні задач та виконанні віртуальних лабораторних робіт;

- створення сприятливого психологічного мікроклімату навчання за рахунок можливості вибору кожним з учнів оптимального темпу отримання інформації та навчальних завдань.

Обладнання: кабінет інформатики, ПК з оперативною системою “Windows XP”, ПМК «Фізика-8», мультимедійний проектор, великий екран, редактор “Microsoft PowerPoint”.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації та контролю знань.

Методичні поради:

Урок створений на базі педагогічного програмного засобу (ППЗ) «Фізика - 8 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів» у режимі Конструктору уроків. Урок складається з 24 фрагментів, які можна поділити на певні категорії:

- фрагменти пояснювального змісту, що мають фото -, відео -, аудіо – та текстові матеріали щодо розгляду питань за планом цього уроку (№№ 1, 2, 4, 7, 13, 15, 17, 24);

- фрагменти, позначені номерами завдань знаком запитання «?», що потребують певних відповідей, розв’язання задач, перевірки співвідношень, складання електричних схем та записом відповідей кожним з учнів до «Бланку запису підсумків уроку» (див. додаток 1). (№№ 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16);

- фрагменти, що містять відео пояснення та віртуальні лабораторні роботи за вивченою темою (№№ 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Крім того, на екрані (замість дошки) за допомогою редактору “Microsoft PowerPoint” послідовно відображується план уроку та основні його етапи. На певному етапі проведення уроку вчитель демонструє таблицю варіантів для розв’язання задач «Чорна скринька», а після завершення контролю знань демонструє у режимі відео – мультиплікації послідовність розв’язання усіх варіантів задач, їх правильні відповіді та необхідні електричні схеми.


ХІД УРОКУ

1. Вступ


На початку уроку кожен з учнів отримує власні бланки відповідей, де вказує власне прізвище та ім’я, клас, при цьому, на кожному з бланків вже надруковано номери варіантів виконання завдань.
Номери вправ від 1 до 10 вказані з лівого краю бланків, де під кожним з номерів залишено порожні клітинки для подальшої відмітки вчителем.

Учень повинен заповнювати праву частину бланку, де є місця для запису відповідей на кожне з 10 завдань.

Далі кожен з учнів займає власне місце за комп’ютером, де вже завантажено розроблений урок у режимі «Проведення уроків»

Додаток 1.

«Бланк запису відповідей»

2. Основна частина

Урок сконструйовано таким чином, щоб кожний учень міг повторити основні поняття теми, власноруч відтворив перевірку певних закономірностей та співвідношень між вивченими фізичними величинами, тобто актуалізація опорних знань і умінь учнів здійснюється не окремою частиною уроку, а поміж виконанням певних завдань індивідуально кожним з учнів, що є психологічною перевагою та суттєвою економією часу.Кадри конструктору уроку, які містять позначку знаку запитання «?», потребують розв’язання завдань та запису відповідей до бланку.

1. Запишіть до бланку відповідей назви тих елементів, номери яких вказано у бланку.

2. а) Яка назва приладу? б) Чому дорівнює ціна поділки? в) Які показники приладу?
3. а) Яка назва приладу? Чому дорівнює ціна поділки:

б)верхньої шкали? в) нижньої шкали?

4. Чому дорівнює сила струму в лампі? Накреслить схему електричного кола.


5. Як з’єднані електричні лампи?

6. Запишіть співвідношення між напругами ділянок електричного кола?


7. Запишіть закони послідовного з’єднання провідників.

8. Як з’єднані споживачі струму?
9. Запишіть закони паралельного з’єднання провідників.

10. Визначить опір провідника, номер якого вказано у бланку відповідей.


Після виконання всіх завдань та запису відповідей, кожен учень повертає бланк вчителю для перевірки.3. Заключна частина
П
остільку учні класу мають різний рівень знань та підготовки за темою, у заключній частині кожному з них пропонується особисто визначитися щодо подальших варіантів перевірки.

У
чні з достатнім та високим рівнем підготовки переходять на звичайне місце, де виконують розв’язання задачі «Чорна скринька» згідно вказаного варіанту і тексту, відображеного на екрані за допомогою мультимедійного проектору.

Хід розв’язання задач та знайдена електрична схема фіксується на звичайному паперовому аркуші, який, по закінчені виконання, отримує вчитель. Якщо у учня залишається зайвий час, він може повернутися до комп’ютеру і виконати одну з запропонованих лабораторних робіт, або виконати практичне завдання із вимірювальними приладами, що містяться на столі вчителя.

Учні, що мають середній та початковий рівень підготовки переходять до виконання віртуальної лабораторної роботи (згідно варіанту) і роблять певні розрахунки результатів дослідив і складання схем.

Звичайно, що отримати підсумкову оцінку високого рівня мають шанс лише ті учні, які змогли розв’язати задачі високого рівня, про що попереджено у певному кадрі конструктору уроку. При цьому і після виконання лабораторної роботи кожен з них має змогу спробувати розв’язати задачу.

Н
акреслити схему електричного кола.


ВІРТУАЛЬНІЛАБОРОТОРНІ РОБОТИ

Лабораторна робота №1 «Вимірювання напруги на різних ділянках електричного кола»Лабораторна робота №2 «Регулювання сили струму реостатом»


Лабораторна робота №3 «Вимірювання опору провідників за допомогою амперметра та вольтметра»

4. Підсумкова частина

Під час виконання завдань заключної частини вчитель має можливість дуже швидко перевірити бланки відповідей, фіксуючи під кожним номером завдань певні позначки якості виконання завдань: «+», «-», «+-».


При цьому він має змогу бачити помилки креслення елементів електричних схем, розрахунків ціни поділки вимірювальних приладів, запису законів та формул…
При такій організації контролю не треба додаткового часу на пошук у комп’ютері прізвищ учнів, їх оцінок, відсотків, тощо, головне, - все знаходиться, як кажуть, «перед очима», тобто наживо реалізується зворотній зв’язок «учень – учитель», «учитель – учень»! До того ж, за бажанням вчителя, він може перевірити всі бланки та виставити оцінки і після уроку (тут не виникає проблем підведення підсумку уроку).

У

підсумковій частині уроку на екрані з’являються кадри, де відтворено розв’язання усіх варіантів задач «Чорна скринька». Вчителю залишається лише прокоментувати певні тонкощі, та надати поради учням на майбутнє.


Смотрите также:
Урок фізики, 8 клас нові можливості організації та проведення контролю знань за допомогою конструктора уроків пмк
88.21kb.
1 стр.
Білоконь Максим Васильович, учитель фізики Актуальність проблеми використання комп’ютерних технологій при вивченні фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних урок
27.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до всіх уроків 11 приклади проведення уроків різних типів із використанням ппз „хімія, 9 клас повторення
594.42kb.
5 стр.
Методичні рекомендації районного методичного об’єднання вчителів початкових класів (2 клас)
17.37kb.
1 стр.
Конспект уроку з математики та трудового навчання (2 клас)
99.08kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення контролю знань
380.85kb.
1 стр.
Організація проведення різних форм контролю знань студентів у коледжі Кулаєць Галина Петрівна
245.49kb.
1 стр.
Основні типи уроків у сучасній школі
67.95kb.
1 стр.
Зміст програми дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» лекційний курс змістовний модуль І. Внутрішньогосподарський контроль – функція управління тема 1: Сутність, мета та завдання внутрішньогосподарського контролю
69.6kb.
1 стр.
Наказ №218 Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності в школі
32kb.
1 стр.
Вид контролю Аналіз уроку
164.83kb.
1 стр.
Контролююча функція основна. Вона полягає у виявленні рівня знань, умінь та навичок, як в окремих учнів, так і в групі у цілому для визначення перспектив навчання. Навчальна функція
100.43kb.
1 стр.