Главная страница 1
В «УКРАЇНІ» ВЖЕ ВІДЧУЛИ КОРИСТЬ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Глобальні зміни, що відбуваються в розвитку всього українського суспільства і освіти, зокрема, вимагають нових підходів до управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких є впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити доступність та ефективність освіти, вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві. Університет «Україна» - один із провідних українських ВНЗ, де в навчальному процесі успішно застосовуються комп’ютерна техніка, технічні засоби та системи комунікацій. Про це наша розмова з директором центру програмно-апаратного забезпечення В’ячеславом ПОДИРЯКО.

- Сьогодні в базовій структурі Університету «Україна» використовується близько 1250 комп’ютерів (разом із філіями - 4000), півтисячі різноманітних засобів оргтехніки, декілька десятків мультимедійних систем та графопроекторів, інтерактивні дошки, аудіо- та відеопрогравачі, комп'ютеризовані лінгафонні класи, телевізори тощо, - розповідає В’ячеслав Іванович.

- Комп'ютерна мережа університету побудована з використанням технології локальних мереж Інтернету, об'єднаних в єдину корпоративну мережу. До речі, локальні мережі побудовані на всіх факультетах та в адміністративно-господарських підрозділах. Ну, а основне завдання Центру програмно-апаратного забезпечення Університету «Україна» полягає в тому, щоб це все нормально працювала і сприяло поліпшенню навчального процесу.

У нас використовується широкий спектр програмного забезпечення - від стандартного набору операційних та офісних програм до спеціалізованого програмного забезпечення за спеціальностями правознавство, економіка, бухгалтерський облік, діловодство, журналістика, соціальна робота, комп'ютерні технології, програмування та ін. Функціонує і розвивається електронна бібліотека, ведеться робота по накопиченню електронних бібліотечних фондів.

- Зупиніться, будь ласка, на електронній бібліотеці...

- Ідея створення в Університеті «Україна» електронної бібліотеки почала втілюватися у життя у 2004 році. При цьому ставилася мета - забезпечення доступу до підручників та іншої навчальної літератури, насамперед, студентів, що навчаються за дистанційною формою. Програмна оболонка системи електронної бібліотеки повністю забезпечує потреби класичної паперової бібліотеки, зокрема, бібліографічний опис книжок, створення електронних каталогів і пошук у них, створення різноманітних статистичних звітів тощо. Але вона до того ж дозволяє реєструвати документи в електронному вигляді (тобто файли, у тому числі й мультимедійні), організовувати їх зберігання на бібліотечному сервері та надавати ці документи користувачу (передавати їх на комп’ютер користувача для зберігання або для виводу на екран монітора).

Зрозуміло, що час отримання користувачем інформації залежить від швидкості її передачі по комунікаційних каналах між ним і бібліотечним сервером. Цей час стає критичним, коли користувач переглядає, наприклад, відеокліп у реальному масштабі часу. Швидкість передачі інформації у локальній комп’ютерній мережі університету сягає 1 Гбіт/с. Немає ніяких технічних перешкод для якісного перегляду відеокліпів із мультимедійної бібліотеки, не кажучи вже про можливість швидко «скачати» підручник, аудіозапис, фотографію і за чашкою кави вдома неспішно іх читати, слухати і роздивлятися…

- Все так просто?

- Співробітниками нашого Центру було створено систему аутентифікації читачів, яка, по-перше, дозволяє (автоматично) реєструватися читачу лише за умови, що він або співробітник, або студент університету (це здійснено завдяки взаємодії програмної оболонки з базами даних студентів і співробітників університету). По-друге, дані читача зберігаються у спеціальній базі даних, що дозволяє здійснювати аналіз контингенту читачів за рядом ознак (наприклад, факультет, спеціальність, курс тощо). До існуючої у програмній оболонці системи пошуку книжок по назві чи по прізвищу автора (алфавітний каталог) було розроблено і вбудовано в оболонку можливість пошуку за галузями знань (предметний каталог). Був модіфікований інтерфейс оболонки з метою більш зручного відображення колекцій аудіо-, відео- і графічних файлів.

- Вхід до мультимедійної електронної бібліотеки здійснюється з локальної комп’ютерної мережі університету чи з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до мережі Інтернет?

- Щоб потрапити до бібліотеки, треба в адресному рядку браузера набрати: http://library.ukraine.edu.ua. Процедура реєстрації нових читачів, як кажуть, інтуїтивно зрозуміла.

На сьогоднішній день колекція підручників, навчальних посібників, монографій у мультимедійній електронній бібліотеці містить більше тисячі назв. Будь-яку з цих книжок користувач може «скачати» на свій комп’ютер для подальшого опрацювання. При наповненні колекції ми притримувалися доктрини - у першу чергу вводити книжки, які є у списку рекомендованої літератури до дисциплін, а також ті, які є у паперовому варіанті, але в обмеженій кількості примірників.

- Яка робота проводиться в Університеті «Україна» по впровадженню у навчальний процес Інтернет-технологій?

- Відділ програмного забезпечення та навчально-наукова методична лабораторія “Інкомтех” проводить розробку та подальше вдосконалення спеціалізованого програмного забезпечення та підтримку сайту методичного супроводу навчання Neocad. Проводиться розробка та впровадження в учбовий процес мультимедійних навчальних курсів. Так, об’єднаний електронний курс по основах роботи на комп’ютері та мультимедійний навчальний курс «Комп'ютерні мережі та Інтернет» використовуються як для самостійної роботи студентів, так і під час проведення занять у комп'ютерних класах.

Розпочато створення в Інтернеті окремого сайту організаційно-методичної підтримки навчального процесу на базі платформи Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Сайт потрібен для надання викладачам і співробітникам Університету «Україна» можливості додатково розміщувати в Інтернеті матеріали організаційно-методичного характеру та оперативно надавати їх студентам. Даний інформаційний ресурс може також використовуватися як засіб обміну інформацією між студентами та викладачами (завдання, методична робота, консультації, запитання та відповіді, комп’ютерне тестування тощо).

Центром программно-апаратного забезпечення були виконані роботи по організації відеолекцій через Інтернет, розробка технології організації та передачі відеолекцій та апробація відповідного програмного забезпечення. Форми відеолекцій можуть бути різними. Це можуть бути професійно відзняті лекції під час проведення занять в аудиторії разом зі слухачами; лекції, які "начитані" на камеру, відредаговані та змонтовані; лекції, проведені в режимі оn-line викладачем для певної групи слухачів чи всіх бажаючих; інтерактивні відеолекції з синхронними слайдами; інтерактивні відеолекції з синхронними слайдами з елементами відеконференції (питання-відповіді), а також комбінаціями приведених форм (наприклад, раніше записана відеолекція транслюється в режимі оn-line, а потім проводиться відеоконференція у вигляді консультації).

- Відеолекції можуть бути записані на електронні носії (CD чи DVD-диски) та використовуватись безліч разів в аудиторіях чи індивідуально?

- Ці записані на сервери відеотрансляції лекції можуть переглядати в режимі оn-line користувачі даного ресурсу. Використання відеолекцій у мережевій технології навчання в режимі оn-line передбачає застосування певного апаратно-програмного комплексу. В Інтернеті розміщується спеціалізований сервер, який здійснює аудіо- та відеотрансляцію лекції викладача на комп’ютери студентів, які на час лекції через Інтернет під’єдналися до цього сервера. Студенти не тільки чують і бачать викладача, а й бачать графічні матеріали (діаграми, графіки, текст і т.ін.), заздалегідь підготовлені лектором. Більше того, в інтерфейс програм на комп’ютерах викладача і студентів, як правило, вбудований текстовий чат, тобто спеціальний сервіс, який дозволяє студенту під час лекції за допомогою клавіатури комп’ютера надрукувати текст запитання до лектора. Цей текст бачать усі слухачі, а також лектор. Окрім цього, лектор має можливість переключити сервіс у режим відеоконференції та надати слово певному слухачеві для запитання, виступу чи відповіді. Цього слухача чують і бачать усі учасники відеолекції. Таким чином виконується консультаційна та контролююча функції відеолекції.

Відеолекції орієнтовані, в першу чергу, на використання в очно-дистанційній та дистанційній формах навчання. Але можливе використання і в очній формі навчання для активізації самостійної роботи студентів, і в якості резервного засобу навчання для підвищення надійності навчального процесу.

В березні 2009 року був здійснений пілотний проект “Відеолекції в Університеті “Україна” за напрямками “Правознавство” та “Комп'ютерні технології”. У проекті взяли участь 14 філій університету. Було проведено 10 відеолекцій, у кожній із яких брали участь від 100 до 250 студентів.

Слід зауважити, що проект “Відеолекції через Інтернет” передбачає залучення до процесу викладання найбільш фахово кваліфікованих викладачів університету, запрошення відомих учених і громадських діячів. Відеолекції віддзеркалюють не тільки контент курсу, але й авторский стиль подачі інформації, який не можна передати на папері. Підсиленню фундаментальності освіти сприяють також відеолекції зі спеціальних дисциплін, створені видатними викладачами – такі лекції дуже корисні для формування наукового світогляду, громадянської позиції вченого і спеціаліста. При відповідному технічному і методичному рівні створення і використання відеолекцій, їх педагогічна ефективність порівняна з ефективністю аудиторних лекцій того ж викладача, а по деяких параметрах навіть більш ефективна.

Відповідно до рішення Вченої ради та плану заходів щодо організації та проведення відеолекцій в Університеті «Україна» у 2009-2010 навчальному році нашим Центром проводяться певні роботи щодо вдосконалення апаратно-програмної частини проекту. На даний час уже прокладена оптико-волоконна лінія до серверної університету. «Україна» вступила до Асоціації "Уран" – Всеукраїнської освітянської комп’ютерної мережі. Ведуться роботи по вдосконаленню програмної частини проекту, налагодженню додаткового сервера.


http://ukrtribune.org.ua,

Субота, 12 грудня 2009 13:03

Ігор ОЛЕКСАНДРОВ, журналіст


Смотрите также:
В «україні» вже відчули користь від впровадження інформаційних технологій
69.54kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Використання інформаційних технологій на уроках економіки.
113.35kb.
1 стр.
Інформаційна система для загальноосвітніх навчальних закладів
87.08kb.
1 стр.
Сутність економічного ефекту від впровадження інформаційних 14 систем
28.63kb.
1 стр.
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
363.88kb.
2 стр.
«Впровадження інформаційно комунікаційних технологій при вивченні предметів природничо математичного циклу»
183.99kb.
1 стр.
Додаток до Марафону дитячої творчості Положення про міський конкурс інформаційних технологій учнівської молоді «Комп’ютерна перлинка» 1
27.28kb.
1 стр.
Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
22.93kb.
1 стр.
Формування ключових компетенцій сучасних школярів на уроках математики засобами інформаційних технологій
95.45kb.
1 стр.
Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування
65.15kb.
1 стр.
Карташова Л. А. канд пед наук, докторант Київського національного лінгвістичного університету формування іт-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін у статті здійснено аналіз термінів
196.64kb.
1 стр.