Главная страница 1


VІ. Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць
(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №512 „Деякі питання моніторингу створення робочих місць”)


Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012 рік
(прогнозні дані)


2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

(звітні дані)у цілому

за рік

(очікувані дані)Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць у цілому в регіоні

  1. Створено робочих місць, осіб – усього
251

518

245

450

450

450

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):
43

144

30

99

100

100

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць
17,1

27,8

12,2

22,0

22,2

22,2

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):


208

374

215

351

350

350

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць
82,9

72,2

87,8

80,0

78,8

78,8

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
сільське господарство, мисливство та лісове господарство

21

61

56

96

90

90

рибальство, рибництво

0

0

0

0

0

0

добувна промисловість

0

0

0

0

0

0

переробна промисловість

57

134

27

70

70

70

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

0

0

0

0

0

0

будівництво

5

16

7

11

15

10

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

149

262

124

220

230

240

діяльність готелів та ресторанів

4

13

9

14

10

10

діяльність транспорту та зв’язок

8

15

13

23

20

15

фінансова діяльність

0

1

3

3

1

1

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5

10

5

9

9

10

державне управління

0

0

0

0

0

0

освіта

0

0

0

1

0

0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

0

0

0

1

0

0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2

6

1

2

5

4

діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

0

0

0

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:


х

х

х

х

х

х

Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць – усього:

190

361

196

320

330

340


осіб

у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні75,7

69,7

80,0

71,1

73,3

75,6

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):31

91

23

65

70

75

осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах
16,3

25,2

11,7

20,3

21,2

22,1

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

159

270

173

255

260

265

осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах
83,7

74,8

88,3

79,7

78,8

77,9

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:сільське господарство, мисливство та лісове господарство

5

24

47

80

70

70

рибальство, рибництво

0

0

0

0

0

0

добувна промисловість

0

0

0

0

0

0

переробна промисловість

56

107

21

40

60

60

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

0

0

0

0

0

0

будівництво

5

16

3

7

8

7

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

110

185

95

144

150

165

діяльність готелів та ресторанів

1

4

8

12

10

10

діяльність транспорту та зв’язок

7

12

13

22

20

15

фінансова діяльність

0

0

3

3

1

1

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4

7

5

8

8

9

державне управління

0

0

0

0

0

0

освіта

0

0

0

1

0

0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

0

0

0

1

0

0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту


2

6

1

2

3

3

діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

0

0

0

________

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №512.
VІІ. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(тис. осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

(звітні дані)у цілому

за рік

(очікувані дані)1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

922

1495

1034

1570

1540

1550

з рядка 1:1.1. На початок періоду

465

465

523

523

450

430

1.2. Звернеться протягом періоду

457

1030

511

1047

1090

1120

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

270

601

275

640

660

665

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

48

125

85

150

160

165

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

149

273

181

350

300

310

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

1803

3155

1933

3220

3280

3340

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

449

523

483

450

430

430VІІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів
(осіб)

Найменування

показника


2010 рік

(звітні дані)
2011 рік

(очікувані дані)

2012 рік

(прогнозні дані)
2013 рік

(прогнозні дані)1. Чисельність працюючих інвалідів *

211

214

215

215

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості


4

7

8

10

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

2

0

0

0

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

4.2. За направленням державної служби зайнятості

2

0

0

0

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні


0

0

0

0

________

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

на 2012 - 2013 роки


Найменування

заходу


Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)Термін

виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

(приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними

навчальними закладами регіону у відповідність із потребами економіки регіону; удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищення якості професійної підготовки кадрів навчальними

закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг)Забезпечити проведення маркетингових досліджень ринку праці району, прийняття рішень щодо регулювання, організації зайнятості населення і прогнозування ситуації у цій сфері

Управління праці та соціального захисту населення, районний центр зайнятості, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

протягом

2012-2013 роківЗ метою збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання рівня безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян активізувати роботу щодо підтримки працівників, які опинились під загрозою вивільнення шляхом проведення заходів з профілактики настання страхових випадків.

Районний центр зайнятості

Постійно

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв’язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм зайнятості, тощо)Проаналізувати стан і перспективи розвитку виробництва по підприємствах, організаціях та інших господарюючих структурах. З урахуванням потреб ринку товарів і послуг розробити по кожному з них конкретні організаційно-господарські плани збереження чисельності працюючих та ефективного використання трудових ресурсів

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад, керівники підприємств

Січень-лютий

2012 рокуРозширити сферу прикладання праці за рахунок створення в районі не менше 450 нових робочих місць щороку у 2012-2013 роках та забезпечити щорічне збереження понад 6,3 тис. ефективно діючих робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості виконкоми місцевих рад


Протягом

2012-2013 роківСприяти працевлаштуванню на нові робочі місця у м. Корюківка не менш 330 осіб у 2012 році та 340 осіб у 2013 році за рахунок активізації внутрішнього ринку, освоєння нових видів продукції, переробки місцевої сировини, подальшого розвитку та підтримки підприємництва і самозайнятості населення.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості виконкоми місцевих рад

Протягом

2012-2013 роківСприяти працевлаштуванню на нові робочі місця у 2012 році – 120 осіб, у 2013 році – 110 осіб з сільської місцевості в усіх сферах економічної діяльності шляхом розвитку приватних сільськогосподарських підприємств з переробки сільгосппродукції, надання побутово-комунальних послуг сільському населенню, оптимізації роботи заготівельних, збутових, сервісних фірм, самозайнятості населення.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом

2012-2013 роківВикористання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)Сприяти легалізації зайнятості та доходів громадян, шляхом здійснення систематичних рейдів-перевірок робочими групами по обстеженню суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства про працю і зайнятість. Забезпечити реєстрацію трудових договорів у разі виявлення найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, які працюють без оформлення трудових відносин у порядку, визначеному діючим законодавством України.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості, інспекція праці, податкова інспекція

Протягом

2012-2013 роківНадавати методично-практичну допомогу сторонам колдоговірного процесу щодо структури колективних договорів, відповідності взятих зобов’язань чинному трудовому законодавству та законодавству про зайнятість і загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом

2012-2013 роківУстановити контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці та погашення заборгованості з заробітної плати підприємствами державної, комунальної власності та сільськогосподарських підприємств

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міжрайонний інспектор праці

Протягом

2012-2012 роківСприяти запровадженню оптимальних умов формування фонду оплати праці, підвищенню рівня заробітної плати працівникам сільськогосподарських підприємств не нижче, ніж передбачено галузевою угодою

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом

2012-2013 роківЗабезпечити проведення моніторингу атестації робочих місць щодо умов праці на підприємствах, організаціях та установах району з метою реалізації прав на пільги і компенсації, покращання умов працюючих у важких і шкідливих умовах праці, особливо жінок.


Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом

2012 – 2013 роківСприяти недопущенню заборгованості по заробітній платі, підвищити на цій основі привабливість робочих місць.

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Постійно

Установити жорсткий контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці та погашення заборгованості з заробітної плати підприємствами державної, комунальної власності та сільськогосподарських підприємств

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення, міжрайонний інспектор праці

Протягом

2012 – 2013 роківПостійно здійснювати контроль за виконанням пунктів в колективних договорах, що регулюють трудові відносини в колективах установ, підприємств та організацій району

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Постійно

Підвищення професійної якості працівників

(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві,

підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)


Продовжувати роботу по постійному оновленню банку даних осіб з числа висококваліфікованих працівників, майстрів виробництва, ветеранів праці підприємств та організацій району з метою відновлення престижу робітничих професій

Районний центр зайнятості, профспілкові організації району

Протягом 2012-2013 років

Надавати методично-практичну допомогу підприємствам та організаціям району з питань професійного навчання та перенавчання кадрів на виробництві, придбання навчально-програмної літератури

Відділ освіти райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації


Протягом 2012-2013 років

Під час реєстрації колективних договорів включати зобов’язання сторін щодо визначення обсягів професійного навчання працівників та загальних витрат коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництв, засобів стимулювання та удосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом 2012-2013 років

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

(квотування та бронювання робочих місць, установлення для підприємств, установ і організацій нормативу

робочих місць, надання дотації роботодавцям тощо з метою працевлаштування зазначеної категорії населення)


Забезпечити бронювання робочих місць для працевлаштування громадян, яким з чинним законодавством надаються додаткові гарантії зайнятості. Виходячи із ситуації на ринку праці та економічного стану окремих підприємств, оперативно переглядати виконання даного розпорядження та вносити пропозиції райдержадміністрації щодо його зміни

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості, підприємства та організації району

Протягом 2012-2013 рр.

Сприяти першочерговому працевлаштуванню на вільні робочі місця безробітних з числа осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці до соціально незахищених (відповідно до ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення»)

Районний центр зайнятості, служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

Забезпечувати першочергове працевлашту-вання осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці до соціально незахищених, в тому числі вагітних жінок, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб з числа сімейних безробітних шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Районний центр зайнятості

Постійно

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці надавати весь спектр профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям населення, зокрема шляхом проведення тематичних семінарів для цільових груп населення (в тому числі за участі соціальних партнерів)

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

Вести інформаційний банк даних підприємств та організацій області, що мають вакантні місця та посади для осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями з метою сприяння їх працевлаштуванню та професійній реабілітації.

Забезпечувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інвалідів за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

 З метою вирішення проблеми зайнятості осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями забезпечувати їх працевлаштування шляхом надання роботодавцям дотацій за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

Надавати профорієнтаційні послуги інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції в суспільство.

Вести інформаційний банк даних щодо всіх бажаючих навчатися інвалідів.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,

прикордонне співробітництво

(створення умов для мобільності робочої сили; діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном; малий прикордонний рух, працевлаштування іноземців тощо)


Вивчати причини зовнішньої міграції населення району та співробітництво з відділами райдержадміністрації по вирішенню даного питання

Районний центр зайнятості, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Протягом 2012-2013 років

Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, у т.ч. і через засоби масової інформації, щодо можливості легального працевлаштування на роботу за кордоном з метою попередження злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми та потенційних ризиків для життя і здоров’я громадян

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам

та профілактика настання безробіття


З метою наближення до населення надання соціальних послуг державною службою зайнятості (в тому числі при можливих масових вивільненнях), постійно організовувати роботу виїзних «мобільних центрів зайнятості» з залученням до їх роботи представників органів місцевого самоврядування та місцевих роботодавців

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.


Проводити оперативний аналіз причин прихованого безробіття, розробляти та запроваджувати упереджувальні заходи щодо запобігання масового звільнення працюючих


Управління економіки та розвитку інфраструктури, праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

 З метою підвищення конкурентоздатності безробітних громадян та покращання якості робочої сили збільшити обсяги професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням потреб ринку та замовлень роботодавців.


  Розширити практику навчання кадрів за індивідуальними планами і програмами під конкретні робочі місця та стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях; навчання безробітних основам комп’ютерної грамотності

Районний центр зайнятості,


виконавчі комітети міської,

сільських, селищної рад
Протягом 2012-2013 рр.

Охопити професійним навчанням в першу чергу безробітних, які не мають професій або займали місця, що не потребували спеціальної підготовки

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

Сприяти відродженню сфери послуг та торгівлі на селі шляхом підготовки необхідних спеціалістів з числа безробітних громадян, виплати одноразово допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Районний центр зайнятості, виконкоми сільських та селищної рад

Протягом 2012-2013 рр.

Забезпечити охоплення профінформаційними послугами та послугами з професійної орієнтації 96,0% незайнятого населення, що перебуває на обліку в районному центрі зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

Організувати роботу щодо професійної орієнтації молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення з метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної кар’єри:

    • Проводити з учнями загальноосвітніх навчальних закладів групові профорієнтаційні консультації, профорієнтаційні семінари, професіографічні екскурсії, уроки, широко використовуючи ПАК «Профорієнтаційний термінал»;

    • Організовувати для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів Дні профорієнтації, Дні відкритих дверей центру зайнятості, підприємств та установ району, акції «Випускник»;

    • Продовжувати практику роботи щодо надання індивідуальних професійних консультацій учням та їх батькам

Відділ освіти, культури та туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

Забезпечити широке інформування незайнятого населення через газету «Маяк», районне радіомовлення, офіційні сайти щодо можливостей отримання в центрі зайнятості різноманітних профорієнтаційних послуг, професійного навчання, перепідготовки та психологічної підтримки

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

З  метою орієнтації сільської молоді на затребувані на сільських ринках праці спеціальності, залучати сільську молодь до масових заходів: «ярмарків професій», «ярмарків вакансій», «днів молоді», акцій «Випускник» тощо, активно використовуючи ПАК «Профорієнтаційний термінал», Профорієнтаційні ділові щоденники школяра

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

Продовжити організацію клубної роботи, проведення гендерних семінарів, тренінгів, зокрема з питань протидії торгівлі людьми, пропаганди здорового способу життя, в т.ч. із залученням соціальних партнерів

Районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2012-2013 рр.

Забезпечити надання шукачам роботи та представникам підприємств, установ, організацій інформаційно-консультаційних та інтерактивних послуг засобами офіційного Інтернет-порталу «Труд» та мобільного сервісу «Пошук роботи».

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

Постійно інформувати роботодавців про можливості служби зайнятості щодо працевлаштування шляхом відвідувань підприємств, проведення «круглих столів», семінарів-нарад з питань реалізації політики зайнятості; постійного оновлення даних в інформаційних куточках, створених в сільських та селищній радах.

Районний центр зайнятості, виконкоми сільських та селищної рад

Протягом 2012-2013 рр.

Сприяти продуктивній зайнятості населення шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця, в т.ч. створені шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

З метою сприяння розвитку підприємництва серед безробітних забезпечити проведення цільових семінарів та тренінгів з питань само зайнятості та започаткування власної справи

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

Проводити превентивні профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю

Районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 рр.

Залучати незайняте населення до оплачуваних громадських робіт, в першу чергу громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Подати пропозиції щодо передбачення коштів в місцевих бюджетах для організації оплачуваних громадських робіт.

З урахуванням потреб району надати пропозиції щодо розширення видів оплачуваних громадських робіт, передбачивши благоустрій населених пунктів, упорядкування придорожніх смуг, ремонт пам’ятників захисникам Вітчизни, надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам


Районний центр зайнятості
Здійснювати моніторинг виконання завдань та заходів Програми та виносити питання про хід їх виконання на розгляд постійних комісій районної ради, районної соціально-економічної ради.

У разі необхідності вносити зміни до заходів Програми та обсягів надання соціальних послуг незайнятому населенню.

 


Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації


Х. Координація та контроль за реалізацією Програми
Виконання завдань та заходів Програми вимагає забезпечення скоординованої співпраці всіх соціальних партнерів – органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, районного центру зайнятості, профспілкових організацій району.

Координація та контроль за реалізацією Програми покладається на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і районний центр зайнятості, якими протягом 2012–2013 років здійснюватиметься моніторинг процесів на ринку праці для прийняття виважених рішень щодо регулювання, організації зайнятості населення і прогнозування ситуації у цій сфері.


Смотрите также:
VІ. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць
335kb.
1 стр.
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
159.61kb.
1 стр.
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
423.24kb.
2 стр.
Виконання програми малого підприємництва Коломацького району за І півріччя 2011 року
30.2kb.
1 стр.
Аналіз фінансово-економічних передумов створення фінансового кластеру в західному регіоні україни
196.58kb.
1 стр.
Програма з інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень»
47.16kb.
1 стр.
Подільська школа бізнесу шевченко Ігор Анатолійович Нематеріальні активи бізнесу — інтелектуальна власність зміст курсу
15.63kb.
1 стр.
Предмет трудового права
257.6kb.
1 стр.
Положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту
97.41kb.
1 стр.
Розглянемо докладніше складові системи управління маркетингом
92.63kb.
1 стр.
До основної частини Ухвали Форуму внести
59.25kb.
1 стр.
Інформація про роботу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в галузі охорони культурної спадщини
100.45kb.
1 стр.