Главная страница 1

Вид контролю________________________

Аналіз уроку


ПІБ вчителя________________________ Предмет_________________Клас _______ Дата ______

Мета відвідування : Використання методів та засобів навчання

Тема уроку:_________________________________________________________________________

Мета уроку:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Тип уроку:_________________________________________________________________________Обладнання уроку ___________________________________________________________________


з/п

Аналіз

Хід уроку

Зауваження


1.

які засоби навчання використовував учитель


2.

чи підготовлено наочне приладдя та ТЗН

3.

як підготовлено класну дошку до уроку


4.

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративні

5.

репродуктивні

6.

методи проблемного навчання:

7.

а) проблемний виклад

8.

б) частково-пошукові

9.

в) дослідницькі методи

10.

методи контролю й самоконтролю

11.

якою мірою застосовувані методи відповідали завданням уроку


12.

який характер пізнавальної діяльності вони забезпечували


13.

як планувалася й проводилася самостійна робота, чи забезпечувала розвиток пізнавальної самостійності учнів


14.

яка ефективність використаних прийомів і методів навчання15.

Інтерактивні методи та прийоми навчанняПропозиції та зауваження: 1.____________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

Підпис завуча____________________ Підпис вчителя__________________

Вид контролю________________________

Аналіз уроку


ПІБ вчителя________________________ Предмет_________________Клас _______ Дата ______

Мета відвідування : Реалізація принципів навчання

Тема уроку:_________________________________________________________________________

Мета уроку:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Тип уроку:_________________________________________________________________________

Обладнання уроку ___________________________________________________________________


з/п

Аналіз

Хід уроку

Зауваження


1.

Реалізація принципів навчання


2.

у чому виявляється науковість навчання, зв'язок із життям, практикою


3.

як реалізовано принцип доступності навчання


4.

з якою метою використано кожний вид наочності


5.

чи дотриманий принцип систематичності й послідовності


6.

формування ЗУН


7.

як досягали свідомості, активності й самостійності учнів, як здійснювали керівництво навчанням на уроці

8.

якою мірою здійснено розвиток учнів на уроці


9.

який характер пізнавальної діяльності переважав (репродуктивний, пошуковий, творчий)

10.

як реалізовано індивідуалізацію та диференціацію навчання


11.

як стимулювали позитивне ставлення до навчання


Пропозиції та зауваження: 1.____________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

Підпис завуча____________________ Підпис вчителя__________________


Вид контролю________________________

Аналіз уроку


ПІБ вчителя________________________ Предмет_________________Клас _______ Дата ______

Мета відвідування :

Тема уроку:_________________________________________________________________________

Мета уроку:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Тип уроку:_________________________________________________________________________Обладнання уроку ___________________________________________________________________з/п

Аналіз

Хід уроку

Зауваження


1.

Вміння чітко поставити мету на уроці


2.

Наявність грамотного плану


3.

Реалізація мети і завдань уроку під час навчального процесу


4.

Забезпечення мотиваційного компоненту на уроці

5.

Відбір змісту для розкриття теми, виділення основних ідей курсу


6.

Використання ТЗН, наочності

7.

Реалізація принципу інтеграції знань

8.

Морально-психологічна атмосфера на уроці

9.

Вибір методів та прийомів навчання

10.

Місце експерименту на уроці

11.

Виконання психогігієнічних вимог до уроку

12.

Оптимальна реалізація рефлексивно-оціночного компоненту уроку


13.

Оптимальність, ступінь диференціації домашнього завдання


14.

Формування умінь самостійності

15.

Результативність уроку

16.

Якість самоаналізу за педагогічну діяльність


Пропозиції та зауваження: 1.____________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

Підпис завуча____________________ Підпис вчителя__________________


Вид контролю________________________

Аналіз уроку


ПІБ вчителя________________________ Предмет – математика Клас _______ Дата ______

Мета відвідування : Педагогічна доцільність та ефективність структури уроку

Тема уроку:_________________________________________________________________________

Мета уроку:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Тип уроку:_________________________________________________________________________

Обладнання уроку ___________________________________________________________________


№з/п

Етапи уроку

Аналіз

1.

Актуалізація:

Чуттєвого досвіду:

Опорних знань :

2.

Мотивація навчальної діяльності:

Повідомлення теми, мети і завдань уроку:


3.

Прийоми роботи вчителя та учнів:

3.1 Бесіда(репродуктивний), розповідь,

пояснення, інструкція, демонстрація;

3.2 опитування (усне,письмове);

3.3 використання дидактичного матеріалу

(правильно, з помилками)

3.4 керівництво самостійною роботою учнів

3.5 слухання, коментування, розповідь;

3..6 робота з друкованим словом;

3.7 вправи(письмові, усні, практичні);


4.

Сприйняття та усвідомлення знань:

Організованість у навчанні (володіння

загальним вмінням, культура праці):

рівень зацікавленості (низький, нульовий,

середній, достатній, високий):

5.

Творче застосування знань учнів:

Самостійні творчі роботи з використанням

учителем різного рівня проблемності):

6.

Первинне усвідомлення та застосування знань учнями :

Стандартні умови:

За зразком:

За алгоритмом:


7.

Узагальнення та систематизація знань

на уроці:

Перевірка повноти усвідомлення:

Дієвість знань учнів:

8.

Домашнє завдання:

Форма і зміст:


9.

Підсумки уроку:

Пропозиції та зауваження: 1.____________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

Підпис завуча____________________ Підпис вчителя__________________

Вид контролю________________________

Аналіз уроку


ПІБ вчителя________________________ Предмет – математика Клас _______ Дата ______

Мета відвідування : Диференційований підхід до учнів

Тема уроку:_________________________________________________________________________

Мета уроку:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Тип уроку:_________________________________________________________________________

Обладнання уроку ___________________________________________________________________

№з/п

Етапи уроку

Аналіз

1.

Методика вивчення типології школярів та критерії поділу їх на групи з метою здійснення диференційованого підходу:

  • здатність навчатися;

  • організованість у навчанні;

  • працездатність;

  • інтерес до навчання.
2.

Вивчення вчителем

Видів мислення Пам’яті

Репродуктивного Механічної

Продуктивного Поміркованої

Творчого Мимовільної

Довільної

3.

Особливості роботи в групах

Мета усвідомлюється всіма учнями як єдина, що вимагає зусиль усього колективу.

При організації діяльності існує відомий розподіл праці між учнями групи.

У процесі діяльності створюються умови взаємної відповідальності та підпорядкованості.


4.

Самоконтроль здійснюють самі учні:

Самоперевірка;

Взаємоперевірка;

Самоконтроль;

Взаємоконтроль.

Робота в парах змінного складу:

- учень є одночасно на уроці вчителем і учнем;

-пари формуються відповідно до сил учнів (сильний - слабкий, сильний – сильний);

- за інтересами (хто з ким бажає працювати на уроці).

5.

Робота в групах:

6.

Кількість опитаних учнів:
7.

Кількісний та якісний аналіз навчання:

Розв’язування задач (логічних, розрахункових).


8.

Сприйняття та усвідомлення знань:

Організованість у навчанні (володіння загальним вмінням, культура праці):

рівень зацікавленості (низький, нульовий, середній, достатній, високий):

9.

Творче застосування знань учнів:

Самостійні творчі роботи з використанням

учителем різного рівня проблемності):

10.

Первинне усвідомлення та застосування знань учнями :

Стандартні умови: За зразком: За алгоритмом:


11.

Узагальнення та систематизація знань

на уроці:

Перевірка повноти усвідомлення:

Дієвість знань учнів:

12.

Домашнє завдання:

Форма і зміст:


13.

Підсумки уроку:


Пропозиції та зауваження: 1.____________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

Підпис завуча____________________ Підпис вчителя______________АНАЛІЗ ВІДВІДАНОГО УРОКУ

____________________ ________ ___________________ _________________

учитель дата урок клас

Тема уроку ___________________________________________________________________________________

Мета уроку ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: класно-узагальнюючий контрольз/п

Опитування учнів, вивчення нового матеріалу

Зміст спостереження


Аналіз

1.

Номер уроку за розкладом
Мотивація навчальної діяльності


Характер питаньОпитані учні, оцінкиЧас, витрачений на опитування


Наявність оцінок у щоденниках


Актуалізація опорних знаньВивчення нового матеріалуВивчення нового матеріалу (методика)


Організація пошукової діяльностіі учнів


Учні, опитані в ході поясненняВиди самостійної роботи учнівОрганізація індивідуальної роботи


Використання ТСН, наочних посібників

Реалізація виховної функції
уроків:

- зв’язок з життям

- формування трудових навичок

= профорієнтація

вироблення вмінь самостійно одержувати знання


Порядок у класі, дисципліна


Домашнє завдання

- обсяг

- інструктаж

- мотивація

- диференціація

Рекомендації щодо проведення позакласної роботи

Підпис вчителя _________________


Смотрите также:
Вид контролю Аналіз уроку
164.83kb.
1 стр.
Самоаналіз уроку Клас: Тема уроку: Тип уроку та його структура
286.6kb.
1 стр.
№ уроку Тема та мета уроку Дата проведення уроку та клас а б в г
252.99kb.
1 стр.
Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій
162.68kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності»
704.43kb.
3 стр.
Тема уроку. Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника. Мета уроку
84.82kb.
1 стр.
Зміст програми дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» лекційний курс змістовний модуль І. Внутрішньогосподарський контроль – функція управління тема 1: Сутність, мета та завдання внутрішньогосподарського контролю
69.6kb.
1 стр.
Уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку : В. А. Моцарт „Лакрімоза" з „Реквієму"- слухання
63.79kb.
1 стр.
Аналіз уроку іноземної мови
59.2kb.
1 стр.
Уроку до Дня прав людини Тема уроку: конституційне право на освіту мета уроку
88.51kb.
1 стр.
Орієнтовна схема аналізу виховного заходу
22.32kb.
1 стр.
Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України
67.34kb.
1 стр.