Главная страница 1
Виховання культури здоровя

в умовах експериментального навчального закладу

Стан здоров’я підростаючого покоління – це індикатор того, яким суспільство буде завтра. Тому на даному етапі перед школою стоїть актуальне і важливе завдання навчати дітей науці здоров’я. Оригінальне визначення здоров’я дав учений Е. Ролдсміт « Здоров’я – такий стан організму, який дає можливість зберігати здоров’я».

У Законі України « Про загальну середню освіту» зазначено, що одним із завдань загальної середньої освіти є

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

За даними офіційної статистики на даний час в Україні споживають наркотики 128 тисяч осіб, з них 60 % становлять молодь та підлітки, а 13 % - діти у віці від 11 до 14 років; зареєстровано близько 86 тисяч ВІЛ – позитивних людей, серед них понад 10 тисяч дітей, поширене споживання алкоголю, тютюнових виробів.

Від 20 до 40 відсотків дітей виховуються у дисфункціональних родинах. Такі діти страждають емоційними розладами, соціально дезадаптовані, вимагають спеціального ставлення до себе з боку педагогів

Враховуючи ці чинники педагогічний колектив нашої школи, включаючись у експериментальну роботу по темі « Становлення позитивної Я –концепції учасників педагогічного процесу в умовах сільської школи» взяв за основу і здоров’язберігаючі фактори. Адже паралельно науковим консультантом нашого експерименту є Лаврова Л.В завідуюча відділом Здорового способу життя ДОІППО.

Поштовхом для цієї роботи стало те, що нібито здорові діти швидко стомлюються від розумових та фізичних навантажень, часто скаржаться на головний біль, мають знижений рівень працездатності, погано засвоюють навчальний матеріал, не вміють контролювати власні емоції.

Однією з причин цього є погане і нераціональне харчування дітей, які живуть у забрудненому навколишньому середовищі, не займаються справжньою фізкультурою і спортом, постійно зазнають нервових перевантажень.

Розв’язання проблем із збереження здоров’я школа здійснює через комплекс організаційно-навчальної, методичної, масово-пропагандистської та просвітницької роботи.

Для того, щоб спланувати роботу над даною проблемою, у школі проводиться вивчення та діагностика стану фізичного, психологічного та соціального здоров’я дітей із наступною корекцією на всіх етапах навчання. Коли дитина приходить до 1 класу заводиться паспорт здоров’я, який складається із трьох розділів : фізичний розвиток, функціональна підготовленість, фізична підготовленість.

І розділ заповнює класовод або класний керівник;

ІІ розділ заповнює медична сестра;

ІІІ розділ заповнює вчитель фізкультури;

Це дає змогу проаналізувати рівень розвитку дитини та його стан здоров’я.

Регулярним є медичний огляд учнів. Результати щорічного медичного огляду висвітлюються у вкладних листках у класних журналах та порівняльних діаграмах. У школі створено банк даних на дітей, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної групи та банк даних на дітей, які за станом здоров’я звільнені від уроків фізкультури.

Для з’ясування питання : в чому причина і на, що треба звернути увагу в першу чергу – запровадили різнобічні тестування.

Шляхом анкетування також виявили відношення дітей до шкідливих звичок, проводилося спостереження за тим, як діти харчуються.

Для формування здорової особистості вчителі школи залучають дітей до активної участі в акціях, конкурсах, змаганнях, проводять години спілкування, оздоровлюють дітей, залучають до участі у спортивних секціях.

Мають місце в школі інтерактивні методики навчання: практичні тренінги для дітей з попередження насильства, розповсюдження СНІДу, профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, пропаганди здорового способу життя.

Фізкультура – це запорука здоров’я. В школі введена третя година фізкультури. Зміцнювати здоров’я, боротися з гіподинамією учням школи також допомагають фізкультхвилинки, валеологічні паузи, заняття в спортивних секціях, спортивні змагання, фізкультурно-масові заходи, туристичні походи.

В напрямках пропаганди здорового способу життя працює шкільний батьківський всеобуч.«Добре здоров’я допоможе прожити цікаве життя» з таким девізом педагогічний колектив нашої школи формує у своїх вихованців життєві навички і ключові компетентності з основ здорового способу життя.


Смотрите также:
Виховання культури здоров’я в умовах експериментального навчального закладу
30.38kb.
1 стр.
Звіт кафедри фізичної культури І спорту «про роботу обласного експериментального майданчика за темою «Технологія формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в умовах освітнього закладу школи сприяння здоров’ю»
255.31kb.
1 стр.
«Зміцнення і збереження здоров’я учнів в умовах сучасного навчального закладу» Без здоров’я нема щастя
119.82kb.
1 стр.
Про організацію та проведення II (обласного) туру конкурсу–захисту сучасної моделі навчального закладу
113.81kb.
1 стр.
Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку
169.14kb.
1 стр.
Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу
49.62kb.
1 стр.
Конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу "Школа майбутнього"
49.48kb.
1 стр.
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – один із головних аспектів фізичного виховання учнів ліцею
47.18kb.
1 стр.
Т. С. Ткачук, методист рмк, Муровомокуриловецький р-н, Вінницька обл
2720.85kb.
17 стр.
Відділ освіти Мелітопольської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
133.06kb.
1 стр.
Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
129.66kb.
1 стр.
Розділ виставки: Педагогіка розвитку особистості
795.64kb.
6 стр.