Главная страница 1страница 2 ... страница 7страница 8
Курсова робота з соціології

Соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації.
ЗМІСТ

Вступ 3

І. Масова інформація в системі соціального формування особистості 5

1.1. Форми і засоби засобів масової інформації 5

1.2. Функції масової інформації 7

ІІ. Вплив масової інформації на соціальне виховання 13

2.1. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію молоді 13

2.2. Соціально-психологічний вплив ЗМІ 19

РОЗДІЛ 3. Соціологія засобів масової інформації. 23

3.1 Специфіка засобів масової інформації. 23

3.2 Основні об’єкти соціологічних досліджень засобів масової інформації. 25

3.3 Ефективність засобів масової інформації. 27

РОЗДІЛ 4. Проблеми формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами радіо 28

Заключна частина 30

V. Практична частина 31

Висновки: 34

використаної літератури 38

Додатки 39Вступ


У сучасний період розвитку українського суспільства успішне рішення політичних, економічних і соціальних задач усе більше залежить від дії такого суб'єктивного фактора як соціальна активність особистості. Важливу роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про зростаючу роль друкованих видань, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їхній бурхливий ріст, поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти самих віддалених районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище.

Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати механізми їхнього функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію.

На відміну від традиційного підходу до вивчення ефективності засобів масової інформації, обмеженого аналізом споживання аудиторією масової інформації, при якому виміряються головним чином масштаби "охоплення" газетами, радіо і телебаченням багатомільйонних аудиторій, системний підхід дозволяє визначити, що масштаби реального впливу ЗМІ на соціальну активність особистості поки ще далекі від очікуваного.

Установлено, що масово-комунікаційна діяльність сучасної людини, зв'язана зі споживанням, використанням і виробництвом масової інформації, при тотальній поширеності і доступності інформація стає необхідною умовою і засобом здійснення практично будь-якої соціальної діяльності: суспільно-політичної, пізнавальної, трудової і ін. Однак це відбувається лише тоді, коли зміст і форма масової інформації змінюється відповідно до інформаційних інтересів і потреб людей.

Соціологічне дослідження проблем ефективності ЗМІ, впровадження їхніх результатів у журналістську практику буде сприяти більш повному відображенню процесу соціально-економічного розвитку суспільства.
Актуальність теми: в умовах відкритості суспільства, його гуманізації та демократизації засоби масової інформації все активніше впливають на формування визначених соціальних орієнтирів й одночасно сприяють розвитку задатків і здібностей особистості.

Об’єкт дослідження: соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації.

Предмет дослідження: форми і методи управдіння виховною функцією засобів масової інформації.

Мета дослідження: визначити роль і значення масової комунікації в суспільстві на різних етанах його існування.

Гіпотеза: комплекс засобів масової інформації, сприяє розповсюдженню соціальної інформації та формування у моподі соціальної активності.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан теоретичної теорії засобів масової інформації в системі соціального формування особистості;

2. Виявити функції засобів масової комунікації в суспільстві, встановити їх взаємозв’язки;

3. Визначити специфіку формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами радіо.


І. Масова інформація в системі соціального формування особистості

1.1. Форми і засоби засобів масової інформації


Засоби масової інформації - могутня сила впливу на свідомість людей, засіб оперативного повідомлення інформації в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатна переконувати реципієнта щонайкраще. Особливо чітко це виявляється у відношенні електронних ЗМІ. В міру розширення технічних можливостей їхня роль зростає. А по емоційному впливу на почуття і свідомість людей вони залишаються поки

неперевершеними і збирають саму велику аудиторію.

У засобах масової інформації, а особливо на телебаченні питання

підвищення ефективності виступів тісно зв'язані з рівнем організації творчого процесу, форм і засобів соціально-політичного виховання журналістського, художнього і технічного персоналу. Насамперед. це добір проблем, рішення яких може бути підтримано і підказане аудиторією, і створення перспективних планів роботи ЗМІ, що їх включають.

Важливе місце в арсеналі засобів, що активно сприяють росту ефективності виступів ЗМІ, займають питання підбору і розміщення кадрів Добре підготовлені і професійні виступи ЗМІ безсумнівно більш діючі й ефективні, ніж матеріали з низьким професійним рівнем підготовки.

Одним з найбільш важливих, на наш погляд, шляхів підвищення дієвості ЗМІ є залучення у творчу роботу аудиторії, її участь у формуванні інформаційного простору - це високий ступінь обґрунтованості, реальності і правдивості продукції ЗМІ, це глибина й емоційність, гострота і неординарність мислення, викладу матеріалу.

У результаті пошуку шляхів залучення людини у формування єдиного інформаційного простору народжуються нові форми роботи ЗМІ. Журналіст, одержавши відклик, включає автора у вивчення піднятої проблеми, допомагає йому упевнитися в правоті чи помилковості своїх висновків. Спілкування в рамках інформаційного простору журналіста й аудиторії дозволяє розкрити всю глибину і складність проблеми, не обходячи при цьому "гострих кутів". Подібного роду співробітництво тонко і ненав'язливе впливає на рішення найважливіших соціальних, економічних і політичних задач.

Таким чином, вивчення кореспонденції, залучення до широкої участі у виступах ЗМІ представників аудиторії - надійний шлях підвищення дієвості, а, отже, і ефективності засобів масової інформації.следующая страница >>
Смотрите также:
Вступ 3 І. Масова інформація в системі соціального формування особистості 5
564.38kb.
8 стр.
Діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи
1000.93kb.
6 стр.
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – один із головних аспектів фізичного виховання учнів ліцею
47.18kb.
1 стр.
Інформація про громадські організації Черкаської області. Для зручності користування інформація структурована за адміністративно-територіальним принципом. Видання підготовлене рнго «Центр соціального партнерства»
749.33kb.
4 стр.
Опис досвіду роботи Лебеденко Світлани Геннадіївни, вчителя зош №57 м. Маріуполя «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку трудового навчання в системі компетентнісно орієнтованої освіти»
211.93kb.
1 стр.
Вступ 5 Розділ І. Аналітична частина 7 Аналіз економічного І соціального розвитку за попередній період: 7
1110.17kb.
14 стр.
Вступ Розділ 1
738.28kb.
4 стр.
Реферат дослідження з теми: «Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці»
211.88kb.
1 стр.
Дипломна робота Зміст Вступ
974.24kb.
6 стр.
Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом практичної реалізації інноваційних підходів у навчальному процесі початкової школи
20.31kb.
1 стр.
Зміст Вступ 3 Розділ Категорія „гендер” як предмет психологічних досліджень 6
1603.78kb.
8 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.