Главная страница 1

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ І МЕТРОЛОГІЇ


Напрям: Інформаційна безпека

Спеціальність: Адміністративний менеджмент у сфері захистуінформації
I. Елементи дискретних пристроїв автоматики.
1. Основи булевої алгебри.

Закони булевої алгебри. Логічні функції. Форми зображення логічних функцій. Мінімізація логічних функцій.


2. Комбінаційні і послідовнісні цифрові пристрої.

Комбінаційні пристрої. Тригери. Лічильники імпульсів. Регістри.


3. Лінійні елементи імпульсних кіл. Логічні інтегральні схеми. Генератори і формувачі імпульсів.

Лінійні елементи імпульсних кіл. Логічні інтегральні схеми. Генератори і формувачі імпульсів.


II. Методи і засоби захисту інформації.
1. Класифікація методів і засобів захисту інформації.

Форми представлення інформації та основні об’єкти захисту. Основні канали витоку інформації. Пасивні та активні методи захисту інформації.


2. Методи і засоби захисту інформації від витоку технічними каналами.

Екранування технічних засобів. Заземлення технічних засобів. Фільтрація інформаційних сигналів. Просторове та лінійне зашумлення.


3. Методи і засоби захисту мовної інформації.

Звукоізоляція приміщень. Акустичне маскування. Виявлення і придушення акустичних закладок. Захист телефонних ліній.


III. Алгоритмічні мови та програмування.
1. Алгоримічна мова Паскаль.

Елементи мови Паскаль. Типи даних та оператори. Процедури та функції.


2. Алгоритмічна мова Сі.

Елементи мови Сі. Оголошення. Операції та вирази. Оператори. Функції. Директиви препроцесору та вказівки компілятору.


IV. Мікропроцесорні пристрої.
1. Технічні та програмні засоби універсальних мікропроцесорів.

Класифікація мікропроцесорів. Типова архітектура універсального мікропроцесора. Система команд мікропроцесора і8080. Командний та машинний цикли.


2. Взаємодія мікропроцесорів з системою пам’яті та периферійними пристроями.

Будова і функціонування системної шини. Організація та типи пам'яті мікропроцесорної системи. Режими роботи мікропроцесора при обслуговуванні зовнішніх пристроїв. Режим роботи мікропроцесора при обслуговуванні переривань. Режим прямого доступу до пам’яті.


3. Архітектура та принципи функціонування мікроконтролерів сімейства AVR.

Структура однокристальних мікроконтролерів. Архітектура ядра, підсистеми вводу-виводу та периферійних пристроїв мікроконтролерів сімейства AVR. Організація пам’яті програм та пам’яті даних і способи адресації в мікроконтролерах AVR. Управління і обробка перериваннями в мікроконтролерах AVR. Система команд та мова асемблер мікроконтролерів AVR.


4. Будова, характеристики та функціонування периферійних модулів мікроконтролерів сімейства AVR.

Тактовий генератор, схема скиду та сторожовий таймер. Паралельні порти вводу-виводу та аналоговий компаратор. Таймери/лічильники в мікроконтролерах AVR. Універсальний асинхронний приймач-передавач.


V. Організаційно-технічні заходи захисту.
1. Предмет захисту.

Визначення та загальні властивості інформації.


2. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення захисту інформації.

Класифікація засобів забезпечення безпеки інформаційних ресурсів. Організаційні заходи.


3. Захист інформації від несанкціонованого доступу.

Методи та види несанкціонованого доступу. Канали витоку інформації. Поняття загрози інформації. Моделі загроз та порушника.


4. Політика безпеки.

Методи та види несанкціонованого доступу. Види політики безпеки.


5. Механізми захисту від НСД.

Керування доступом. Ідентифікація та автентифікація.


6. Побудова захищених інформаційних систем.

Організаційні принципи побудови системи захисту інформації. Передпроектні аспекти створення системи захисту інформації.


Смотрите также:
Закони булевої алгебри. Логічні функції. Форми зображення логічних функцій. Мінімізація логічних функцій
30kb.
1 стр.
Урок алгебри в 9 класі з теми: Вчительки математики Касіянчук Л. А
38.27kb.
1 стр.
R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних полів
124.31kb.
1 стр.
Урок №2 тема. Об'єкти технологічної діяльності. Методи проекту­вання Мета
111.21kb.
1 стр.
Наказ №159 Про участь школярів України у Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач
72.07kb.
1 стр.
Форма Матриця розподілу повноважень і функцій місцевих органів виконавчої влади1
39.51kb.
1 стр.
Комплексний державний екзамен складається з двох етапів
847.12kb.
5 стр.
Хliii наукової конференції студентів та магістрантів університету Секція економічної кібернетики
69.73kb.
1 стр.
«затверджую» Зав кафедри біоорганічної
765.99kb.
4 стр.
Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття
184.69kb.
1 стр.
Діти з порушенням опорно- рухового апарату
64.62kb.
1 стр.
Тематика і методика зборів
33.35kb.
1 стр.