Главная страница 1страница 2страница 3страница 4
ВСТУП

У 2010-2011 навчальному році робота відділу освіти Первомайської райдержадміністрації спрямовувалась на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» та чинних нормативно-правових актів у галузі освіти.

Особлива увага приділялась виконанню завдань, визначених Указом Президента України від 30.09.2010 р. № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти».

Право дітей на отримання базової та повної середньої освіти забезпечували 27 навчальних закладів, у тому числі – 13 шкіл І-ІІІ ступенів, 6 шкіл І-ІІ ступенів, 8 навчально-виховних комплексів.

У 221 класі навчались 3097 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах склала 14,02, що на 0,35 менше, ніж у минулому році. У навчальних закладах створено оптимальну мережу профільних класів, яка видозмінюється, удосконалюється, але залишається стабільною. Всього діяли 5 закладів з профільним навчанням, у 8 профільних класах навчались 127 учнів.

За підсумками 2010-2011 навчального року:

- до наступного класу переведено 2518 учнів, з них 89 нагороджені похвальними листами;

- закінчили 9 класів 404 випускники;

- закінчили 11 клас 175 учнів.

Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальні заклади, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. Наприкінці навчального року таких дітей було 13.

З метою виконання законодавчих, нормативних, інструктивних документів щодо забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти було уточнено дані про навчання дітей і підлітків шкільного віку, які проживають у мікрорайонах навчальних закладів. За даними первинних списків громадян у районі було зареєстровано 3871 дітей і підлітків шкільного віку. Підлягали навчанню - 3862, не підлягали за станом здоров’я - 8. Навчались у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів 3795 дітей. Не навчалися 16 дітей 6-річного віку, батьки яких вирішили, що їх діти підуть до школи в наступному році. 50 дітей здобували спеціальну (не середню) освіту в інтернаті для дітей з вадами мови, 1 підліток 15-17 років не приступив до навчання.
У 2010-2011 році в Первомайському районі функціонував 21 дошкільний навчальний заклад, з них: 18 – постійно діючих, 3 – сезонних. 8 ДНЗ діяли у складі навчально-виховних комплексів. Дошкільною освітою охоплено 803 дитини, що становить 63% (у тому числі у міській місцевості (смт. Підгородна) – 68%, у сільській місцевості – 58% (середньообласний показник – 64%). Особлива увага приділяється охопленню дітей 5-річного віку дошкільною освітою. 275 п’ятирічок, які проживали на території Первомайського району, відвідували дошкільні навчальні заклади, що складає 100%. Відкрито 3 додаткових групи, з них: 2 - короткотривалого перебування (Кінецьпільський ДНЗ «Струмочок» і Лисогірський ДНЗ «Світлячок»), 1 садова група в Кумарівському ДНЗ «Зірочка», що дало можливість збільшити відсоток дітей, охоплених усіма формами дошкільної освіти, до 75%.

Одним із ключових завдань відділу освіти є фінансово-господарське забезпечення діяльності навчальних закладів.

Усі працівники установ освіти протягом 2010 року отримали заробітну плату в повному обсязі, враховуючи підвищення заробітної плати з 01 січня 2010 року, з 01 квітня 2010 року, з 01 липня 2010 року, з 1 жовтня 2010 року, з 1 грудня 2010 року у відповідності до Єдиної тарифної сітки. У червні-липні 2010 року здійснено виплату відпускних та оздоровчих педагогічним працівникам району в сумі 2 599 298 грн. В жовтні 2010 року здійснено виплату грошової винагороди педагогічним працівникам району в сумі 211 714 грн. Матеріальна допомога на оздоровлення техпрацівникам виплачена в сумі 245 634 грн.

В цілому по установах освіти фонд заробітної плати в 2010 році склав 14 901 000 грн., з них було виплачено: • по посадових окладах - 8431652 грн.;

 • надбавка за вислугу років -1151512 грн.;

 • інші доплати та надбавки (за перевірку зошитів, класне керівництво та інші доплати) - 2372613 грн.;

 • відпускні -1892301 грн.;

 • оздоровчі - 706997 грн.;

 • лікарняні - 345925 грн.

Середня зарплата за 2010 рік склала 1520 грн., в тому числі:

 • педагогічному персоналу -1930 грн.

 • адмін. обслуговуючому персоналу -1156 грн.

Протягом 2010 року 1075 дітей 1-4 класів та 97 дітей пільгової категорії (10 дітей потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, 45 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 45 дітей з малозабезпечених сімей) харчувалися за рахунок місцевого бюджету. Фактична собівартість дітодня склала 5,36 грн. Всі учні даних категорій охоплені гарячим харчуванням на 100%.

На харчування учнів в загальноосвітніх закладах району за 2010 рік по загальному фонду витрачено 1 041 148 грн. На харчування учнів 1-4 класів використано - 937 422 грн., на харчування учнів пільгової категорії - 103 726 грн.

Учні 5-11 класів харчувалися за рахунок батьківської плати та спонсорської допомоги. Протягом 2010 року було охоплено гарячим харчуванням 2022 дітей 5-11 класів, що становить 57 % від загальної кількості учнів 5-11 класів. Середня вартість харчування учнів 5-11 класів в день складала 3,02 грн. Всього охоплено 2218 - 72%

Протягом 2010 року на харчування учнів 5-11 класів використано 536 525 грн., а саме: • благодійна допомога - 281 041 грн.,

 • батьківська плата - 255 484 грн.

Видатки на харчування дітей в пришкільних таборах склали 361075 грн.

Навчально-виховний процес в навчальних закладах району у 2010-2011 н.р. забезпечували 470 педагогічних працівників: • у загальноосвітніх навчальних закладах -370;

 • у дошкільних навчальних закладах -89;

 • у позашкільних навчальних закладах -11.

З учителів загальноосвітніх навчальних закладів:

- спеціалістів вищої категорії -127;

- спеціалістів першої категорії -92;

- спеціалістів другої категорії -44;

- спеціалістів -107;

- вчителів –методистів-20;

- старших вчителів -44.

Освітній рівень вчителів, що викладають основи наук, становив 91%, вчителів початкових класів -75%. Загальноосвітні навчальні заклади в основному були укомплектовані педагогічними кадрами.

Показники щодо якісного складу та освітнього рівня педпрацівників району порівняно з попереднім навчальним роком залишалися стабільними.

Протягом навчального року проводилася планомірна робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Забезпечено виконання вимоги щодо періодичності проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами (не рідше 1 разу на 5 років).

Для підвищення освітнього і фахового рівня педагогічних працівників створено сприятливі умови для продовження навчання вчителів, які не мають вищої педагогічної освіти або бажають здобути другу вищу непедагогічну освіту, на заочних відділеннях вищих навчальних закладів. У 2010 -2011 н. р. 22 вчителі району навчалися за цією формою.

Приділялась увага адаптації молодих спеціалістів. На виконання Програми «Вчитель» і відповідних наказів управління освіти і науки облдержадміністрації створено необхідні умови для проходження стажування молодих спеціалістів при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. У 2010-2011 н.р. таке стажування проходили 8 молодих спеціалістів (6-другий рік; 2 – перший рік).

Системна науково-методична робота є основною ланкою в забезпеченні професійного зростання педагогів.

Виходячи з результатів аналізу стану навчально-виховного процесу, РМК у 2010/2011 навчальному році було сформовано зміст методичної роботи з педагогами ДНЗ і ЗНЗ району і продовжено роботу над науково-методичною темою «Забезпечення компетентнісного підходу в навчанні й вихованні школярів в умовах оновлення змісту й технологізації освіти».

Методисти РМК, методичний актив району основну увагу в системі підвищення кваліфікації педагогів у 2010/2011 році спрямували на розв’язання таких завдань:

- науково-методичний, психологічний, інформаційний супровід діяльності педагогів щодо запровадження змістових та організаційно-технологічних освітніх інновацій;

- розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників;

- сприяння науково-дослідницькій діяльності учителів і вихователів, вивченню та популяризації продуктивного педагогічного досвіду творчих педагогів освітніх установ району, ознайомленню із ППД, предметними технологіями, створеними у навчальних закладах області, країни;

- організаційний і методичний супровід участі педагогічних працівників у професійних конкурсах;

- оновлення банку даних ППД, розміщення матеріалів на сайті відділу освіти.

На реалізацію цих завдань спрямовувалась система методичної роботи, яка включала індивідуальні та колективні форми роботи.

Базовою організаційною формою системи методичної роботи в районі є методичні об’єднання.

Протягом 2010/2011 навчального року діяли 16 районних методичних об’єднань, які сприяли задоволенню основних професійних потреб, професійного розвитку педагогічних працівників. Основними напрямами у роботі РМО стали формування завдань методичних об’єднань, інформування про особливості викладання предмета та новини науково-методичної літератури, ознайомлення з кращим педагогічним досвідом і станом викладання предмета, прийняття методичних рекомендацій.

У рамках роботи РМО проведено цільові семінари (для керівників міжшкільних методичних об’єднань учителів предметів філологічного циклу («Впровадження у практику досягнень педагогічної науки і продуктивного педагогічного досвіду»), учителів 2 класу («Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальних процесів в учнів молодшого шкільного віку»), учителів історії («Історичні предметні компетенції: шляхи формування», «Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з історії»), практичних психологів («Використання тренінгових технологій у роботі шкільного психолога»), учителів трудового навчання («Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання як основа формування технологічних компетентностей»), учителів географії («Дидактичне забезпечення компетентісно-орієнтованого навчання та виховання на уроках географії»), учителів фізичної культури («Сучасний підхід до організації інноваційного уроку баскетболу»), учителів музики («Потенціал уроку музики у формуванні інформаційної та самоосвітньої компетентностей учнів»), учителів художньої культури («Шляхи формування комунікативних компетентностей учнів засобами художньої культури», «Технологія організації групового навчання на уроках»), мовні практикуми для учителів англійської та німецької мов, засідання творчих груп учителів української мови («Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках української мови»), світової літератури («Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення світової літератури»), математики («Діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу з математики як один із шляхів створення компетентнісно-орієнтованого освітнього простору»), фізики («Формування ключових компетентностей учнів через впровадження діяльнісного підходу до організації навчально-виховного процесу з фізики»), засідання проблемних динамічних груп учителів фізики («Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з фізики як один із шляхів створення компетентісно-орієнтованого освітнього середовища»), іноземної мови («Організація групової діяльності школярів під час уроків іноземної мови»), вихователів ДНЗ («Організація життєдіяльності дошкільнят відповідно до Базової програми «Я у Світі»).

Ключовою формою методичної роботи із керівниками освітніх установ стали семінари. Протягом навчального року у рамках постійно діючих семінарів проведено:

- семінари для завідуючих ДНЗ на теми «Управлінський супровід запровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (Мигіївський ДНЗ «Ромашка»), «Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку» (Довгопристанський ДНЗ «Ромашка»);

- семінари для директорів шкіл на теми «Духовні традиції як складова творчої життєдіяльності школи» (Кумарівська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Створення нового інформаційного середовища в освітньому просторі школи» (Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст.);

- семінари для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи не теми «Міжшкільне методичне об’єднання як основний осередок підвищення професійної компетентності учителя» (Кримківська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Компетентнісний потенціал проектної технології» (Чаусівський НВК № 1);

- семінари для заступників директорів шкіл з виховної роботи на теми «Становлення виховної системи компетентнісно орієнтованого навчального закладу» (РМК), «Впровадження моніторингових досліджень у навчально-виховний процес» (РМК).

З метою розвитку психологічної культури класних керівників при РМК діяв психологічний практикум «Психологічні аспекти виховної діяльності класних керівників», який вела психолог РМК Зідрашко Л.В.

Певну увагу в 2010/2011навчальному році працівники РМК приділяли роботі із молодими педагогами. Відповідно до річного плану роботи здійснено індивідуальне консультування педагогів з актуальних питань організації навчально-виховного процесу; проведено методичну акцію «На уроці у вчителя – майстра» (в опорних ЗНЗ – Мигіївській та Кінецьпільській ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Форми і методи роботи з педагогами, керівниками дошкільних та загальноосвітніх установ району були динамічними і відповідали вимогам часу: доповіді, лекції, тренінги, «круглі столи», захист «творчого портфеля», творчі звіти, обмін досвідом роботи, «мозковий штурм» тощо.

Така структура науково-методичної роботи дозволила більшості педагогів району розкрити своє творче «Я», підтримувала їх в самореалізації.

Результатом науково-методичної роботи у 2010/2011 навчальному році стало поглиблення знань педагогів з питань компетнетнісного підходу до організації навчально-виховного процесу, освоєння змісту нових навчальних програм для 10 класу, удосконалення власного педагогічного стилю членами творчих і проблемних груп, поширення продуктивного педагогічного досвіду колективів дошкільних та загальноосвітніх закладів району, окремих педагогів.

Зокрема, педколектив Кримківської ЗОШ І-ІІІ ст. презентував свою роботу на обласній виставці «Педагогічні досягнення освітян регіону – 2010»; учителі Хижняк О.А. (Кінецьпільська ЗОШ), Кубальська Н.А. (Софіївська ЗОШ), Осадча І.В. (Катеринківський НВК) – на заочному етапі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011»; учителі Шкурко В.В. (Степківська ЗОШ), Руда Т.В. (Софіївська ЗОШ), Лемешко Н.В. (Лисогірська ЗОШ № 1), Самсевич О.В. (Кінецьпільська ЗОШ) – в обласному конкурсі відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян регіону - 2011»; районне методичне об’єднання учителів фізики – в обласному конкурсі «Фізика – сенс мого життя», а районне методичне об’єднання учителів української мови й літератури - в обласному заочному конкурсі «Українська мова і література: літопис методичних надбань».

Центром координаційної роботи методичної служби району, організаційно-аналітичної діяльності є рада РМК, на засіданнях якої у 2010/2011 навчальному році розглянуто питання:

- «Про затвердження плану роботи РМК на 2010/2011 навчальний рік», «Про затвердження структури методичної роботи з педагогічними кадрами ДНЗ і ЗНЗ на 2010/2011 навчальний рік» (протокол № 1 від 23.08.2010 р.);

- «Стан викладання української літератури в Лисогірській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Бандурському і Кам’янобалківському НВК», «Формування патріотизму та соціальної активності учнів засобами історичного й географічного краєзнавства у Мигіївській ЗОШ І-ІІІ ст.» (протокол № 2 від 24.12.2010 року);

- «Стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з іноземних умов», «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад» (протокол № 3 від 25.02.2011 року);

- «Науково-методичний супровід атестації педагогів у Довгопристанській та Кам’яномостівській ЗОШ І-ІІІ ст.», «Психологічний супровід дітей трудових мігрантів» (протокол № 4 від 31.05.2011 року).

Найбільш активну участь в організації методичної роботи в районі, створенні умов для якісного проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогів, поширення ППД взяли методисти РМК Ткаченко Т.Г., Шушняєва Ю.В., Бурдейна Л.В., психолог РМК Зідрашко Л.В., керівники районних методичних об’єднань Мілова В.В., Островська О.Л., Кулачинська Т.В., Громиченко О.Ю., Білецька О.В., керівники творчих груп Козаченко А.П., Хижняк О.А., Шпак В.О., директори ЗНЗ Хайсина Л.В., Поліщук І.І., Солонар Н.С., Березніцька Л.О., заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи Гладкевич А.В., Руда Т.В., Ковальська О.М., Пташинська Н.В., завідуюча Мигіївським ДНЗ Копієвська Л.А.

Спільна цілеспрямована діяльність працівників РМК, методичного активу району сприяла удосконаленню створеної системи підвищення кваліфікації педагогів.

Сучасні тенденції розвитку освіти передбачають підвищення ефективності та якості психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

Відповідно до рекомендацій МОНУ та МОІППО діяльність психологічної служби району протягом року здійснювалася за пріоритетними напрямами: • забезпечення науково-методичного, інформаційного супроводу діяльності працівників психологічної служби району (РМО, семінари та консультації молодим фахівцям);

 • контроль за діяльністю практичних психологів;

 • підвищення психологічної культури педагогічних працівників ЗНЗ через психологічні практикуми, лекції.

Слід також відзначити, що у 2010-2011 навчальному році збільшився обсяг і зміст роботи практичних психологів ЗНЗ. Крім традиційних видів діяльності (психологічний супровід допрофільного та профільного навчання учнів; процесу адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів; випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання; дітей "групи ризику"), набули актуальності такі питання: формування у дітей поняття ґендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії, профілактики насильства в учнівському колективі, психолого-педагогічного супроводу дітей трудових мігрантів.

Підвищення творчого потенціалу учнівської молоді, упровадження компетентнісно орієнтованого навчання, інноваційних методів і технологій у навчальний процес зумовили спрямування діяльності відділу освіти на пошук, відбір, творчий розвиток обдарованих і здібних учнів. Цьому сприяла система інтелектуальних змагань, предметних олімпіад, мовознавчих турнірів, творчих конкурсів.

Щорічно учні навчально-виховних закладів району є учасниками близько 30 таких конкурсів, оглядів, змагань усіх рівнів.

Як свідчать результати ІІІ етапу учнівських олімпіад, високими були досягнення на обласному етапі олімпіад з базових дисциплін учнів Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Учень Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 представляв Миколаївську область на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, де здобув диплом ІІІ ступеня (Карвацький Сергій, 9 клас).

Призерами ІІІ етапу конкурсу ім.. П.Яцика та І Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка у 2010-2011 н.р. стали учні навчальних закладів району - Підгороднянської ЗОШ (2 учениці) та Кримківської ЗОШ (1 учениця). Взяла участь у заключному етапі І Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка і стала призером (диплом ІІ ступеня) Дудник Ганна (Кримківська ЗОШ, 11 клас).

Забезпечувало творчий, інтелектуальний, духовний розвиток особистості, сприяло вибору майбутньої професії наукове товариство МАН.

Минулого навчального року учнями – членами МАН на обласний етап було представлено роботи з таких напрямів: «Медицина», «Математика», «Історичне краєзнавство», «Географічне краєзнавство». З 5-ти представлених на ІІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт слухачі Миколаївського т/в МАН 2 отримали призові місця. Друге місце у конкурсі-захисті своєї науково-дослідницької роботи посів Коровай Герман (Мигіївська ЗОШ, 11 клас), ІІІ місце – Пташинська Аліна (Кримківська ЗОШ, 11 клас).

З метою створення умов для розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді району відділ освіти забезпечив функціонування 73 гуртків у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. До роботи у гуртках було залучено 1296 дітей. Також у загальноосвітніх навчальних закладах району діяли 69 спортивних гуртків та секцій, які відвідували 1264 дітей. Загальна кількість дітей, охоплених позаурочною роботою – 2560 (83%).

Протягом 2010-2011 навчального року відділ освіти продовжив роботу, спрямовану на профілактику негативних явищ в учнівському середовищі. У загальноосвітніх навчальних закладах району проводилися тематичні заходи, спрямовані на підвищення правової освіти, виховання правової культури серед дітей та учнівської молоді. У грудні 2010 року у ЗНЗ району був проведений Всеукраїнський тиждень права. Протягом навчального року у школах району проведено 4 декади, 29 тижнів та 10 місячників правових знань.

Згідно з планом роботи відділу освіти райдержадміністрації була організована і проведена робота щодо збереження життя, здоров'я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму.

На початку 2010/2011 навчального року у всіх закладах освіти були проведені навчання та перевірка знань з питань охорони праці, інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та працівників.

Велику роботу з охорони здоров'я, життя дітей та з питань охорони праці проводять керівники ЗНЗ, які багато уваги приділяють зміцненню здоров'я учнів, підтримують тісний зв'язок з батьками та медичними працівниками. Серед учасників навчально-виховного процесу проводилася робота з профілактики інфекційних та хронічних захворювань, гігієнічного навчання та виховання, формування свідомого ставлення до здорового способу життя.

У 1-11 класах, відповідно до державних програм, викладався предмет «Основи здоров’я», у межах якого вивчалися правила дорожнього руху, протипожежної безпеки й інші правила особистої безпеки. Для запобігання травматизму від електроструму на уроках фізики та трудового навчання додатково проводилась роз'яснювальна робота з підлітками. У кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях, спортивних залах оформлено стенди « Правила техніки безпеки».

З метою створення належних та безпечних умов учасників навчально-виховного процесу, недопущення випадків травматизму на уроках фізичної культури в школах району оформлено акти випробувань спортивного обладнання, стану обладнання на майданчиках.

У Чаусівському НВК, Підгороднянській, Мигіївській, Романовобалківській ЗОШ І-ПІ ступенів оснащено кабінети безпеки життєдіяльності.

В усіх дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах оформлено куточки з наочними матеріалами щодо запобігання різних видів дитячого травматизму, розроблено й оформлено схеми безпечних маршрутів руху в мікрорайоні закладу.

В школах району проведено перевірку захисного заземлення і опору ізоляції та випробування засобів індивідуального захисту.

Для поліпшення роботи з попередження випадків дитячого травматизму на дорогах і пожежної безпеки в школах створено загони юних інспекторів руху й дружини юних пожежних.

Аналіз роботи дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів із питань безпеки життєдіяльності свідчить, що у закладах освіти склалася певна система роботи з охорони життя, здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму.

Однак проблема збереження життя і здоров’я дітей та підлітків залишається актуальною. Так, у 2010 році під час навчально-виховного процесу травмовано 8 учнів, в побуті - 109 учнів.Основними причинами травмування школярів у закладах освіти залишаються порушення правил поведінки на перервах і недотримання техніки безпеки на уроках фізичного виховання.
З метою підвищення ефективності роботи щодо розвитку освіти в Первомайському районі у 2011-2012 навчальному році відділ освіти продовжуватиме роботу над вирішенням наступних завдань:

 1. виконання районної цільової соціальної програми розвитку освіти Первомайського району на 2011-2015 роки;

 2. реалізація основних завдань «Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»

 3. удосконалення змісту освіти у відповідності до Державних стандартів загальної середньої освіти України, підвищення якості знань учнів;

 4. підвищення рівня кадрового потенціалу навчальних закладів шляхом створення сприятливих умов для продовження навчання вчителів, які не мають вищої педагогічної освіти або бажають здобути другу вищу педагогічну освіту, на заочних відділеннях вищих навчальних закладів, продовження практики укладання угод з вищими навчальними закладами на цільову підготовку педагогічних кадрів для шкіл району, проведення планомірної роботи з метою підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів району, забезпечення загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів практичними психологами –фахівцями;

 5. вдосконалення системи роботи щодо профорієнтації учнівської молоді на педагогічну професію;

 6. створення умов для оптимального розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

 7. системне консультування керівників опорних шкіл з питань розвитку педагогічної практики, керівників ресурсних центрів – з питань діяльності освітніх округів;

 8. науково-методичний, інформаційний супровід діяльності педагогів щодо запровадження змістових та організаційно-технологічних освітніх інновацій;

 9. організаційний і методичний супровід участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, вивчення, узагальнення і поширення ППД;

 10. продовження роботи по організації дитячих, підліткових, юнацьких об’єднань;

 11. науково-методичний супровід атестації педагогічних працівників;

 12. створення відеотеки ППД;

 13. оновлення електронного банку даних ППД;

 14. забезпечення методичної підтримки учителів, які викладатимуть у 11 класі за новими навчальними програмами;

 15. удосконалення психологічної культури педагогів;

 16. психолого-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів;

 17. психологічний супровід допрофільного і профільного навчання;

 18. розширення структури психологічної служби в районі;

 19. створення умов для забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку;

 20. спрямування діяльності на 100 % здобуття дітьми та підлітками шкільного віку повної загальної середньої освіти;

 21. поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською молоддю, зменшення негативних впливів на них соціального середовища;

 22. забезпечення виконання державної, обласної, районної програм «Шкільний автобус» у частині придбання та утримання шкільних автобусів;

 23. створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;

 24. поліпшення організації харчування та підвозу дітей до школи;

 25. поліпшення становища дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування, які навчаються в закладах освіти району, посилення уваги до дітей з багатодітних та функціонально неспроможних сімей.


следующая страница >>
Смотрите также:
Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Державної та обласної Програм "
76.38kb.
1 стр.
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
1360.33kb.
10 стр.
Закону України «Про загальну середню освіту»
108.88kb.
1 стр.
Наказ №103 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 н р
94.32kb.
1 стр.
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
629.74kb.
4 стр.
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
115.66kb.
1 стр.
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»
185.93kb.
1 стр.
Законом України «Про освіту» Законом України «Про загальну середню освіту» Законом «Про дошкільну освіту»
2590.4kb.
21 стр.
Закон України «Про загальну середню освіту»
122.61kb.
1 стр.
Аналіз результативності роботи установ і закладів освіти району у 2011 році та завдання щодо реалізації освітньої політики в районі на 2012 рік
250.91kb.
1 стр.
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет
1281.08kb.
8 стр.
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
417.23kb.
3 стр.