Главная страница 1 ... страница 16страница 17страница 18страница 19страница 20

4.2 Команди роботи із гранями деталей


Для виконання завершальної обробки деталі існує ряд дій, що виконується з гранями деталей. Inventor має можливості моделювати операції завершальної обробки деталі, що виконуються або в процесі її виробництва, або вже після нього

У процесі виробництва деякі ділянки поверхні деталей можуть забарвлюватися (з нанесенням текстур) або деформуватися. Ці ділянки визначаються за допомогою 2М геометрії. Елементи геометрії можуть проектуватися на грань або утворювати ділянку, що набирає форми грані. Ця ділянка (майбутній рельєфний елемент або маркування) будується в середовищі побудови ескізів.

Для обробки поверхонь використовуються такі команди:


 • рельєф - це додавання об’єму контуру елемента (геометрії або тексту). Рельєфний елемент може бути як виступом, так і вирізом на грані. Грань рельєфного елемента може використовуватися для нанесення маркування або рисунка, крім того, рельєфний елемент може створювати просвіт для іншого компонента виробу;

 • маркування - зображення (файли растрових зображень, документи Word, електронні таблиці Excel), накладене на прямолінійну або кривільностінійну грань деталі. Маркуванням є товарні знаки, логотипи, гарантійні клейма;

 • рисунок - зображення, що наноситься з метою прикраси, використовується при виконанні інших операцій (наприклад, при підготовці поверхонь у зварених виробах) і як декоративне покриття шва у зварених виробах;

 • текстура поверхні - зображення, використовуване для подання матеріалу деталі, або вироби, що являють собою відособлену область на грані (наприклад, забарвлена), або представляти текстуру, накладену на грань.

Використання написів відкриває більші можливості нанесення логотипів, умовних позначень, інструкцій і т.п.

4.2.1 Заміна граней деталей


Через зміни в конструкції може знадобитися ЗАМЕНИТЬ ГРАНЬ деталі поверхнею довільної форми. Викликавши команду ИЗМЕНИТЬ ГРАНЬ, вибрати грань для заміни і нову грань. Створюється конструктивний елемент, що заміняється, що може редагуватися засобами побудови ескізів і формування конструктивних елементів.

Особливості заміни граней деталей: • деталь повинна повністю перетинати нову грань. Якщо нова грань перевершує розмірами деталь, вона обрізається. Грань деталі не приводиться у відповідність до розмірів поверхні;

 • при імпорті або комбінуванні поверхонь слід скористатися командою СШИТЬ для зшивання поверхонь;

 • грані, перпендикулярні до нової грані, не можуть бути замінені, тому що вони не утворять повного перетину з нею;

 • замінену грань не можна копіювати, вставляти, використовувати в масивах і параметричних елементах. Вона може брати участь у цих операціях тільки у випадках, коли разом з нею обраний її батьківський конструктивний елемент.

При редагуванні деталі виробу команда створення базового тіла використовується для набуття геометрії з іншої деталі в активній деталі. В активній деталі вона розміщається як базова поверхня. Базову поверхню можна використовувати як нову грань для заміни. Однак прийнята геометрія не має асоціативних властивостей. Після переміщення вихідної деталі набута геометрія розміщується в неправильному положенні. Щоб гарантувати її коректні форму і координати, можливо, буде потрібно ще раз повторити процеси набуття і заміни грані.

Після клацання на кнопці ИЗМЕНИТЬ ГРАНЬ на панелі КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ відкривається діалогове вікно, що містить такі опції:
 • СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИ – кнопка вибору одиночної грані, створення набору суміжних або несуміжних граней для заміни;

 • НОВЫЕ ГРАНИ - кнопка вибору поверхні або зшивки для заміни колишніх граней. Деталь подовжується або скорочується до перетину з новими гранями. Якщо необхідно, нова грань обрізається по границях деталі;

 • ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ - автоматичний вибір усіх граней, по дотичній з'єднаних із зазначеною гранню. Якщо грані повинні вибиратися окремо, опція повинна бути вимкнена.

Одну або кілька граней деталі можна замінити на поверхню або зшивку. Деталь подовжується або скорочується до перетину з новою поверхнею. Нова грань обрізається по границях деталі.

Алгоритм заміни граней деталей: 1. Відкрити файл, що містить деталь, грань якої повинна бути замінена.

 2. Створити або імпортувати поверхню, використовувану як нова грань.

 3. Виконати команду ЗАМЕНИТЬ ГРАНЬ.

 4. Включити опцію СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИ і зазначити одну або кілька граней для заміни. Якщо потрібно, встановити прапорець ФОРМАТИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ, щоб автоматично вибиралися і всі суміжні нерозривні грані.

 5. Клацнути на кнопці НОВЫЕ ГРАНИ, зазначити поверхню або зшивку

 6. Натиснути OK

 7. Якщо з'являється необхідність відредагувати нову грань:

  • у браузері в контекстному меню грані, що заміняє, вибрати РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ або РЕДАКТИРОВАТЬ ЭЛЕМЕНТ із контекстного меню;

  • ввести необхідні зміни;

  • конструктивний елемент обновляється з урахуванням уведених значень, поки не буде порушуватися умова повного перетину деталі і нової грані.

4.2.2 Зміна товщини граней і створення подібних поверхонь


На основі граней деталей або інших поверхонь можуть створюватися подібні поверхні різної товщини. Подібні елементи є поверхнями, а елементи-стовщення - деталями.

Результатом виконання команди ТОЛЩИНА/ПОДОБИЕ може бути тіло або поверхня, одержувані шляхом додавання або видалення матеріалу моделі, що приводить до зміни її масових властивостей. Крім того, присвоєння товщини поверхні приводить до її перетворення в деталь.Особливості роботи з командою:

 • присвоєння товщини або побудова подібного в конструкційному середовищі не можливі;

 • стовщені грані і подібні поверхні не можуть створюватися в одному конструктивному елементі;

 • побудова подібності можлива для поверхонь, створених або імпортованих у системі Inventor;

 • при імпорті складних поверхонь слід враховувати формат файлів. Найчастіше використовуються формати IGES і SAT;

 • для імпортованих в Inventor поверхонь потрібне підвищення рівня до деталі;

 • для подібної поверхні можливе присвоєння товщини, при цьому елемент-стовщення в браузері переміщається нижче подібного елемента;

 • елементи-стовщення і подібні елементи мають різні піктограми (значки) у браузері;

 • подібна поверхня для кількох поверхонь, що граничать між собою, будується однією операцією і являє собою копію обраних елементів геометрії (граней, сполучень, суміжних граней і т.п.);

 • вертикальні поверхні можуть бути створені тільки на основі внутрішніх ребер зшивок;

 • не допускається:

 • редагування елемента-стовщення або його перетворення в подібний елемент;

 • редагування подібного елемента або його перетворення в елемент-стовщення;

 • поєднувати в одному наборі вибору суміжні грані і зшивання.

Після виконання команди відкривається діалогове вікно, що містить на двох вкладках опції:

 1. ТОЛЩИНА/ПОДОБИЕ – вкладка, на якій задаються параметри створення елементів-стовщень і подібних поверхонь:

  • ВЫБОР - вибір вихідних граней;

  • РЕЖИМ ВЫБОРА – два перемикачі, включення яких дозволяє вибирати або грані або зшивки:

   • ТЕЛО — включення опції забезпечує створення елемента-стовщення;

   • ПОВЕРХНОСТЬ – включення опції забезпечує створення подібної поверхні;

  • РАССТОЯНИЕ – текстове поле, у якому задається ширина елемента-стовщення або відстань до подібної поверхні. При завданні нульового значення товщини поверхні створюється копія поверхні або грані;

  • Результат – задання результату виконання команди - тіла або поверхня;

  • ОПЕРАЦИЯ – зона, у якій визначається тип булевої операції взаємодії з наявними конструктивними елементами ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВЫЧЕТАНИЕ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ;

  • НАПРАВЛЕНИЕ - зона, у якій задається напрямок, у якому буде створюватися новий конструктивний елемент. Можливе створення в обох напрямках на половину заданої відстані;

 2. ПОДРОБНОСТИ – вкладка, у якій містяться опції вибору ланцюжків граней і з'єднання вихідної і подібної поверхонь:

  • ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ - вибір кількох суміжних граней, яким буде задане встановлене значення товщини;

  • СОЗДАВАТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ – встановлення прапорця забезпечує режим, при якому вихідна і подібна поверхні з'єднуються додатковими «гранями», що з'єднують тільки внутрішні ребра. Якщо подібна поверхня будується на основі грані деталі, то вихідна і подібна поверхні не будуть з'єднані навіть при включенні цієї опції.

Алгоритм присвоєння товщини грані деталі або поверхні:

 1. Клацнути на кнопці ТОЛЩИНА/ПОДОБИЕ.

 2. Для вибору окремих граней.

  • встановити перемикач режимів вибору в розміщення Грань;

  • для вибору грані слід клацнути на ній мишкою.

 1. Для вибору кількох суміжних граней - встановити перемикач у розміщення СШИВКА.

 2. Вибрати ТЕЛО як результат виконання операції.

 3. Перейти на вкладку ПОДРОБНОСТИ і встановити прапорець ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ для вибору суміжних граней.

 4. На вкладці ТОЛЩИНА/ПОДОБИЕ натиснути кнопку ВЫБОР і зазначити грані для присвоєння товщини.

 5. Зазначити значення товщини. Під час зазначення можна використовувати команди ИЗМЕРЯТЬ, ПОКАЗАТЬ РАЗМЕРЫ або вибрати значення зі списку.

 6. Вибрати спосіб взаємодії з іншими конструктивними елементами: ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВЫЧЕТАНИЕ або ПЕРЕСЕЧЕНИЕ.

 7. Зазначити напрямок.

 8. Натиснути ОК.

Алгоритм створення подібних поверхонь:

 1. Клацнути на кнопці ТОЛЩИНА/ПОДОБИЕ.

 2. Встановити перемикач режимів вибору геометрії в розміщення Грань або СШИВКА.

 3. Вибрати ПОВЕРХНОСТЬ як результат виконання операції.

 4. Перейти на вкладку ПОДРОБНОСТИ. Встановити або зняти прапорці:

  • СОЗДАВАТЬ ВЕТРИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ — для з'єднання вихідної і подібної поверхонь;

  • ФОРМИРОВАТЬ ЦЕПОЧКУ – для вибору суміжних граней деталі.

 1. На вкладці ТОЛЩИНА/ПОДОБИЕ натиснути кнопку ВЫБОР і зазначити грані або зшивки для присвоєння товщини.

 2. Зазначити відстань. Якщо поверхня не містить вертикальних сторін, то можна ввести нульову відстань.

 3. Зазначити напрямок.

 4. Натиснути ОК.

4.2.3 Створення поверхонь видаленням граней, фрагментів і порожнин


Після клацання по піктограмі команди УДАЛИТЬ ГРАНЬ, розміщеної в палітрі інструментів КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ відбувається видалення грані, фрагмента (кількох граней), або порожнини деталі з автоматичним перетворенням деталі в поверхню. Створюється новий елемент браузера з ім'ям УДАЛЕНИЕ ГРАНИ N, що спричиняє заміну значка першого елемента браузера значком поверхні. Зміни з'являються на екрані при виконанні команди ОБНОВИТЬ. Створений новий конструктивний елемент можна редагувати.

 • ГРАНИ - вибір однієї або більше граней:

 1. ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ ГРАНЬ – кнопка, клацання по якій містить режим вибору окремих граней;

 2. ВЫБЕРИТЕ ФРАГМЕНТ ИЛИ ГРАНЬ – кнопка, клацання по якій містить режим вибору всіх граней фрагмента;

 3. С ЗАМЫКАНИЕМ – прапорець, встановлення якого забезпечує замикання проміжків, що утворяться, шляхом подовження розміщених поруч граней до їх перетину. Опція не доступна при виборі фрагмента або порожнини.

Команда УДАЛИТЬ ГРАНЬ застосовується для накладення на грань маркування. Видаленням однієї або більше граней деталь перетвориться в поверхню, на яку накладається маркування, і деталь зберігається. Отримане маркування можна розмістити у виробі, перекриваючи дві деталі, але для цього потрібно накласти складальні залежності:

 • для подовження розміщених поруч граней з метою заповнення проміжків між ними, що утворяться, наприклад, при видаленні сполучення;

 • видалення фрагмента з порожнини, отриманого при видаленні деталі днища виливниці;

 • видалення порожнини для відновлення маси моделі. Деякі операції моделювання, наприклад побудова оболонки без видалення грані, створюють порожній простір усередині моделі, що пізніше може знадобитися зняти.

Алгоритм видалення однієї або більше граней деталі:

 1. Виконати команду УДАЛИТЬ ГРАНЬ.

 2. У діалоговому вікні, що відкрилося УДАЛЕНИЕ.

  • натиснути кнопку ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ ГРАНЬ;

  • за необхідності заповнити проміжки між суміжними гранями, що залишилися, встановити прапорець С ЗАМЫКАНИЕМ.

 1. Натиснути OK.

Алгоритм видалення всіх граней обраних фрагментів деталі:

 1. Виконати команду УДАЛИТЬ ГРАНЬ.

 2. У діалоговому вікні, що відкрилося, УДАЛЕНИЕ.

  • натиснути кнопку ВЫБЕРИТЕ ФРАГМЕНТ ИЛИ ПОЛОСТЬ;

  • при видаленні порожнин необхідно навести покажчик мишки на грань порожнини;

  • вибрати одну із зовнішніх граней;

  • за допомогою команди ВЫБРАТЬ ДРУГОЕ видалити порожнину.

 1. Натиснути OK.

4.2.4 Ділянки поверхонь


Ділянка поверхні - це конструктивний елемент, що являє собою плоску поверхню усередині 2D-ескізу або замкнений контур, створюваний шляхом додавання плоскої поверхні усередині заданого контуру.

Контур може бути описаний такими способами: • 2М-ЭСКИЗ - вибором одного або кількох ескізів, що обмежують замкнену область;

 • ЦЕПОЧКА ребер - вибором ланцюжка ребер, що утворять замкнений контур. Автоматичний підбір ланцюжка буває корисний при виборі ребер, що належать зшитим поверхням;

 • замкнутОе ребро - вибором плоского замкненого ребра.

У діалоговому вікні УЧАСТОК ПОВЕРХНОСТИ є одна кнопка ГРАНИЦЫ, клацання по якій забезпечує задання границь ділянки поверхні (замкнений 2D-ескіз або замкнену послідовність ребер)

Алгоритм створення ділянки поверхні з 2D-ескізів поверхонь: 1. Створити 2М-ескіз, що може складатися з одного або кількох контурів, які можуть перетинати один одного і утворювати острівці. Всі контури, по яких будується один конструктивний елемент, групуються в одній складовій. Ескіз може містити в собі вкладені контури; при цьому дозволяється вибирати зони, що не є найвіддаленішими.

 2. Викликати команду УЧАСТОК ПОВЕРХНОСТИ.

 3. Вибрати контур, який повинен обмежувати створювану ділянку.

 4. Натиснути ОК для створення ділянки поверхні.

Алгоритм створення ділянки поверхні з послідовності ребер:

 1. Викликати команду УЧАСТОК ПОВЕРХНОСТИ.

 2. Вибрати ланцюжок ребер, що утворять замкнений контур.

 3. Натиснути ОК для створення ділянки поверхні.

4.2.5 Створення рельефу


На грань моделі можуть бути нанесені контурні зображення або текст, створюваний на площині побудови ескізу. Грань рельєфного елемента може використовуватися для нанесення маркування або рисунка.

Контур може виступати або бути вирізаний у грані на задану глибину і у заданому напрямку. При вирізанні контуру можна створити просвіт для іншого компонента виробу.Існує два способи створення рельєфних елементів:

 • проектування ескізу на грань;

 • нанесення рельєфу зі скривленням, що враховує форму грані.

Опції нанесення рельєфу розміщені в діалоговому вікні РЕЛЬЕФ, що відкривається після клацання на кнопці РЕЛЬЕФ, розміщеній в палітрі інструментів КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

 1. ЭСКИЗ – кнопка вибору контуру рельєфного елемента в середовищі роботи з ескізами. Контур можна побудувати за допомогою команд, кнопки яких розміщені на панелі інструментів 2D-ескізу. Напис можна створити по команді НАНЕСТИ ТЕКСТ, а довільний контур - за допомогою команд побудови елементів геометрії.

Якщо вибір контуру ускладнений, слід вимкнути автоматичне проектування. Для цього виконати команду СЕРВИС/НАСТРОЙКА/ЭСКИЗ. Зняти прапорці Автопроецирование ребер при СОЗДАНИИ КРИВОЙ і ЗАИМСТВОВАНИЕ ребер граней

 1. Тип – зона, у якій містяться три кнопки вибору способу побудови рельєфного елемента: ВЫступ на ГРАНИ, ВЫрЕз на ГРАНИ і ВЫступ/вЫрЕз ОТ ПЛОСКОСТИ. При виборі останнього способу створення рельєфу матеріал додається і віддаляється по одну або обидві сторони від площини побудови ескізу.

 2. ГлУбина – текстове поле, у якому вводиться величина видавлювання. Опція, активна при виборі способів побудови ВЫСТУП НА ГРАНИ і ВЫРЕЗ НА ГРАНИ.

 3. УГОЛ конуса – кут видавлювання, додатний напрямок якого відлічується від грані моделі. Опція активна при виборі способу побудови ВЫСТУП/ВРЕЗ ОТ ПЛОСКОСТИ.

 4. ЦВЕТА ВЕРХНЕЙ ГРАНИ – кнопка відкриття списку, у якому можна вибрати кольори верхньої грані рельєфного елемента, але не бічних граней.

 5. НАПРАВЛЕНИЕ - кнопки визначального напрямку побудови конструктивного елемента. Напрямок потрібно змінювати в тому випадку, коли площина побудови ескізу рельєфного елемента зміщена відносно грані, на яку він буде нанесений.

 6. ИСКРИВЛЕНИЕ – при встановленому прапорці рельєфний елемент обирає форми грані (плоскої або конічної, але не сплайнової), на якій він будується. Опція доступна для способів побудови ВЫСТУП НА ГРАНИ і ВЫРЕЗ НА ГРАНИ.

Якщо прапорець не встановлений, то контур рельєфного елемента проектується на грань, а при проектуванні контуру на скривлену грань можливі перекручування. Якщо грань, на яку наноситься рельєфний елемент, перпендикулярна до площини побудови його ескізу, побудова елемента за формою грані неможлива.

Алгоритм створення конструктивного елемента, що містить рельєф:

 1. Створити нову деталь або відкрити існуючу.

 2. Перейти в режим роботи з ескізом.

 3. Зазначити плоску грань або робочу площину, на якій буде розміщена площина побудови ескізу.

 4. За допомогою команд побудови ескізу створити контур рельєфного елемента.

 5. Закінчити побудови, вибравши команду контекстного меню ЗАВЕРШИТЬ (ESC).

 6. Клацнути на кнопці РЕЛЬЕФ у палітрі КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

 7. У діалоговому вікні РЕЛЬЕФ натиснути кнопку ЭСКИЗ.

 8. Вибрати один або більше контурів для створення рельєфного елемента.

 9. Вибрати режим створення рельєфного елемента: ВЫСТУП НА ГРАНИ, ВЫРЕЗ НА ГРАНИ.

  • у текстовому полі ВЫСОТА/ГЛУБИНА задати глибину видавлювання/вирізу;

  • встановити прапорець ИСКРИВЛЕНИЯ для побудови рельєфного елемента за формою грані. Якщо прапорець зняти, контур елемента проектується на грань;

  • зазначити один із трьох напрямків побудови конструктивного елемента.

 1. Для режиму ВЫСТУП/ВЫРЕЗ ОТ ПЛОСКОСТИ.

  • у текстовому полі УГОЛ КОНУСА задати значення кута видавлювання;

  • зазначити один із трьох напрямків побудови конструктивного елемента.

 1. Натиснути кнопку ЦВЕТА ВЕРХНЕЙ ГРАНИ. У списку, що розкривається, ЦВЕТА вибрати кольори. Для прискорення вибору на клавіатурі можна натиснути клавіші з першими буквами необхідних кольорів.

 2. Натиснути ОК для зміни кольорів.

 3. Натиснути OK.

Алгоритм редагування конструктивного елемента, що містить рельєф:

 1. Розгорнути дерево рельєфного елемента в браузері.

 2. Клацнути правою кнопкою мишки на елементі ескізу рельєфного елемента. Вибрати з контекстного меню РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.

 3. У середовищі роботи з ескізами в контекстному меню написі вибрати РЕДАКТИРОВАТЬ ТЕКСТ.

 4. Внести зміни в діалоговому вікні ФОРМАТ ТЕКСТА.

 5. Натиснути ОК.

 6. Використовувати команди побудови ескізу для зміни ескізної геометрії ПРИНЯТЬ ЭСКИЗ.

 7. У браузері клацнути правою кнопкою мишки на значку рельєфного елемента. Вибрати РЕДАКТИРОВАТЬ ЭЛЕМЕНТ з контекстного меню.

 8. Натиснути кнопку ЭСКИЗ і заново зазначити геометрію і текст для рельєфного елемента. При необхідності змінити інші параметри в даному діалоговому вікні.

 9. Натиснути ОК.

 10. Після внесення змін в ескізну геометрію і написи виконується відновлення рельєфного елемента.

4.2.6 Створення маркування на гранях деталі


Маркування наноситься на грань деталі або виробу, для чого потрібно вставити зображення в ескіз, нанести його розміри і накласти залежності, а далі вибрати грань і зображення. Маркуванню відповідає елемент браузера. Прикладами маркувань є логотип виробника, товарний знак і гарантійне клеймо.

Можливо багаторазове використання маркування, для чого необхідно створити маркування у вигляді окремої деталі, бажано деталі нульової товщини, у вигляді поверхні, отриманої при видавлюванні. За необхідності зображення можна розмістити і на грані деталі, але в цьому випадку рекомендується зняти інші грані, що забезпечує автоматичне перетворення деталі в поверхню.

Створення маркування виконується за командою МАРКИРОВАНИЕ, піктограма якої розміщена на палітрі інструментів КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. У однойменному діалоговому вікні, що відкрилося, містяться опції:


 1. КАРТИНКА – кнопка, клацання по якій дозволяє зробити вибір зображення використовуваного як маркування. У файлах.doc і .xls використовується область печатки, форматування документів не змінюється.

Користувач може змінити розмір зображення, зберігаючи його пропорції. Для точного розміщення зображення в ескізі необхідно нанести позначення розмірів і накласти залежності:

 1. Грань - кнопка, клацання по якій дозволяє вибрати грані для нанесення маркування;

 2. ИСКРИВЛЕНИЯ - прапорець, встановлення якого забезпечує скривлення зображення при його накладенні на одну або більше кривільностінійних граней. При знятті прапорця зображення буде проектуватися на грані. Опція доступна при нанесенні маркування на грані будь-якого типу: плоску, циліндричну чи конічну.

 3. ЦЕПОЧКА ГРАНЕЙ – включення опції забезпечує нанесення маркування.

При нанесенні маркування текст використовується у вигляді зображення (файли з розширеннями .bmp, .doc і .xls). Розмір напису і його зміст визначаються можливостями програми, у якій створюється файл зображення. Розмір зображення маркування в ескізі може бути змінений, але його пропорції не змінюються.

Алгоритм нанесення маркування: 1. Створити файл деталі.

 2. У середовищі роботи з ескізами побудувати відрізок і для переходу в режим роботи з моделлю натиснути кнопку.

 3. Клацнути на кнопці ВЫДАВЛИВАНИЕ на палітрі інструментів КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ для побудови поверхні на основі відрізка, причому розмір поверхні повинен відповідати розміру зображення, тому після вставки зображення може знадобитися зміна довжини відрізка і глибини видавлювання.

 4. Натиснути кнопку ЭСКИЗ на панелі інструментів і перейти в режим роботи з ескізом.

 5. Зазначити побудовану грань.

 6. Клацнути на кнопці ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ на панелі інструментів роботи з ескізами.

 7. Вибрати файл із зображенням маркування і натиснути кнопку ОТКРЫТЬ.

 8. Знайти файл, що містить зображення (.bmp, .doc, і .xls).

 9. Зазначити розміщення зображення в графічній зоні, клацнувши лівою кнопкою мишки.

 10. У контекстному меню вибрати команду ЗАВЕРШИТЬ. За необхідності в контекстному меню зображення відкрити діалогове вікно СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ і змінити його орієнтацію. Встановлення прапорця С МАСКОЙ дозволяє створити для маркування прозорий фон.

 11. Нанести розміри і накласти залежності на вставлене зображення.

 12. У контекстному меню вибрати ЗАВЕРШИТЬ.

 13. Клацнути на кнопці МАРКИРОВАНИЕ на панелі КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. У діалоговому вікні, що відкрилося, команди виконати такі дії:

  • натиснути кнопку КАРТИНКА для вибору зображення маркування. При зміні розмірів зображення потрібно зберігати його пропорцію;

  • натиснути кнопку Грань, вибрати грань для нанесення маркування;

  • встановити прапорець ИСКРИВЛЕНИЯ для нанесення маркування на скривлену грань. Якщо не встановити цей прапорець, то на грань наноситься проекція маркування;

  • прапорець ЦЕПОЧКА ГРАНЕЙ дозволяє нанести маркування поперек суміжних граней (наприклад, на сполучення) або уздовж ребра.

 1. Натиснути ОК.

Алгоритм нанесення маркування на компоненти виробу:

 1. У файлі виробу клацнути правою кнопкою мишки і вибрати з контекстного меню ВСТАВИТЬ КОМПОНЕНТ.

 2. Вибрати файл деталі, що містить маркування.

 3. Натиснути кнопку ОК.

 4. Створити робочі елементи, необхідні для розміщення маркування.

 5. Накласти складальні залежності, необхідні для розміщення маркування.

 6. За необхідності можна перетворити виріб у похідну деталь і нанести на неї маркування.

Для створення і використання маркування існують рекомендації

 • задання розмірів і розміщення зображень маркування:

 • клацнути мишкою на зображенні і перетягнути його;

 • клацнути мишкою на бічній стороні або кутовій точці і змінити розмір зображення;

 • клацнути на кутовій точці зображення і повернути його;

 • рекомендується нанести позначення розміру зображення і накласти на нього залежності щодо інших елементів геометрії;

 • нанесення маркування при встановленому прапорці ИСКРИВЛЕНИЯ:

 • площина побудов із зображенням маркування повинна стосуватися або розміщуватися паралельно грані, на яку наноситься маркування;

 • нормалі площини побудов і грані для маркування повинні мати однаковий напрямок. Якщо напрямки нормалей площини побудов маркування і грані не збігаються, маркування може виявитися невидимим. Якщо площина побудови маркування є робочою площиною, необхідно перейти в режим редагування ескізу, клацнути на площині правою кнопкою мишки і вибрати в контекстному меню ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НОРМАЛИ;

 • розмір зображення маркування не повинен перевищувати розмір поверхні, на яку воно наноситься при побудові. Фрагменти зображення, що виходять за межі грані будуть вилучені;

 • при нанесенні маркування на суміжні грані рекомендується встановити прапорець ЦЕПОЧКА ГРАНЕЙ. Не рекомендується наносити маркування на кут між гранями, тому що при цьому виникають перекручування її зображення.

 • нанесення маркування без використання опції ИСКРИВЛЕНИЯ:

 • при знятому прапорці зображення маркування проектується на скривлену грань по нормалі до площини побудов, тому грані, на які наноситься маркування, не повинні бути суміжними, і кут між ними не повинен бути прямим;

 • рекомендується наносити маркування:

  • на опуклості і западини, тому що маркування перекриває западини;

  • на грані, розміщені під кутом, але не перпендикулярно один до одного. Маркування наноситься тільки на одну з перпендикулярних граней;

  • на грані, що не спотворюють зображення;

  • на суміжні грані при встановленому прапорці ЦЕПОЧКА ГРАНЕЙ;

 • не рекомендується наносити маркування на кут між гранями, тому що при цьому виникають перекручування його зображення;

 • для використання маркування в різних виробах рекомендується створювати його в окремому файлі деталі. При нанесенні маркування на виріб користувач вставляє файл деталі і накладає на нього складальні залежності. Маркування виробу можна нанести і на з'єднанні деталі;

 • при створенні маркування використовувати деталі нульової товщини;

 • зберігати однаковий напрямок нормалі маркування і грані, на яку вона буде нанесена;

 • розмір зображення повинен у точності збігатися з розміром поверхні. Якщо поверхня буде більше зображення, довкола нього формується «рамка», що може перешкодити при нанесенні маркування;

 • якщо зображення маркування має форму кола, овала або еліпса, воно буде вписано в прямокутник. Слід враховувати розмір цього прямокутника при нанесенні маркування.

<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Зміст C. вСтуп 6 розділ 1 Інтерфейс Inventor 11
3554.99kb.
20 стр.
Зміст вступ Розділ І
495.52kb.
2 стр.
Діяча Зміст Вступ Розділ 1
681.84kb.
3 стр.
Зміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
615.26kb.
11 стр.
Зміст вступ
432.1kb.
3 стр.
Зміст Вступ 3 Розділ Категорія „гендер” як предмет психологічних досліджень 6
1603.78kb.
8 стр.
Зміст вступ Розділ 1
317.41kb.
1 стр.
2009 зміст вступ
889.98kb.
4 стр.
Зміст вступ 2 Розділ проблема збуту продукції в діяльності підприємств 4
1104.39kb.
6 стр.
Вступ 3 Розділ 1 5 Розділ 9 Розділ 15 Розділ 4 20 а в серці моєму бринить І дзвенить: 29
510.12kb.
5 стр.
Вступ Розділ Розділ Розділ Висновки Список
368.37kb.
3 стр.
Дипломна робота Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації Зміст Вступ розділ І
739.25kb.
5 стр.