Главная страница 1страница 2страница 3 ... страница 19страница 20

РОЗДІЛ 1 Інтерфейс Inventor


Користувацький інтерфейс Inventor дозволяє працювати на інтуїтивному рівні, використовуючи наявні на екрані графічні піктограми і підказки, виведені програмою. Стандарти інтерфейсу, що використовуються в Inventor, аналогічні до стандартів Microsoft Windows. Тому інтерфейс Inventor схожий на інтерфейс більшості додатків Windows і містить стандартні для таких додатків засоби: головне вікно, що містить графічну зону, дочірні вікна, що закріплюють панелі інструментів, палітри інструментів, браузер (аналог Microsoft Explorer), контекстні меню, що викликаються клацанням правої кнопки мишки та ін.

На відміну від AutoCAD® і Mechanical Desktop®, де один файл може містити дані різних типів, дані в Inventor зберігаються в окремих, зв'язаних один з одним файлах: • 3D-моделі деталей зберігаються у файлах із розширенням .IPT;

 • 3D-моделі виробів зберігаються у файлах із розширенням .IAM;

 • 2D-креслення зберігаються у файлах із розширенням .IDW;

 • файли схем, що містять описи розібраних виробів і спеціальні види виробів, мають розширення .ipn.

Діалогове вікно початку роботи ОТКРЫТЬ


Під час найпершого запуску Inventor з'являється діалогове вікно вибору файлів, що містить у своїй правій частині стартову панель. На стартовій панелі розміщується посилання на теми, що допомагають користувачеві ознайомитися з Inventor. Під час таких запусків Inventor у початковому діалоговому вікні відображається тема, що була переглянута останньою під час попереднього сеансу роботи.

Після запуску Inventor на екрані з'являється діалогове вікно початку роботи ОТКРЫТЬ, що залишається незмінним з часу останнього сеансу роботи Inventor. За допомогою нього можна створити новий проект, відредагувати існуючий проект, створити новий файл або відкрити існуючий файл, задати ім'я файлу для відкриття, вставити деталь у скаладання, створити презентацію або конкретний вид креслення: • ДЕЙСТВИЯ – зона, у якій розміщені кнопки;

 • ОБУЧЕНИЕ – кнопка відкриття діалогового вікна, у якому є гіперпосилання відкриття розділів довідки:

   • ОТ AutoCAD К Inventor – відкриття діалогового вікна довідки при переході від конструювання в AutoCAD® до моделювання в Inventor для нових користувачів;

   • ЧТО НОВОГО В AUTODESK INVENTOR 9? – відкриття довідки про нові можливості даної версії Inventor;

   • ОБУЧАЮЩИЕ WEB-ДОКУМЕНТЫ - швидке створення моделі, дотримуючись покрокових інструкцій;

   • УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО INVENTOR - навчальний посібник про те, як починати працювати з Inventor.

  • СОЗДАТЬ – кнопка створення нового файлу деталі, складання, презентації або креслення.

  • ОТКРЫТЬ – кнопка відкриття будь-якого існуючого файлу проекту за допомогою браузера.

  • ПРОЕКТЫ – кнопка відкриття діалогового вікна ПРОЕКТЫ – ВЫБОР ФАЙЛА ПРОЕКТА редагування існуючого проекту. При відкритті файлу в папці, що не входить до проекту, потрібно буде виконати ручний пошук пов'язаних із ним файлів, тому рекомендується додати до проекту шлях до всіх файлів, перш ніж розпочинати роботу з ними.

  • ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА - зона, у якій розміщені:

  • ОБЛАСТЬ ПОИСКАзона, в якій розміщується список шляхів пошуку, які визначені в активному файлі проекту. Якщо затримати курсор над ім'ям, з'являється підказка про повний шлях. Клацнути по імені для відображення розміщених даним шляхом файлів і вкладених папок у списку вибору. Якщо в проекті (.ipj) встановлена опція зазначення часто використовуваних папок, то ці папки наводяться в зоні пошуку;

  • Рядок команд, у якій розміщені:

   • ПАПКА - рядок браузера для пошуку папки, у якій розміщений необхідний файл;

   • - кнопка повернення до останньої переглянутої папки;

   • - кнопка підняття на рівень нагору по дереву папок;

   • - кнопка створення нової папки;

   • - кнопка задання вигляду відображення дерева папок;

  • СПИСОК ФАЙЛОВ – вікно браузера, у якому відображається перелік вкладених папок, що розміщені за обраним шлхом, і файлів, що містяться у відкритій папці. Подвійне клацання по вкладеній папці розкриває її. Щоб вибрати файл, необхідно клацнути мишкою по його імені в списку;

  • ИМЯ ФАЙЛА - рядок, що відображає ім'я обраного для відкриття файлу. Ім'я вводиться в це поле або вибирається зі списку;

  • ТИП ФАЙЛОВ - перелік розширень графічних файлів. Тип файлів можна вибрати з випливаючого меню, клацнувши для цього на стрілці. Дозволяє здійснити фільтрацію списку файлів з відображенням тільки конкретного типу;

  • НАЙТИ – кнопка відкриття діалогового вікна пошуку файлів Inventor НАЙТИ: Inventor Files за їх властивостями;

  • ПАРАМЕТРЫ – виклик діалогового вікна ПАРАМЕТРЫ ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА, у якому задаються параметри відкриття файлу обраного типу. Якщо файл є файлом Inventor, то для відкриття можна вибрати необхідну версію файлу та/або іменований вид. Під час імпорту файлів інших форматів за допомогою даної опції можна встановити параметри імпорту.

 1. ОТКРЫТЬ - відкриття обраного файлу.

 2. ОТМЕНА - скасування операції відкриття файлу і закриття діалогового вікна.

 3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО - ім'я користувача, що зарезервував файл. Опція доступна, якщо активний багатокористувацький режим.

 4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ - резервування файлу, що відкривається. Опція доступна, якщо активний багатокористувацький режим.

 5. ОЧИСТИТЬ - очищення відомостей про користувача, що зарезервував цей файл. Опція доступна, якщо активний багатокористувацький режим.

Діалогове вікно вибору шаблона


Після того як активний проект установлено, користувач може відкрити існуючий файл або створити новий.

Якщо в зоні Действия клацнути по кнопці СОЗДАТЬ, відкривається діалогове вікно СОЗДАНИЕ ФАЙЛА - ВЫБОР ШАБЛОНА, утримуючи шаблони для нової деталі, виробу, схеми, деталі з листового матеріалу, зварної конструкції або креслення. Шаблони розміщені на трьох вкладках, що містять піктограми файлів-шаблонів основних типів, що відповідають певним одиницям і стандартам:

 1. ПО УМОЛЧАНИЮ - шаблони відповідають системі креслення (дюймовій або метричній), прийнятій під час встановлення Inventor:

  • ЛИСТМАТ.ipt - стандартний шаблон для створення деталей з листового матеріалу;

  • ОБЫЧНЫЙ.iam – стандартний шаблон для створення скаладання;

  • СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.IAM - шаблон для створення зварних конструкцій;

  • ОБЫЧНЫЙ.ipn – стандартний шаблон для створення технічного креслення у вигляді презентації (схем складання/ роскладання);

  • ОБЫЧНЫЙ.idw – стандартний шаблон для створення звичайних твердотільних деталей;

  • ДЕТАЛІ.ipt – стандартний шаблон для створення технічного креслення;

 2. БРИТАНСКИЕ - шаблони, для яких використовується дюймова система одиниць вимірювання;

 3. МЕТРИЧЕСКИЕ – шаблони з метричною системою, враховуючи стандарти BSI, DIN, ISO, JIS:

  • ANSI.idw - шаблон креслення (стандарт ANSI);

  • BSI.idw - шаблон креслення (стандарт BSI);

  • DIN.idw - шаблон креслення (стандарт DIN);

  • GB.idw - шаблон креслення (стандарт GB);

  • ISO.idw - шаблон креслення (стандарт ISO);

  • JIS.idw - шаблон креслення (стандарт JIS);

  • ОБЫЧНЫЙ мм.ipt - шаблон стандартної деталі (метричні одиниці);

  • СВАРКА. iam - шаблон для створення зварних конструкцій.

Файли шаблонів зберігають всі настроювання, які можуть знадобитися при повторних діях для створення моделі деталі або складання, креслення або презентації. Якщо користувачеві необхідно створити набір файлів, що мають подібні настроювання, то найзручніше застосовувати заздалегідь створені файли шаблонів. Користувач може створювати власні шаблони, що містять різні одиниці вимірювання, стандарти підприємства (стандарти, що враховують специфіку розробок), властивості файлів, геометричні об'єкти та інші параметри за замовчуванням.

Файл шаблона зберігається в папці шаблонів Autodesk\Inventor9\Templates, створеній при встановленні Inventor на комп'ютері, а також у вкладених в неї папках БРИТАНСКИЕ і МЕТРИЧЕСКИЕ. Папки, вкладені в папку Templates, відображаються як окремі вкладки в діалоговому вікні СОЗДАНИЕ ФАЙЛА. Користувач може зберігати свої шаблони в папці Templates або нижче в її структурі. У шаблоні може міститися інформація про властивості, такі, як дані про деталь, проект і види креслення. Інформацію, що розміщується на вкладках ДОКУМЕНТ, ПРОЕКТ, СТАТУС та інших діалогового вікна СВОЙСТВА, можна прочитати і поза Inventor. Для цього використовюється Каталог компонентів, файловий менеджер або звичайний Провідник Microsoft Windows.

Для збереження файлу як шаблона необхідно виконати команду ФАЙЛ/СОХРАНИТЬ КАК, потім зберегти файл у каталозі Inventor R9 Template, що є забезпеченням збереження файлу як шаблона. Розпочавши у наступному сеансі роботи створення файлу, піктограма нового шаблона з'явиться в діалоговому вікні СОЗДАТЬ. Користувач може додати власну папку для своїх шаблонів у діалогове вікно СОЗДАТЬ, для цього варто створити папку в каталозі Inventor9 Template і помістити в цей каталог власні шаблони.

Файли, розміщені в папці Templates, відображаються на вкладці ПО УМОЛЧАНИЮ діалогового вікна створення нових файлів. Файли, розміщені в папках, вкладених у папку Templates, групуються на інших вкладках діалогового вікна створення файлу. Користувач може додати вкладки в діалогове вікно створення файлу – для цього необхідно створити нові вкладені папки в папці Templates і розмістити в них файли шаблонів. Кожній вкладеній папці відповідає окрема вкладка діалогового вікна.

Для створення файлу на основі стандартного шаблона для будь-яких типів файлів, деталей, складань, креслень і презентацій необхідно на вкладці ПО УМОЛЧАНИЮ клацнути на спрямованій униз стрілці поруч із кнопкою Создать і вибрати тип файлу з меню, наприклад, ОБЫЧНЫЙ.iam. Стандартний шаблон повинен перебувати в директорії шаблонів. Якщо він був перейменований або переміщений, потрібно клацнути по кнопці СОЗДАТЬ для відкриття діалогового вікна і знайти потрібний шаблон.

Для створення файлу на основі користувацького шаблона варто клацнути по кнопці СОЗДАТЬ і в діалоговому вікні вибрати необхідний шаблон. Якщо цей шаблон відсутній у папці ПО УМОЛЧАНИЮ, то необхідно відкрити відповідну вкладку для пошуку цього файлу. Відкривається новий файл виробу, але поки він порожній. У браузері правою кнопкою мишки клацнути на елементі ДЕТАЛЬ 1, а потім вибрати команду РАЗВЕРНУТЬ з контекстного меню.

У браузері видний вузол ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, у структурі якого перебувають іменовані види виробу. У браузері також є папка НАЧАЛО, що містить площини YZ, XZ, і XY, осі координат X, Y і Z, а також точку початку координат.


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Зміст C. вСтуп 6 розділ 1 Інтерфейс Inventor 11
3554.99kb.
20 стр.
Зміст вступ Розділ І
495.52kb.
2 стр.
Діяча Зміст Вступ Розділ 1
681.84kb.
3 стр.
Зміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
615.26kb.
11 стр.
Зміст вступ
432.1kb.
3 стр.
Зміст Вступ 3 Розділ Категорія „гендер” як предмет психологічних досліджень 6
1603.78kb.
8 стр.
Зміст вступ Розділ 1
317.41kb.
1 стр.
2009 зміст вступ
889.98kb.
4 стр.
Зміст вступ 2 Розділ проблема збуту продукції в діяльності підприємств 4
1104.39kb.
6 стр.
Вступ 3 Розділ 1 5 Розділ 9 Розділ 15 Розділ 4 20 а в серці моєму бринить І дзвенить: 29
510.12kb.
5 стр.
Вступ Розділ Розділ Розділ Висновки Список
368.37kb.
3 стр.
Дипломна робота Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації Зміст Вступ розділ І
739.25kb.
5 стр.