Главная страница 1страница 2 ... страница 19страница 20
Зміст C.

вСТУП 6

РОЗДІЛ 1 Інтерфейс Inventor 11

Діалогове вікно початку роботи ОТКРЫТЬ 11

Діалогове вікно вибору шаблона 14

1.1 Головне вікно Inventor і центр керування БРАУЗЕР 17

1.1.1 Головне вікно Іnventor 17

1.1.2 БРАУЗЕР 19

1.2 Головне меню Іnventor 24

1.2.1 Меню роботи з файлами 26

1.2.2 Меню редагування 27

1.2.3 Меню перегляду 28

1.2.4 Меню вставки 29

1.2.5 Меню засобів підтримки формат 31

1.2.6 Меню СЕРВИС 32

1.3 Панелі інструментів Іnventor 34

1.3.1 Панель інструментів СТАНДАРТНАЯ 35

1.3.2 Панель інструментів 2М ЭСКИЗ 42

1.3.3 Панель інструментів Точные координаты 48

1.3.4 Панель інструментів конструктивные элементы 50

РОЗДІЛ 2 Створення eскізів 55

2.1 Ескізи в Inventor 55

2.1.1 Середовище побудови ескізів 59

2.1.2 Система координат, координатні площини і ескізна сітка 61

2.2.1 Методи і способи створення ескізів 64

2.2.2 Команди контекстного меню створення ескізних площин і редагування ескізів 68

2.2.3 Типи ліній і використання допоміжної геометрії 69

2.2.4 Визначення геометричних характеристик ескізів 71

2.2.5 Основні рекомендації і способи підвищення ефективності створення ескізів 732.3 Команди геометричних побудов при створенні ескізу 76

2.3.1 Ескізні точки 76

2.3.2 Лінія 78

2.3.3 2D і 3D - cплайни 79

2.3.4 Коло і еліпс 84

2.3.5 Дуга 86

2.3.6 Прямокутник і багатокутник 87

2.3.7 Сполучення і фаска 88

2.3 8 Обрізання частини примітива і його подовження 90

2.3.9 Створення симетричної копії ескізу 91

2.3.10 Масиви: круговий і прямокутний 93

2.3.11 Подібність 96

2.3.12 Спроектована геометрія 97

2.3.13 Створення копій елементів і переміщення ескізних елементів 99

2.3.14 Поворот ескізних елементів 100

2.3.15 Видалення ескізу і точок ескізу 1012.4 Геометричні обмеження ескізу 102

2.4.1 Залежність вертикальності і горизонтальності 105

2.4.2 Залежність дотичності 107

2.4.3 Залежність колінеарності 107

2.4.4 Залежність концентричності 108

2.4.5 Залежність паралельності і перпендикулярності 108

2.4.6 Залежність сполучення 109

2.4.7 Залежність рівності радіусів або довжин 110

2.4.8 Залежність фіксації 111

2.4.9 Залежність симетричності 112

2.4.10 Перегляд і видалення залежностей 112

2.5 Розміри в ескізах 113

2.5.1 Діалогове вікно СВОЙСТВА РАЗМЕРА 113

2.5.2 Розміри і розмірні зв'язки елементів ескізу 116

2.5.3 Автонанесення розмірів на ескізі 120

2.5.4 Редагування розмірів 121

2.5.5 Задання і редагування розмірних допусків і їх властивостей 123

2.5.6 Відображення розмірів 126

2.6 Використання картинок в ескізах 127

2.7 Особливості створення тривимірних ескізів 129

РОЗДІЛ 3 Cтворення і редагування робочих і базових конструктивних елементів 136

3.1 Середовище моделювання деталей і середовище моделювання тіл 137

3.2 Шаблони деталі 138

3.3 Створення і позиціювання робочих елементів 139

3.3.1 Робоча точка 143

3.3.2 Робоча вісь 148

3.3.3 Робоча площина 1513.4 Використання булевих операцій додавання/видалення матеріалу 155

3.5 Загальні відомості про КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 156

3.6 Створення базового елемента деталі 159

3.6. 1 Видавлювання 161

3.6.2 Обертання 163

3.6.3 Натягування по перетинах 165

3.6.4 Протягування по траєкторії 167

3.7 Ескізні КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 168

3.7.1 Елементи видавлювання 169

3.7.2 Елементи обертання 175

3.7.3 Елементи побудови по перетинах 177

3.7.4 Елементи зрушення 181

3.7.5 Елементи типу пружина 183РОЗДІЛ 4 Cтворення і редагування типових конструктивних елементів 189

4.1 Створення типових конструктивних елементів 189

4.1.1 Елементи типу оболонка 190

4.1.2 Сполучення 192

4.1.3 Фаска 199

4.1.4 Отвір 202

4.1.5 Нахил грані 212

4.1.6 Поділ граней або деталей 216

4.1.7 Ребра і стрижні твердості 218

4.1.8 Різьблення і таблиця різьблень 221

4.2 Команди роботи із гранями деталей 226

4.2.1 Заміна граней деталей 227

4.2.2 Зміна товщини граней і створення подібних поверхонь 229

4.2.3 Створення поверхонь видаленням граней, фрагментів і порожнин 231

4.2.4 Ділянки поверхонь 233

4.2.5 Створення рельефу 233

4.2.6 Створення маркування на гранях деталі 236

4.3 Копіювання елементів 240

4.3.1 Створення копій елементів 240

4.3.2 Створення дзеркальної копії елементів 242

4.3.3 Прямокутний і круговий масиви елементів 245

4.3.4 Похідні деталі і вузли 257

4.4 Площина тимчасового перетину 262
вСТУП


Сьогодні в машинобудуванні відбувається цілий ряд позитивних технологічних змін. Автоматизоване проектування стає невід'ємною частиною процесу створення все більшої кількості технічних об'єктів, що нас оточують. Постійне вдосконалення CAD-систем сприяє подальшому прогресу в сфері проектування і розроблення. Принципово нове обладнання тепер може бути створене значно швидше, ніж коли-небудь раніше. Потужні пакети програм дозволяють запропонувати замовникові рішення, які повністю відповідають його попотрібном. Уже практично нікого не потрібно переконувати у тому, що використання комп'ютерних технологій дозволяє не тільки істотно скоротити тривалість проектно-конструкторських робіт, але і зовсім по-новому реалізувати самі проектні процедури, у результаті чого можуть бути знайдені більш ефективні технічні рішення, одержати які традиційними методами іноді просто неможливо.

На сьогоднішній день у галузі машинобудівного проектування спостерігаються позитивні зміни, обумовлені впровадженням систем автоматизованого проектування (САПР), що дозволяють значно прискорити процеси конструкторської підготовки виробництва. Застосування нових методів призводить до підвищення якості та надійності виробів і одночасно до зниження витрат на проектування і виробництво. Найскладніші машини і механізми розробляються сьогодні з такою високою швидкістю, яку колись неможливо було уявити, а потужні програмні засоби надають готові рішення, що відповідають персональним вимогам замовників. Інформаційні технології проектування дозволяють підвищувати надійність і якість продукції, знижуючи одночасно витрати на проектування та виробництво.

Перебудова економічних відносин вимагає від підприємств машинобудівної галузі збільшити асортименти нових виробів, з мінімальними витратами скоротити терміни підготовки виробництва. Необхідність впровадження CAD/CAM/CAE-систем у систему конструкторсько-технологічної підготовки виробництва стала очевидною.

У машинобудівній галузі більшість проектувальників до цього часу за звичкою працюють у двовимірному просторі. Типовими додатками ефективного двовимірного проектування залишаються задання електротехніки, системотехніки і гідравліки. Плоскі моделі необхідні для сумісності з розробками старих форматів. За роки використання САПР на багатьох підприємствах накопичені багаті архіви проектів. Матеріали таких архівів досить цінні і повинні активно використовуватися. Багато розробок являють собою модернізовані варіанти старих моделей. У цьому випадку переробка всієї моделі свідомо нераціональна – більш вигідним є використання даних у старих 2D-форматах для розроблення сучасних тривимірних проектів.

У машинобудуванні вироби можуть складатися із сотень і тисяч деталей. Передові САПР повинні забезпечувати моделювання таких виробів з високою продуктивністю. Якщо система не справляється з розробленням складних систем і механізмів, то стає неможливим використання переваг об'ємного моделювання.

Inventor - це інженерний пакет для конструювання машин і механізмів, що використовує можливості операційної системи Microsoft Windows. Інструментальні засоби Autodesk Inventor забезпечують повний цикл конструювання і створення конструкторської документації. Серед систем середнього рівня Inventor,- це перший пакет, що переступив рубіж у 10000 компонентів і зараз наближається до цифри 15000.

Пакет параметричного твердотільного і поверхневого моделювання машинобудівних виробів Inventor дозволяє вільно працювати як із плоскими, так і з просторовими моделями. Модель деталі виконується методами твердотільного моделювання, забезпечується створення моделей складань і випуск конструкторської документації. Саме це вигідно відрізняє Inventor від програмного забезпечення аналогічного призначення, причому перехід від плоскої моделі до тривимірної можливий на будь-якій стадії розроблення.

Inventor - це система машинобудівного конструювання, в яку вбудовані адаптивна технологія та можливість моделювання тіл, що має набір засобів для тривимірного моделювання, керування інформацією, спільної роботи над проектами і забезпечення технічної підтримки. За допомогою Inventor можна:  • створювати тривимірні моделі виробів і робочі креслення;

  • створювати адаптивні конструктивні елементи, деталі і вузли;

  • керувати складними виробами, що складаються з тисяч деталей;

  • запускати сторонні додатки, що базуються на функціях інтерфейсу прикладного програмування (API);

  • використовувати мову VBA для доступу до API-інтерфейсу Inventor. Автоматизовувати повторювані дії, створюючи програми цією мовою;

  • імпортувати в Inventor файли форматів SAT, STEP, AutoCAD® і Autodesk® Mechanical Desktop® (DWG-файли);

  • співпрацювати з іншими конструкторами в процесі роботи над проектами;

  • використовувати Інтернет для доступу до проектів і даних, а також для спілкування з колегами;

  • користуватися інтегрованою системою підтримки.

Inventor так само, як і Mechanical Desktop®, вирішує задання твердотільного моделювання деталей, складань, випуску конструкторської документації, причому з його допомогою ці задання вирішуються набагато швидше і зручніше. Основні призначення Inventor - надати користувачам інструментарій, що максимально відповідає їхнім вимогам, створити умови для високопродуктивної роботи, гарантувати можливість створення складних форм, забезпечити відповідність реальним попотрібном ринку у сфері 2D/3D-проектування. Інструментальні засоби Inventor забезпечують повний цикл конструювання і створення конструкторської документації..

Inventor містить весь набір функцій для об'ємного твердотільного моделювання, які можуть знадобитися у процесі роботи над моделями складних вузлів і деталей. Моделювання починається з використання динамічного майстра ескізів з інтерактивним визначенням інтелектуальних профілів, що будуються з використанням ліній, дуг і сплайнів.

Майстер ескізів являє собою графічний редактор, пов'язаний з логічним вирішувачем, за допомогою якого не тільки приймаються рішення в процесі роботи над ескізами, але і накладаються обмеження на зв'язок між елементами конструкції. Обмеження визначаються і накладаються автоматично залежно від вигляду конструкції. Ескізи зберігають свої властивості незалежно від того, де використовуються їхні фрагменти. Це дозволяє розробникам переносити елементи ескізів у реальному часі відповідно до раніше встановлених правил їх включення в складанання. Ескізи можуть містити багато різних елементів, кріплення у вигляді хомутів, скоб і т.д., які виявляються та ідентифікуються автоматично. Елементи вузлів і деталей, що мають складну геометрію, можуть бути створені з використанням функцій видавлювання, обертання, розгорнення, протягання профілю по заданій траєкторії та ін. Також можуть бути легко створені деталі складних форм, що містять комбінації канавок, фасок, скосів, жолобинок, різних типів кутів, отворів, оболонок і складних просторових елементів. Властивості й обмеження можуть бути визначені для окремих елементів як у процесі розроблення, так і безпосередньо в момент включення до складання. Всі ці властивості й обмеження можуть бути також перевизначені або відредаговані з використанням середовища адаптивного конструювання.

Адаптивне конструювання дозволяє інженерам машинобудівного профілю проектувати звичним для себе способом, саме так, як вони звикли думати. Інструментальні засоби Inventor з механізмом адаптивних даних дозволяють швидко відкривати і працювати з моделями складань більших розмірів, що містять багато складань, підскладань і деталей, причому під час створення створенні моделі конструкції з окремих складань, реалізовується процедура забезпечення їх точного взаємозв'язку один з одним для подальшого точного складання загальної конструкції в цілому. Модель для користувача дає можливість розробляти конструкції вузлів і механізмів незалежно від конфігурації конструкції, її параметрів або розмірів. Визначення "відповідності" базується на тому, як вузли і деталі повинні розміщуватися в складаннях, при цьому автоматично визначаються розміри і просторове розміщення деталей.

У результаті такого підходу до реалізації технології конструювання забезпечуються дуже високі тимчасові й ергономічні характеристики цього процесу. Такий підхід перевершує традиційні параметричні і варіаційні моделі тим, що він дозволяє безпосередньо встановлювати взаємозв'язок між елементами в складальних одиницях незалежно від порядку і часу їх створення. З появою технології адаптивного конструювання, реалізованої в Autodesk Inventor, більше не потрібно з великою точністю прокреслювати всі елементи конструкції кожної деталі. Їх конфігурація визначається безпосередньо у складаннях на основі того, як окремі деталі стикаються одна з одною.Адаптивне компонування. На ранніх етапах конструювання розробник часто не знає, яку форму мають окремі деталі. Тому він вільностіє користуватися абстрактними конструкціями, які часто являють собою прості 2D-малюнки або ескізи. Inventor полегшує цю послідовність виконуваних дій за рахунок надання можливості створення складальних конструкцій, у яких деякі деталі подані схематично, а інші є повністю визначеними тривимірними моделями. Коли завершується створення загальної конструкції моделі, система може змінити форму деталі, поданої у вигляді рисунка або ескізу, і накласти всі взаємні зв'язки для даної деталі в конструкції таким чином, як це передбачено розробником на початковому етапі роботи над конструкцією.

Конструктор елементів. У Inventor реалізована функція, що називається «Конструктор Елементів». Ця функція дозволяє здійснити введення будь-якого елемента, описаного набором різних параметрів у робоче середовище Inventor. Після цього за допомогою спеціального модуля «Майстер Елементів» можна вивести цей елемент на робочий екран і задати параметри, що визначають конфігурацію даного елемента. Введення інформації може бути не тільки у вигляді конкретних значень заданих параметрів, але й у вигляді діапазону їх значень.

следующая страница >>
Смотрите также:
Зміст C. вСтуп 6 розділ 1 Інтерфейс Inventor 11
3554.99kb.
20 стр.
Зміст вступ Розділ І
495.52kb.
2 стр.
Діяча Зміст Вступ Розділ 1
681.84kb.
3 стр.
Зміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
615.26kb.
11 стр.
Зміст вступ
432.1kb.
3 стр.
Зміст Вступ 3 Розділ Категорія „гендер” як предмет психологічних досліджень 6
1603.78kb.
8 стр.
Зміст вступ Розділ 1
317.41kb.
1 стр.
2009 зміст вступ
889.98kb.
4 стр.
Зміст вступ 2 Розділ проблема збуту продукції в діяльності підприємств 4
1104.39kb.
6 стр.
Вступ 3 Розділ 1 5 Розділ 9 Розділ 15 Розділ 4 20 а в серці моєму бринить І дзвенить: 29
510.12kb.
5 стр.
Вступ Розділ Розділ Розділ Висновки Список
368.37kb.
3 стр.
Дипломна робота Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації Зміст Вступ розділ І
739.25kb.
5 стр.