Главная страница 1

КЗ «ЗОІППО» ЗОР_Кафедра ФКіСЗВІТ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ


«ПРО РОБОТУ

ОБЛАСНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ЗА ТЕМОЮ

«Технологія формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в умовах освітнього закладу – школи сприяння здоров’ю» за 2008-2009 рр.»


Відповідно до наказу управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 11.10.2007 № 456 навчальним закладам ­ багатопрофільній гімназії № 2 м. Бердянська, ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 Комунарського РВО м. Запоріжжя, ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя надано статус експериментального навчального закладу обласного рівня терміном на п’ять років – з січня 2008р. по грудень 2012р.http://imidg.ucoz.ua/publ/15-1-0-25. Зазначеним наказом затверджено програму науково-дослідницької та експериментальної роботи з теми «Технологія формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в умовах освітнього закладу – Школи сприяння здоров’ю» на базі означених загальноосвітніх навчальних закладів; призначено практичних керівників та зазначено їх функції: директор гімназії № 2 м. Бердянська Забудько Л.С.; директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя Дойнеко Н.С.; директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 м. Запоріжжя Бисько І.В.

Наукові керівники: кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичної культури і спорту Запорізького обласного інститут післядипломної педагогічної освіти, доцент Аксьонова О.П. (функції: керівництво науково-методичною роботою експериментального майданчика; організація роботи експертної групи з оцінки етапів експериментальної діяльності; розробка та практична реалізація програмно-методичного забезпечення експериментальної діяльності навчальних закладів); кандидат психологічних наук, доцент кафедри фізичної культури і спорту ЗОІППО Казаченко М.П., старший викладач кафедри фізичної культури і спорту ЗОІППО Миронюк О.І. (функції: апробація інноваційних технологій; розробка та практична реалізація пакету науково-методичного забезпечення експерименту).

Поточний контроль за здійсненням експериментальної роботи ЗНЗ покладено на: Байрак Н.В., спеціаліст відділу освіти Бердянської міськради; Мринська Н.В., спеціаліст відділу управління освіти виконкому Мелітопольської міськради; Таукєнова Л.В., спеціаліст відділу освіти Комунарської райадміністрації м. Запоріжжя.Метою експериментальної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка моделі й технології формування навичок самовдосконалення учнів різних вікових категорій як пріоритетної складової в діяльності навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.

Зазначено терміни проведення експерименту. Реалізація завдань експерименту здійснюватиметься в декілька етапів:  1. Організаційно-підготовчий – 2007 - 2008 рр.

  2. Апробаційно-впроваджувальний –2008 - 2011 рр.

  3. Аналітико-узагальнювальний – 2011 – 2012 рр.

http://imidg.ucoz.ua/publ/15-1-0-26

Очікувані результати:

 • організація і науково-методичне забезпечення діяльності інноваційного навчального закладу в контексті реалізації глобальної проблеми формування, зміцнення, збереження, відновлення, передачі здоров’я;

 • відпрацювання моделі та технології фізкультурного виховання учнів різного віку в освітньому просторі навчального закладу – ШСЗ;

 • підвищення рівня психофізичного стану учнів різного віку у зв’язку із змінами оточуючого середовища та індивідуального самопочуття, рівня здоров’я;

 • збагачення світогляду суб’єктів освітнього середовища в контексті удосконалювальної функції засобів фізичної культури щодо індивідуального і суспільного здоров’я;

 • поширення оновленого програмно-методичного забезпечення для реалізації проблеми збереження і формування здоров’я учнів, їхніх батьків, учителів, підвищення рівня культури здоров’я суб’єктів освітнього середовища;

 • друкування програм, методичних рекомендацій і посібників для педагогів і батьків з метою оптимізації процесу фізкультурного виховання, формування культури здоров’я.

Завдання другого етапу ДЕР (2008-2011 рр.):

Розробка, апробація моделі і технології формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в освітньому просторі навчального закладу – школи сприяння здоров’ю.

Апробація, впровадження системи здоров’язбережувальних і здоров’яформувальних педагогічних технологій у освітній процес навчальних закладів.

Розробка системи психолого-педагогічного контролю за рівнем сформованості навичок самовдосконалення учнів різного віку в контексті формування їхньої культури здоров’я.

Розробка системи управління психофізичним станом суб’єктів освітнього середовища різного віку

Апробація, корекція і впровадження системи психолого-педагогічного контролю та системи управління психофізичним станом

Розробка, апробація і впровадження програми формування валеологічної компетентності суб’єктів освітнього середовища.

Корекція і впровадження програми формування фізичної культури учнів різного віку «Лідер»

У навчальних закладах визначено експериментальні класи. Разом таких класів – 14 (2 – початкової ланки; 8 – середньої ланки; 4 – старшої ланки). Учнів, які залучені до експериментальної роботи – 392.

У результаті проведення різних форм дослідження в межах констатувального експерименту було отримано таку інформацію:


 • більшість педагогів ведуть малорухомий спосіб життя (73%), у зв’язку з чим мають низький та нижче середнього рівень функціональної працездатності організму (68%);

 • значна кількість педагогів слабо орієнтуються у хибному впливі оточуючого середовища на власний стан та самопочуття (45%);

 • більш ніж половина респондентів мають нездорові звички у харчуванні (52%);

 • 91,67% респондентів (педагогів) вважають за потрібне впроваджувати інновації у педагогічний процес, однак 75% знають певні педагогічні інновації, а впроваджують на практиці лише 24%;

 • серед вчителів, хто впроваджує елементи педагогічної інноватики на практиці, вважають, що вони потрібні для підвищення рівня зацікавленості учнів до освітньої діяльності (50%), лише 33%  здійснюють означене з метою підвищення ефективності освітнього процесу;

 • 66,67% учителів дізнаються про інновації самостійно; 17% – на курсах підвищення кваліфікації; 17% – у школі педагогічної майстерності; цікаво, що 75% респондентів визначили власне ставлення до інноватики позитивним, а 25%  індиферентним;

 • більшість педагогів не мають стійких навичок у своїй діяльності щодо збереження стану, почуттів, працездатності своїх учнів; майже 97% педагогів плутають поняття «динамічні паузи» з поняттям «фізкультурні паузи», «фізкультурні хвилинки»;

 • лише 2% респондентів використовують під час урочної діяльності елементи психотерапевтичної практики як засіб раціональної розрядки учнів; 16% респондентів практикують нестандартні прийоми активізації учнів на початку уроку.

Означене дозволило констатувати, що рівень компетентності вчителів, які працюють у експериментальному режимі, з питань формування культури здоров’я учнів середній та нижче середнього. Результати відповідей на певні питання анкет дозволили сформувати зміст тем семінарський занять у процесі навчання з учителями. Ці питання поступово оформилися у напрямки циклограми, за якою тепер навчальні заклади планують заняття з педагогічним колективом за проблемою ДЕР (додаток А).

Крім того, стали вже традиційними заходи обласного рівня на базі експериментальних навчальних закладів. З 2009 року розпочато систематичне проведення виїзних засідань кафедри за проблемами, які пов’язані з ДЕР. Зокрема, 14 січня 2009 року на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №38 м. Запоріжжя (директор – І.В.Бисько) працював обласний майстер-клас «Лідер», в роботі якого приймали участь педагоги школи, учителі з фізичної культури експериментальних навчальних закладів, а також 42 учителя інших навчальних закладів міста Запоріжжя. 22 квітня 2009 року на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя (директор Н.С.Дайнеко) проведено виїзне засідання кафедри ФКіС. Усі працівники кафедри працювали з педагогами експериментальних навчальних закладів за тематикою, яка є актуальною в межах ДЕР (програма поміщена на сайті інституту http://imidg.ucoz.ua/publ/15-1-0-49). Позитивним є те, що в означеному заході прийняли участь не лише педагоги експериментальних навчальних закладів, а й представники батьківської спільноти, а також керівники й вчителі інших навчальних закладів міста Мелітополя.

Важлива задача ДЕР  моделювання діяльності навчальних закладів як Школи сприяння здоров’ю. За цим аспектом школи відпрацьовують власні моделі з орієнтацією на технологічну модель (додаток Б).

З метою розробки змістовної моделі моніторингу формування навичок самовдосконалення учнів різного віку апробується валеологічна картка, яка відображає індивідуальний профіль здоров’я кожного учня. Тривалість використання означеного підходу в програмі моніторингу стану здоров’я та самопочуття учнів ЕГ дозволила дійти висновку, що вона не є досконалою та інформативною з позиції акмеологічного підходу до особистісного розвитку учня (за виключенням коефіцієнтів хворобливості та психологічного благополуччя). Згідно з методикою, визначалися коефіцієнти хворобливості та психологічного благополуччя учня (класу, школи) – графіки 1, 2. Зазначаємо, що означена розробка набула суттєвої модифікації на стан 2010 року. Однак, на термін 2009 року вона мала дещо інший вигляд (додаток В).


За показниками КХ і КПБ встановлено:

 • покращення обох показників у 2008-2009 н/р у порівнянні з попереднім навчальним роком (КХ – майже на 4 одиниці; КПБ – на 8,5 одиниць);

 • за динамікою КХ визначено: дівчатка основної та старшої школи мають показник більш низький (8,59) ніж хлопці (14,9);

 • за динамікою КПБ визначено: дівчатка основної та старшої школи мають показник більш низький (8,23), ніж хлопці (12,48);

Висновок: хоча і встановлено позитивну динаміку КХ і КПБ учнів ЕГ, однак різниця в показниках КХ в дівчатках та хлопців свідчить про більш часті пропуски уроків як з приводу хвороби, так і з інших причин саме хлопцями. Тому на подальше слід акцентувати увагу на заходи, які б сприяли підвищенню в хлопців адаптаційних можливостей організму, а також – щодо прилучення їх до шкільного життя, зацікавленості справами учнівського колективу.

Вірогідно, що означені показники (КХ і КПБ) мають дорівнюватися «0» (в ідеалі). Логічно залишити на подальше визначення цих показників. Актуальним стає питання про розробку нової валеологічної картки учня, яка б спиралася на показники коефіцієнтів, спираючись на концепцію Маслоу  Бусигіна), з орієнтацією на висновки досліджень науковців: Е.Буліч та І.Муравова  про життєздатність індивідуума; Г.Апанасенка  експрес-оцінки рівня здоров’я. Важливого значення набувають також показники  коефіцієнт задоволеного стану; коефіцієнт ризику захворіння. На підставі сучасних підходів до системи моніторування слід також визначати індекс фізичного здоров’я учнів; здійснювати скринінг-діагностику функціонального стану органів і систем організму учнів. Лише володіючи такими даними можливо оживлення програми навчального закладу – школи сприяння здоров’ю як «Навігатора здоров’я».Аналіз матеріалів по завершенні першого етапу ДЕР дозволив констатувати, що проблема профілактики порушень постави має стати наскрізною не лише в межах функціонування експериментальних навчальних закладів, а й для освітніх установ будь-якого типу. Також необхідна активізація в роботі з дошкільними навчальними закладами з питань підготовки опорно-рухового апарату дітей ДНЗ до навчання в школі. Означене затребуване в суттєвому оновлені методики фізичного виховання в системі «ДНЗ – школа». У цьому напрямку впродовж звітного періоду:

 1. проведено батьківський лекторій з батьками початкової школи з теми «Профілактика порушень постави в учнів початкової школи» в ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 (жовтень, 2009 р.). Планується проведення таких заходів у ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя та гімназії №2 м. Бердянськ (вересень-жовтень, 2010 р.). Курирує цю роботу С.В.Завгородня. Видано посібник для вчителів та батьків за означеною проблемою;

 2. впроваджується в навчальний процес експериментальна програма «Лідер» з формування фізичної культури учнів 5-12 класів. Програма відпрацьовується в межах формувального експерименту дисертаційного дослідження О.Аксьонової на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук з теми «Теоретико-методичні засади системи фізичного самовдосконалення учнів основної та старшої школи» (13.00.02; науковий консультант – Н.Ф.Денисенко, д.п.н., професор; тема затверджена координаційною радою АПН України, пр. № 1 від 24.02.2009р.). Позитивними досягненнями означеної діяльності є апробовані технологічні картки; рейтингова система оцінювання досягнень учнів; використання різнорівневих підходів до учнів в умовах інтерактивної їхньої діяльності. Курирує цей напрямок О.П.Аксьонова. Творча група учителів з фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 м. Запоріжжя приймала участь у Всеукраїнській виставці інноваційних розробок у 2008 році та отримала диплом. Крім того, вчитель з фізичної культури цієї ж школи Омельченко В.Б. приймала участь у фіналі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008» з розробками експериментальної технології та посіла третє місце. Апробовані матеріали технології поміщено на сайті інституту http://imidg.ucoz.ua/publ/15-1-0-35;

 3. розпочато відпрацювання технології психофізичного тренування дітей в системі «ДНЗ – початкова школа» на базі дошкільних навчальних закладів, які співпрацюють з експериментальними школами. В зазначеному напрямку пріоритетним є відмова від авторитарного нав’язування педагогом «правильних» рухів і «своїх» сюжетів ігор, схем виконання рухової діяльності, поступовий вихід на методику, яка заснована на системі завдань, спрямованих на затребування та розвиток потенційних рухових якостей дитини з метою конструювання власної стратегії рухів, розвиток «рухового інтелекту». Курирує роботу О.П.Аксьонова, консультант – М.П.Казаченко. Означену діяльність вилучено в окремий інноваційний напрямок, який розвивається в межах функціонування науково-дослідної лабораторії (завідувач – Н.Ф.Денисенко). Видано посібник за означеною проблемою.

Особливим напрямком в роботі ДЕР є розробка та апробація елективних та інтегрованих курсів з проблематиці формування культури здоров’я Людини(курирує цей напрямок ДЕР Т.М.Бабко). Першим кроком у діяльності за цим аспектом стали:

 • розробка та впровадження в навчальний процес дидактичних карток з валеологічним компонентом уроку;

 • проведення бінарних уроків (методична розробка одного з таких уроків поміщено на сайті інституту http://imidg.ucoz.ua/publ/svit_roslin_i_zdorov_39_ja_ljudini/15-1-0-168);

 • проведення уроків здоров’я;

 • проведення валеологічних тижнів;

 • здійснення аналізу уроку з позиції збереження та формування здоров’я учнів (розробник – Ю.В.Півненко, здобувач кафедри).

Означені вище матеріали увійшли до науково-методичного посібника Дидактичний компонент моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров'ю / За ред. О.П.Аксьонової. – Запоріжжя: 2009. – 325 с. (з ілюстр.). Друкується за рішенням науково-методичної ради КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, протокол № 7 від 25.12.2008р.. Готуються до друку посібники за всіма складовими моделі (методологічна, біоритмологічна, реабілітаційно-терапевтична).

Систематизація досвіду педагогічної діяльності вчителів, які працюють у експериментальному режимі, надала можливості навчальним закладам успішно виступати в різних заходах, серед яких: • Міжнародна виставка «Освіта ХХІ століття» (2008р., м. Київ)  за результатами участі методичних розробок, які підготовлено педагогами експериментальних навчальних закладів, колектив ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя відзначено бронзовою медаллю; колективи ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 і гімназія № 2 отримали дипломи;

 • Всеукраїнський конкурс-захист моделей навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю, який проводився впродовж жовтня 2008 р. – квітня 2009 р. Усі три навчальні заклади прийняли участь у обласному етапі зазначеного конкурсу  ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополь – І місце; гімназія № 2 м. Бердянськ – ІІ місце; ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 м. Запоріжжя – У місце. (наказ облУОН № 264 від 26.05.2009р.). Матеріали, що підготовлено навчальними закладами, надіслано до Всеукраїнського журі конкурсу (м. Київ).

2009/2010 навчальний рік був присвячений виявленню наявного потенціалу суб’єктів освітнього середовища щодо проектної діяльності. З цього приводу було прийнято рішення про участь експериментальних шкіл:

 • у Всесвітньому навчальному проекті «Дитяча легка атлетика ІААФ» (матеріали першого обласного майстер-класу з цього напрямку діяльності поміщено на сайті інституту  http://imidg.ucoz.ua/publ/ditjacha_legka_atletika_iaaf/15-1-0-162);

 • у Національному навчальному проекті «Ігри Чемпіонів»;

 • у Національній навчальній програмі «Абєтка харчування» (курирує цю роботу з педагогами експериментальних навчальних закладів О.І.Миронюк).

Найближчі плани функціонування експериментального майданчика.

Класні керівники спільно з учнями експериментальних класів та їх батьками готувалися до проектної діяльності, яка розпочнеться з 2010/2011 навчального року. Обрані такі теми проектів: «Усе починається з постави»; «У пошуках країни Гармонії»; «Ми – такі різні»; «Їжа, яка нас вбиває»; «Здорове серце»; «Здоровий мозок»; «Як народити здорову дитину»; «Правила, які розробили люди»; «Двері в дитинство»; «Мудрість звуків»; «Фізкультура, спорт і труд нас к здоров’ю приведуть». Ключовою позицією всіх проектів є активний і здоровий спосіб життя, в якому засоби фізичної культури і спорту мають стати пріоритетними щодо самостійного вдосконалення біологічного, психічного та особистісного потенціалів людини.

Розпочне роботу Клуб здорового батьківства; постійний радіолекторій «Ми – за культуру здоров’я».

З вересня 2010 року керівники експерименту починають роботу над науковим проектом і програмою щодо його впровадження.Видавнича діяльність за різними аспектами ДЕР

За результатами дослідної роботи, а також з метою науково-методичного супроводу експерименту виданонауково-методичні посібники

 • Програма школи розвитку і здоров’я: Методичний посібник для адміністративно-педагогічних працівників ЗНЗ, які працюють у навчальному закладі – Школи сприяння здоров’ю / Упорядник Ю. Півненко. – Запоріжжя, 2008. http://imidg.ucoz.ua/publ/15-1-0-47

 • Дидактичний компонент в моделі навчального закладу – школи сприяння здоров’ю. Науково – методичний посібник / За ред. О.Аксьонової. – Запоріжжя, 2009.

 • Розвиток рухового інтелекту дітей на заняттях з фізичної культури. Науково-методична розробка / За ред. О.Аксьонової, Н.Денисенко, О.Циба. – Запоріжжя, 2009.

 • Советы по профилактике порочной осанки у детей разного возраста. Методическая разработка / Под ред С.Завгородней, А.Омельяненко – Запорожье, 2009.

статті

 • Аксьонова О.П. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів на уроках фізичної культури // Фізичне виховання в школах України. – №2 (02). – 2009. – С.2-6. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2009-1/

 • Омельченко В.Б. Методична розробка уроку «Лідер» // Фізичне виховання в школах України.  № 4. – 2009.


Виступ на 1 Міжнародному освітньому форумі, тези статей // [Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей 1 Международного образовательного форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 год ) под науч. ред. проф. К.Л.Крутий. – Часть 3. – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010].

 • Аксьонова О.П. Методика формування фізичного самовдосконалення учнів як предмет дослідження // С. 154.

 • Аксьонова О.П., Бабко Т.М. Особливості розвитку здоров’яформувальної та здоров’язбережувальної учнівської комптенетності в умовах освітнього простору Школи сприяння здоров’ю // С. 155.

 • Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. Аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів // С. 159.

 • Загородняя С.В. Основы формирования двигательной пактивности детей дошкольного и школьного возраста // С. 203.

 • Казаченко М.П., Миронюк О.І. Шляхи становлення та збереження психологічного здоров’я учнів // С. 208.

Завідувач кафедри О.П.Аксьонова


07.06.10
Додаток А

ЦИКЛОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ШКІЛ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю


Рівень, форма забезпечення \ РОКИ \ МІСЯЦІ
Реабілітаційно-терапевтичний процес формування культури здоров’я (ФКЗ)

Біо-, психо-, соціоздоров’я суб’єктів освітнього середовища як мета діяльності навчального закладу
Реабілітаційні та терапевтичні функції засобів фізичної культури.
Особливості організації та проведення динамічних пауз в режимі навчального дня
Творчий звіт методичних об’єднань згідно з тем науково-дослідних проблемБіоритмологічний (циклічний) процес ФКЗ


Особливості стану здоров’я та самопочуття людини залежно від різних типів біологічних ритмів
Взаємодії суб’єктів освітнього середовища у тренувальному та освітньому компонентах діяльності на формуючому, локомоторно-активізуючому та підготовчому рівнях реабілітації та терапії
Методика та практика виявлення та використання максимальної кількості резервних можливостей організму щодо підтримки біоритмічного балансуДидактичний процес ФКЗ


Методика розробки та впровадження валеологічного компоненту в освітній процес
Шляхи впровадження інновацій у педагогічний процес навчального закладу
Творчий звіт методичних об’єднань згідно з темами науково-дослідних проблемМетодологічний процес ФКЗ


Інноваційні технології навчання: ознайомлення із структурою, методами щодо накопичення картотеки навчального закладу, власної «скарбнички» педагога
Методичні прийоми та педагогічні знахідки щодо формування здоров’ятворчого світогляду учнів
Практика оздоровлення та самооздоровлення в навчальному процесіДодаток БТехнологічна модель школи сприяння здоров’ю


Біо-, психо-, соціо- здоров’я учнів та педагогів (мета діяльності)
Реабілітаційно-терапевтичний процес
Буття, практика, цінності особистості (мета діяльності)

Тренувальний компонент діяльності

Освітній компонент діяльності
Дидактичний процес

Відпрацювання особистісно зорієнтованих технологій навчання, виховання
Підготовчий рівень
Накопичення інноваційної картотекиМетодологічний процес

 • Ранкова гімнастика.

 • Гімнастика пробудження.

 • Вступна гімнастика.

 • Ароматотерапія.
 • Сюжетні, ділові ігри.

 • Інтерактивні заняття.

 • Психотренінг, мімічні вправи.

 • Фітотерапія.

Практична реалізація толерантних підходівПрактика оздоровчих методик, впровадження оздоровчих системФормуючий рівень

 • Заняття з ритміки, у спортивних гуртках, секціях.

 • Піші прогулянки, спостереження.

 • Години здоров’я.

 • Арт-терапія.

 • Заняття, уроки з фізичної культури.

 • Заняття, уроки з ОБЖ, валеології, основ здоров’я.

 • Заняття з логіки, українознавства, психоігри.
Викладання валеологічного компонента за всіма навчальними предметамиФормування здоров’ятворчого світогляду учнів та педагогівЛокомоторно-активізуючий рівень

 • Динамічні паузи.

 • Пальцеві вправи, самомасажі, загартовуючи заходи.

 • Жваві прогулянки, рухливі ігри.

 • Фізіотерапія.

 • Масові розваги, свята здоров’я, спорту.

 • Вітамінізація.Оптимальний рівень адаптаційних можливостей організму дітей, педагогів (результат діяльності)
Перша фаза місяця

Друга фаза місяця

Повня

Третя фаза місяця

Четверта фаза місяця
Оптимальний арсенал знань, вмінь, навичок, достатній і необхідний щодо організації здорового та безпечного життя (результат діяльності)

Біоритмологічний процес

Додаток А


Здоровій дитині все ЗДОРОВО!
ВАЛЕОЛОГІЧНА КАРТА УЧНЯ
Прізвище, ім’я:_________________________________________________________________________________

Дата народження: ______________________ Дата вступу до навчального закладу: ________________________
№№
з/п

Термін спостереження (роки) / місяці

Валеологічні компоненти

Х

Υ

Х

Υ

Х

Υ

Х

Υ

1.1.

Стан здоров’я за медичними даними

1.2.

Фізичний енергопотенціал

1.3.

Функціональний рівень організму

2.1.

Соціальна адаптивність

2.2.

Соціометричний статус

3.1.

Розумова здатність

3.2.

Засвоєння програмового матеріалу

4.1.

Вольові навички

4.2.

Самооцінка

5.1.

Емоційні потреби: хобі; соціальні здібності

5.2.

Емоційна схильність до навчального закладу

6.1.

Валеометрія:

- пропуски (за рік) – З (загальна кількість днів);6.2.

- в тому числі – Х (з приводу хвороби);

6.3.

- індекс хворобливості;

6.4.

- індекс психологічного благополуччя.
Смотрите также:
Звіт кафедри фізичної культури І спорту «про роботу обласного експериментального майданчика за темою «Технологія формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в умовах освітнього закладу школи сприяння здоров’ю»
255.31kb.
1 стр.
Виховання культури здоров’я в умовах експериментального навчального закладу
30.38kb.
1 стр.
Про організацію та проведення II (обласного) туру конкурсу–захисту сучасної моделі навчального закладу
113.81kb.
1 стр.
Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку
169.14kb.
1 стр.
Методичні рекомендації законодавча регламентація фізичної культури І спорту смт. Томаківка 2011 рік
350.25kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи за редакцією Зубалія М. Д, Дерев’янко В. В., Лакізи О. М та ін та «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи»
177.26kb.
1 стр.
Т. С. Ткачук, методист рмк, Муровомокуриловецький р-н, Вінницька обл
2720.85kb.
17 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах
136.37kb.
1 стр.
Фізичного виховання І спорту україни москаленко наталія василівна
714.67kb.
3 стр.
«Зміцнення і збереження здоров’я учнів в умовах сучасного навчального закладу» Без здоров’я нема щастя
119.82kb.
1 стр.
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – один із головних аспектів фізичного виховання учнів ліцею
47.18kb.
1 стр.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів
174.62kb.
1 стр.